სულ ვიზიტორი : 61033445238
განთავსებული სტატია : 10074

მთავარი იუბილარი/ ხსენება

გენერლები საქართველოდან 800-ზე მეტი /Генералы/Generals
გენერლები საქართველოდან 800-ზე მეტი
ბაგრატიონ-იმერეტინსკი ალექსანდრე კონსტანტინეს ძე (1837-1900) რუსეთის გენერალი სანკტ პეტერბურგი

1837-1900 წწ. გარდ. 63 წლის

გენერლები საქართველოდან 800-ზე მეტი

გვარი ბაგრატიონ სია

ქუთაისი გამოჩენილი ადამიანები სრული სია

93       ბეჭდვა

ბაგრატიონ-იმერეტინსკი ალექსანდრე კონსტანტინეს ძე (1837-1900) რუსეთის გენერალი სანკტ პეტერბურგი

ალექსანდრე იმერეტინსკი (ბაგრატიონი) (დ. 24 სექტემბერი1837 — გ. 17 ნოემბერი1900)


— რუსეთის არმიის ინფანტერიის გენერალი, იმერეთის მეფეთა შთამომავალი. თავადი, გენერალ-ადიუტანტი (1878), ინფანტერიის გენერალი (1891), 1881-92 მთავარი სამხედრო სამმართველოს უფროსი და მთავარი სამხედრო პროკურორი, 1897-1900 ვარშავის სამხედრო ოლქის ჯარების სარდალი და ვარშავის გენერალ-გუბერნატორი, „წმ. გიორგის“ IV (1877), III ხარისხის ორდენები (1877) და ოქროს იარაღი (1877);

დაიბადა პეტერბურგში 1837 წელს1855 წელს დაამთავრა პეტერბურგის პაჟთა კორპუსი. 1857 წელს მსახურობდა მე-14 ქართველ გრენადერთა პოლკში. მონაწილობდა ჩაჩნეთისა და დაღესტნის დამორჩილებაში. 1859 წელს თადარიგში გავიდა. 1861 წლიდან კვლავ სამხედრო სამსახურში იყო. 1863 წელს დაამთავრა გენშტაბის აკადემია. მონაწილეობდა პოლონეთის აჯანყების (1863-1864) ჩახშობაში, შემდეგ დაინიშნა ვარშავის სამხედრო ოლქის ჯარების შტაბის უფროსად. 1869 წელს მიიღო გენერალ-მაიორის ჩინი. მონაწილეობდა რუსეთ-ოსმალეთის 1877-78 წლების ომში. იმავე 1877 წელს დაინიშნა მე-2 ქვეითი დივიზიის მეთაურად. 1877 წლის 22 აგვისტოს აიღო ლოვჩინის ციხესიმაგრე. 1877 წელს მიიღო გენერალ-ლეიტენანტის ჩინი. 1879 წელს დაინიშნა გვარდიული ნაწილებისა და პეტერბურგის სამხედრო ოლქის ჯარების უფროსად. 1878 წლიდან 12 წლის განმავლობაში იყო რუსეთის არმიის მთავარი სამხედრო პროკურორი და მთავარი სამხედრო სასამართლოს უფროსი. 1892 წლიდან - სახელმწიფო საბჭოს წევრი. 1897 წლიდან ვარშავის სამხედრო ოლქის ჯარების სარდალი და ვარშავის გენერალ-გუბერნატორი.


ალექსანდრე ბაგრატიონი 1900 წელს გარდაიცვალა.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
Багратион-Имеретинский Александр Константинович,

Светлейшийкнязь

(24.12.1837 –17.11.1900)

Генерал-адъютант (16.04.1878)

Генерал от инфантерии (30.08.1891)Внук царя Имеретии Давида II.

Родился в Московской губернии, в семье генерал-майора Константина Давидовича (1789—1844) и Екатерины Сергеевны (урожд. Страхова; ум. 1875). Кроме Александра, у его отца были ещё дети (от трёх браков): Георгий (1809—1819), Нина (замужем за генералом И. М. Андронниковым), Константин (1827—1885), Николай (1830—1894, генерал-лейтенант), Мария (замужем за сенатором М. А. Остроградским).

В 1855 году окончил Пажеский корпус. Служил в гвардейском Конно-пионерном дивизионе, а с 1857 года – в 14-м Грузинском гренадерском полку, вместе с которым принял участие в покорении Чечни и Дагестана.


В 1858 – 1859 годах по семейным обстоятельствам находился в отставке.

В 1859 году вернулся в армию, был зачислен в лейб-гвардии Конно-пионерный дивизион, в том же году поступил в Николаевскую академию Генерального штаба, после окончания которой в 1861 году был назначен в штаб  Гвардейского корпуса.

В качестве офицера Генерального штаба участвовал в усмирении польского мятежа. 

Выдающиеся качества князя Имеретинского какобразованногоихраброгоофицера были оценены наместником Царства Польского, графомБергом, который приблизил его к себе, сделав начальником штаба Варшавского военного округа. 

30 августа 1864 года в 27 лет был произведен в полковники.

10 июня 1867 года был назначен флигель-адъютантом Его Императорского Величества. 

30 августа 1869 года в возрасте 32 лет был произведен в генерал-майоры Свиты Е.И.В.

Его внеслужебное столкновение с преемником графа Берга, генераломКоцебу на время приостановило блестящую карьеру князя, который ради соблюдения своего личного и семейного достоинства оставил должность начальника окружного штаба и с августа 1875 года находился в заграничном отпуске.

7 июня 1876 года был назначен помощником герцога Георгия Мекленбург-Стрелицкого по званию инспектора стрелковых батальонов.

С обьявления войны Турции князь Имеретинский был отправлен в Белград для наблюдения за военными приготовлениями Сербии. Однако ее разрыв с Турцией замедлился, в связи с чем Имеретинский в июне 1877 года был отозван и назначен состоять при Главной квартире императора Александра II. 

После бомбардировки Никополя Имеретинский в рядах авангарда генерала Радецкого переправился через реку Дунай. 

После этого император возложил на Имеретинского наблюдение за 2-м штурмом Плевны. Получив приказание говорить «всю правду», Имеретинский при личном докладе Государю с прямодушной откровенностью изложил причины неудачного исхода боя.Несоотношениерусских сил с силами противника, отсутствие единства в командовании, пререкания между начальниками отдельных отрядов, недостаточная подготовка штурма артиллерийским огнем, слабая разведка и недостатки по снабжению войск боеприпасами и провиантом. 

В этом же докладе Имеретинский противопоставил вялости и нерешительности генералов, командовавших отдельными отрядами, разумную распорядительность и личную храбрость генерала Скобелева, не пользовавшегося расположением придворно-военных кругов, чем проявил большое гражданское мужество и беспристрастие. 

За 2-ю Плевну Имеретинский 25 июля 1877 года получил Золотое оружие (шашку) «За храбрость». 

С вызовом гвардии на театр войны Имеретинскому было обьявлено, что он получит начальствование над одной из гвардейских дивизий, но это назначение не состоялось. 3 августа Имеретинский получил в командование 2-ю пехотную дивизию. Когда решено было овладеть Ловчей, был сформирован особый отряд, состоящий из 2-ой пехотной дивизии, 1-ой бригады 3-й пехотной дивизии, стрелковой бригады, 10 батарей и 2 казачьих полков, который в качестве начальника возглавил Имеретинский. Ему в помощь, поличнойегопросьбе, был дан Скобелев. 22 августа после 12-часового боя Ловча была взята штурмом. 

1 сентября 1877 года Имеретинский был произведен в генерал-лейтенанты, а 5 сентября того же года – награжден орденом Св. Георгия IV-й степени: 

«В воздаяние за отличие, оказанное при занятии г. Ловчи в августе 1877 года». Князь, однако, донес, что «героем дня был Скобелев». 

В дальнейших операциях под Плевной отряд Имеретинского действовал на крайнем левом фланге против Кришинских редутов, нобудучипротивником нового штурма Плевны, он командовал им номинально, предоставив распоряжение Скобелеву, которого бескорыстно поддерживал в день 3-й Плевны, посылая одно подкрепление за другим. 

Генерал Тотлебен, вызванный под Плевну для руководства ее блокадой, избрал Имеретинского начальником штаба отряда обложения. Князь Карл Румынский, начальствовавший войсками, собранными под Плевной, вполне одобрил этот выбор, написав об Имеретинском в одном из своих писем, что победитель Ловчи «высоко образованный, приятный человек, пользующийся заслуженной славою как офицер генерального штаба».

На долю Имеретинского по новой его должности выпала трудная задача – импровизироватьштаб, скоторойон, поотзывуТотлебена, справился отлично: 

«В короткое время организовал штаб; состав его был замечательный; он, под руководством князя, работал день и ночь, имея  в виду успех дела. Порядок, столь необходимый после расстройства войск от страшных потерь в предшествовавших штурмах, был введен по всем частям, и продовольствие, сколь возможно, обеспечено; командиры корпусов и начальники отдельных отрядов получали своевременно все директивы». Работа была огромная, сложная и ответственная, но «никто терпеливее Имеретинского,– поотзывуочевидцатехсобытийС. С. Татищева, – «не переносил холода,  ненастья и лишений, сопряженных со стоянкою в опустошенной избе, в глухую и ненастную осень. Пример его вдохновлял и воодушевлял всех». 

Тотлебен считал Имеретинского «незаменимым помощником», и в день падения Плевны (29 ноября 1877 года) Имеретинский получил из рук Александра II орден Св. Георгия III-й степени: 

«В награду мужества, храбрости и распорядительности, оказанных при обложении Плевны и взятии с боя ее укреплений». 

После расформирования отряда обложения Плевны Тотлебен был назначен начальником Рущукского отряда, а Имеретинский – начальником его штаба, но цесаревич Александр Александрович отказался оставить командование своим отрядом до конца войны, в связи с чем Тотлебен и Имеретинский остались при нем в качестве «гостей».

Когда же Тотлебен был отозван в Петербург, Имеретинский получил предложение занять должность начальника тыла армии. Но это назначение не состоялось, как и назначение его послом в Турцию. Дело в том, что Тотлебен, назначенный к тому времени главнокомандующим армией, остававшейся еще в Турции, условием приемлемости этого поста поставил назначение к нему начальником штаба Имеретинского, который для пользы дела пожертвовал блестящей и более спокойной карьерой посла. 

На долю Имеретинского вновь выпали огромные труды по организации возвращения армии в Россию, по расчетам за ее продовольствие с товариществом «Когана, Горвица и Ко», по устройству военных сил в двух новосозданных государствах – Болгарии и автономной области Восточной Румелии. 

Всегдахладнокровный, спокойныйинравственноуравновешенный, онявлялся необходимым дополнением к пылкому и стремительному Тотлебену, который не мог нахвалиться Государю неутомимоюдеятельностью, непреклонной  твердостью воли и ясностью ума Имеретинского. 

Государь назначил Имеретинского своим генерал-адъютантом и в годовщину Ловчинского боя зачислил в списки 5-го пехотного Калужского  полка, так же он был зачислен и по Терскому казачьему войску. 

2 июня 1879 года полевой штаб армии был окончательно расформирован. Имеретинского назначили начальником штаба главнокомандующего войсками гвардии и Санкт-Петербургского военного округа. 

Его продолжительное пребывание в штаб-квартире Рущукского отряда в декабре 1877 года и в январе 1878 года снискало ему расположение цесаревича. ПовступленииимператораАлександраIIIнапрестолонбылназначен главным военным прокурором и начальником главного военно-судного управления. На этом посту Имеретинский пробыл почти 12 лет, причем им были проведены пересмотры и существенные изменения военно-судного и дисциплинарного уставов.

30 августа 1891 года он произведен в генералы от инфантерии. 

В 1892 – 1896 гг. состоял членом Государственного совета, присутствовал в департаменте законов, а в 1895 – 1897 гг. – в департаменте государственной экономии. 

1 января 1897 года назначен командующим войсками Варшавского военного округа и Варшавским генерал-губернатором. Явившись на этом посту преемником генерала Гурко И. В., Имеретинский поставил своей задачей «доказать полякам на деле, что русская власть печется и заботится об их нуждах и пользах и всегда готова, насколько это от нее зависит, споспешествовать не только их материальным интересам, но и духовным их потребностям, под одним непременным условием, чтобы они пребывали верными подданными Императора Всероссийского, сознавая себя гражданами единого и нераздельного русского царства». 

Во время пребывания в Царстве Польском пытался установить доверительные отношения с польской общественностью и не допускать эскалации антагонистических настроений. Проводимая им линия встречала сильное сопротивление со стороны радикально настроенной петербургской элиты, делавшей в польской политике ставку на жесткие меры. 

Имеретинский был женат на дочери известного художника-пейзажиста А. Н. Мордвинова – Анне (1841 – 1914). Детей не имел. 

Скоропостижно скончался в Варшаве. Погребен в Санкт-Петербурге, наЛазаревском кладбище Александро-Невской лавры. В некрологе о нем было сказано:

«В лице князя Имеретинского Россия потеряла не только выдающегося военного и государственного деятеля, но и одного из талантливейших, достойных людей. Как воин, он проявил себя во время Балканской войны и в период правления в царстве Польском. Его заботами и трудами, он еще более сплотил Польшу с Россией, чем кто-либо другой когда-либо. Князь навечно вписал свою родословную фамилию в государственную историю России». 

За боевое отличие и успехи по службе был награжден орденами: 

Св. Анны II-й (1866) и I-й (1875) ст.; 

Св. Владимира III-й (1871), II-й (1879) и I-й (1896) ст.; 

Св. Станислава I-й ст. (1873); 

Белого Орла (1882); Св. Александра Невского (1885) (алмазные знаки к ордену пожалованы в 1888 году).

Имел награды иностранных государств, в том числе ордена: 

Почетного Легиона (Франция); За заслуги и Леопольда (Австрия, 1881);

Такова (Сербия); Короны II-й ст. (Пруссия, 1864) и Красного Орла II-й ст. (со звездой, Пруссия, 1874); Румынской Короны (1899); Белого Слона I-й ст. (Сиам, 1897); 

Османие I-й ст. (Осм. имп., 1881);Данеброга I-й ст. (Дания, 1881); 

Спасителя I-й ст. (Греция, 1881).

Получал Монаршие благоволения от императоров Александра II (1878) и Николая II (1897, 1898).

Известен портрет князя Имеретинского художника Крамского, хранящийся в Тульском  Музее Изобразительного Искусства,1873. Холст, масло.საიტი შექმნილი და დაფინანსებულია დავით ფეიქრიშვილის მიერ, მოზარდებში ისტორიული ცნობადიბოს გაზრდის მიზნით.

კონტაქტი Facebook

დავით ფეიქრიშვილი
დავით ფეიქრიშვილი ატვირთა: 01.01.2021
ბოლო რედაქტირება 07.02.2023
სულ რედაქტირებულია 6

ნაპოლეონთან მებრძოლი ქართველი გენერლები

1 0


ქართველი გენერლები რუსეთის არმიაში 1698-1917წწ ანბანის მიხედვით

1 0


კონსტანტინე ყარანგოზიშვილი 1852-07წწ გარდ. რუსეთის გენერალი, ოდესის კომენდანტი. დაბ. დუშეთი,მხცეთა მთიანეთი

2 0


ჯამბურია, ელგუჯა ნოეს ძე დაბ. 1951 პოლიციის გენერალ მაიორი წარმ. მარტვილი

2 0

ბესარიონ ტატაშის ძე დგებუაძე 1835-1882წწ გენერალ-მაიორი დაბ. მარტვილი

2 0

ივანე გურგენიძე პაატას ძე (1841-1907), თავადი, გენერალ-მაიორი (1903); წარმ. ასპინძა

2 0

გენერლები საქართველოდან 800-ზე მეტი


საიტზე mematiane.ge ძებნის ინსტრუქცია

2 0

გამოგვიგზავნეთ თქვენი ქალაქის სოფლის გამოჩენილი ადამიანები ავტვირთავთ თქვენი სახელით

1 1


ქალიშვილების და ჭაბუკების ხარკად აკრძალვა 1774 წელი ქუჩუკ-კაინარჯის ზავის 23-ე მუხლი

1 0


შეიძლება დაგაინტერესოთ ნიმუში

1 0


გურიის რესპუბლიკა, გურიის მხვნელ-მთესველთა რესპუბლიკა 1905-1906 წლები

1 0


ქართლი 141-ი, წმიდა გიორგის ტაძარი

2 0

ერეკლე მეორე (1720-1798) ძირითადი ბრძოლების სია

1 0


ვინ იყვნენ საქართველოს ეკლესიის საჭეთმპყრობელები, რომლებიც მოკლეს. 6 ღვთისმსახური

3 0


აფხაზეთი 10-ი, წმიდა გიორგის გიორგის ტაძარი

2 0

თბილისის დაცემა 523-1921 წლები 25 ბრძოლა

1 0