სულ ვიზიტორი : 61033445238
განთავსებული სტატია : 10735

მთავარი იუბილარი/ ხსენება

მეფე/პატრიარქი/წმიდანები/სინოდი
150000 ქართული გვარები ქალაქებიის სოფლების მიხედვით
126 გვარი ლეჩხუმში ქალაქების და სოფლების მიხედვით
ბმულის კოპირება

150000 ქართული გვარები ქალაქებიის სოფლების მიხედვით

გამოჩენილი ადამიანები სრული სია

149       ბეჭდვა

126 გვარი ლეჩხუმში ქალაქების და სოფლების მიხედვით

სიაზე იმუშავა რევაზ ხუციშვილი  ისტორიკოსი, მეცნიერი 

ტელეფონი:5(99) 23-54-17ელ.ფოსტა:geogen@geogen.geვებ საიტი:  http://www.geogen.ge

 ტექსტში ძიებისთვის ჩაწერეთ საძიებო სიტყვა "ძებნა".

ეს ფუნქცია გააჩნია კომპიუტერ ვერსიასაც, ასევე შეგიძლიათ მოძებნოთ კლავიატურიდან ctrl  F

ლჩხ აბაშიძე - ლაცორია, ლესინდი, მცხეთა, წილამიერი

ლჩხ აკობიძე – ზუბი, ისუნდერი, ნასპერი, ორბელი, ოყურეში, მახურა, ცაგერი

ლჩხ ალავიძე – ალპანა, ზოგიში, ლასხანა, ლაცორია, ლაჯანა, ლესინდი, ორბელი, საირმე, სურმუში, ტვიში, ცაგერი

ლჩხ ამბროლიანი – მახურა, ცაგერი

ლჩხ არდანიანი – მახაში, სანორჩი

ლჩხ ასათიანი - აღვი, ბარდნალა, დეხვირი, ზუბი, ისუნდერი, ლაილაში, ლარჩვალი, ლასურიაში, მახაში, ნასპერი, ორხვი, სანორჩი, ქორენიში, ცაგერი, ტვიში, წიფერჩი, ჭალისთავი, ხოჯი

ლჩხ ასამბიანი – დეხვირი

ლჩხ ახვლედიანი – ალპანა, აღვი, გაგულეჩი, გვესო, დეხვირი, ზოგიში, თაბორი, კენაში, ლაილაში, ლასხანა, ლაცორია, ლაჯანა, ლესინდი, მახაში, ნასპერი, ორბელი, ოყურეში, სანორჩი, სპათაგორი, ტვიში, უცხერი, ქორენიში, ღვირიში, ჩქუმი, ჩხუტელი, ცაგერი, წიფერჩი, ხოჯი

ლჩხ ბახსოლიანი - ლაჯანა, ორბელი, ღუ, ჩხუტელი, ცაგერი

ლჩხ ბენდელიანი – ალპანა, აღვი, ბარდნალა, გვესო, დეხვირი, ზარაგულა, ზუბი, ლარჩვალი, ლასურიაში, ლაძგვერია, ლუხვანო, მახაში, ნასპერი, ორბელი, ოყურეში, ქულბაქი, ჩქუმი, ჩხუტელი, ცაგერი, წიფერჩი, ჭალისთავი

ლჩხ ბერუჩაშვილი - ლაილაში, ონი, ქუთაისი 

ლჩხ ბურჯალიანი – ალპანა, გვესო, ლაილაში, ლასურიაში, ლასხანა, ლაცორია, ლაჯანა, ორბელი, საირმე, უცხერი, ღვირიში, ჩხუტელი, ცაგერი, წილამიერი, წიფერჩი, ჭალისთავი, ხოჯი

ლჩხ გაბიძაშვილი – ზოგიში, ორხვი, ტვიში, ქორენიში

ლჩხ გამსახურდია - თაბორი, სურმუში  

ლჩხ გასვიანი – აღვი, გვესო, დეხვირი, ლასურიაში, ლასხანა, ლუხვანო, მახაში, უცხერი, ქულბაქი, ჩქუმი, ჩხუტელი, ცაგერი

ლჩხ გეგელია - ლუხვანო

ლჩხ გვიდიანი – ლუხვანო, ორბელი, ცაგერი, ჩხუტელი

ლჩხ გვიშიანი – დეხვირი, კურცობი, ლაილაში, ლასხანა, ლაცორია, ლაჯანა, ორბელი, ორხვი, უცხერი, ღვირიში, ჩხუტელი, ცაგერი, ცხუკუშერი

ლჩხ გზობავა – ალპანა, ლაილაში, ორბელი, ჩხუტელი, ცაგერი

ლჩხ გიორგბელიძე – ცაგერი

ლჩხ გოლეთიანი – ალპანა, აღვი, გაგულეჩი, გვესო, დეხვირი, ზოგიში, ლაჯანა, ლესინდი, მახაში, ნაკურალეში, ნასპერი, ორბელი, ოყურეში, საირმე, სურმუში, უცხერი, ქორენიში, ღვირიში, ცაგერი, ხოჯი

ლჩხ გორეზიანი – ორხვი, ტვიში

ლჩხ გუგავა – აღვი, გვესო, თაბორი, ლასურიაში, ლასხანა, ლაცორია, მახაში, ნასპერი, ორბელი, სურმუში, ღვირიში, ჩხუტელი, ცაგერი, წიფერჩი, ჭალისთავი

ლჩხ გურგუჩიანი – ალპანა, ბარდნალა, თაბორი, ლაილაში, ლასურიაში, ორბელი, ორხვი, საირმე, სპათაგორი, უცხერი, ჩხუტელი, ცაგერი

ლჩხ დავითულიანი – გაგულეჩი, გვესო, დუხვანო, ზუბი, თაბორი, ისუნდერი, კურცობი, ლაილაში, ლაჯანა, ლუხვანო, მახაში, ნასპერი, ორბელი, საირმე, სპათაგორი, ქულბაქი, ღუ, ჩქუმი, ჩხუტელი, ცაგერა, ცაგერი, წიფერჩი, ჭალისთავი

ლჩხ ერბელიძე – ალპანა, ლაილაში, ტვიში

ლჩხ ეფაძე – ოყურეში, ჩხუტელი

ლჩხ ზალკალიანი (ზალკანიანი)– ალპანა, ცაგერა, ცაგერი

ლჩხ თაგვაძე – აღვი, ლასურიაში, ლუხვანო, ნასპერი, ცაგერი, ჭალისთავი

ლჩხ თვარაძე - ლაილაში

ლჩხ თოთაძე – გაგულეჩი, სანორჩი, უცხერი, ცაგერი

ლჩხ თუთისანი – ბარდნალა, გვესო, ზუბი, ლასხანა, ლუხვანო, ოყურეში, სპათაგორი, ჩქუმი, ცაგერი, წილამიერი, წიფერჩი, ჭალისთავი

ლჩხ ირემაძე - მახაში, ნასპერი, საირმე, უცხერი, ღვირიში (აჭარიდან მიგრირებულები)

ლჩხ კაბოსნიძე – ალპანა, ზოგიში, საირმე, ცაგერი

ლჩხ კაკიტაძე – ზოგიში, ორხვი, საირმე

ლჩხ კანაჩაძე – ლაილაში, ლასურიაში

ლჩხ კვენეტაძე – გაგულეჩი, კურცობი, ლასურიაში, ლაჯანა, ორბელი, ცაგერი

ლჩხ კვირიკაშვილი – ალპანა , აღვი, გვესო, დეხვირი, ლარჩვალი, ლაჯანა, მახაში, ორბელი, ჩხუტელი, ცაგერი

ლჩხ კიკალიშვილი - ბარდნალა, ზუბი, ლაილაში, ნასპერი 

ლჩხ კილასონია - ლუხვანო

ლჩხ კოპალიანი – აღვი, ბარდნალა, გვესო, დეხვირი, ზარაგულა, ზუბი, თაბორი, ლუხვანო, მახაში, ნასპერი, ოფიტარა, ოყურეში, ტვიში, ქულბაქი, ჩქუმი, ჩხუტელი, ცაგერი, წიფერჩი, ჭალისთავი

ლჩხ კუხალაშვილი - ზუბი, ისუნდერი, მახურა, ცაგერი 

ლჩხ ლაკვეხელიანი – ზარაგულა, ზოგიში, ლასხანა, ლაჯანა, ორბელი, სპათაგორი, ღვირიში

ლჩხ ლაჭყეპიანი – დეხვირი, ლასხანა, ტვიში, ცაგერი

ლჩხ ლეთოდიანი – აღვი, ბარდნალა, გვესო, დეხვირი, დუხვანო, ზუბი, ლაჯანა, ლუხვანო, მახაში, ორბელი, ოყურეში, ქულბაქი, ჩქუმი, ჩხუტელი, ცაგერი, ჭალისთავი

ლჩხ ლეფსვერიძე - ბარდნალა, ზუბი, ლაილაში, ტვიში, უცხერი, წიფერჩი

ლჩხ ლეშკაშელი – ალპანა, გაგულეჩი, ლაილაში, ლაჯანა, ორბელი, სპათაგორი, ღვირიში, ღუ, ჩხუტელი, ცაგერი, ჭალისთავი

ლჩხ ლობჟანიძე - ალპანა, ცაგერი, ჭალისთავი

ლჩხ ლომთაძე - ბჭყალა, დღნორისა, ლუხვანო, ტვიში

ლჩხ მამარდაშვილი – აღვი, ზუბი, ისუნდერი, ლასურიაში, ლუხვანო, მახაში, მახურა, ოფიტარა, ოყურეში, ჩქუმი, ჩხუტელი, ცაგერი, წიფერჩი

ლჩხ მანდარია – აღვი, ბარდნალა, ზუბი, ისუნდერი, ლარჩვალი, მახაში, მახურა, ოყურეში, ღვირიში, ჩხუტელი, ცაგერი

ლჩხ მახარობლიძე - ლაჯანა, სპათაგორი, სურმუში, ქულბაქი

ლჩხ მეგრელი – ალპანა, ზოგიში, ლაჯანა, ორბელი, ორხვი, ოყურეში, სპათაგორი, ჩხუტელი, ცაგერი, წილამიერი

ლჩხ მეიფარიანი – დეხვირი, ოყურეში, ცაგერი, წიფერჩი

ლჩხ მეშველიანი – აღვი, ბარდნალა, ზუბი, ლასურიაში, ლასხანა, ლაჯანა, მახაში, ოფიტარა, ოყურეში, ჩქუმი, ჩხუტელი, ცაგერი, წიფერჩი

ლჩხ მიშველიანი – ცაგერი

ლჩხ მურცხვალაძე – ბარდნალა, გვესო, ზუბი, ლაილაში, ლასურიაში, ლასხანა, ლაცორია, ორბელი, ქორენიში, ჩხუტელი, ცაგერი, ჭალისთავი

ლჩხ მუშკუდიანი – აღვი, ბარდნალა, დეხვირი, ზუბი, ისუნდერი, ლარჩვალი, ლასურიაში, ლესინდი, ლუხვანო, მახაში, მახურა, ოკიტარა, ორბელი, ორხვი, ოფიტარა, ოყურეში, საირმე, სპათაგორი, სურმუში, ტვიში, ქულბაქი, ჩქუმი, ჩხუტელი, ცაგერი, ცხუკუშერი, ჭალისთავი

ლჩხ ნემსაძე - ვანი, მექვენა, ოყურეში, ცაგერი, წიფერჩი

ლჩხ ნემსწვერიძე (ნემსიწვერიძე) – ალპანა, ბარდნალა, ზუბი, ლაილაში, ლაჯანა, ლეშკედა, ლუხვანო, ორბელი, ორხვი, სპათაგორი, უცხერი, ტვიში, ქორენიში, ქულბაქი, ცაგერი, წიფერჩი, ჭალისთავი

ლჩხ ომანაძე - ლეჩხუმი, ზუბი, მახურა, ცაგერი

ლჩხ ომანიძე – ზუბი

ლჩხ ომონაძე – ჩქუმი

ლჩხ ჟორჟოლიანი - ცაგერი, უცხერი, ჭალისთავი

ლჩხ სადილიანი – ზოგიში, თაბორი, ლაილაში, ლასურიაში, ლაჯანა, ცაგერი

ლჩხ საღინაძე – ალპანა, აღვი, ბარდნალა, გვესო, დუხვანო, ზუბი, ისუნდერი, ლასურიაში, ლაცორია, ლაჯანა, ლუხვანო, მახაში, ოყურეში, ჩხუტელი, ცაგერი, წიფერჩი, ჭალისთავი

ლჩხ სვანიძე – ალპანა, აღვი, გვესო, დეხვირი, ზოგიში, ზუბი, ლაილაში, ლარჩვალი, ლასურიაში, ლაჯანა, მახაში, ნაკურალეში, ნასპერი, ორბელი, საირმე, სანორჩი, სურმუში, ტვიში, ქორენიში, ქულბაქი, ჩქუმი, ჩხუტელი, ცაგერი, ცხუკუშერი

ლჩხ სივსივა – ორბელი, ცაგერი

ლჩხ სილაგაძე – ალპანა, აღვი, გაგულეჩი, გვესო, დეხვირი, ზოგიში, ლასურიაში, ლასხანა, ლაცორია, ლაჯანა, ლესინდი, ლეშკედა, ლუხვანო, მახაში, ნასპერი, ორბელი, ოყურეში, საირმე, სანორჩი, სპათაგორი, ტვიში, ღვირიში, ღუ, ჩხუტელი, ცაგერი, წილამიერი, წიფერჩი, ჭალისთავი, ხოჯი

ლჩხ ურთმელიძე – ალპანა, გაგულეჩი, თაბორი, ლაჯანა, ორბელი, სპათაგორი, ცაგერი, ჭალისთავი, ხოჯი

ლჩხ უჩაძე – გაგულეჩი, სპათაგორი, უცხერი, ცაგერი, ჭალისთავი, ხოჯი

ლჩხ ფოჩიანი - აღვი, ხოჯი

ლჩხ ფუტკარაძე - ლარჩვალი, ნასპერი,ორხვი, სანორჩი, წიფერჩი (აჭარიდან მიგრირებულნი)

ლჩხ ფუტკარაძე - ლარჩვალი, ნასპერი,ორხვი, სანორჩი, წიფერჩი (აჭარიდან მიგრირებულნი)

ლჩხ ქარსელაძე - ალპანა, ბარდნალა, გვესო, ზუბი, თაბორი, ლაილაში, ლასხანა, ლაჯანა, ლესინდი, ოყურეში, სურმუში, ჩხუტელი, ცაგერი, ჭალისთავი, ხოჯი

ლჩხ ქარსელაძე - ალპანა, ბარდნალა, გვესო, ზუბი, თაბორი, ლაილაში, ლასხანა, ლაჯანა, ლესინდი, ოყურეში, სურმუში, ჩხუტელი, ცაგერი, ჭალისთავი, ხოჯი

ლჩხ ქვარიანი - ლაცორია, ორხვი, ტვიში, ქორენიში, ცაგერი

ლჩხ ქვარიანი - ლაცორია, ორხვი, ტვიში, ქორენიში, ცაგერი

ლჩხ ქლიბაძე - გვესო, ლაცორია, ლაჯანა, ლესინდი, ორბელი, ოყურეში, ცაგერი, წილამიერი

ლჩხ ქლიბაძე - გვესო, ლაცორია, ლაჯანა, ლესინდი, ორბელი, ოყურეში, ცაგერი, წილამიერი

ლჩხ ქომეთიანი – ალპანა, ბარდნალა, ლასურიაში, ლესინდი, ნაკურალეში, ოფიტარა, ოყურეში, სანორჩი, ქულბაქი, ღვირიში, ცაგერი, ცხუკუშერი, წიფერჩი, ჭალისთავი

ლჩხ ქომეთიანი – ალპანა, ბარდნალა, ლასურიაში, ლესინდი, ნაკურალეში, ოფიტარა, ოყურეში, სანორჩი, ქულბაქი, ღვირიში, ცაგერი, ცხუკუშერი, წიფერჩი, ჭალისთავი

ლჩხ ქურასპედიანი – ცაგერი, წიფერჩი

ლჩხ ქურასპედიანი – ცაგერი, წიფერჩი

ლჩხ ღურჭუმალიძე - ნასპერი, [ქუთაისი] 

ლჩხ ღურჭუმალიძე - ნასპერი, [ქუთაისი] 

ლჩხ ღურჭუმელიძე – ლაილაში, ცაგერი

ლჩხ ღურჭუმელიძე – ლაილაში, ცაგერი

ლჩხ ყანთელაძე – ცაგერი [ქუთაისი, წყალტუბო]

ლჩხ ყანთელაძე – ცაგერი [ქუთაისი, წყალტუბო]

ლჩხ ყვირილიანი – ალპანა, დეხვირი, ლასხანა, ლაჯანა, ტვიში, ჩხუტელი, ცაგერი, წილამიერი

ლჩხ ყვირილიანი – ალპანა, დეხვირი, ლასხანა, ლაჯანა, ტვიში, ჩხუტელი, ცაგერი, წილამიერი

ლჩხ ყურაშვილი – ალპანა, აღვი, გვესო, დეხვირი, ზუბი, ისუნდერი, ლასურიაში, ლაცორია, ლახეფა, ლაჯანა, ლესინდი, მახაში, ნაკურალეში, ორბელი, ოყურეში, სანორჩი, სურმუში, ტვიში, ღვირიში, ცაგერი, ცხუკუშერი, წიფერჩი

ლჩხ ყურაშვილი – ალპანა, აღვი, გვესო, დეხვირი, ზუბი, ისუნდერი, ლასურიაში, ლაცორია, ლახეფა, ლაჯანა, ლესინდი, მახაში, ნაკურალეში, ორბელი, ოყურეში, სანორჩი, სურმუში, ტვიში, ღვირიში, ცაგერი, ცხუკუშერი, წიფერჩი

ლჩხ შკუბულიანი – აღვი, ლესინდი, ჩქუმი, ცაგერი, წიფერჩი, ჭალისთავი

ლჩხ შკუბულიანი – აღვი, ლესინდი, ჩქუმი, ცაგერი, წიფერჩი, ჭალისთავი

ლჩხ ჩაკვეტაძე – აღვი, ბარდნალა, გვესო, დეხვირი, ზარაგულა, ზუბი, ისუნდერი, ლახეფა, ლაჯანა, ლუხვანო, მახაში, მახურა, ნაკურალეში, ორბელი, ორხვი, ოყურეში, ტვიში, ქორენიში, ქულბაქი, ჩქუმი, ჩხუტელი, ცაგერი, ცხუკუშერი, წიფერჩი, ხოჯი

ლჩხ ჩაკვეტაძე – აღვი, ბარდნალა, გვესო, დეხვირი, ზარაგულა, ზუბი, ისუნდერი, ლახეფა, ლაჯანა, ლუხვანო, მახაში, მახურა, ნაკურალეში, ორბელი, ორხვი, ოყურეში, ტვიში, ქორენიში, ქულბაქი, ჩქუმი, ჩხუტელი, ცაგერი, ცხუკუშერი, წიფერჩი, ხოჯი

ლჩხ ჩარკვიანი – აღვი, ბარდნალა, გვესო, ზუბი, თაბორი, ლაილაში, ლარჩვალი, ლასხანა, მახაში, ნასპერი, ოყურეში, სურმუში, უცხერი, ჩქუმი, ჩხუტელი, ცაგერი, წიფერჩი, ჭალისთავი

ლჩხ ჩარკვიანი – აღვი, ბარდნალა, გვესო, ზუბი, თაბორი, ლაილაში, ლარჩვალი, ლასხანა, მახაში, ნასპერი, ოყურეში, სურმუში, უცხერი, ჩქუმი, ჩხუტელი, ცაგერი, წიფერჩი, ჭალისთავი

ლჩხ ჩაფრავა – ჩხუტელი, ცაგერი, ჭალისთავი

ლჩხ ჩაფრავა – ჩხუტელი, ცაგერი, ჭალისთავი

ლჩხ ჩაჩხიანი – ალპანა, ზოგიში, ლაილაში, ლაჯანა, ორბელი, სურმუში, ღუ, ცაგერი, ჭალისთავი

ლჩხ ჩაჩხიანი – ალპანა, ზოგიში, ლაილაში, ლაჯანა, ორბელი, სურმუში, ღუ, ცაგერი, ჭალისთავი

ლჩხ ჩიქოვანი - ცხუკუშერი

ლჩხ ჩიქოვანი - ცხუკუშერი

ლჩხ ჩორგოლიანი – ალპანა, ზუბი, ლაილაში, ლაცორია, ლაჯანა, მახაში, სურმუში, ღუ, ცაგერა, ცაგერი

ლჩხ ჩორგოლიანი – ალპანა, ზუბი, ლაილაში, ლაცორია, ლაჯანა, მახაში, სურმუში, ღუ, ცაგერა, ცაგერი

ლჩხ ჩხეტიანი – ალპანა, აღვი, გვესო, დეხვირი, ზუბი, ლაილაში, ლასურიაში, ლაჯანა, ლეშკედა, ლუხვანო, მახაში, ნაკურალეში, ნასპერი, ორბელი, ოყურეში, სანორჩი, სპათაგორი, ღვირიში, ჩხუტელი, ცაგერა, ცაგერი, ცხუკუშერი

ლჩხ ჩხეტიანი – ალპანა, აღვი, გვესო, დეხვირი, ზუბი, ლაილაში, ლასურიაში, ლაჯანა, ლეშკედა, ლუხვანო, მახაში, ნაკურალეში, ნასპერი, ორბელი, ოყურეში, სანორჩი, სპათაგორი, ღვირიში, ჩხუტელი, ცაგერა, ცაგერი, ცხუკუშერი

ლჩხ ცაგურიშვილი - ამბროლაური, ხოტევი 

ლჩხ ცაგურიშვილი - ამბროლაური, ხოტევი 

ლჩხ ცვარიანი – გვესო, ცაგერი, წიფერჩი, ჭალისთავი

ლჩხ ცვარიანი – გვესო, ცაგერი, წიფერჩი, ჭალისთავი

ლჩხ ჭაბუკიანი – ალპანა, აღვი, ბარდნალა, დეხვირი, ლასურიაში, ლასხანა, ლაცორია, ლაჯანა, ლესინდი, ლუხვანო, მახაში, ნაკურალეში, ნასპერი, ორბელი, ოყურეში, ქულბაქი, ღვირიში, ჩხუტელი, ცაგერი, წილამიერი

ლჩხ ჭიღვარია – ზარაგულა, ლასხანა, მახაში, ორბელი, ჩხუტელი, ცაგერი

ლჩხ ხაბულიანი – ბარდნალა, დეხვირი, ლუხვანო, ორბელი, ოყურეში, ჩქუმი, ჩხუტელი, ცაგერი, წიფერჩი, ჭალისთავი

ლჩხ ხეცურიანი – ალპანა, აღვი, ბარდნალა, გაგულეჩი, გვესო, დეხვირი, ზოგიში, ისუნდერი, ლაილაში, ლარჩვალი, ლასურიაში, ლაცორია, ლაჯანა, ლეშკედა, ლუხვანო, მახაში, ნასპერი, ორბელი, სანორჩი, სურმუში, უცხერი, ქორენიში, ღვირიში, ჩქუმი, ჩხუტელი, ცაგერა, ცაგერი, ცხუკუშერი, წიფერჩი, ხოჯი

ლჩხ ხვადაგიანი – ალპანა, აღვი, გვესო, ზოგიში, ზუბი, ლაილაში, ლასურიაში, ლაცორია, ლაჯანა, მახაში, ნასპერი, ორბელი, ქორენიში, ღვირიში, ჩხუტელი, ცაგერა, ცაგერი

ლჩხ ხუბუკელაშვილი – თაბორი, ლაცორია, ორბელი, საირმე, სურმუში, უცხერი, ცაგერი

ლჩხ ხურცილავა - ნასპერი, წიფერჩი, საირმე 

ლჩხ ხუციძე – ალპანა, ლასურიაში, ლაჯანა, ორბელი, საირმე, ტვიში, ჩხუტელი, ცაგერი

ლჩხ ჯანაძე – ალპანა, ზოგიში, ლაჯანა, ტვიში, უცხერი, ჩხუტელი

ლჩხ ჯიაძე – აღვი, ლასხანა, ლუხვანო, მახაში, ნასურიაში, ოყურეში, ჩხუტელი, წიფერჩი, ცაგერი

ლჩხ ჯიდოშვილი – ცაგერი

ლჩხ ჯილესაშვილი – საირმე


კონტაქტი Facebook

საიტი შექმნილი და დაფინანსებულია დავით ფეიქრიშვილის მიერ, მოზარდებში ისტორიული ცნობადიბოს გაზრდის მიზნით.

დავით ფეიქრიშვილი
დავით ფეიქრიშვილი ატვირთა: 13.05.2021
ბოლო რედაქტირება 01.01.1970
სულ რედაქტირებულია 0

მოიძიე გვარით, სასულიერო პირები, 5000-ზე მეტი ანბანის მიხედვით

2 0

საქართველოს მმართველები უძველესი დროიდან დღემდე

2 0

15000 მდე ქართული გვარი საქართველოში ქალაქების და სოფლების მიხედვით

1 0

იპოვე შენი გვარი და გაეცანი სად ცხოვრებენ მოგვარეები

საქართველოს მმართველები ძვ. წთ XII-VIII საუკუნის დასაწყისიდან დღემდე

1 0


საქართველოს მეფეები ძვ.წლ. IV-1810 წლები სულ 98 მეფე მეფობის პერიოდი მიახლ 2150 წელი

1 0


3300 გვარი ქართლში ქალაქების და სოფლების მიხედვით

1 0