სულ ვიზიტორი : 61033445238
განთავსებული სტატია : 10786

მთავარი იუბილარი/ ხსენება

მეფე/პატრიარქი/წმიდანები/სინოდი
150000 ქართული გვარები ქალაქებიის სოფლების მიხედვით
520 გვარი რაჭაში ქალაქების და სოფლების მიხედვით
ბმულის კოპირება

150000 ქართული გვარები ქალაქებიის სოფლების მიხედვით

გამოჩენილი ადამიანები სრული სია

173       ბეჭდვა

520 გვარი რაჭაში ქალაქების და სოფლების მიხედვით

სიაზე იმუშავა რევაზ ხუციშვილი  ისტორიკოსი, მეცნიერი 

ტელეფონი:5(99) 23-54-17ელ.ფოსტა:geogen@geogen.geვებ საიტი:  http://www.geogen.ge

 ტექსტში ძიებისთვის ჩაწერეთ საძიებო სიტყვა "ძებნა".

ეს ფუნქცია გააჩნია კომპიუტერ ვერსიასაც, ასევე შეგიძლიათ მოძებნოთ კლავიატურიდან ctrl  F

რაჭ აბაიშვილი - კვაცხუთი, სევა, სხიერი 

რაჭ აბესალაშვილი - საკაო, ძეგლევი 

რაჭ აბზარაძე - ძეგლევი 

რაჭ აბუთიძე - აგარა, ბუგეული, კაჩაეთი, პატარა ონი, სომიწო 

რაჭ აბულაძე - წესი 

რაჭ აგლაძე - გორი, კრიხი, მუხლი, სამთისი, სომიწო, ფუტიეთი 

რაჭ ავალიანი - პირველი ტოლა, ხოტევი, ჯვარისა 

რაჭ ალავიძე - ფარახეთი 

რაჭ ალალიძე - ბაჯი, საკეცია, ჩორჯო, ხვანჭკარა 

რაჭ ალიხანაშვილი - ღარი 

რაჭ ამბროლაძე - სხვავა 

რაჭ ამბროლიანი - პირველი ტოლა 

რაჭ არსანიძე - კრიხი 

რაჭ არჩვაძე - ბარი, სომიწო, სხვავა, ფუტიეთი, ღარი, ხიმში 

რაჭ არჯევანიძე - კვაცხუთი 

რაჭ ახვლედიანი - პირველი ტოლა, ღვარდია, შეუბანი 

რაჭ ბაზიარიშვილი - კაჩაეთი 

რაჭ ბათხაძე - ჩორჯო 

რაჭ ბაკურაძე - ამბროლაური, გლოლა, ზნაკვა, პიპილეთი, სადმელი, სევა, ჯვარისა 

რაჭ ბასილაშვილი - ველევი, ონჭევი, პიპილეთი

რაჭ ბაქრაძე - ამბროლაური, ზემო სხვავა, მეორე ტოლა, ონი, სევა, სხვავა, ფარახეთი, ჯვარისუბანი 

რაჭ ბაღაშვილი - გლოლა 

რაჭ ბაციკაძე - კვირიკეწმინდა 

რაჭ ბეგაშვილი - სომიწო, სხვავა 

რაჭ ბედელაძე - ზემო სხვავა 

რაჭ ბედენაშვილი - იწა 

რაჭ ბეთხოშვილი - გლოლა, ონი

რაჭ ბელაშვილი - გლოლა, ონი

რაჭ ბენდელიანი - ხვანჭკარა 

რაჭ ბენდიანიშვილი - ზემო სხვავა, სომიწო, ხიმში 

რაჭ ბენდუქიძე - ბაჯი 

რაჭ ბერაძე - ბარეული, გოგოლათი, პატარა ონი, პირველი ტოლა, ცახი

რაჭ ბერელიძე - საკაო, ძეგლევი 

რაჭ ბერიშვილი - გლოლა, სორი, ძეგლევი 

რაჭ ბექელაძე - ძირაგეული 

რაჭ ბეშიძე - ურავი 

რაჭ ბიბილაშვილი - აგარა, ჯვარისა 

რაჭ ბილაშვილი - კრიხი 

რაჭ ბიჭაშვილი - გლოლა, კვაცხუთი 

რაჭ ბოსელაძე - ფარახეთი 

რაჭ ბოჭორიშვილი - სამთისი, ქედისუბანი, ძირაგეული, ჯვარისა 

რაჭ ბოხაშვილი - ღები

რაჭ ბჟღავანაძე - კაჩაეთი 

რაჭ ბრეგვაძე - სხვავა, წესი, ხიმში 

რაჭ ბროლაშვილი - შეუბანი 

რაჭ ბუაძე - ბუგეული, ხონჭიორი 

რაჭ ბუბაშვილი - გლოლა 

რაჭ ბუგიანიშვილი - ონი 

რაჭ ბულაშვილი - წესი 

რაჭ ბურდილაძე - ონი, ფარახეთი 

რაჭ ბურზალაძე - წესი 

რაჭ ბუღაშვილი - გორი 

რაჭ ბუხრაშვილი - ზემო სხვავა, სამთისი, სხვავა, ურავი, ფუტიეთი 

რაჭ გაბაშვილი - კვაცხუთი 

რაჭ გაბისიანი - მეორე ტოლა 

რაჭ გაბიჩვაძე - ჩორჯო, ძირაგეული 

რაჭ გაბიცინაშვილი - ზემო ჟოშხა, ზედა ჭყვიში

რაჭ გაბრიჭიძე - კვაცხუთი, კრიხი 

რაჭ გაგნიძე - კვაცხუთი, ონი, სხიერი, უწერა, შქმერი, წედისი 

რაჭ გაგოშიძე - მეორე ტოლა, პატარა ონი, პირველი ტოლა, ქედისუბანი, ღადიში 

რაჭ გადაბაძე - ზედა ჭყვიში

რაჭ გავაშელიშვილი - გომი, ღები 

რაჭ გამყრელიძე - ამბროლაური, ნიკორწმინდა, სომიწო, სხიერი, ურავი, უწერა, ფარავნეში 

რაჭ გეგეშიძე - ბაჯი, თხმორი, ნიკორწმინდა  

რაჭ გელაშვილი - კვაცხუთი, ურავი, ძირაგეული, წესი, ჯვარისუბანი 

რაჭ გელბახიანი - ველევი, ფარახეთი 

რაჭ გელოვანი - გუნდუში, პირველი ტოლა, ჟოშხა, ძირაგეული

რაჭ გელოვნიშვილი - კვაცხუთი 

რაჭ გეწაძე - ზემო სხვავა, იწა 

რაჭ გველებიანი - ბარი, ბუგეული 

რაჭ გველეთიანი - ძირაგეული 

რაჭ გვენცაძე - ბარეული, გორისუბანი, პატარა ონი, ქვედა შავრა, ღადიში, ღვარდია, ხონჭიორი 

რაჭ გვიმბრაძე - შქმერი 

რაჭ გიორგაშვილი - გლოლა 

რაჭ გიორგობიანი - ბარი, ბუგეული გორისუბანი, თხმორი, მეორე ტოლა, პატარა ონი, საირმე, ფუტიეთი, ღადიში, ცახი, ძირაგეული, ხიმში

რაჭ გლოველი - ონი, შქმერი  

რაჭ გობეჯიშვილი - პიპილეთი, ურავი, ღები, ჭალა, ჭიორა 

რაჭ გოგალაძე - კვაცხუთი 

რაჭ გოგელაშვილი - თხმორი 

რაჭ გოგილიძე - უყეში 

რაჭ გოგლიძე - სხიერი, ქორთა, წესი

რაჭ გოგობერიშვილი - ამბროლაური, კვაცხუთი, წესი 

რაჭ გოგოლაშვილი - პირველი ტოლა

რაჭ გოგორელიანი - იწა, ტბეთი 

რაჭ გოგოჩიშვილი - გლოლა 

რაჭ გოგრიჭიანი - სადმელი, ურავი, ღები, ჩორდი, ჯვარისუბანი 

რაჭ გოგსაძე - ველევი, თლუღი, ხონჭიორი

რაჭ გონაძე - ზემო სხვავა, სხვავა 

რაჭ გონგაძე - სხიერი 

რაჭ გორგასლიძე - ღვიარა 

რაჭ გორგიაშვილი - ველევი 

რაჭ გორდეზიანი - ბუგეული, გორისუბანი, საკაო, სამთისი, ხოტევი 

რაჭ გორდიაშვილი - ველევი, კაჩაეთი 

რაჭ გოქაძე - მიქარწმინდა, ჯვარისა 

რაჭ გოქსაძე - ქედისუბანი 

რაჭ გოქშელიძე - შარდომეთი 

რაჭ გოშაძე - ჯვარისუბანი 

რაჭ გოცირიძე - ახალსოფელი, ბოყვა, ბუგეული, ზნაკვა, თლუღი, იწა, მუხლი, ნიკორწმინდა, ონი, სორი, სხვავა, ღუნდა, ცხმორი, ჭელიაღელე, ხოტევი  

რაჭ გრიგოლაშვილი - გლოლა 

რაჭ გრძელიშვილი - სევა, ჭიბრევი 

რაჭ გრძელიძე - ბარი 

რაჭ გუგეშაშვილი - საკაო, ძეგლევი 

რაჭ გუგუშვილი - სხიერი 

რაჭ გუიშვილი - შქმერი 

რაჭ გურაბანიძე - ბაჯი, გუბეული, თლუღი, წესი 

რაჭ გურასაშვილი - ამბროლაური (ჭყვიში)

რაჭ გურგენიძე - ბუგეული, გორისუბანი, თლუღი, მიქარწმინდა, ნიკორწმინდა, სადმელი, ცახი, ჭელიაღელე, ხოტევი 

რაჭ გურული - სადმელი, ცხმორი 

რაჭ გურჯაძე - პირველი ტოლა 

რაჭ დადვაძე - ბოყვა 

რაჭ დადიშვილი - გლოლა 

რაჭ დავითულიანი - ბარეული, კაჩაეთი, სადმელი, ჩორჯო 

რაჭ დავლიანიძე - კრიხი, სხვავა, შხივანა 

რაჭ დათეშიძე - ამბროლაური, გორი, ხიმში 

რაჭ დათუსანი - ღვიარა 

რაჭ დალაქიშვილი - ჭელიაღელე 

რაჭ დარახველიძე - ღვიარა 

რაჭ დაუშვილი - შქმერი 

რაჭ დაშნიანი - ბაჯი, ჯვარისა 

რაჭ დგვარელი - ონი 

რაჭ დემეტრაშვილი - ჟაშქვა, სევა, სომიწო, ღარი 

რაჭ დვალაძე - ქვედა შავრა, ღადიში, ჭრებალო

რაჭ დვალი - აგარა, ბარეული, ბაჯი, ბეთლევი, ბუგეული, გორისუბანი, ზედა შავრა, ზემო სხვავა, კაჩაეთი, მიქარწმინდა, ნიკორწმინდა, პატარა ონი, სადმელი, ჯვარისა 

რაჭ დვალიშვილი - ფარავნეში, ჩორდი 

რაჭ დვალიძე - კვაცხუთი, ჩორდი 

რაჭ დიასამიძე - ბარი, ცახი 

რაჭ დოკვაძე - სომიწო, შარდომეთი 

რაჭ დონაძე - აგარა, თლუღი, უყეში, ხიმში, ხოტევი

რაჭ დოხნაძე - ახალსოფელი, კაჩაეთი, ნიკორწმინდა, ჭელიაღელე 

რაჭ ვარაზაშვილი - მუხლი 

რაჭ ვარდინიძე - კვაცხუთი 

რაჭ ვაჩაძე - გორისუბანი, ზნაკვა, ნიკორწმინდა, საკეცია, ქედისუბანი 

რაჭ ვაჩიბერიძე - თხმორი 

რაჭ ვაწაძე - გენდუში, სამთისი, ღვარდია, ჩორჯო

რაჭ ვახტანგაძე - ბუგეული, გორისუბანი, ჯვარისა 

რაჭ ველიაშვილი - ქედისუბანი 

რაჭ ზარნაძე - სხვავა  

რაჭ ზაუტაშვილი - ნიკორწმინდა 

რაჭ ზაქარიაძე - ბუგეული 

რაჭ თაგვაძე - საკაო 

რაჭ თავიდაშვილი - მეორე ტოლა 

რაჭ თავშავაძე - სამთისი, ჩორჯო 

რაჭ თათარაძე - სხიერი 

რაჭ თედორაშვილი - მეორე ტოლა, პატარა ონი, ქვედა შავრა 

რაჭ თევზაძე - ახალსოფელი 

რაჭ თვალჭრელიძე - ბარეული, ბაჯი, პატარა ონი, ღადიში, ცახი, ჩორჯო  

რაჭ თვარაძე - ქვიშარი, ჭრებალო

რაჭ თოდაძე - შქმერი, ჯვარისუბანი 

რაჭ თოთლაძე - კრიხი 

რაჭ თომაძე - ახალსოფელი, ამბროლაური, გორი 

რაჭ თორაძე - პირველი ტოლა 

რაჭ იაშვილი - ბოსტანა, სადმელი, სომიწო, სხვავა, ძირაგეული, ხიმში 

რაჭ იმედაძე - ბუგეული 

რაჭ ინასარიძე - მეორე ტოლა, ჯვარისუბანი 

რაჭ ინატაშვილი - საკაო 

რაჭ იობაშვილი - მრავალძალი 

რაჭ ისაკაძე - კრიხი, მუხლი 

რაჭ ისელიძე - პატარა ონი 

რაჭ კაკალძე - ხვანჭკარა 

რაჭ კაკრიაშვილი - ონი, პიპილეთი, ღარი 

რაჭ კალმახელიძე - სომიწო 

რაჭ კანდელაკი - ნიკორწმინდა, ჭელიაღელე 

რაჭ კანთელაძე - ლიხეთი, ურავი

რაჭ კატატაძე - პიპილეთი 

რაჭ კაფერიძე - ურავი 

რაჭ კაციტაძე - ბარეული, ბუგეული, თლუღი, მიქარწმინდა, მუხლი, სორი, სხვავა, ჩორჯო, წედისი, ჭიბრევი, ხოტევი, ჯვარისა 

რაჭ კახეთელიძე - ამბროლაური, ონი, სამთისი, ძეგლევი 

რაჭ კახიძე - აგარა, გოგოლათი, ცახი

რაჭ კბილაძე - თლუღი  

რაჭ კევლიშვილი - საკეცია, ძირაგეული 

რაჭ კეკენაძე - ძეგლევი 

რაჭ კენჭაძე - ზედა ჭყვიში

რაჭ კენჭაძე - მეორე ტოლა, ქედისუბანი 

რაჭ კერესელიძე - ბარი, ბოყვა, გორი, კრიხი, პიპილეთი, სადმელი, ფარავნეში, ქვედა შავრა, ღადიში, შარდომეთი, წესი, წოლა  

რაჭ კერვალიშვილი - ბარი, კვაცხუთი, სორი, ღარი, ჭიბრევი 

რაჭ კვატაშიძე - ხიმში 

რაჭ კვაჭატაძე - შარდომეთი 

რაჭ კვახაძე - ზნაკვა, პატარა ონი, ხიმში, ჯვარისა 

რაჭ კვერეხაძე - ბარი 

რაჭ კვირიკაშვილი - ცხმორი, ჩხუტელი 

რაჭ კვირიკეიშვილი - ზემო სხვავა 

რაჭ კვიტაშვილი - ველევი 

რაჭ კიკვაძე - ზნაკვა 

რაჭ კიკვიძე - ბაჯი, გორისუბანი, ქვედა შავრა 

რაჭ კიკნაძე - ბუგეული, მიქარწმინდა 

რაჭ კიკოშვილი - სხვავა 

რაჭ კილასონია - კვაცხუთი, წესი 

რაჭ კირვალიძე - ბოყვა, ურავი, შხივანა, ზვარეთი  

რაჭ კობახიძე - ამბროლაური, ახალსოფელი, ბაჯი, ბუგეული, თლუღი, თხმორი, კაჩაეთი, კვაცხუთი, ნიკორწმინდა, სამთისი, სხარტალი, სხიერი, ქედისუბანი, ხოტევი, ჯვარისა 

რაჭ კობერიძე - ველევი, ზემო სხვავა, კვაცხუთი, კრიხი, ჩორდი, ცხმორი, წესი 

რაჭ კობზონაძე - სადმელი 

რაჭ კუბლაშვილი - კრიხი 

რაჭ ლანდია - ბარი, სხვავა 

რაჭ ლანდიაშვილი - საკაო 

რაჭ ლაშაბერიძე - ფარახეთი 

რაჭ ლაშხი - გორი, კვირიკეწმინდა, კრიხი, ხიმში 

რაჭ ლებანიძე - ზუდალი, კვაშხიეთი, ხვანჭკარა, ჯვარისუბანი  

რაჭ ლეკიშვილი - ზედა ჭყვიში

რაჭ ლეჟავა - ბუფეული, საკეცია, წკადისი 

რაჭ ლეფწვერიძე - ჩორჯო 

რაჭ ლიპარიშვილი - ურავი 

რაჭ ლობილაძე - მიქარწმინდა, ძირაგეული 

რაჭ ლობჯანიძე - ურავი, ღები, ჩორდი, ჭალა 

რაჭ ლომაძე - ბუგეული 

რაჭ ლომთაძე - ამბროლაური, მეორე ტოლა, ღადიში, ხვანჭკარა, ჭრებალო

რაჭ ლორთქიფანიძე - ძირაგეული 

რაჭ ლუხუტაშვილი - გენდუში, ჩორჯო, ხვანჭკარა

რაჭ ლხინაძე - ონი 

რაჭ მაგრაქველიძე - ბარი, ფარახეთი, ფუტიეთი 

რაჭ მაისაშვილი - წესი 

რაჭ მაისურაძე - ბუგეული, ონი, პიპილეთი, ფარახეთი, ფსორი 

რაჭ მალაქშანიძე - ურავი, წესი 

რაჭ მანაგაძე - სამთისი 

რაჭ მარგველიძე - სადმელი 

რაჭ მარკოიშვილი - ღარი 

რაჭ მასხარაშვილი - ბაჯი, თხმორი, პატარა ონი, ღადიში

რაჭ მაქარაშვილი - ღარი 

რაჭ მაღალდაძე - გომი 

რაჭ მაღალთაძე - გორისუბანი 

რაჭ მაჩაიძე - ზემო სხვავა, ჭიბრევი 

რაჭ მაცაბერიძე - ველევი, კვირიკეწმინდა, კრიხი 

რაჭ მაჭავარიანი - მიქარწმინდა, ჭელიაღელე 

რაჭ მაჭანკალაძე - კვაცხუთი 

რაჭ მაჭარაძე - შეუბანი 

რაჭ მახალდიანი - ჩორჯო 

რაჭ მდივნიშვილი - გორისუბანი, სხვავა 

რაჭ მდოგვაძე - სომიწო 

რაჭ მებუნიშვილი - ქვედა შავრა 

რაჭ მეგრელი - პიპილეთი 

რაჭ მეგრელიშვილი - ბარი 

რაჭ მეზალაძე - წესი 

რაჭ მელაშვილი - სადმელი, წესი

რაჭ მელუავა - წკადისი 

რაჭ მემანიშვილი - გორი 

რაჭ მენაბდე - ჭელიაღელე, ხოტევი 

რაჭ მერკვილაძე - წესი 

რაჭ მესხაძე - მეორე ტოლა, ქვედა შავრა, ხვანჭკარა 

რაჭ მესხი - აგარა, კვირიკეწმინდა 

რაჭ მესხიშვილი - ბარი 

რაჭ მეტონიძე - სადმელი, ცახი, ხვანჭკარა 

რაჭ მეტრეველი - ბარი, გომი, ლიხეთი, პიპილეთი, სადმელი, სომიწო, სხვავა, სხიერი, ურავი, უწერა, ფარავნეში, ღარი, ძირაგეული, ჯინჭვისი

რაჭ მეშვილდიშვილი - შარდომეთი, ჭალა 

რაჭ მინდელი - სორი, ურავი, ხიმში 

რაჭ მიქაუტაძე - ბუგეული, ზნაკვა, მოტყიარი 

რაჭ მიქაძე - მეორე ტოლა 

რაჭ მიქელაძე - მეორე ტოლა

რაჭ მიქიაშვილი - ბარეული, იწა, კვაცხუთი, მოტყიარი, საკეცია, ქედისუბანი  

რაჭ მიქუჩაძე - ჩორდი 

რაჭ მომცემლიძე - აგარა, უწერა, ქედისუბანი 

რაჭ მოსიძე - ონი 

რაჭ მოწონელიძე - ბაჯი, ქვემო ღვარდია, ღვარდია, ძირაგეული 

რაჭ მურუსიძე - ბუგეული, ზნაკვა, იწა, კაჩაეთი, სადმელი, საკეცია  

რაჭ მუსელიანი - მეორე ტოლა, ზედა ჭყვიში

რაჭ მუსერიძე - თლუღი, სადმელი, სათმისი, ჩორჯო 

რაჭ მღვდელაძე - ღადიში, შარდომეთი 

რაჭ მშვილდაძე - პიპილეთი 

რაჭ მხეიძე - კრიხი, სადმელი, ჯვარისუბანი 

რაჭ ნადირაშვილი - ნიკორწმინდა, სევა, სომიწო, ჭიბრევი 

რაჭ ნამგალაძე - ახალსოფელი, გოგოლათი, მიქარწმინდა, სომიწო

რაჭ ნანუკაშვილი - ონი 

რაჭ ნარიძე - ურავი 

რაჭ ნასრაძე - ზედა შავრა, კრიხი, პატარა ონი 

რაჭ ნატმელაძე - კვაცხუთი, სხიერი, ონი 

რაჭ ნაცვლიშვილი - საკეცია, შქმერი 

რაჭ ნებულიშვილი - ნიკორწმინდა 

რაჭ ნემანიშვილი - მიქარწმინდა 

რაჭ ნემსიწვერიძე - გენდუში

რაჭ ნემსწვერიძე - ხვანჩკარა 

რაჭ ნეფარიძე - ბეთლევი, კვირიკეწმინდა, კრიხი, სხვავა, ხიმში 

რაჭ ნიავაძე - ურავი 

რაჭ ნიკოლაიშვილი - სომიწო 

რაჭ ნიკოლაშვილი - ამბროლაური, ბუგეული, კვაცხუთი, ძირაგეული 

რაჭ ნიქამბერიძე - შარდომეთი 

რაჭ ნოდარიშვილი - ონი 

რაჭ ოთარიშვილი - კაჩაეთი, ნიკორწმინდა 

რაჭ ომანიძე - ბოყვა, კვაცხუთი, ჭიბრევი 

რაჭ ომიაძე - ბარეული, კვაცხუთი, ჭიბრევი

რაჭ ონაშვილი - ჩორჯო 

რაჭ ონიანი - პირველი ტოლა 

რაჭ ორდინიძე - საკაო, ღარი 

რაჭ ოსიშვილი - შარდომეთი 

რაჭ ოშხერელი - სარდმელი 

რაჭ პაპიძე - შქმერი 

რაჭ პაპუაშვილი - ბოსტანა 

რაჭ პატარიძე - აბანოეთი, ბუგეული, მიქარწმინდა  

რაჭ პეტრიაშვილი - ბარი, კაჩაეთი, ონი, სხვავა 

რაჭ რაზმაძე - ზედა შავრა, ონი, პიპილეთი, წესი 

რაჭ რამინაშვილი - გორისუბანი, კაჩაეთი 

რაჭ რატიანი - სადმელი, ღვარდია 

რაჭ რატიაშვილი - ქვედა შავრა 

რაჭ რაჭველიშვილი - ზემო სხვავა 

რაჭ რეხვიაშვილი - გლოლა, ურავი, ჭიორა 

რაჭ რთველაძე - სხიერი, შეუბანი 

რაჭ რობაქიძე - ბარეული 

რაჭ როსნაძე - სორი 

რაჭ საბანაძე - სადმელი, ცხმორი 

რაჭ საგანელიძე - კვაცხუთი, სხვავა 

რაჭ სალუქვაძე - გენდუში, ქვიშარი

რაჭ სამარგულიანი - ღადიში 

რაჭ სამთელაძე - გენდუში, ზემო ჟოშხა

რაჭ სამხარაძე - პირველი ტოლა 

რაჭ სანებლიძე - აგარა, იწა, ხონჭიორი 

რაჭ სანიკიძე - ბუგეული, სევა 

რაჭ სარდანაშვილი - ხვანჭკარა 

რაჭ საღარაძე - პატარა ონი 

რაჭ საყვარელიძე - ველევი

რაჭ სვანი - ამბროლაური, იწა, ფუტიეთი, ჭიბრევი, ხიმში

რაჭ სვანიძე - ბაჯი, მეორე ტოლა, პირველი ტოლა, ქვემო ღვარდია,

რაჭ სიბილაძე - ჯვარისუბანი 

რაჭ სითათაშვილი - ჯვარისუბანი 

რაჭ სირაძე - ბეთლევი, ბუგეული, გორი, პირველი ტოლა, ღადიში, შხივანა, ხიმში 

რაჭ სოხაძე - ბარეული, ბუგეული, გოგოლათი, გორისუბანი, მიქარწმინდა, ქვედა შავრა, ცახი

რაჭ სტაჟაძე - მიქარწმინდა, ჩორჯო 

რაჭ სუთიძე - ბეთლევი, კვაცხუთი, შხივანა, ძირაგეული 

რაჭ სულაძე - ბარი, ზემო სხვავა, კრიხი, სხვავა, ფარახეთი 

რაჭ სულთანიშვილი - გლოლა 

რაჭ სულთანიშვილი - ხარითვალი

რაჭ სურგულაძე - პიპილეთი, ღვიარა, ძირაგეული, ხვანჭკარა 

რაჭ სხიერელი - სხიერი 

რაჭ სხირტლაძე - გორი, კვაცხუთი, მრავალძალი, სხვავა 

რაჭ ტაბუცაძე - ამბროლაური, კრიხი, ფარახეთი, შეუბანი 

რაჭ ტლაშიძე - ბუგეული 

რაჭ ტოგონიძე - სევა, ფარახეთი, ძეგლევი 

რაჭ ტომარაძე - ჯვარისუბანი 

რაჭ ტოროშელიძე - ზემო სხვავა, სხვავა, ურავი 

რაჭ ტუნაძე - სადმელი 

რაჭ ტურძილაძე/ტურძელაძე - აგარა, ზნაკვა, ონი, ღარი, ჯვარისა  

რაჭ ტყეშელაშვილი - პიპილეთი, საკაო, შეუბანი, ჩორჯო, ხვანჭკარა, ჯვარისა 

რაჭ უგრეხელიძე - ზემო სხვავა, ქვემო ღვარდია, ღვარდია, ძირაგეული 

რაჭ უთმელიძე - ზედა შავრა, ზნაკვა, კრიხი, საკეცია 

რაჭ ურეკაძე - სორი 

რაჭ ფანჯიკიძე - ახალსოფელი 

რაჭ ფარეიშვილი - ქვედა შავრა 

რაჭ ფარქოსაძე - სევა 

რაჭ ფარჯანაძე - გორისუბანი, პატარა ონი, ქვედა შავრა, ღადიში 

რაჭ ფონაძე - ზედა ჭყვიში

რაჭ ფონჯავიძე - კრიხი 

რაჭ ფოფხაძე - ბარეული, ბუგეული, გორისუბანი, ღადიში, ხონჭორი 

რაჭ ფოჩხიძე - ბარი 

რაჭ ფოცხვერიშვილი - ჭიორა 

რაჭ ფრუიძე - ზედა ჭყვიში, ღვიარა

რაჭ ფრუიძე - ზედა ჭყვიში, ღვიარა

რაჭ ფურცხვანიძე - ზედა ჭყვიში, ნიკორწმინდა

რაჭ ფურცხვანიძე - ზედა ჭყვიში, ნიკორწმინდა

რაჭ ფუტკარაძე - სორი 

რაჭ ფუტკარაძე - სორი 

რაჭ ფხალაძე - ცხმორი 

რაჭ ფხალაძე - ცხმორი 

რაჭ ფხისლელი - სევა 

რაჭ ფხისლელი - სევა 

რაჭ ქავთარაძე - იწა 

რაჭ ქავთარაძე - იწა 

რაჭ ქათამაძე - საკეცია 

რაჭ ქათამაძე - საკეცია 

რაჭ ქარაზანიშვილი/ქარაზანაშვილი - ბაჯი, პატარა ონი, ღადიში

რაჭ ქარაზანიშვილი/ქარაზანაშვილი - ბაჯი, პატარა ონი, ღადიში

რაჭ ქართველი - სადმელი 

რაჭ ქართველი - სადმელი 

რაჭ ქართველიშვილი - ზემო სხვავა, ჭელიაღელე 

რაჭ ქართველიშვილი - ზემო სხვავა, ჭელიაღელე 

რაჭ ქაფიანიძე - სხიერი, ძეგლევი 

რაჭ ქაფიანიძე - სხიერი, ძეგლევი 

რაჭ ქებაძე - ძეგლევი 

რაჭ ქებაძე - ძეგლევი 

რაჭ ქევანაშვილი - თლუღი, ხოტევი 

რაჭ ქევანაშვილი - თლუღი, ხოტევი 

რაჭ ქემოკლიძე - ახალსოფელი, ბაჯი, თლუღი 

რაჭ ქემოკლიძე - ახალსოფელი, ბაჯი, თლუღი 

რაჭ ქექნაძე - პირველი ტოლა 

რაჭ ქექნაძე - პირველი ტოლა 

რაჭ ქვათაძე - სხვავა, შარდომეთი 

რაჭ ქვათაძე - სხვავა, შარდომეთი 

რაჭ ქველიძე - ბარი, სამთისი 

რაჭ ქველიძე - ბარი, სამთისი 

რაჭ ქოსაშვილი - ონი 

რაჭ ქოსაშვილი - ონი 

რაჭ ქოქოსაძე - ბუგეული, ზნაკვა, ქედისუბანი 

რაჭ ქოქოსაძე - ბუგეული, ზნაკვა, ქედისუბანი 

რაჭ ქოჩლაძე - ონი, ხირხონისი 

რაჭ ქოჩლაძე - ონი, ხირხონისი 

რაჭ ქურციკიძე - გენდუში, ზემო სხვავა, ზადა ჭყვიში

რაჭ ქურციკიძე - გენდუში, ზემო სხვავა, ზადა ჭყვიში

რაჭ ღვარდია 

რაჭ ღვარდია 

რაჭ ღვდელაძე - ქვედა შავრა 

რაჭ ღვდელაძე - ქვედა შავრა 

რაჭ ღოთვაძე - ონი, [ლაგოდეხი]  

რაჭ ღოთვაძე - ონი, [ლაგოდეხი]  

რაჭ ღოლოძე - სადმელი 

რაჭ ღოლოძე - სადმელი 

რაჭ ღოღელიანი - ბოსტანა, ქვიშარი, ჭრებალო, ჭყვიში, ზედა ჭყვიში.                    

რაჭ ღოღელიანი - ბოსტანა, ქვიშარი, ჭრებალო, ჭყვიში, ზედა ჭყვიში.                    

რაჭ ღუდუმიძე - კვირიკეწმინდა 

რაჭ ღუდუმიძე - კვირიკეწმინდა 

რაჭ ყავლაშვილი - საკო, ურავი, შარდომეთი, შეუბანი 

რაჭ ყავლაშვილი - საკო, ურავი, შარდომეთი, შეუბანი 

რაჭ ყელაურაძე - გორისუბანი 

რაჭ ყელაურაძე - გორისუბანი 

რაჭ ყელაურიძე - მიქარწმინდა 

რაჭ ყელაურიძე - მიქარწმინდა 

რაჭ ყიფიანი - ბოსტანა, მეორე ტოლა, სომიწო, ჩორჯო, ხვანჭკარა 

რაჭ ყიფიანი - ბოსტანა, მეორე ტოლა, სომიწო, ჩორჯო, ხვანჭკარა 

რაჭ ყრუაშვილი - ხოტევი 

რაჭ ყრუაშვილი - ხოტევი 

რაჭ შავლაძე - ნიკორწმინდა, ქვედა შავრა 

რაჭ შავლაძე - ნიკორწმინდა, ქვედა შავრა 

რაჭ შალიკაშვილი - საკაო 

რაჭ შალიკაშვილი - საკაო 

რაჭ შარაბიძე - ზემო სხვავა, მოტყიარი, სადმელი, სხვავა, ხოტევი 

რაჭ შარაბიძე - ზემო სხვავა, მოტყიარი, სადმელი, სხვავა, ხოტევი 

რაჭ შაუთიძე - სადმელი 

რაჭ შაუთიძე - სადმელი 

რაჭ შაქარიტიშვილი - საკაო 

რაჭ შაქარიტიშვილი - საკაო 

რაჭ შერაზადიშვილი - პიპილეთი, სომიწო, ხიმში 

რაჭ შერაზადიშვილი - პიპილეთი, სომიწო, ხიმში 

რაჭ შიმშილაშვილი - ამბროლაური, ონი.

რაჭ შიმშილაშვილი - ამბროლაური, ონი.

რაჭ შინდაგორიძე - სამთისი 

რაჭ შინდაგორიძე - სამთისი 

რაჭ შიშინაშვილი - მეორე ტოლა 

რაჭ შიშინაშვილი - მეორე ტოლა 

რაჭ შოთაძე - ბარი 

რაჭ შოთაძე - ბარი 

რაჭ შქმერი, ჩორდი, ცხმორი, წედისი 

რაჭ შქმერი, ჩორდი, ცხმორი, წედისი 

რაჭ ჩაგელაშვილი - გლოლა, ონი 

რაჭ ჩაგელაშვილი - გლოლა, ონი 

რაჭ ჩაგელიშვილი - სომიწო, ჭიორა 

რაჭ ჩაგელიშვილი - სომიწო, ჭიორა 

რაჭ ჩალაძე - საკაო, ურავი, უწერა, ძეგლევი 

რაჭ ჩალაძე - საკაო, ურავი, უწერა, ძეგლევი 

რაჭ ჩარკვიანი - ბოყვა, საკაო, სამთისი, ჩორჯო 

რაჭ ჩარკვიანი - ბოყვა, საკაო, სამთისი, ჩორჯო 

რაჭ ჩაჩანიძე - ზემო სხვავა 

რაჭ ჩაჩანიძე - ზემო სხვავა 

რაჭ ჩაჩხიანი - ჩორჯო 

რაჭ ჩაჩხიანი - ჩორჯო 

რაჭ ჩაჩხუნაშვილი - პირველი ტოლა 

რაჭ ჩაჩხუნაშვილი - პირველი ტოლა 

რაჭ ჩიკვაიძე - იწა, სამთისი, სევა, ფუტიეთი, ჭელიაღელე 

რაჭ ჩიკვაიძე - იწა, სამთისი, სევა, ფუტიეთი, ჭელიაღელე 

რაჭ ჩიკვილაძე - საკაო, სომიწო, სორი, ფარი, შეუბანი, ჭალა 

რაჭ ჩიკვილაძე - საკაო, სომიწო, სორი, ფარი, შეუბანი, ჭალა 

რაჭ ჩიტალაძე - სადმელი, ღარი 

რაჭ ჩიტალაძე - სადმელი, ღარი 

რაჭ ჩიღვინაძე - ზემო სხვავა, პატარა ონი, ფარახეთი 

რაჭ ჩიღვინაძე - ზემო სხვავა, პატარა ონი, ფარახეთი 

რაჭ ჩიღუნაძე - სამთისი, შარდომეთი 

რაჭ ჩიღუნაძე - სამთისი, შარდომეთი 

რაჭ ჩიჩაბაძე - ჯვარისა 

რაჭ ჩიჩაბაძე - ჯვარისა 

რაჭ ჩიჩხაშვილი - გლოლა 

რაჭ ჩიჩხაშვილი - გლოლა 

რაჭ ჩიხლაძე - ბეთლემი, გომი, ველევი 

რაჭ ჩიხლაძე - ბეთლემი, გომი, ველევი 

რაჭ ჩლაიძე - ბარი, ზემო სხვავა 

რაჭ ჩლაიძე - ბარი, ზემო სხვავა 

რაჭ ჩლაჩიძე - სორი 

რაჭ ჩლაჩიძე - სორი 

რაჭ ჩუბინიძე - კრიხი 

რაჭ ჩუბინიძე - კრიხი 

რაჭ ჩუმაშვილი - ფარავნეში 

რაჭ ჩუმაშვილი - ფარავნეში 

რაჭ ჩხამლაძე - შარდომეთი 

რაჭ ჩხამლაძე - შარდომეთი 

რაჭ ჩხიკვაძე - პატარა ონი 

რაჭ ჩხიკვაძე - პატარა ონი 

რაჭ ცეცაძე - ჯვარისუბანი 

რაჭ ცეცაძე - ჯვარისუბანი 

რაჭ ციმაკურიძე - თლუღი, საკეცია 

რაჭ ციმაკურიძე - თლუღი, საკეცია 

რაჭ ცირიკიძე - იწა, ჯვარისუბანი  

რაჭ ცირღილაძე - კვაცხუთი 

რაჭ ციქუბაძე - სხიერი 

რაჭ ციხისელი - ბარი 

რაჭ ცუცხაშვილი - ჯვარისა 

რაჭ ცხვედიანი - მიქარწმინდა, ქვიშარი, ჭრებალო

რაჭ ცხვირავაშვილი - მეორე ტოლა 

რაჭ წერეთელი - ზნაკვა, მიქარწმინდა, საკეცია, ჯვარისა

რაჭ წვერავა - ბუგეული 

რაჭ წულუკიძე - ახალსოფელი, ბაჯი, ბუგეული, გორისუბანი, ზემო სხვავა, ზნაკვა, კაჩაეთი, ღადიში 

რაჭ ჭაკვატაძე - ახალსოფელი 

რაჭ ჭარბაძე - ხვანჭკარა 

რაჭ ჭარელი - შქმერი 

რაჭ ჭეიშვილი - ჭყვიში (ამბროლაურის რაიონი)

რაჭ ჭელიძე - ახალსოფელი, ბაჯი, ბუგეული, გორისუბანი, ზნაკვა, კაჩაეთი, ნამანევი, სადმელი, ტბეთი, ქვედა შავრა, ღარი, ღები, ძირაგეული, ჭელიაღელე, ხოტევი, ჯვარისა 

რაჭ ჭიღვარია - გენდუში, ზედა ჟოშხა, ჟოშხა, ჭრებალო

რაჭ ჭიჭინაძე - აგარა, ბარი, იწა, ჭელიაღელე, ხომში, ხოტევი 

რაჭ ჭოხონელიძე ბაჯი, გოგოლათი, გორისუბანი, საკეცია, ტბეთი, ქედისუბანი, ცახი

რაჭ ჭუმბაშვილი - სორი 

რაჭ ხაინდრავა - სადმელი 

რაჭ ხაკიანი - სხიერი 

რაჭ ხანანაშვილი - ონი

რაჭ ხარებაშვილი - გლოლა 

რაჭ ხაჭაპურიძე - ბუგეული 

რაჭ ხახნელიძე - ზედა ჭყვიში

რაჭ ხვედელიანი - იწა, სხიერი 

რაჭ ხიდეშელი - ხიდეშლები, ძეგლევი

რაჭ ხიდურელი - ამბროლაური 

რაჭ ხიმშიაშვილი - წესი 

რაჭ ხმალაძე - ონი, პიპილეთი, სორი 

რაჭ ხმელიძე - ზედა ჭყვიში, პატარა ონი

რაჭ ხომასურიძე - სხიერი, ხირხონისი

რაჭ ხუციშვილი - იწა, კრიხი, სევა, სომიწო, ურავი, ჩორჯო, ძეგლევი 

რაჭ ხუხუშვილი - ქედისუბანი 

რაჭ ჯავახაძე - ნიკორწმინდა 

რაჭ ჯანგიძე - ღვიარა 

რაჭ ჯანელიძე - ამბროლაური, ნიკორწმინდა, სადმელი 

რაჭ ჯანუაშვილი - ონი 

რაჭ ჯაფარიძე - ბარი, ბოყვა, გომი, კვაცხუთი, ონი, პიპილეთი, პირველი ტოლა, სადმელი, საკაო, სევა, სხვავა, სხიერი, ურავი, ფარავნეში, ღარი, შარდომეთი, ცხმორი, ძეგლევი, ძირაგეული, ჭალა, ჭიბრევი, ჯვარისუბანი 

რაჭ ჯაშიაშვილი - ღარი 

რაჭ ჯებაშვილი - კრიხი, პატარა ონი 

რაჭ ჯელაძე - ურავი 

რაჭ ჯინჭარაძე - ზედა ჭყვიში, ჟოშხა, ქვიშარი, ღვიარა, ღუ, ჭრებალო

რაჭ ჯმუხაძე - კაჩაეთი, ნიკორწმინდა 

რაჭ ჯოხაძე - ბოსტანა, გომი, ნიკორწმინდა, საკეცია, სომიწო, სხიერი, ფსორი, ღვიარა, შქმერი, ძირაგეული, ჯვარისუბანი 


კონტაქტი Facebook

საიტი შექმნილი და დაფინანსებულია დავით ფეიქრიშვილის მიერ, მოზარდებში ისტორიული ცნობადიბოს გაზრდის მიზნით.

დავით ფეიქრიშვილი
დავით ფეიქრიშვილი ატვირთა: 13.05.2021
ბოლო რედაქტირება 01.01.1970
სულ რედაქტირებულია 0

მოიძიე გვარით, სასულიერო პირები, 5000-ზე მეტი ანბანის მიხედვით

2 0

საქართველოს მმართველები უძველესი დროიდან დღემდე

2 0

15000 მდე ქართული გვარი საქართველოში ქალაქების და სოფლების მიხედვით

1 0

იპოვე შენი გვარი და გაეცანი სად ცხოვრებენ მოგვარეები

საქართველოს მმართველები ძვ. წთ XII-VIII საუკუნის დასაწყისიდან დღემდე

1 0


საქართველოს მეფეები ძვ.წლ. IV-1810 წლები სულ 98 მეფე მეფობის პერიოდი მიახლ 2150 წელი

1 0


3300 გვარი ქართლში ქალაქების და სოფლების მიხედვით

1 0