სულ ვიზიტორი : 61033445238
განთავსებული სტატია : 10786

მთავარი იუბილარი/ ხსენება

მეფე/პატრიარქი/წმიდანები/სინოდი
150000 ქართული გვარები ქალაქებიის სოფლების მიხედვით
2100 გვარი სამცხე ჯავახეთი და ტაო კლარჯეთში ქალაქების და სოფლების მიხედვით
ბმულის კოპირება

150000 ქართული გვარები ქალაქებიის სოფლების მიხედვით

გამოჩენილი ადამიანები სრული სია

161       ბეჭდვა

2100 გვარი სამცხე ჯავახეთი და ტაო კლარჯეთში ქალაქების და სოფლების მიხედვით

სიაზე იმუშავა რევაზ ხუციშვილი  ისტორიკოსი, მეცნიერი 

ტელეფონი:5(99) 23-54-17ელ.ფოსტა:geogen@geogen.geვებ საიტი:  http://www.geogen.ge

 ტექსტში ძიებისთვის ჩაწერეთ საძიებო სიტყვა "ძებნა".

ეს ფუნქცია გააჩნია კომპიუტერ ვერსიასაც, ასევე შეგიძლიათ მოძებნოთ კლავიატურიდან ctrl  F

სტკ აბაზასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი,  გვ. 383  სტკ აბაგულასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 181

სტკ აბაკუმის(?)ძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი,  გვ. 123  

სტკ აბარდანასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 38  

სტკ აბარდანისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 295, 296, 341  

სტკ აბასასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 181  

სტკ აბასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 72, 114, 131, 157, 228, 246, 479, 491  

სტკ აბაშასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 191  

სტკ აბდალისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 360, 443  

სტკ აბდუას(?)ძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 78

სტკ აბდულისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 258, 336

სტკ აბელისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 307

სტკ აბესალომისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 44, 62, 67, 70, 94, 107, 134, 175, 276, 282, 286, 294, 302, 346, 348, 350, 379, 407, 437, 447, 461, 466, 473, 482, 491, 496

სტკ აბესასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 144, 296, 300

სტკ აბიათარისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 25, 30, 42, 65, 69, 71, 73, 95, 121, 135, 148, 273, 491

სტკ აბირონ(?)ისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 380

სტკ აბისონელ(?)ისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 427

სტკ აბისონისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 30, 283, 355, 386, 497

სტკ აბრამასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 114

სტკ აბრამისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 25, 27, 58, 96, 130, 142, 186, 190, 259, 308, 323, 335, 338, 373, 415, 440, 444, 456, 470

სტკ აბრანი(?)სძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 428

სტკ აბრას(?)ისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 229

სტკ აბრაჰამისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 367, 381

სტკ აბულასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 269

სტკ აბულისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 199, 386

სტკ აბუღასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 130

სტკ ადარნასესძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 440, 456

სტკ ადარნასისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 108, 412

სტკ ადვაძე - აგარა, ახალციხე, ბორჯომი, პტენა, ხერთვისი

სტკ ადიკას(?)ძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 70

სტკ ავადანისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 375

სტკ ავაზას(?)ძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 41

სტკ ავალისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 336, 341, 346, 389, 390

სტკ ავანესისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 227, 260, 261, 276, 364, 425, 447, 454, 

სტკ ავანოსისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 24

სტკ ავაქისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 23, 285, 381, 441, 443

სტკ ავგაროზისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 44, 45, 139, 225, 347, 372, 375, 415, 426, 449, 472, 491

სტკ ავთანდილისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 75, 451

სტკ ავლასისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 269

სტკ აზარასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 60, 102, 195, 216, 255, 291, 298, 304, 427, 433, 435, 474, 477, 482, 486, 489, 494, 495

სტკ აზარბეგისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 340, 344, 348, 365, 374, 378, 390, 429, 442

სტკ აზარგულისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 176

სტკ აზარიასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 56, 152, 155, 316, 469

სტკ აზარისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 23, 385

სტკ აზატგულისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 359

სტკ აზატისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 272, 344

სტკ აზიზისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 152, 240, 347, 348, 423

სტკ აზნაურის(?)ძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 225

სტკ ათაბეგისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 337, 348, 353, 355, 362, 406, 429, 431, 447

სტკ ათანელისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 383

სტკ აივაზისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 281

სტკ აიწურაძე - აწყური, ახალციხე, ბორჯომი, დვირი, საკირე, ტყვიბისი

სტკ აკოფისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 174, 290, 365, 421, 443, 460

სტკ ალა(?)სძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 345

სტკ ალადანისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 55

სტკ ალადასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 65

სტკ ალადინისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 177, 336

სტკ ალავერისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 224

სტკ ალამა(?)სძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 356

სტკ ალაჰვერდისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 251, 371, 387, 450

სტკ ალდი(?)სძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 348

სტკ ალელიშვილი - ასპინძა, ახალქალაქი, ბორჯომი, ოკამი

სტკ ალექსანისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 267, 276, 323, 428, 447, 481

სტკ ალექსარ(სიც!)ისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 48

სტკ ალექსასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 25, 228, 308, 336, 440

სტკ ალექსისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 199

სტკ ალიბეგისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 58

სტკ ალიმის(?)ძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 23

სტკ ალმანაც(?)სძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 278

სტკ ალფია(?)სძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი

სტკ ალყანდას(?)ძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 38

სტკ ალჩიბეგი(?)სძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 447

სტკ ალხაზიძისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 107

სტკ ამარინდასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 246

სტკ ამარინდოსძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 142

სტკ ამბეკი(?)სძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 378

სტკ ამბერკისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 467

სტკ ამზატაძსძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 274

სტკ ამზიასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 65, 143, 154, 156, 272, 308, 465, 469

სტკ ამილახორისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 42

სტკ ამილბარისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 456

სტკ ამინადარისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 349, 432

სტკ ამირაზიზისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 256, 272, 276, 338, 382, 407, 426, 501

სტკ ამირალასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 438

სტკ ამირალისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 373, 382, 383

სტკ ამირანისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 55, 336, 340, 365, 496

სტკ ამირასლანისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 224, 381

სტკ ამირასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 116, 260, 294, 345, 421, 435

სტკ ამირბარისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 465

სტკ ამირგოზალისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 275, 276

სტკ ამირდინი(?)სძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 438

სტკ ამირვართისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 356

სტკ ამირზაროსძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 447

სტკ ამირინდასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 471

სტკ ამირინდოსძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 84

სტკ ამირისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 269, 389

სტკ ამირმელიქისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 477

სტკ ამირნაზარისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 389, 390

სტკ ამირსარგიზისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 22

სტკ ამირსარგისისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 366

სტკ ამირყუბადისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 403

სტკ ამირყუზანისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 196

სტკ ამირშარ(?)ისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 310

სტკ ამირხანისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 222, 241, 362, 432

სტკ ამირჯანისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 153

სტკ ამიშერისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 312

სტკ ამროზისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 487

სტკ ამროსასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 150, 205, 477

სტკ ამროსისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 279, 321, 333, 363, 432, 456, 460

სტკ ამსა(?)სძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 88

სტკ ანანასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 61, 140, 165, 219, 309

სტკ ანანიასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 47, 66, 114, 147, 152, 153, 205, 216, 240, 250, 303, 313, 430, 472, 481

სტკ ანბარჯის(?)შვილი – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 218

სტკ ანბარჯისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 276

სტკ ანდერმანისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 78, 441, 468

სტკ ანდრანიკისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 336

სტკ ანდრიანესძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 322

სტკ ანდრიასისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 336, 338, 477

სტკ ანდრიასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 41, 71, 88, 128, 169, 215, 228, 246, 284, 289, 290, 303, 482

სტკ ანდუმარის(?)ძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 89

სტკ ანდუყაფარისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 481

სტკ ანტონასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 88, 110, 124, 269

სტკ ანტონისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 56, 112, 156, 295, 362, 403, 407, 496

სტკ ანუფრის(?)ძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 42

სტკ ანძაველიძე - ახალციხე, ბორჯომი, ზანავი, წაღვერი

სტკ აპალონისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 405

სტკ არაბასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 33, 51, 69, 132, 299

სტკ არაბისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 461

სტკ არამ(?)ისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 459

სტკ არაქელასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 320

სტკ არაქელისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 32, 240, 345, 382, 444, 464, 478

სტკ არბოლაშვილი - ბორჯომი

სტკ არბოლიშვილი - აწყური, ახალციხე, ბაკურიანი, ბორჯომი, კიმოთესუბანი, მინაძე, წაღვერი

სტკ არგანაშვილი - ორგორა, საყუდაბელი

სტკ არზუმანისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 196

სტკ ართაშეზისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 309, 338

სტკ ართმელიძე - ოშორა, უტყისუბანი

სტკ არიდანისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 55, 303

სტკ არსანიძე - ახლდაბა

სტკ არსევანი(?)სძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 429

სტკ არსენასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 188

სტკ არსენის(?)ძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 132

სტკ არსლანისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 229, 475

სტკ არტამეზისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ

სტკ არტაშეზისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 299, 421

სტკ არუზისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 224

სტკ არჩა(?)სძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 237

სტკ არჩულისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 249

სტკ ასანისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 356

სტკ ასას(?)ძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 134

სტკ ასასასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 240

სტკ ასვათურისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 23

სტკ ასვატურისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 28, 123, 156, 221, 237, 247, 251, 281, 285, 345, 361, 371, 379, 403, 418, 447, 450, 451

სტკ ასითასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 55, 227, 228, 336, 439, 498

სტკ ასიმის(?)ძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 105

სტკ ასლამაზასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 389

სტკ ასლანისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 205, 344, 348, 351, 360, 367, 412, 428, 433, 453

სტკ ასლარ(?)ისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 412

სტკ ასმანასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 145

სტკ ასპაზისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 270, 362

სტკ ასპანასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 117

სტკ ასპანიძე - ანდრიაწმინდა, ასპინძა, აწყვიტა, ახალციხე, ბორჯომი, თმოგვი, ნიჯგორი, სარო, წყორძა, ხერთვისი

სტკ ასპანშაჰ(?)ისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 368

სტკ ასტურატი(?)სძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 237

სტკ ასფარა(?)სძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 465

სტკ ასფარის(?)ძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 88

სტკ ატოლისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 56

სტკ ატომასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 132

სტკ ატუასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 255

სტკ აუქასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 300

სტკ აფრაბიონი(?)სძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 329

სტკ აფრიანოსი(?)სძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 337

სტკ აღასისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 271

სტკ აღაჯანისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 89

სტკ აღბუღასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 229

სტკ აღდარისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 56

სტკ აღდგომელასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 25, 39, 48, 61, 65, 71, 77, 125, 126, 139, 150, 242, 246, 249, 259, 263, 264, 267, 268, 279, 295, 300, 347, 389, 418, 432, 434, 450, 451, 453, 461, 464, 467, 494, 500

სტკ აღდგომელისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 119, 215, 217, 415

სტკ აღლამის(?)ძე – გურჯისტანის

სტკ აღნიასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 164, 249, 469

სტკ აღობასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 140, 468

სტკ აღოშასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 27, 202, 259, 303

სტკ აღოშაშვილი - ახალციხე, უდე

სტკ აღურლისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 125, 222, 281

სტკ აშიტას(?)ძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 186

სტკ აშოთასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 489

სტკ აჩელაშვილი - ახალციხე, ბორჯომი, კლდე, კოთელია

სტკ ახალასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 33, 214

სტკ ახალბედასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 45, 223, 412

სტკ ახალბედისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 423, 435, 436

სტკ ახალკაცისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 120, 167, 295

სტკ ახმედისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 183, 427, 472

სტკ ახჩიასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 408, 409

სტკ აჰამის(?)ძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 373

სტკ აჰარონისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 386

სტკ ბაბალას(?)ძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 22

სტკ ბაბანასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 37, 126, 240

სტკ ბაბელასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 48, 277, 321, 386, 406

სტკ ბაბელაშვილი - ასპინძა, ახალციხე, ხიზაბავრა

სტკ ბაბელისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 172, 494

სტკ ბაგრატისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 172, 211, 411

სტკ ბადრიასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 113, 243, 249, 296, 322, 429, 440, 480

სტკ ბადრისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 465

სტკ ბადუკასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 39

სტკ ბადულას(?)ძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 421

სტკ ბადურასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 38, 39, 42, 65, 133, 247, 249, 250, 290, 291, 307, 413, 420, 431, 457, 487, 491, 497

სტკ ბადუჩასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 177, 196, 292, 455

სტკ ბაიეზიდის ძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 452

სტკ ბაითარისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 418, 441, 447, 462, 466, 482

სტკ ბაინდურისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 135, 141, 143, 151, 152, 199, 229, 232, 240, 268, 292, 304, 306, 318, 361, 367, 382, 409, 419, 429, 438, 462, 464, 469, 470, 481, 483, 484, 486, 493, 496

სტკ ბაირამისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 449

სტკ ბაისონღუნისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 228

სტკ ბაისოღულისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 35, 278, 445

სტკ ბაკურასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 53

სტკ ბაკურისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 120

სტკ ბალასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 33, 190, 250 

სტკ ბალახაშვილი - აბასთუმანი, ადიგენი, ახალციხე,  ვარხანი, ზაზალო, კახარეთი, სხვილისი, უდე, წახანი

სტკ ბალახაძე - აბასთუმანი, ასპინძა, აწყური, ახალქალაქი, ახალციხე, ბორჯომი, ვარევანი, კოთელია, ოკამი, ოშორა, ტაძრისი, ჩითახევი

სტკ ბალიასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 138

სტკ ბანდური - ბაკურიანი, ბორჯომი

სტკ ბანკანაშვილი - ახალციხე

სტკ ბარამასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 132

სტკ ბარამისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 53, 202, 339, 470

სტკ ბარბლიშვილი - აბასთუმანი, ადიგენი, ახალციხე, უდე

სტკ ბართლომესძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 376, 389, 461

სტკ ბარნაბას(?)ძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 41

სტკ ბასილასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 42, 48, 50, 71, 72, 78, 88, 111, 120, 128, 132, 161, 163, 174, 176, 199, 214, 215, 219, 224, 244, 271, 297, 300, 303, 305, 308, 315, 321, 325, 416, 440, 457, 463, 469, 472, 483, 485, 497

სტკ ბასილისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 96, 114, 119-121, 134, 135, 212, 217, 276, 278, 304, 327, 333, 367, 370, 373, 376, 388, 429, 441, 448, 472, 476, 480, 496, 497

სტკ ბატატასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 39, 61, 160, 179, 411

სტკ ბატიასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 60, 66

სტკ ბატონა(?)სძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 469

სტკ ბატონისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 34

სტკ ბაქარისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 277

სტკ ბაქარიძის(?)ძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 104

სტკ ბაქარშაჰისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი

სტკ ბაქრასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 210

სტკ ბაღათარისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 418

სტკ ბაღდავანიძე - ბაკურიანი, ბორჯომი, ყვიბისი

სტკ ბაღდოშვილი - აბასთუანი, ადიგენი, ახალციხე, ბერანა, ბოლაჯაური, ვარხანი, ივლიტა, კახარეთი, უდე, უნწა, ხიზაბავრა

სტკ ბაყად(?)ისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 237

სტკ ბაყლა(?)სძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 237

სტკ ბაჩიასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 189, 215

სტკ ბაჭა(?)სძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 171

სტკ ბახთიარისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 422

სტკ ბახუთა(?)სძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 494

სტკ ბაჰადურისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 367

სტკ ბებნაძე - ახალციხე

სტკ ბეგიშვილი - ახალციხე

სტკ ბეგნაზარი(?)სძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 142

სტკ ბედანისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 390

სტკ ბედიან(?)ისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 200

სტკ ბედისასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 92

სტკ ბევროზასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 222, 434

სტკ ბეთიაშვილი - ბორჯომი, საყუნეთი, ყვიბისი

სტკ ბეკენასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 473

სტკ ბენაძის(?)ძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 142

სტკ ბენთეშა(?)სძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 441

სტკ ბეჟანისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 117, 133, 172, 196, 230, 289, 290, 383

სტკ ბერა(?)სძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 240, 296

სტკ ბერადავლე(?)სძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 298

სტკ ბერაკასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 240

სტკ ბერაძი(?)სძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 255

სტკ ბერბერასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 225

სტკ ბერეკასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 50, 158, 416, 440

სტკ ბერიანისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 202

სტკ ბერისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 138, 187, 298, 338, 370

სტკ ბერიტასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 70

სტკ ბერიძე - ბარალეთი

სტკ ბერიძე(?)სძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 484

სტკ ბერიძი(?)სძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 89, 116

სტკ ბეროზასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 65, 192, 307, 467

სტკ ბეროსძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 120, 276, 281, 419

სტკ ბერუნასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 297, 339

სტკ ბერძენ(?)ისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 304

სტკ ბერძენიძე - ასპინძა, აწყური, ახალციხე, გურკელი, მუგარეთი

სტკ ბესალასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 325

სტკ ბესარიონისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 441

სტკ ბესელასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 60, 70, 309, 478, 479

სტკ ბეტასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 22

სტკ ბექასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 60, 103, 153, 183, 413, 447, 465

სტკ ბეშირა(?)სძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 316

სტკ ბეშკენაძე - ბაკურიანი, ბორჯომი, საკირე, წაღვერი

სტკ ბეშქენასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 446, 470

სტკ ბიბილური -  აბასთუმანი, ახალციხე, ბორჯომი, დვირი,  [სვირი]

სტკ ბიბილურიძე - ანდეზიტი, ახალციხე, ბაკურიანი, ბორჯომი, დვირი, კიმოთისუბანი, კოთელია, ტოლოში

სტკ ბილანასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 479

სტკ ბირთ[ვე]ლისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 103, 356

სტკ ბირკაძე - ბორჯომი, ყვიბისი

სტკ ბირჩაძე - ასპინძა, აწყვიტა, ახალციხე, ტოლოში, ჩუნჩხა, ხეოთი

სტკ ბიქრიყულისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 276

სტკ ბიქტორასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 298

სტკ ბიძინასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 123

სტკ ბიჭინაშვილი - ბორჯომი

სტკ ბლიაძე - ანდეზიტი, ახალდაბა, ახალციხე, ბორჯომი, გიორგიწმინდა, კლდე, საკირე, ტბა, ყვიბისი, ციხისჯვარი, ჭეჭლა

სტკ ბლუაშვილი - ახალციხე, ბორჯომი, ზიკილია, კლდე, კორტანეთი

სტკ ბოროტას(?)ძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 78

სტკ ბოსთანა(?)სძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 289

სტკ ბოღთიას(?)ძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 46

სტკ ბოჩიკაშვილი - აბასთუმანი, ადიგენი, ახალციხე, ბენარა, იმერეთუბანი, უდე, წრე

სტკ ბუდახასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 25, 55, 56, 65, 259, 344, 371, 436, 465, 486

სტკ ბულამასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 484

სტკ ბულმუშასძე  – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 454, 472

სტკ ბულღადარისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 23, 141, 196, 277, 300, 474

სტკ ბულღაზასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 490

სტკ ბულყულასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 271

სტკ ბუნიადისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 281, 411

სტკ ბუტულაშვილი - ახალციხე

სტკ ბუძიშვილი - ბაკურიანი, ბორჯომი, მიტარბი, ყვიბისი

სტკ ბუხრიკიძე - ახალციხე, ბორჯომი, საყუნეთი, წაღვერი

სტკ ბუჯიშვილი - აწყური, ახალდაბა, ბორჯომი

სტკ გაბასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 227, 498

სტკ გაბედას(?)ძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 22

სტკ გაბედულასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 24, 39, 50

სტკ გაბელაშვილი - ვალე

სტკ გაბიტასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 480

სტკ გაბრიელასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 278

სტკ გაბრიელისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 67, 70, 95, 112, 124, 172, 193, 299, 310, 317, 319, 321, 344, 348, 357, 370, 469, 497

სტკ გაბუასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 132

სტკ გაგასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 288, 299, 475, 493

სტკ გაგელ(?)ისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 244

სტკ გაგიასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 413

სტკ გაგიბერის(?)ძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 490

სტკ გაგუჩასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 268, 299, 316, 441

სტკ გავაშელი - ადიგენი, ახალციხე, ბორჯომი, ზარზმა, მლაშე, ჭეჭლა

სტკ გავროზი(?)სძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 381

სტკ გათენასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 103, 246, 255, 333

სტკ გალობელა(?)სძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 175

სტკ გალობელი(?)სძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 143, 194

სტკ გალუსთისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 466

სტკ გარსა(?)სძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 476

სტკ გარსევანისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 61, 217, 282, 412, 444, 472, 482

სტკ გასპარას(?)ძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 497

სტკ გაჩეჩილაძე - აგარა, აწყური, ახალდაბა, ახალციხე, ბოგა, ბორჯომი, გიორგიწმინდა, დვირი, ზიკლია, ტყემლანა, ყვიბისი

სტკ გეგენასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 201, 286

სტკ გეგისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 24

სტკ გეგიძე(?)სძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 296

სტკ გედიანიძე - ბორჯომი, საკირე

სტკ გელაზარისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 55

სტკ გელაზარიშვილი - ახალციხე

სტკ გელასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 289

სტკ გელაშვილი - ახალდაბა, ბაკურიანი, ბორჯომი, დვირი, ვარდგინეთი, კიმოთისუბანი, კორტანეთი, მზეთამზე, რველი, საკირე, ტბა, ყვიბისი, ცემი, წაღვერი, ჭობისხევი

სტკ გელუნა(?)სძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 313

სტკ გენებასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 143, 266, 296, 320

სტკ გერასიმესძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 486

სტკ გერვაზისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 494

სტკ გერმანასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 132

სტკ გერმანესი(?)სძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 378

სტკ გერმანის(?)ძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 340

სტკ გერმანოზისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 95

სტკ გეროტ(?)ისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 321

სტკ გვარამაძე - ანდეზიტი, ასპინძა, აწყური, ახალქალაქი, ახალციხე, ბაკურიანი, ბარალეთი, ბორჯომი, დვირი, კახარეთი, კლდე, ოკამი, პტენა, ტოლოში, ყვიბისი, ციხისჯვარი, წახანი, ხარჯამი, ხოსპიო

სტკ გვარამიძე - ასპინძა, ციხისჯვარი

სტკ გვირჯიშვილი - ასპინძა, აწყური, ახალდაბა, ახალციხე, ახალშენი, ბორჯომი, მინაძე, რუსთავი (სოფ.), ურაველი, ღრელი, წყრომა, ჭობარეთი, ხეოთი

სტკ გიგოლასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 343, 357

სტკ გიგორის(?)ძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 112

სტკ გითოლენდია - ბორჯომი

სტკ გიორგისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 33, 40, 42, 45, 50, 51, 60, 62, 70-72, 75, 83, 87, 88, 97, 100, 101, 102, 115, 116, 119, 120, 122, 126, 133, 134, 138, 140-143, 152-154, 156, 158, 159, 175, 193, 199, 210, 217, 219, 227-249, 253, 254, 264, 268, 285, 288, 291, 294, 297, 303, 306, 308, 312, 314, 315, 318, 322, 336, 340, 341, 344, 345, 347, 349, 353, 355, 358, 365, 370, 371, 383, 407, 409, 413, 417, 418, 420, 426-431, 433, 435, 436, 440, 442-446, 448, 452, 455, 456, 461, 462, 464, 470-474, 476, 477, 479, 481, 482, 486, 487, 488. 490, 494

სტკ გიოსძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 64, 212

სტკ გირმიშა(?)სძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 287

სტკ გიტო(?)სძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 172

სტკ გიქოშვილი - აბასთუმანი, ადიგენი, ახალციხე, ბორჯომი, ივლიტა, უდე

სტკ გობაძე - დერცელი, ზანავი, ზარზმა, კახარეთი, კიკიბო, მოხე, ნამინაური

სტკ გოგასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 300, 308, 321, 404

სტკ გოგიბერა(?)სძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 216, 295

სტკ გოგინასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 24, 39, 56, 60, 66, 71, 112, 148, 153, 156, 251, 255, 259, 277, 321, 324, 416, 422, 475, 501

სტკ გოგისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 467

სტკ გოგიტასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 177, 200

სტკ გოგიჩასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 27, 39, 41, 63, 64, 80, 106, 118, 122, 123, 128, 150, 151, 153, 154, 160, 185, 196, 225, 239, 255, 259, 274, 276, 279, 280, 300, 309, 333, 337, 340, 346, 348, 371, 380, 404, 406, 408, 409, 411, 415, 419, 420, 423, 425, 427, 430, 439, 440, 442, 447, 463, 468, 469, 472, 475, 482, 486, 495, 497, 498, 500

სტკ გოგლაძე - ბორჯომი

სტკ გოგოლასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 197, 206, 211, 453

სტკ გოგოლაური - აწყური, ახალციხე, გიორგიწმინდა, ვალე, მუგარეთი, ფერსა, ჭვინთა

სტკ გოგოლაძე - აბასთუმანი, ანი, ასპინძა, აწყური, ახალდაბა, ახალქალაქი, ახალციხე, ბაკურიანი, ბარალეთი, ბორჯომი, გიორგიწმინდა, გურკელი, დგვარი, დვირი, დიდი სმადა, ვალე, ვარდგინეთი, ზანავი, ზიკილია, კიმოთისუბანი, კლდე, მზეთამზე, მინაძე, მიქელწმინდა, მუგარეთი, ნიჯგორი, ოშორა, რველი, სადგერი, საკირე, საყუნეთი, სვირი, სმადა, სხვილისი, ტაძრისი, ტიმოთესუბანი, ტყემლანა, ფერსა, ყვიბისი, ცემი, ციხისჯვარი, ჩითახევი, წაღვერი, წინუბანი, წნისი, ჭობისხევი, ხიზაბავრა

სტკ გოგოლაძე (?) – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 99

სტკ გოგორისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 38, 171, 333, 355, 375, 383

სტკ გოდელაძე - ანი

სტკ გოდელიძე - ადიგენი

სტკ გოდერძელასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 264

სტკ გოდორა(?)სძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 321

სტკ გოდორაძე - ახალქალაქი, კოთელია

სტკ გოზალასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 163

სტკ გოზალისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 22, 23, 266, 332, 333, 342, 364, 367, 383, 433, 434, 450, 465, 496

სტკ გოზალიშვილი - ახალციხე, ვალე

სტკ გონიასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 244

სტკ გორაზა(?)სძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 289, 290

სტკ გორგაძის(?)ძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 183

სტკ გორგიჯანისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 348

სტკ გორგუ(?)სძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 414

სტკ გორელა(?)სძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 404

სტკ გორელიშვილი - აბასთუმანი, ასპინძა, ახალციხე, ლელოვანი, წახანი, ხიზაბავრა

სტკ გოშპარა(?)სძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 436

სტკ გოშპარისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 375, 435

სტკ გოშფარასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 223

სტკ გოშფარისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 120

სტკ გოჩასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 30, 61, 69, 153, 168, 435, 485

სტკ გოცერიძის(?)ძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 92

სტკ გრამტანის(?)ძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი<="" td="">

სტკ გრიგოლასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 44, 51, 62, 71, 88, 109, 120, 121, 123, 131, 156, 200, 472

სტკ გრიგოლისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 39, 41, 44, 58, 60, 62, 69, 77, 78, 112, 120, 127, 128, 152, 154, 157, 160, 162, 165, 197, 210, 215, 222, 225, 229, 264, 268, 280, 282, 302-305, 309, 310, 313, 315, 336, 346, 383, 385, 389, 415, 419, 426, 432, 434, 435, 440, 454, 463, 468, 469, 474, 478, 485, 487, 496

სტკ გრიგორისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 171, 225, 359, 446

სტკ გრიქორისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 264, 281, 336, 337, 355, 373, 379

სტკ გრძელის(?)ძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 259

სტკ გუალაბისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 34

სტკ გუარის(?)ძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 27

სტკ გუბელასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 27, 83, 84, 254, 288, 315, 389

სტკ გუგუბერიძე - ბორჯომი

სტკ გუგუნასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 482

სტკ გულაბასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 284, 289, 315, 495

სტკ გულაბერა(?)სძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 81, 298

სტკ გულაბერისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 219, 389, 487

სტკ გულაბისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 186, 228, 276, 353, 421, 452

სტკ გულაზიზისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 130, 182, 217, 251, 258, 281, 285, 288, 338, 352, 354, 368, 377, 378, 390, 432, 443, 447

სტკ გულასლანისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 240

სტკ გულასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 22, 45, 62, 66, 70, 95, 96, 114, 117, 132, 135, 174, 202, 254, 296, 370, 464, 472

სტკ გულბაზის(?)ძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 38

სტკ გულბეგისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 172, 365

სტკ გულდადას(?)ძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 335

სტკ გულიაზარისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 488

სტკ გულიასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 34, 45, 114, 153, 199, 225, 280, 283, 472

სტკ გულისადებისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 168, 180, 212, 217, 415, 435, 496

სტკ გულიჯანისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 179

სტკ გულმაზისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 344

სტკ გულუ(?)სძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 315

სტკ გულშაქარისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 71

სტკ გურაზა(?)სძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 294, 467

სტკ გურამასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 100

სტკ გურასპასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 267, 316

სტკ გურასფასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 194, 221

სტკ გურგენასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 34, 84

სტკ გურგენისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 132, 155

სტკ გურგუნა(?)სძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 414

სტკ გურჯისთანის(?)ძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 133

სტკ გურჯისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 342, 343, 345, 369, 389, 390

სტკ დადია(?)სძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 309

სტკ დავითან(?)ისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 171

სტკ დავითასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 88, 113, 123, 128, 139, 145, 146, 152, 182, 330, 416, 469, 470, 485, 490, 497

სტკ დავითგულისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 35, 40, 113, 304, 373, 389, 390, 414, 434

სტკ დავითისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 22, 23, 51, 69, 70, 117, 128, 152, 154, 162, 228, 264, 265, 269, 273, 290, 313, 321, 337, 355, 374, 389, 405, 407, 408, 411, 433, 440, 450, 451, 461, 462, 466, 471, 485, 496

სტკ დავლაბერიძე - ასპინძა, ახალციხე

სტკ დავლაშელიძე - ბორჯომი

სტკ დავლაშერიძე - ასპინძა, ახალშენი, ახალციხე, ვალე, ვარგავი, თოკი, იდუმალა, ოშორა, რუსთავი (სოფ.), საღრძე, ტოლოში, ხერთვისი

სტკ დავურასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 286

სტკ დათიკაშვილი - ახალციხე

სტკ დათუნასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 27, 37, 93, 96, 190, 252, 497

სტკ დათუნიშვილი - ბორჯომი, დაბა, მზეთამზე

სტკ დათუსძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 136

სტკ დალასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 494

სტკ დამა(?)სძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 244

სტკ დამათგულ(?)ისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 240

სტკ დამიანესძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 461

სტკ დანიელასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 176

სტკ დანიელისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 122, 129, 132, 254, 305, 348, 442, 443, 459, 472, 496

სტკ დარიარისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 30

სტკ დარისპანისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 140, 202, 242, 279

სტკ დარჩიასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 119

სტკ დასპან(?)ისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 367

სტკ დედაბერის(?)ძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 167, 305

სტკ დედაგულასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 61, 98

სტკ დედებერი(?)სძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 433, 468

სტკ დევალასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 86, 271, 315, 464

სტკ დევარის(?)ძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 92

სტკ დევიძის(?)ძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 101

სტკ დევნოსაძე - ასპინძა, აწყური, ახალციხე, ბორჯომი, კლდე, სადგერი, ჩითახევი

სტკ დეკანოზის ძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 56

სტკ დელის(?)ძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 22

სტკ დემეტრაძე - აბასთუმანი, ახალციხე, ვალე, ვარნახი

სტკ დემეტრესძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 31, 77, 92, 96, 124, 239, 244, 264, 308, 338, 354, 460, 467, 476

სტკ დემეტრეძესძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 302

სტკ დესპანი(?)სძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 260, 381

სტკ დიაკონაშვილი - ახალციხე, ბაკურიანი, ბორჯომი, წარბასთუმანი

სტკ დიანოსაშვილი - ქიქინეთი

სტკ დილავერდასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 195

სტკ დილბენდა(?)სძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 237

სტკ დოდოხისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 432

სტკ დოვლათბეგის(?)ძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი,<="" td="">

სტკ დოვლათიარასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 176, 225, 278, 450, 454

სტკ დოვლათიარისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 22, 152, 174, 272, 344, 353, 356, 358, 359, 370, 374, 382, 426, 428, 466, 475

სტკ დოვლათხათუნას ძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 90

სტკ დოლათბეგის(?)ძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 131

სტკ დოლენჯისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 216

სტკ დოლიკი(?)სძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 432

სტკ დოლმაზასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 277, 362, 406, 411, 442

სტკ დოლუმბეგისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 264

სტკ დონდარისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 434

სტკ დოფიძე - ბორჯომი

სტკ დოღონასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 478

სტკ დოშაღასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 432

სტკ დურალისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 23, 68, 338, 351, 378, 390, 429

სტკ დურანისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 365

სტკ დურმიშხანისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 357

სტკ ებონი(?)სძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 475

სტკ ეგნატესძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 46, 408

სტკ ედიბერასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 76

სტკ ედიშერისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 158, 241, 376, 390

სტკ ევის(?)ძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 97

სტკ ეკტერის(?)ძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 27

სტკ ელიაზარისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 33, 66, 122, 136, 172, 177, 228, 243, 264, 282, 283, 325, 355, 374, 413, 451, 455, 457, 461, 472, 486, 490, 497

სტკ ელიაზის ძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 66

სტკ ელიაზისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 420

სტკ ელიარისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 389

სტკ ელიასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 29, 38, 39, 41, 43, 58, 61, 68, 69, 76, 99, 101, 112, 117, 126, 135, 156, 157, 213, 254, 259, 276-278, 284, 294, 296, 299, 300, 309, 324, 346, 383, 387, 388, 411, 430, 451, 455, 461, 482, 497

სტკ ელიაძის(?)ძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 105

სტკ ელიგულისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 476

სტკ ელიოზისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 28, 121, 270, 350, 383

სტკ ელიოსიძე - ახალციხე, ბორჯომი, მინაძე

სტკ ელისასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 95, 132, 143, 150, 155, 178, 226, 232, 270, 276, 294, 316, 322, 435, 445, 489, 496

სტკ ელისბარისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 255

სტკ ემანეთისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 56

სტკ ემენასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 299

სტკ ემეტა(?)სძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 413

სტკ ემირგულისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 175, 225, 390, 421

სტკ ემნასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 476

სტკ ენუქასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 69

სტკ ენუქასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 81, 117, 120, 142, 299, 306, 308, 318, 464, 471, 472, 478, 486

სტკ ენუქისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 429

სტკ ერდგულასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 30, 283, 297, 359, 408

სტკ ერდოღდისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 383

სტკ ერეკლიშვილი - ახალციხე

სტკ ესთათო(?)სძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 337

სტკ ესთატესძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 485

სტკ ესრელას(?)ძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 24

სტკ ესტატესძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 191

სტკ ესფაზასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 247

სტკ ესფაზისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 247

სტკ ვანგულის(?)ძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 23

სტკ ვარაზგულასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 121, 180, 432, 498

სტკ ვარაზგულისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 65, 123, 276

სტკ ვარასა(?)სძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 387

სტკ ვარგეზა(?)სძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 285

სტკ ვარდანისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 467

სტკ ვარდენისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 172

სტკ ვარდიასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 104, 134, 136, 465

სტკ ვარდისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 411

სტკ ვარდიძე - აბასთუმანი, არალი, ახალციხე, ბორჯომი, ივლიტა

სტკ ვარდიძისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 306

სტკ ვარდუკაძე - ბაკურიანი, ბორჯომი

სტკ ვართ[ა?]ზირისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 345

სტკ ვართაზიზისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 345, 367, 372, 375

სტკ ვართანასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 129

სტკ ვართანესისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 269

სტკ ვართანისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 260, 269, 342, 404, 428, 454

სტკ ვართიას(?)ძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 55

სტკ ვართიკისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 339

სტკ ვართპარონისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 336, 380, 477

სტკ ვართუანისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 382, 454

სტკ ვარმიშასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 175

სტკ ვარნასასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 221

სტკ ვარსაბი(?)სძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 353

სტკ ვარსიმასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 43, 87, 93, 95, 96, 110, 227, 316, 415, 468, 486

სტკ ვარჩილ(?)ისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 466

სტკ ვარძელასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 38, 156, 163, 219, 306

სტკ ვარძელისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 27, 29, 30, 39, 41, 45, 60, 61, 64, 66, 91, 93, 94, 97, 102, 108, 113, 117, 119, 132, 139, 146, 167, 178, 179, 188, 190, 191, 196, 199, 200, 214, 261-264, 268, 278, 285, 294, 304, 305, 306, 310, 315, 317, 345, 375, 412, 416, 421, 423, 425, 431-433, 446, 447, 451, 461, 464, 469, 476, 484, 485, 493, 494, 498

სტკ ვარძიასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 411

სტკ ვასაძის(?)ძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 121

სტკ ვასილისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 39, 266, 353, 371, 383, 405, 409, 435, 444, 447

სტკ ვასისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 259

სტკ ვატა(?)სძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 249

სტკ ვაშლობელისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 166

სტკ ვახთანგისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 421

სტკ ვახტანგისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 104

სტკ ვაჰანისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 367

სტკ ველიბეგისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 469

სტკ ველის ძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 456

სტკ ველიჯანისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 226, 275

სტკ ვერამშას(?)ძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 496

სტკ ვერდისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 337

სტკ ვერმიშისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 365, 371, 465

სტკ ვესული(?)სძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 353

სტკ ვეფხასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 158, 191, 318, 328, 417, 420, 423, 484

სტკ ვეფხვიაშვილი - ახალდაბა, ახალციხე, ბორჯომი, გიორგიწმინდა

სტკ ვეფხიასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 109, 178, 191, 227, 300, 431

სტკ ვიგრიასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 132, 175, 348, 404, 446

სტკ ვიგრისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 129, 348

სტკ ვილალისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 171

სტკ ვირსხალაძე(?)სძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 146

სტკ ვიქრიასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 242, 315

სტკ ზ[ვ]იადასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 315

სტკ ზა[ა]ლასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 143, 342

სტკ ზა[ა]ქისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 172

სტკ ზაალასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 367

სტკ ზაალისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 133, 135, 154, 160, 188, 479, 480

სტკ ზაბუკასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 202

სტკ ზაბულონის(?)ძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 149

სტკ ზადიკისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 172, 353, 372, 425, 453

სტკ ზაველასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 117, 292

სტკ ზაზასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 42, 132, 182, 412, 446, 451, 455

სტკ ზაზაშვილი - აბასთუმანი, ადიგენი, არალი, ახალციხე, ბორჯომი, ვალე, კახარეთი, უდე, უნწა

სტკ ზაზაძე - აგარა, ადიგენი, ასპინძა, ახალქალაქი, ახალციხე, ბორჯომი, გოკიო, ვარხანი, ზანავი, თმოგვი, კახარეთი, კლდე, ღრელი, წინუბანი, ხეოთი, ხერთვისი, ხოსპიო

სტკ ზაზიასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 218, 321

სტკ ზაზიკაშვილი - ახალდაბა, ბორჯომი

სტკ ზაზუნასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 182

სტკ ზაზუტას(?)ძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 42

სტკ ზათელასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 106, 136, 321, 475

სტკ ზათელისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 172, 363

სტკ ზაკუტასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 433

სტკ ზალიასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 143

სტკ ზამუკასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 99, 172, 417

სტკ ზანდარასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 141, 177, 362, 371, 483, 497

სტკ ზანდარისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 341

სტკ ზანდუნასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 95, 135

სტკ ზანდუნისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 97, 125

სტკ ზარასპასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 389, 432, 446, 464, 466, 470, 471, 494

სტკ ზარასფასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 22, 35, 68, 72, 132, 135, 221, 244, 251, 255, 283, 286

სტკ ზარასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 496

სტკ ზარდალიშვილი - ახალციხე

სტკ ზართელისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 251

სტკ ზაროსძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 477

სტკ ზარუკი(?)სძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 276

სტკ ზარჩემა(?)სძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 254

სტკ ზასელასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 301, 406, 462

სტკ ზასელისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 248, 444

სტკ ზაქარასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 22, 28, 29, 33, 40, 45, 51, 52, 58, 64, 70, 73, 92, 94, 117-119, 122, 142, 159, 222, 223, 259, 262, 267, 272, 276, 289, 294, 297, 300, 301, 303, 304, 307, 313, 332, 333, 344, 353, 355, 373, 385, 413, 416, 417, 435, 437, 441, 452, 455, 456, 457, 461, 462, 465, 468, 469, 477, 482, 490, 499

სტკ ზაქიასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 277

სტკ ზაქოს(?)ძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 333

სტკ ზაქროშვილი - ახალციხე, ვალე

სტკ ზაქულა(?)სძე – გურჯისტანის

სტკ ზახუტაბელის(?)ძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 243

სტკ ზებედეს(?)ძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 23, 294, 483

სტკ ზედალასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 135, 212, 254, 317, 385

სტკ ზედგენიძე - ასპინძა, ახალციხე, ბალანთა, ბორჯომი, გორგული, ზველი, საღრძე, სხვილისი, ტატანისი, ძველი, ღრელი, წაღვერი, წნისი, ჭობარეთი

სტკ ზედგინიძე - აბასთუმანი, ადიგენი, ასპინძა, აწყური, ახალქალაქი, ახალციხე, ბალანთა, ბორჯომი, გორელოვაკა, ვალე, ზველი, თისელი, კლდე, კოთელია, მინაძე, მუსხი, ნაქალაქევი, ნიჯგორი, საღრძე, ტატანისი, ტოლოში, ურაველი, ღრელი, ჩითახევი, ჩუნჩხა, ძველი, წნისი,ჭაჭარაქი, ჭობარეთი, ხეოთი

სტკ ზეინკალის ძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 428

სტკ ზეინკლის შვილი – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 38, 188, 286, 496

სტკ ზერეკასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 136, 172, 214, 228, 240, 290, 381, 461

სტკ ზესელასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 108, 214, 470, 490, 495, 500

სტკ ზოზასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 243

სტკ ზოზიასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 297, 314

სტკ ზოსიმასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 404, 427

სტკ ზოსიმესძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 73, 346, 431, 484

სტკ ზოტიკას(?)ძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 55

სტკ ზოღოტა(?)სძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 210, 211

სტკ ზოჰრაბისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 345, 375, 389

სტკ ზუბელასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 78, 123, 372

სტკ ზუბელისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 353

სტკ ზუმბაძე - ახალციხე, ბორჯომი, კლდე

სტკ ზურაბასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 74, 123, 142, 297

სტკ ზურაბისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 72, 79, 95, 123, 220, 267, 304, 321, 351, 357, 365, 372, 432, 443

სტკ ზურგალიძე - ღორთუბანი

სტკ ზურგაშვილი - ბორჯომი

სტკ ზღუდაძე - ბორჯომი

სტკ თაბუნიძე - აწყური, ახალციხე, ბორჯომი, თისელი, კლდე, საყუნეთი, ტყემლანა, ქვაბისხევი, ჩითახევი, ციხისჯვარი

სტკ თადეოზასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 38

სტკ თადეოზისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 407

სტკ თადეოსი(?)სძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 251

სტკ თავაბერა(?)სძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 309

სტკ თავაბერის(?)ძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 89

სტკ თათევოსისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 376

სტკ თათენაშვილი - ახალციხე, უდე

სტკ თათეშვილი - არალი

სტკ თათოშვილი - აბასთუმანი, ადიგენი, ახალციხე, იმერეთუბანი, უდე

სტკ თამარაძე - ახალციხე, თოკი

სტკ თანდილასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 291, 325, 415, 470

სტკ თარალასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 27, 88, 101, 153, 181, 284, 313

სტკ თაფლაშვილი - ახალციხე

სტკ თაქთაქიძე - ასპინძა, ახალქალაქი, ახალციხე, გოგაშენი, წნისი

სტკ თაყასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 99, 120, 150, 271, 443, 466

სტკ თებუასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 484

სტკ თედორესძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 390

სტკ თევდორესძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 32, 60, 98, 107, 180, 182, 183, 190, 201, 205, 250, 254, 344, 346, 368, 374, 384, 410, 411, 413, 414, 440, 467, 484, 486, 491, 494

სტკ თეთვაძე - ახალქალაქი, გორგული, დერცელი, ზანავი, პტენა

სტკ თეიმურაზისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 440

სტკ თელიაშვილი - ვალე

სტკ თემდარა(?)სძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 310

სტკ თემნა(?)სძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 238

სტკ თემურისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 432

სტკ თემშვარას(?)ძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 68

სტკ თეოდორესძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 390

სტკ თვალასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 98

სტკ თიკანაშვილი - საყუნეთი

სტკ თოდო(?)სძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 203

სტკ თოთორის(?)ძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 22

სტკ თორნიკესძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 229, 367, 440

სტკ თორნიკისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 342, 377, 387

სტკ თოქმაჯიშვილი - აბასთუმანი

სტკ თოხას(?)ძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 126

სტკ თულ... ? ასლის სიმკრთალის გამო არ იკითხება გვ. 284

სტკ თულასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 353, 426

სტკ თუმანისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 347, 403, 407

სტკ თურაჩა(?)სძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 297

სტკ თურმანი(?)სძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 362

სტკ თუღასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 240

სტკ თუღიკის(?)ძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 460

სტკ თუხარელი(?)სძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 181, 321

სტკ იაგულასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 48, 50, 142, 317, 431, 439, 477, 487

სტკ იაზასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 22, 70, 417

სტკ იაკობასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 50, 73, 215

სტკ იაკობისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 56, 404, 420

სტკ იამანასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 123, 150, 305

სტკ იანვარასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 139

სტკ იანღულისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 23

სტკ იარაზიზისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 333, 343, 348, 356, 357, 370, 384, 385, 404, 419

სტკ იარალისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 22, 71, 117, 240, 248, 277, 408, 436, 451, 470

სტკ იარდან(?)ისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 407

სტკ იართპარონის(?)სძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 380

სტკ იარყუზანასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 66

სტკ იას(?)ძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 28

სტკ იასაისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 136

სტკ იასალასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 141, 180, 251

სტკ იასასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 33, 63, 67, 121, 132, 164, 212, 247, 252, 291, 319, 410, 461, 463, 465, 483, 485, 491

სტკ იასენასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 199, 425

სტკ იასონასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 153

სტკ იასონისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 61, 151, 160, 246, 253, 344, 353, 354, 384, 386, 414, 415, 424, 430-432, 451, 468, 501

სტკ იასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 60, 87, 138, 159, 316, 429

სტკ იაყულას(?)სძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 286

სტკ იაც(ყ?)კუბისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 458

სტკ იაძე - აწყური, ახალციხე, მინაძე, ტყემლანა, ღრელი

სტკ იბაშერისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 210

სტკ იბრაჰიმისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 333

სტკ იედიგარისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 240

სტკ იელმაზისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 461

სტკ იენიჩერისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 304

სტკ ივან(?)ისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 372

სტკ ივანესძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 23, 28, 39, 41, 44, 52, 58, 60-62, 65, 69-72, 74, 87, 88, 91, 93, 95, 96, 97, 105, 113, 115, 118-120, 123, 126, 137, 142, 152, 157, 176, 178, 195, 200, 211, 213-216, 219, 226, 242, 244, 246, 253, 280, 281, 309, 313, 315, 319, 338, 347, 374, 387, 390, 407, 409, 411, 414-418, 421, 423, 424, 427, 429, 430, 440, 447, 451, 452, 456, 462, 465, 468, 472, 474, 475, 489, 492

სტკ ივანიძე - აბასთუმანი, აგარა, ასპინძა, აწყვიტა, აწყური, ახალშენი, ახალციხე, ბორჯომი, ზველი, იდუმალა, მუსხი, ნაქალაქევი, ორგორა, ოშორა, რუსთავი (სოფ.), სარო, ტოლოში, ურაველი, ღრელი, ძველი, წნისი, წყორძა, ჭვინთა, ჭობარეთი

სტკ იველაშვილი - ასპინძა, ახალციხე, ნიჯგორი, სარო, წნისი

სტკ ილალისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 97

სტკ ილარიონისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 37, 45, 120, 125, 145, 155, 318

სტკ ილიაზისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 97

სტკ ილიასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 44, 191, 466

სტკ იმანასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი

სტკ იმარინდოსძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 63, 74, 86, 108, 155, 161, 185, 215, 225, 266, 268, 417, 425, 440, 453, 462, 464, 489, 495

სტკ იმედასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 284, 294, 432

სტკ ინაზასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 285, 310, 427, 445, 469, 486, 489

სტკ ინანასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 321

სტკ ინანაძის(?)ძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 177

სტკ ინასარისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 50

სტკ ინასარიძე - აბასთუმანი, ადიგენი, ანდა, ანდრიაწმინდა, ასპინძა, აწყვიტა, აწყური, ახალციხე, ბარალეთი, ბორჯომი, დვირი, ზანავი, ზველი, ზიკლია, კიმოთისუბანი, კლდე, მინაძე, მლაშე, მურჯახეთი, მუსხი, ნინოწმინდა, ტოლოში, ტყემლანა, ურაველი, ღრელი, ჩუნჩხა, ძველი, წაღვერი, წახანი, წნისი, ჭაჭარაქი, ჭობარეთი, ხეოთი

სტკ ინასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 304, 307

სტკ ინახა(?)სძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 241

სტკ ინდოსძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 189, 322, 436, 444, 446

სტკ ინდუასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 64, 322, 479, 481, 486

სტკ იოანესისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 356, 360, 361, 365, 378

სტკ იოანესძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 345

სტკ იონასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 62, 118, 282, 283, 286, 300, 440

სტკ იორდანესძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 25, 41, 52, 73, 78, 86, 88, 94, 97, 107, 113, 120, 156, 286, 303, 304, 307, 308, 312, 319, 375, 407, 411, 412, 427, 429, 457, 462-464, 467, 469, 476, 489, 490, 491, 498

სტკ იოსებასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 212, 484

სტკ იოსებისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 23, 39, 51, 72, 87, 94, 118, 119, 128, 133, 138, 175, 185, 210, 216, 225, 231, 267, 285, 286, 303, 304, 306, 317, 432, 433, 436, 444, 447, 451, 453, 454, 456, 462, 465, 469, 472, 473, 479, 483, 485, 498

სტკ იოსიასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 108, 121, 150, 315, 318

სტკ იოსიტას(?)ძე - გვ. 56

სტკ ირემასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 131

სტკ ისაიასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 120, 132, 135, 405, 500

სტკ ისაკასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 156, 180, 222

სტკ ისაკისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 441, 468

სტკ ისლამისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 491

სტკ ისფანდარი(?)სძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 368

სტკ ისფენდიარისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 25, 333, 362, 375

სტკ ისქენდერისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 377, 381

სტკ იუსუფისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 391

სტკ იშხანისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 183, 192

სტკ იჩქითაძის(?)ძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 100

სტკ კაბერაშვილი - ბორჯომი

სტკ კაველაძე - ნაქალაქევი

სტკ კაველიძე - ახალციხე, ნაქალაქევი, ფია, ღრელი, წნისი

სტკ კავკასიძესძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 41, 106

სტკ კავრელიშვილი - ახალქალაქი

სტკ კაკალასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 47, 59, 62, 71, 80, 149, 156, 168, 187, 216, 270, 303, 445, 446, 490, 494

სტკ კაკასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 28, 62, 89, 112, 115, 123, 125, 138, 321

სტკ კაკაჩიშვილი - ახალციხე, ვალე

სტკ კაკოშვილი - ახალციხე, უდე, ყვიბისი

სტკ კაკულასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 277

სტკ კალაიჯიშვილი - ასპინძა, ახალციხე, ვალე, ხიზაბავრა

სტკ კალენდერის(?)ძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 186

სტკ კალისტრატესძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 237

სტკ კალოსის(?)ძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 66, 454

სტკ კამკამიძე - ახალდაბა, ბორჯომი

სტკ კაპანა [სახელი] – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 142

სტკ კაპანასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 83, 150, 162, 450

სტკ კარაპეტასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 220, 294

სტკ კარაპეტისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 246, 263, 276, 284, 339, 345, 358, 367, 373, 380, 441, 471

სტკ კარატოზი(?)სძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 259

სტკ კარბელასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 164

სტკ კარბელისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 313

სტკ კარიჭ[ა](?)სძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 173

სტკ კარიჭას(?)ძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 189

სტკ კარკაძე - აბასთუმანი, ახალციხე, ვარხანი, უნწა, ხარჯამი, ხევაშენი

სტკ კარკაძე - ადიგენი, ვარხანი, უნწა, ხარჯამი, ხევაშენი 

სტკ კარსანისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 478

სტკ კასიმისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 446

სტკ კაღანი(?)სძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 422

სტკ კაღასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 255

სტკ კაჭკაჭაშვილი - აბასთუმანი, ადიგენი, არალი, ახალციხე, უდე

სტკ კაჭკაჭიშვილი - აბასთუმანი, არალი, ახალციხე, ბორჯომი, ვალე, უდე, ღრელი

სტკ კეკელ(?)ისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 197

სტკ კეკოშვილი - ბორჯომი

სტკ კესარელი - დიდი სმადა, პატარა სმადა,  სმადა

სტკ კეღოშვილი - აბასთუმანი, ახალციხე, ვარხანი, ორლოვკა, ქიქინეთი, ხიზაბავრა

სტკ კვეკესკირი - ბორჯომი, [თბილისი]

სტკ კვინიკასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 55

სტკ კვინცხაძე - ახალციხე, ბორჯომი, დგვარი, საკირე

სტკ კვირიკასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 87, 93, 109, 113, 148, 155, 157, 164, 203, 215, 223, 294, 299, 309, 312, 314, 320, 417, 429, 449, 466, 469, 475, 482, 496

სტკ კვირიკესძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 39, 61

სტკ კილასონიძე - ახალციხე

სტკ კიმოთესძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 92

სტკ კირაკოზისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 277

სტკ კირაკოსისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 64, 65, 172, 196, 217, 222, 260, 347, 370, 373, 375, 390, 405, 416, 432, 444, 446, 496

სტკ კირვალისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 30

სტკ კირილესძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 435

სტკ კისმეთულასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 319

სტკ კობალასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 461

სტკ კობერასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 305

სტკ კობერისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 62, 114, 325

სტკ კოზანაშვილი -  ბაკურიანი, ბორჯომი

სტკ კოკელასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 92, 103, 107, 113, 214, 501

სტკ კოკოლია - [თბილისი]

სტკ კონია(?)სძე – გურჯისტანის

სტკ კონსტანტინესძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 221

სტკ კოპტონაშვილი - ასპინძა, ახალქალაქი, ახალციხე, ბარალეთი, ბორჯომი

სტკ კოჟორიძე - აწყური, ახალციხე, ბორჯომი, გოგაშენი, ვალე, საყუნეთი, წახანი, ხეოთი

სტკ კორკმაზისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 341, 390

სტკ კორკოტაძე - ახალდაბა, ბორჯომი

სტკ კორღანისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 299

სტკ კოსთა[ნ]ტინესძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 410

სტკ კოსტანი(?)სძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 353

სტკ კოჩალაძე - ზარზმა

სტკ კოჭლას(?)ძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 139

სტკ კრაველიძე - ბოლაჯაური

სტკ კუპარასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 145, 160

სტკ კუპრასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 89, 120, 419

სტკ კუტაშის(?)ძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 45

სტკ კუჭაძე - აგარა, ახალციხე, ბორჯომი

სტკ ლაბურასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 241

სტკ ლაზარესძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 107, 108, 136, 178, 186, 216, 296, 348, 381

სტკ ლალასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 184, 244, 279, 316, 318, 325, 472

სტკ ლალიასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 302

სტკ ლამაზასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 429

სტკ ლამაზისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 77

სტკ ლამიბერის(?)ძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 31

სტკ ლარიონ(?)ისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 196

სტკ ლასარა(?)სძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 290

სტკ ლასურასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 136, 203

სტკ ლაშქარასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 178, 230, 281, 301, 307, 418, 427, 466, 477, 485

სტკ ლაჩინის(?)ძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 64

სტკ ლევანისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 390, 404

სტკ ლევიშვილი - ახალციხე

სტკ ლეკიშვილი - ასპინძა, ახალდაბა, ახალციხე, ბორჯომი, ვალე, თოკი, კახარეთი, კოთელია, ქიქინეთი, ხიზაბავრა

სტკ ლიანოზისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 275

სტკ ლიპარიტისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 321

სტკ ლოლომასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 23

სტკ ლომასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 32, 128, 152, 184, 185, 312

სტკ ლომგილოზისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 32

სტკ ლომიზგულასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 322

სტკ ლომიზგულისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 48, 168, 484, 486

სტკ ლომინასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 87, 113, 136, 139, 151, 155, 196, 224, 236, 271

სტკ ლომისგულისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 159, 258

სტკ ლომსარისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 154

სტკ ლომსასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 132, 139

სტკ ლომსიანიძე - ხევაშენი

სტკ ლონგულისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 455

სტკ ლონდარაჯანისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 306

სტკ ლონდარიძე/ლონდრიძე - ასპინძა, აწყვიტა, აწყური, ახალციხე,  ბორჯომი, გორელოვკა, კლდე, კოთელია, ნიჯგორი, რუსთავი (სოფ.), სარო, საღრძე, ტოლოში, ქიქინეთი, ჩონჩხა, ჭობისხევი

სტკ ლულუსძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 321

სტკ მ[ა?]ქსუმესძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 250

სტკ მაბიზა(?)სძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 318

სტკ მავზარაშვილი - ახალციხე

სტკ მაზა(?)სძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 281

სტკ მაზანასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 64, 66, 82, 112, 116, 119, 152, 153, 172, 176, 178, 182, 191, 197, 272, 278, 326, 333, 421

სტკ მაზანგულისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 471

სტკ მაზანისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 64, 240, 296, 306, 314, 357, 364 375, 437, 440, 448, 469, 470, 472, 480, 482, 486, 494

სტკ მაზაშვილი - აბასთუმანი (სოფ.), ახალციხე, ვარხანი, ქიქინეთი, ხიზაბავრა

სტკ მაზიასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 100

სტკ მაზმანისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 149, 172, 315

სტკ მაზღურალას(?)ძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 130

სტკ მათათასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 24, 31, 35, 56, 172, 177, 180, 202, 275, 318

სტკ მათანისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 363

სტკ მათარსასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 86, 423, 492

სტკ მათელ(?)ისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 462

სტკ მათესძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 202, 312, 374

სტკ მათვალას(?)ძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 105

სტკ მათიასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 63, 155, 158, 197, 252, 267, 352, 447

სტკ მათიკ[ა]სძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 362

სტკ მათოშვილი - ადიგენი, არალი, ახალციხე

სტკ მათურა(?)სძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 390

სტკ მაისურასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 355

სტკ მაისურისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 358, 390

სტკ მაკარა(?)სძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 195

სტკ მალალა(?)სძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 187, 246

სტკ მალიქისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 241

სტკ მამაგულასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 239, 317

სტკ მამაკაიშვილი - აბასთუმანი

სტკ მამასტარაშვილი - ბორჯომი,  ტაძრისი, ყვიბისი

სტკ მამასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 325, 467

სტკ მამზაშისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 322

სტკ მამთავრის(?)ძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 27

სტკ მამიასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 74, 153, 471

სტკ მამის[თ]ვალასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 413

სტკ მამისარისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 64, 78, 117, 217, 416, 456, 461

სტკ მამისასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 27, 70, 73, 95, 123, 145, 151, 157, 180, 190, 205, 215, 216, 250, 259, 268, 282, 294, 315, 321, 324, 355, 404, 413, 423, 432, 433, 437, 440, 442, 461, 467, 470, 483

სტკ მამისაძისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 320

სტკ მამისმასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 57

სტკ მამიჯანაშვილი -ბორჯომი

სტკ მამლიკიძე - ახალციხე, ბორჯომი, გურკელი, საკირე

სტკ მამუკასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ

სტკ მამულასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 77, 276

სტკ მამუსძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 467

სტკ მანანის(?)ძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 484

სტკ მანასესძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 38, 52, 60, 97, 120, 122, 181, 199, 244, 300, 307, 346, 383, 413

სტკ მანასისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 367

სტკ მანდენასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 478

სტკ მანველისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 77, 164, 277, 289, 290, 405, 420, 461, 469, 476

სტკ მანსურის ძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 474

სტკ მარგებაძე - ახალქალაქი

სტკ მარეხის(?)ძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 23

სტკ მარიამდედასძე(?)– გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 68

სტკ მარინასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 411

სტკ მარინდ[ო]სძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 140, 160, 372, 417

სტკ მარინდასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 94, 441

სტკ მარინდისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 378

სტკ მარინდოსძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 420, 499

სტკ მარკოზისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 25, 30, 67, 71, 98, 380, 383, 386, 389, 408, 425

სტკ მარკოსისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 24

სტკ მაროშასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 128

სტკ მარსა(?)სძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 469

სტკ მარტალ(?)ისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 364

სტკ მარტილოსისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 196

სტკ მარტიროზისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 224

სტკ მარტიროსისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 256, 262, 357, 360, 368, 374, 392, 414, 438, 454, 464

სტკ მარტლოსი(?)სძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 443

სტკ მარუთასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 305

სტკ მარქარისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 276, 405

სტკ მარცვალასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 78, 83, 222, 372, 429, 450

სტკ მასარასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 93

სტკ მასმანისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 430

სტკ მასურასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 201, 210, 216, 241, 381, 406, 409, 425, 452, 454

სტკ მასურისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 23, 281, 358, 376

სტკ მატა(?)სძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 259

სტკ მატანგული(?)სძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 385

სტკ მატიასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის

სტკ მატუასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 255

სტკ მატულასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 136

სტკ მაქანდარაშვილი - ადიგენი, უდე

სტკ მაქოსძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 23

სტკ მაქს(?)ისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 365

სტკ მაქსიმესძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 93, 353, 386, 406

სტკ მაღალაბერისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 29

სტკ მაღალასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 43, 45, 76, 495

სტკ მაღრასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 104, 126

სტკ მაყა(?)სძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 406, 467, 470

სტკ მაშასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 276

სტკ მაცას(?)ძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 116

სტკ მაცაცასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 41, 52, 108, 150, 226, 307, 418

სტკ მაცხონასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 143, 145, 225, 331

სტკ მაწყვერელის ძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 131

სტკ მახარასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 25, 33, 40, 99, 100, 113, 125, 144, 175, 180, 195, 196, 251, 252, 255, 267, 312, 320, 376, 410, 413, 420, 445, 460, 487, 489, 498

სტკ მახარაშვილი - ახალციხე, ბორჭომი, ჭობისხევი

სტკ მახარებლისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 27, 29, 38, 42, 44, 45, 48, 50-53, 58, 69, 71, 74, 78, 81, 83, 84, 93, 94, 98, 100, 109, 122, 126, 132, 134, 135, 137, 153-155, 157, 164, 174, 175, 185, 191, 194, 211, 215, 224, 228, 260, 264, 266, 270, 280, 282, 299, 300, 302, 308, 316, 320, 321, 326, 336, 373, 376, 404, 410, 413, 415, 416, 420, 423, 433, 435, 438, 441, 442, 455, 456, 461, 462, 464, 468, 470-474, 477-479, 481, 482, 484, 486, 487, 491, 493, 496, 498

სტკ მახარობლიძე - ბორჯომი, რველი, ყვიბისი, წაღვერი

სტკ მახასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 150, 169, 418, 477

სტკ მახნიასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 61, 73, 217, 318

სტკ მაჰარებლისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 369

სტკ მებოსტნის ძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 130

სტკ მელაძის(?)სძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 243

სტკ მელის(?)ძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 116

სტკ მელიქასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 413

სტკ მელიქისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 316, 374, 389, 405, 429, 464

სტკ მელიქიძე -  აგარა, ასპინძა, აწყვიტა, აწყური, ახალდაბა, ახალქალაქი, ახალციხე, ბაკურიანი, ბალანთა, ბარალეთი, ბორჯომი, ელიაწმინდა, ვალე, ვარევანი, იდუმალა, კლდე, კოთელია, მინაძე, მუსხი, ნაქალაქევი, ნიჯგორი, პტენა, რუსთავი (სოფ.), სადგერი, საყუნეთი, ტბა, ტოლოში, ტყემლანა, ღრელი, ჩუნჩხა, წაღვერი, წინუბანი, ჭობარეთი, ხერთვისი

სტკ მელქუაძე [სოფელი] – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 328

სტკ მენახირის შვილი – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 247

სტკ მეორე ძე ? – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 452

სტკ მერაბასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 50, 281, 305, 320, 415, 416, 427, 491

სტკ მერაბისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 123, 262, 277, 298, 326, 421, 427, 441, 444, 460, 461, 485, 491

სტკ მერებასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 405, 412

სტკ მერიემის(?)ძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 23

სტკ მესხი(?)სძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი

სტკ მექოშვილი - ადიგენი, ასპინძა, აწყური, ახალდაბა, ახალციხე, ოთა, საღრძე, ხიზაბავრა

სტკ მექურქის შვილი – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 294

სტკ მეჰმედისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 429, 450

სტკ მიზას(?)ძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 50

სტკ მიკირტიჩასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 221

სტკ მიკირტიჩისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 173, 260, 263, 241, 342, 355, 360, 361, 366, 442, 443, 447, 452, 471

სტკ მინავარდისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 254

სტკ მინაზისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 355

სტკ მინასისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 367, 374, 380, 385, 386, 412, 444, 462

სტკ მინასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 68, 134, 142, 486

სტკ მინდადა(?)სძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 354

სტკ მინდიასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 416

სტკ მინდისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 250, 482

სტკ მინდოდა(?)სძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 178, 219

სტკ მინდოს(?)ძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 427

სტკ მირალაისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 462

სტკ მირალასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 339, 458

სტკ მირანდანი(?)სძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 365

სტკ მირარსლანისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 23, 55

სტკ მირასასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 357, 373

სტკ მირატასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 120

სტკ მირაქასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 37, 66

სტკ მირაშისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 421

სტკ მირბეგისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 341

სტკ მირველა(?)სძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 215

სტკ მირველისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 23, 66, 222, 241, 271, 340, 368, 496

სტკ მირზასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 76, 177, 187, 255, 281, 412, 460, 496

სტკ მირზიასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 182, 202, 247

სტკ მირიანასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 130

სტკ მირიასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 122

სტკ მირიმანისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 340, 443

სტკ მირიმასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 112, 347

სტკ მირიხანისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 281, 403

სტკ მირიჯანისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 55, 276, 374

სტკ მირმანისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ

სტკ მირუმასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 239

სტკ მირხანისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 22, 23

სტკ მისელასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 274, 462

სტკ მისელისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 228

სტკ მისირ(?)გულისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 120

სტკ მიტიჩასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 406

სტკ მიტიჩისძეE- გვ. 60, 172, 333, 496

სტკ მიქალის(?)ძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 97

სტკ მიქელასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 23, 143, 213, 223

სტკ მიქელისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 30, 39, 58, 62, 63, 76, 92, 116, 119, 123, 127, 174, 194, 243, 268, 298, 304, 327, 337, 339, 346, 347, 370, 378, 416, 429, 455, 457, 464, 476, 497

სტკ მიქერისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 87

სტკ მიხრას(?)ძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 68

სტკ მიჰრანისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 264, 273, 291, 357, 372, 378, 382, 386, 387, 411, 422, 435, 457, 476, 498

სტკ მკალავის შვილი – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 90

სტკ მოთიაშვილი - ახალციხე, მინაძე, ხეოეთი

სტკ მოლოდინასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 322

სტკ მოლოდინისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 420

სტკ მომსარი(?)სძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 460

სტკ მორო(?)სძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 89

სტკ მორუნ(?)ისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 453

სტკ მოსასაძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 367

სტკ მოსესისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 34

სტკ მოსესძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 171, 172, 188, 315

სტკ მოსიასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 83, 490

სტკ მოსიკ(?)ისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 339

სტკ მოსისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 476

სტკ მოღურავისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 56

სტკ მოშელა(?)სძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 202

სტკ მოშენაშვილი - ახალციხე

სტკ მოშიას ძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 89

სტკ მოძღვრისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 24, 164, 203

სტკ მურადაშვილი - ადიგენი, ასპინძა, აწყვიტა, აწყური, ახალციხე, სვირი, ტატანისი, ხიზაბავრა

სტკ მურადბახშისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 221

სტკ მურადბეგისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 22

სტკ მურადისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 55, 56, 130, 182, 216, 225, 240, 276, 241, 360, 370, 371, 374, 377, 378, 389, 417, 419, 434, 436, 438

სტკ მურადშასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 344

სტკ მურადშაჰისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 366

სტკ მურადხანისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 338, 429

სტკ მურალასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 114

სტკ მურვაზისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 24

სტკ მურვანისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 196, 267, 284, 356, 419, 447, 450, 451, 466

სტკ მურმანიშვილი – ადიგენი (ვარხანი, წახანი), ასპინძა (ოშორა), ახალქალაქი (ხოსპიო), ახალციხე, ბორჯომი (ყვიბისი), ხაშური (ბრილი, ხცისი). 

სტკ მუსთარას(?)ძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 33

სტკ მუსტაფასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 442

სტკ მუსუმ(?)ისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 348

სტკ მუღანა(?)სძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 428

სტკ მუშვის(?)ძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 131

სტკ მუხასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 325

სტკ მუხთარისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 275, 277, 384, 422, 460

სტკ მღარიშვილი - ბორჯომი, თისელი

სტკ მღვდლის შვილი – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 146, 158, 162, 165, 180, 187, 198, 204, 222, 225, 247, 254, 260, 270, 276, 278-280, 288, 290, 292, 302, 304, 330, 342, 348, 364, 374, 375, 386, 390, 405, 416, 422, 433, 440, 443, 460, 461, 466, 467, 473, 484, 488, 492, 496

სტკ მღვდლისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 22, 23, 178

სტკ მჭედელაძე - ბორჯომი

სტკ მჭედლის შვილი – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 45, 61, 73, 89, 153, 193, 266, 321, 410, 428, 433, 441, 462, 486, 493  მჭედლისშვილი – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 381

სტკ მხითარისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 38

სტკ ნა[ვ]საძარისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 97, 454, 455

სტკ ნაამისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 164, 216

სტკ ნადირასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 482

სტკ ნავერასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 24

სტკ ნავრუზასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 73, 494

სტკ ნავსაძარისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 101, 213, 296, 302, 432, 435, 443, 468

სტკ ნაზარისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 192, 332, 345, 408

სტკ ნაზარპეტასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 264

სტკ ნათანელისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 214

სტკ ნათანისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 382

სტკ ნათასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 182, 249, 254, 304, 322

სტკ ნათასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 438

სტკ ნათენასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 56, 57, 88, 144, 251, 317, 323, 420

სტკ ნათენაძე - ასპინძა, აწყური, ახალქალაქი, ახალციხე, ბარალეთი, ბორჯომი, გოგაშენი, ელიაწმინდა, თმოგვი, კლდე, სამება, ღრელი, ჩუნჩხა, წნისი, ჭობისხევი

სტკ ნაიბისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 22

სტკ ნამზარასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 81

სტკ ნამურაძე - ბორჯომი,  მერენია, ტოლოში

სტკ ნანეტაშვილი - დვირი, ყვიბისი

სტკ ნანიკ[ა]სძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 259

სტკ ნანუჩა(?)სძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 412

სტკ ნარიმანისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 75, 126, 142, 177, 216, 347, 350, 386

სტკ ნარიმანიშვილი - ახალციხე, ვარხანი, კახარეთი, უდე, უნწა

სტკ ნარიმანიძე - ასპინძა, ახალციხე, ვარხანი, იდუმალა, ნინოწმინდა, საყუდაბელი

სტკ ნარიმასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 27, 78, 115, 253, 304, 307, 431, 479

სტკ ნარინბეგისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 421

სტკ ნარინდავითისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 58, 152, 223, 263

სტკ ნარუმის(?)ძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 89

სტკ ნას[ყ]იდასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 24

სტკ ნასარასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 27, 150, 215

სტკ ნასრადულა(?)სძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 217

სტკ ნასრათულას(?)ძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 153

სტკ ნასრატულა(?)სძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 287, 470, 479

სტკ ნასყიდასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 42, 118

სტკ ნაცვალასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 104, 129, 152, 160, 168, 470

სტკ ნიკო(?)სძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 470

სტკ ნიკოლასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 33, 306, 308

სტკ ნიკოლოზისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 65, 68, 95, 101, 178, 185, 266, 283, 324, 431, 441, 453, 493

სტკ ნიკოღოსისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 335

სტკ ნიკოხოსისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 241

სტკ ნინიკა(?)სძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 229

სტკ ნიორასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 38, 309

სტკ ნოდარასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 264, 433

სტკ ნოდარისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 90, 154, 476

სტკ ნოვრუზასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 94, 282, 346, 372, 415

სტკ ნოვრუზისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 354

სტკ ნოვრუსისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 374

სტკ ნორსეზისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 453

სტკ ნორსესასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 345

სტკ ნორსესძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 88

სტკ ნოშრევანისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 371, 450, 470, 478

სტკ ნურადინისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 64, 353,450

სტკ ნურაზიზისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 56, 240, 335, 342, 348, 369, 476

სტკ ნურალასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 23, 339, 362

სტკ ნურალისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 358, 373, 385, 389, 450

სტკ ნუქაფის(?)ძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 55, 56

სტკ ოამის ძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 404

სტკ ოანასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 447, 498

სტკ ოანისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 378

სტკ ოატისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 348

სტკ ობოლაშვილი - ადიგენი, დაბა აბასთუმანი, ახალციხე  

სტკ ოდილა(?)სძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 192

სტკ ოვამისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 308

სტკ ოვანასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 356, 387

სტკ ოვანისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 447

სტკ ოზანასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 375, 474

სტკ ოზანისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 348, 357, 435, 446

სტკ ოზბეგი(?)სძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 352

სტკ ოთა(?)სძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 225

სტკ ოთანაძე - ახალციხე, ბორჯომი, თმოგვი, მუსხი, ნაქალაქევი

სტკ ოთარ(?)ისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 218

სტკ ოკოშვილი - ადიგენი, ახალციხე, ბოლოჯაური

სტკ ოკჯის(?)ძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 371

სტკ ოლადი(?)სძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 466

სტკ ოლარას(?)ძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 160

სტკ ოლოდა(?)სძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 291

სტკ ონანასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 114, 228

სტკ ონანიასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 487

სტკ ონასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 377

სტკ ონაფრი(?)სძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 89

სტკ ონიკასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 68, 372

სტკ ონიკაძე - ბორჯომი

სტკ ორაშვილი - ასპინძა, ბორჯომი, კორტანეთი, ჭობარეთი, ხერთვისი

სტკ ორბელისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 464

სტკ ორგულას(?)ძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 31

სტკ ორდანესძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 363

სტკ ორდანისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 349, 373, 387, 390

სტკ ორდული(?)ძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 167

სტკ ოროსის(?)ძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 427

სტკ ორსელას(?)ძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 22

სტკ ორსოლა(?)სძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 179

სტკ ორუჯბეგისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 381

სტკ ოსანასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 276

სტკ ოსესძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 250 

სტკ ოსეფასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 95

სტკ ოსეფისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 47, 61, 259, 281, 347, 390, 432, 443, 451, 466

სტკ ოსიასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 158, 183, 250, 499

სტკ ოსიძე - ასპინძა, აფნია, აწყვიტა, აწყური, ახალქალაქი, ახალციხე, ბაკურიანი, ბორჯომი, გოგაშენი, მინაძე, ოკამი, ხოსპიო

სტკ ოტარაძის(?)ძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 165

სტკ ოტიას ძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 223

სტკ ოქონელი(?)სძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 389

სტკ ოქრა(?)სძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 250

სტკ ოქროაძე - ასპინძა, ახალქალაქი, ოკამი

სტკ ოქრომელიძე - ასპინძა, აწყური, ახალციხე, მუსხი, ორგორა, ურაველი, ხეოთი

სტკ ოქრომჭედლის შვილი – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 90, 277

სტკ ოქროპილისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 439

სტკ ოქროპირისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 70, 75, 219, 271, 291, 296, 316, 353, 423, 430, 468, 484

სტკ ოქროსძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 135, 215, 242

სტკ ოქრუაძე - აწყური, ოკამი

სტკ ოღლანა(?)სძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 194

სტკ ოღონას(?)ძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 28

სტკ ოხანესისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 379

სტკ ოხანისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 345

სტკ ოხას(?)ძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 22

სტკ ოჰანესისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 338

სტკ პაატასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 27

სტკ პაველასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 91, 210, 277, 468

სტკ პავლესძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 79, 101, 131, 139, 155, 158, 188, 211, 254, 273, 282, 333, 353, 374, 381, 383, 436, 461, 490

სტკ პავლიასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 98, 141, 156, 173, 187, 484

სტკ პაპასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 30, 62, 77, 83, 114, 125, 126, 199, 210, 212, 249, 325, 404, 414, 424, 494

სტკ პაპაძესძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 496

სტკ პაპისიმედისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 116

სტკ პაპიტასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 417

სტკ პაპუასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 86, 180

სტკ პაპუნასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 40, 43, 59, 61, 66, 145, 148, 250, 294, 308, 468, 474, 489

სტკ პაპუსძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 86, 219, 241, 425

სტკ პაპუტასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 122, 197

სტკ პარლაგაშვილი - ბორჯომი  

სტკ პარონისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 24, 337, 390

სტკ პატარისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 202

სტკ პატიასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 469

სტკ პატუასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 219

სტკ პეტაშვილი - ახალციხე, აბასთუმანი, უდე

სტკ პეტრებეგისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 344, 362

სტკ პეტრეგულისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 340

სტკ პეტრესძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 50, 188, 304, 338, 376, 416, 486

სტკ პეტრიასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 143, 197, 432

სტკ პეტროსისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 274

სტკ პეტუნას(?)ძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 58

სტკ პიტოსძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 348

სტკ პლაჭიაშვილი - აწყური, ახალციხე, თისელი

სტკ პოპიასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 47, 177, 284, 320, 417, 456, 468, 495, 496

სტკ ჟუჟუნაძე - ახალციხე, მუსხი

სტკ რამაზასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 180, 220, 255

სტკ რამაზისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 152, 259

სტკ რამატულა(?)სძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 501

სტკ რატიასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 173

სტკ რაჯასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 438

სტკ რევაზასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 38, 65, 72, 88, 252, 266, 288, 296, 443 [სახელად რევაზა გვ. 219, 288, 306]

სტკ რევაზისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 123, 210, 376, 418, 479

სტკ რმაზანისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 338

სტკ როამისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 229, 288, 496

სტკ როინასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 39, 162

სტკ როინისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 121

სტკ რომა(?)სძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 135, 165, 249

სტკ რომანასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 486

სტკ რომანოზისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 31, 33, 47, 68, 73, 108, 143, 175, 189, 223, 295, 307, 319, 472, 485, 487

სტკ რომაშვილი - ახალდაბა

სტკ როსაფასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 164, 212, 469, 479

სტკ როსაფისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 118, 183, 290, 305, 315, 444, 466, 471, 477

სტკ როსებასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 294

სტკ როსებისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 157, 265, 281, 310, 466, 491, 495, 497, 498

სტკ როსთანა(?)...ძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 90

სტკ როსთანასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 200

სტკ როსთევანისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 172, 216, 262, 286, 318, 357, 386, 415, 423, 429, 445, 474, 489

სტკ როსთომისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 198, 248, 259, 267, 275, 286, 354, 464

სტკ როსტევანისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 23, 30, 73, 78, 86, 125

სტკ როსტომისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 23, 24

სტკ როტამა(?)სძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 168

სტკ რუბენასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 164, 303, 318, 500

სტკ რუბენისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 267, 316, 443, 484

სტკ რუსასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 411

სტკ რუშენასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 158

სტკ ს[ო]ლ[ო]მანისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 114

სტკ საალის(?)ძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 238

სტკ საამისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 297

სტკ საანიშვილი - ახალციხე, სხვილისი, უდე

სტკ საბაგულისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 47, 178, 325, 359

სტკ საბასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 231, 287, 301, 303, 304, 331, 358, 414, 421, 427, 431, 432, 434, 451, 452

სტკ საბაური - ბორჯომი

სტკ საბიასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 80, 91, 98, 107, 108, 152, 163, 313, 324

სტკ საბუკას(?)ძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 65

სტკ საგინასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 36, 55, 176, 294

სტკ საგინაძე - ადიგენი, ამხერი, აფნია, გომარო, ზანავი, ზარზმა, ივერია, იმერთუბანი, იჯარეთი, კახარეთი, მირაშხანი, ოთა, უტყისუბანი, წრე, ჭელა

სტკ საგინიძე - ახალქალაქი

სტკ სადაკა(?)სძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 226

სტკ სადულას(?)ძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 33

სტკ სადუნასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 108

სტკ სადუნისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 387

სტკ სავაკის(?)ძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 340

სტკ სავერის(?)ძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 28

სტკ სავის(?)ძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 55

სტკ სათილმიშასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 276, 277

სტკ საკანას(?)ძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 35

სტკ სალამანისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 324, 342

სტკ სალამასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 66

სტკ სალამისზე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 374

სტკ სალარასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 202

სტკ სალარისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 368

სტკ სალაღაია - ბორჯომი, ყვიბისი

სტკ სალაყასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 265

სტკ სალისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 275

სტკ სალიღას(?)ძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 118

სტკ სალმანისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 462, 470

სტკ სალუყაზანისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 30, 43, 52, 65, 93, 103, 142, 160, 264, 301, 304, 307, 346, 407, 409, 416, 428, 445, 446, 450, 455-457, 465, 497

სტკ სამაგულასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 308

სტკ სამადასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 195, 419

სტკ სამადულასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 451, 497

სტკ სამანასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 159, 249

სტკ სამარჯიშვილი -  ახალციხე, ვალე

სტკ სამასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 313

სტკ სამატულასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 431

სტკ სამსობერის(?)ძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 42

სტკ სამსონასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 196

სტკ სამსონაშვილი - ბორჯომი, ჭობისხევი

სტკ სამსონიშვილი - ახალციხე, ბორჯომი, ჭობისხევი

სტკ სამსონიძე - ანდეზიტი, აწყური, ახალციხე, ბაკურიანი, ბორჯომი, გიორგიწმინდა, დვირი, კლდე, კორტანეთი, საკირე, სვირი, ტატანისი, ტაძრისი, წაღვერი

სტკ სამყულა(?)სძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 196

სტკ სამხარასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 468

სტკ სანდარისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 368

სტკ სანდოძე - ასპინძა, ახალციხე, ბორჯომი, ნიჯგორი, სარო

სტკ სანდროშვილი - ახალციხე, დილისკა, რუსთავი (სოფ.), ღრელი, ჭაჭრაქი, ჭვინთა

სტკ სარადანისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 348, 363, 377, 390

სტკ სარალ(?)ისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 340

სტკ სარაშვილი - ახალციხე, ბერენა, ბორჯომი, სმადა, უდე

სტკ სარგიზისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 22, 56, 70, 130, 221, 229, 236, 241, 267, 277

სტკ სარგისისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 23, 24, 145, 216, 217, 224, 296, 338, 342, 358, 371, 373, 376, 422, 428, 443, 447, 448

სტკ სარიბეგისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 374

სტკ სარიდანისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 29, 51, 111, 155, 304, 378

სტკ სარისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 84

სტკ სარმანა(?)სძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 489

სტკ სარმანი(?)სძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 460

სტკ სარმუზი(?)სძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 382

სტკ სარუასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 289

სტკ სარუდანისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 487

სტკ სარუქისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 275

სტკ სარუხანისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 132, 259, 374

სტკ სარქისისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 269, 403

სტკ სარხოშასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 219, 225, 260, 367

სტკ სარხოშისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 281, 345

სტკ სასიასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 249

სტკ სასონას(?)ძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 74

სტკ სატალას(?)ძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 56

სტკ საურმაგისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 205

სტკ საფარასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 276

სტკ საფარისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 390

სტკ საფარყულისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 333

სტკ საფიონისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 23

სტკ საღარასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 87, 250, 260

სტკ საღას(?)ძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 55

სტკ საღირა(?)[სძე] – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 199

სტკ საღოლასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 378

სტკ საღულისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 336

სტკ საყა(?)სძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 321

სტკ საძარის(?)ძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 118

სტკ სახარასძე -  – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 258

სტკ საჰაკასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 195

სტკ საჰაკისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 278, 281, 347, 373, 374, 420, 441

სტკ სევასთისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 405

სტკ სეიდიგულისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 92

სტკ სელამისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 381

სტკ სელმანასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 202

სტკ სელმანისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 24, 149, 151, 200, 242, 289

სტკ სერანა(?)სძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 221

სტკ სერაფიონისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 256

სტკ სესაძე - ასპინძა, აწყური, ახალქალაქი, ახალციხე,  ბორჯომი, ჩუნჩახა, ხოსპიო

სტკ სესაძე - ასპინძა, აწყური, ახალქალაქი, ახალციხე,  ბორჯომი, ჩუნჩახა, ხოსპიო

სტკ სესიასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 301

სტკ სეფედავლესძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 489, 495

სტკ სეხნასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 484

სტკ სეხნიასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 156, 160, 296, 431

სტკ სეჰრაბი(?)სძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 255

სტკ სთეფანესძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 338, 355, 364, 370, 432, 467, 491, 496

სტკ სიავუშისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 302

სტკ სიამასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 88

სტკ სიაოშისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 313

სტკ სიზმარაძი(?)სძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 438

სტკ სილოვანის(?)ძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 103, 365

სტკ სიმაონისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 24

სტკ სიმონასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 73, 219, 312, 428, 474

სტკ სიმონგულისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 441

სტკ სიმონისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 22, 27, 28, 44, 51, 115, 119, 126, 201, 226, 291, 303, 304, 322, 366, 374, 417, 423, 425, 429, 430, 442, 444, 447, 462, 471, 473, 485, 499

სტკ სინანა(?)სძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 56

სტკ სიხადულა(?)სძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 420

სტკ სიხარულასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 86, 268, 282, 307

სტკ სიხარულისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 226, 264, 417, 419, 429, 457, 460

სტკ სიხოს(?)ძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 125

სტკ სოზასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 72, 122, 153, 176, 295, 414, 469

სტკ სოზიასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 290

სტკ სოკოტას(?)ძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 68

სტკ სომხისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 24

სტკ სონღულისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 356

სტკ სორაზანისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 39, 42, 117, 120, 133, 172, 179, 181, 220, 262, 268, 304, 356, 365, 390, 411, 412, 415, 416, 423, 430, 433, 469(?), 463, 470, 482, 486

სტკ სოს(?)ისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 363, 391

სტკ სოსასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 25

სტკ სოსიასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 135

სტკ სოჰრაბისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 406, 454

სტკ სტეფანაძე - ბორჯომი, სადგერი

სტკ სტეფანესძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 66, 91, 125, 177, 224, 336

სტკ სტეფნაძე - ბორჯომი, რველი, სადგერი

სტკ სუდაძე - ახალციხე, ბორჯომი, ვალე, თისელი, კლდე, მინაძე, მუსხი, ურაველი, ღრელი, წაღვერი, წნისი, წყორძა, ხეოთი

სტკ სუთიას ძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 43

სტკ სუთიასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 44, 461

სტკ სუკიაზისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 217

სტკ სუკიასისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 449

სტკ სუკიასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 277

სტკ სულალასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 150

სტკ სულასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 291, 463, 464, 494

სტკ სულაყას(?)ძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 469

სტკ სულდა(?)სძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 274

სტკ სულთამამასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 261

სტკ სულთანაბერისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 217

სტკ სულთანასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 50, 120, 132, 164, 196, 215, 219, 246, 295, 306, 310, 320, 482

სტკ სულთანიარისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 370, 413, 415, 424, 433, 476, 486, 497

სტკ სულთანისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 71, 72, 118, 155, 197, 200, 337, 338, 344, 345, 347, 348, 352, 354, 367, 371, 382, 383, 389, 413, 418, 430, 433, 440, 443, 444, 451, 454, 455, 468, 470, 471, 480, 492

სტკ სულთანყულისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 278, 498

სტკ სულთანშასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 263

სტკ სულთანშაჰისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 357, 375

სტკ სულიასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 134, 163, 269, 276, 321

სტკ სულიკასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 88

სტკ სულუყაზანისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 222

სტკ სუმბათასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 174

სტკ სუნბათასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 120, 121

სტკ სუნბათისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 133

სტკ სუნბატისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 222, 279

სტკ სუპათასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 485

სტკ სუპატას(?)ძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 103

სტკ სურამელასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 249, 324

სტკ სურანა(?)სძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 277, 321

სტკ სურანის(?)ძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 412

სტკ სურხანისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 223, 252, 300, 307, 473

სტკ სუხასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 172

სტკ სუჰრაბისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 339

სტკ ტ[ყ]ემალასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 181

სტკ ტაბაშიძე - ბორჯომი

სტკ ტაბაძე - ახალქალაქი

სტკ ტაგანაშვილი - ბორჯომი

სტკ ტალბაძე (?) – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 483

სტკ ტარაჩა(?)სძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 435

სტკ ტარიარის(?)ძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 50

სტკ ტარიელისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 491

სტკ ტატალაშვილი - აბასთუმანი, ადიგენი, არალი, ახალციხე, უდე, წაღვერი

სტკ ტატიასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 205

სტკ ტატიკის(?)ძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 55

სტკ ტაშლიგოლისძე(?)– გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 174

სტკ ტერ-აკოფასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 89, 181, 448

სტკ ტერაკოფისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 278, 345

სტკ ტერაფარ(?)ისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 61

სტკ ტერბეგი(?)სძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 232

სტკ ტეტასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 62

სტკ ტეტიასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 50

სტკ ტივაძე - ასპინძა, ახალციხე, ბორჯომი, ოთა, ოშორა, ხეოთი

სტკ ტოტასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 50

სტკ ტოტიასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 372, 457, 467

სტკ ტყაპარონისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 403

სტკ უზანი(?)სძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 315

სტკ უზუნასზე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 42

სტკ ულარჯიშვილი - აბასთუმანი, ახალციხე

სტკ ულუბეგისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 281

სტკ ულუშასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 319

სტკ უმიკასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 444

სტკ უნასასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 348

სტკ ურმუზასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 291, 322, 347, 378

სტკ ურმუზისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 354, 376

სტკ ურუმბეგისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 251

სტკ ურჩაძე - ბორჯომი

სტკ უსარის(?)ძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 55

სტკ უფლისასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 56

სტკ უღურლუსძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 39, 484

სტკ უჩაძე - ბორჯომი

სტკ ფაზასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 412

სტკ ფალდევანისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 438

სტკ ფანოსასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 389

სტკ ფანჩვიძე - აბასთუმანი, ადიგენი, ახალციხე, ბორჯომი, ზმ. ენთელი, ქვ. ენთელი, შოყა

სტკ ფანჯიკიძე - ბაკურიანი

სტკ ფარადასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 102, 120, 121, 430

სტკ ფარაშასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 484

სტკ ფარემუზასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 338, 476, 493

სტკ ფარემუზისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 336, 362, 372

სტკ ფარეშისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 444

სტკ ფარვანისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 381, 383

სტკ ფარიჯანისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 342

სტკ ფარნავაზისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 353

სტკ ფარნაოზისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 143, 251, 295, 409, 450, 478

სტკ ფარსადანისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 423

სტკ ფარსია(?)სძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 178

სტკ ფარსფან(?)ისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 277

სტკ ფარშევანისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 283, 308, 424, 441

სტკ ფარცვანისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 340, 409, 414, 461

სტკ ფასიასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 25, 162, 229, 415

სტკ ფატარიძე - ახალდაბა, ახალციხე, ბორჯომი, პატარა ცემი, ცემი

სტკ ფაფანასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 500

სტკ ფერაზა(?)სძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 222

სტკ ფერამუზასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 86, 119

სტკ ფერამუზისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 381

სტკ ფერაშასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 294

სტკ ფერაშელისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 420, 455

სტკ ფერზენის(?)ძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 45

სტკ ფერისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 173

სტკ ფეროსძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 267, 279

სტკ ფეჰლივანისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 428

სტკ ფილასონისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 27, 325, 364

სტკ ფილიმა(?)სძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 285

სტკ ფილიპესძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 74, 118, 149, 166, 167, 185, 188, 346, 464, 475, 481, 489

სტკ ფირადამისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 464

სტკ ფირაზიზისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 145, 240, 277, 283, 335, 339, 345, 350, 412, 440

სტკ ფირალასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 39, 83, 152, 194, 259, 271, 276, 285, 313, 324, 333, 336, 375, 442

სტკ ფირალისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 352, 359, 389, 390, 421, 443, 451, 462, 464, 491

სტკ ფირანისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 117, 256

სტკ ფირანტონ(?)ისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 472

სტკ ფირახბანი(?)სძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 381

სტკ ფირინდაკა(?)სძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 222

სტკ ფირიჯანისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 145, 260, 269, 358, 366, 389

სტკ ფიროსძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 384

სტკ ფირსულთანისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 348, 367, 380

სტკ ფირუმისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 39, 202, 262

სტკ ფირფირაშვილი - ასპინძა, ახალციხე, ხიზაბავრა

სტკ ფირყუზანასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 411

სტკ ფირყუზანისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 269

სტკ ფირყულასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 274, 284, 383

სტკ ფირყულისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 336, 352, 447, 448, 473

სტკ ფირცვალა(?)სძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 375

სტკ ფირცხალას ძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 89

სტკ ფისხალასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 159, 282

სტკ ფისხელას(?)ძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 155

სტკ ფოლადასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 269, 432, 447

სტკ ფოფხასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 39 [ფოფხა – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 61, სახელი]

სტკ ფოცხ[ვ]ერასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 109, 113, 284, 291, 321, 408, 412, 417, 444, 473

სტკ ფოცხარ(?)ისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 357

სტკ ფოცხვერის(?)ძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 64

სტკ ფრიდონისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 71, 118, 406, 424

სტკ ფრიდონისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 71, 118, 406, 424

სტკ ფულუქ(?)ისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 321

სტკ ფულუქ(?)ისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 321

სტკ ფურუტ(?)ისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 322

სტკ ფურუტ(?)ისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 322

სტკ ქ[რ]ისთოსდორესძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 405, 407, 408

სტკ ქ[რ]ისთოსდორესძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 405, 407, 408

სტკ ქაბულაძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 89

სტკ ქაბულაძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 89

სტკ ქავდარისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 341

სტკ ქავდარისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 341

სტკ ქავთარასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 176, 177, 219, 248, 436, 463, 495

სტკ ქავთარასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 176, 177, 219, 248, 436, 463, 495

სტკ ქაზდენისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 82

სტკ ქაზდენისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 82

სტკ ქათიბასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 267

სტკ ქათიბასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 267

სტკ ქათიბისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 424

სტკ ქათიბისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 424

სტკ ქაიმაროზასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 413, 431

სტკ ქაიმაროზასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 413, 431

სტკ ქაიმაროზისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 50, 53, 71, 86, 108, 120, 151, 180, 222, 264, 270, 278, 316, 420, 430, 432, 446, 461, 470, 484, 488, 489

სტკ ქაიმაროზისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 50, 53, 71, 86, 108, 120, 151, 180, 222, 264, 270, 278, 316, 420, 430, 432, 446, 461, 470, 484, 488, 489

სტკ ქაიმაროსისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 498

სტკ ქაიმაროსისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 498

სტკ ქალიაშვილი - ბოგა, ბორჯომი

სტკ ქალიაშვილი - ბოგა, ბორჯომი

სტკ ქამაზასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 38, 60, 210, 219, 463, 480

სტკ ქამაზასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 38, 60, 210, 219, 463, 480

სტკ ქამალასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 38

სტკ ქამალასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 38

სტკ ქამაშიძე - კახარეთი, მირაშხანი, ღორძე

სტკ ქამაშიძე - კახარეთი, მირაშხანი, ღორძე

სტკ ქარამისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 456

სტკ ქარამისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 456

სტკ ქაროსანისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 268

სტკ ქაროსანისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 268

სტკ ქარსელასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 116

სტკ ქარსელასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 116

სტკ ქარქოზაშვილი - ანდეზიტი, ბაკურიანი, ბორჯომი, მიტარბი

სტკ ქარქოზაშვილი - ანდეზიტი, ბაკურიანი, ბორჯომი, მიტარბი

სტკ ქასა(?)სძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 470

სტკ ქასა(?)სძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 470

სტკ ქაქოსისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 366

სტკ ქაქოსისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 366

სტკ ქაქუჩასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 29, 173, 192, 223

სტკ ქაქუჩასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 29, 173, 192, 223

სტკ ქეთხუდა – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 138

სტკ ქეთხუდა – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 138

სტკ ქეთხუდასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 333, 421

სტკ ქეთხუდასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 333, 421

სტკ ქეიქოსისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 482

სტკ ქეიქოსისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 482

სტკ ქეიყუბადისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 22, 126, 249, 252, 433

სტკ ქეიყუბადისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 22, 126, 249, 252, 433

სტკ ქემაზასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 132

სტკ ქემაზასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 132

სტკ ქემარაზისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 249

სტკ ქემარაზისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 249

სტკ ქერაფინასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 316

სტკ ქერაფინასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 316

სტკ ქეროფინასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 202, 326, 411, 437, 487

სტკ ქეროფინასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 202, 326, 411, 437, 487

სტკ ქეშელას(?)ძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 42

სტკ ქეშელას(?)ძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 42

სტკ ქისე(?)სძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 196

სტკ ქისე(?)სძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 196

სტკ ქისთოსდორისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 383, 425

სტკ ქისთოსდორისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 383, 425

სტკ ქიტასას(?)ძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 483

სტკ ქიტასას(?)ძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 483

სტკ ქიტასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 56

სტკ ქიტასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 56

სტკ ქიტიასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 69

სტკ ქიტიასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 69

სტკ ქიშმიშასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 22, 202

სტკ ქიშმიშასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 22, 202

სტკ ქოიარისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 341, 356

სტკ ქოიარისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 341, 356

სტკ ქომოშვილი - არალი, ახალციხე

სტკ ქომოშვილი - არალი, ახალციხე

სტკ ქორზაქარასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 33

სტკ ქორზაქარასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 33

სტკ ქორჩიკასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 219, 462

სტკ ქორჩიკასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 219, 462

სტკ ქოსა(?)ძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 181

სტკ ქოსა(?)ძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 181

სტკ ქოსასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 289

სტკ ქოსასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 289

სტკ ქოსიასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 157

სტკ ქოსიასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 157

სტკ ქოქოსასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 64

სტკ ქოქოსასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 64

სტკ ქოჩარას(?)ძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 122

სტკ ქოჩარას(?)ძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 122

სტკ ქოჩიასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 42, 157, 299, 470

სტკ ქოჩიასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 42, 157, 299, 470

სტკ ქრისტესასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 60

სტკ ქრისტესასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 60

სტკ ქუაბელისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 486

სტკ ქუაბელისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 486

სტკ ქუბასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 202, 314, 446

სტკ ქუბასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 202, 314, 446

სტკ ქუნქალისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 32

სტკ ქუნქალისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 32

სტკ ქურდოვანიძე - ბორჯომი

სტკ ქურდოვანიძე - ბორჯომი

სტკ ქურციკასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 72

სტკ ქურციკასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 72

სტკ ქურციკისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 139, 478, 498

სტკ ქურციკისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 139, 478, 498

სტკ ქუქჩიშვილი - ასპინძა, ახალციხე, საღრძე, საყუნეთი, ხერთვისი, ხიზაბავრა

სტკ ქუქჩიშვილი - ასპინძა, ახალციხე, საღრძე, საყუნეთი, ხერთვისი, ხიზაბავრა

სტკ ქუჩუკისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 353, 365, 386

სტკ ქუჩუკისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 353, 365, 386

სტკ ქუციასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 30, 52

სტკ ქუციასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 30, 52

სტკ ღაბიტას(?)ძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 70

სტკ ღაბიტას(?)ძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 70

სტკ ღაზანფერასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 189, 256, 409, 411

სტკ ღაზანფერასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 189, 256, 409, 411

სტკ ღაზანფერისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 268, 379, 383, 455, 466

სტკ ღაზანფერისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 268, 379, 383, 455, 466

სტკ ღარიბ(?)ისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 175

სტკ ღარიბ(?)ისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 175

სტკ ღარიბასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 118, 497

სტკ ღარიბასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 118, 497

სტკ ღარიშვილი - ახალციხე, ბორჯომი, ზიკილია, თისელი

სტკ ღარიშვილი - ახალციხე, ბორჯომი, ზიკილია, თისელი

სტკ ღარტუღას(?)ძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 22

სტკ ღარტუღას(?)ძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 22

სტკ ღვინიასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 78, 93, 94, 119, 155-157, 161, 187, 212, 270, 286, 297, 308

სტკ ღვინიასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 78, 93, 94, 119, 155-157, 161, 187, 212, 270, 286, 297, 308

სტკ ღიბრასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 300

სტკ ღიბრასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 300

სტკ ღობერა(?)სძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 309

სტკ ღობერა(?)სძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 309

სტკ ღონენასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 29

სტკ ღონენასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 29

სტკ ღორღოლაძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 313

სტკ ღორღოლაძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 313

სტკ ღორჯომელაძე - გორგული, გულსუნდა, ზარზმა, ივერია, იჯარეთი, ოკამი, პტენა, ციხისუბანი, ჭეჭლა

სტკ ღორჯომელაძე - გორგული, გულსუნდა, ზარზმა, ივერია, იჯარეთი, ოკამი, პტენა, ციხისუბანი, ჭეჭლა

სტკ ღორჯომელიძე - ზარზმა

სტკ ღორჯომელიძე - ზარზმა

სტკ ღოღოლას(?)ძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 78

სტკ ღოღოლას(?)ძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 78

სტკ ღულამისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 60

სტკ ღულამისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 60

სტკ ყადუსძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 56

სტკ ყადუსძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 56

სტკ ყავრელიშვილი - ახალქალაქი, ახალციხე, ბაკურიანი, ბორჯომი, კოთელია, სამება, ოროჯალარი, ხოსპიო

სტკ ყავრელიშვილი - ახალქალაქი, ახალციხე, ბაკურიანი, ბორჯომი, კოთელია, სამება, ოროჯალარი, ხოსპიო

სტკ ყაზარას(?)ძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 74

სტკ ყაზარას(?)ძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 74

სტკ ყაზარისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 24, 345, 374, 375, 377, 385, 496

სტკ ყაზარისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 24, 345, 374, 375, 377, 385, 496

სტკ ყაზიასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 470

სტკ ყაზიასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 470

სტკ ყაზიბეგისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 53

სტკ ყაზიბეგისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 53

სტკ ყათამის(?)ძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 22

სტკ ყათამის(?)ძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 22

სტკ ყაითარი(?)სძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 339

სტკ ყაითარი(?)სძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 339

სტკ ყაითმაზისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 447, 473

სტკ ყაითმაზისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 447, 473

სტკ ყაითმასასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 225

სტკ ყაითმასასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 225

სტკ ყაითმასისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 172, 366

სტკ ყაითმასისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 172, 366

სტკ ყაისარისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 247, 275, 457, 466

სტკ ყაისარისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 247, 275, 457, 466

სტკ ყალამის(?)ძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 55

სტკ ყალამის(?)ძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 55

სტკ ყალაუზის(?)შვილი – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 292

სტკ ყალაუზის(?)შვილი – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 292

სტკ ყალიბეგისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 391

სტკ ყალიბეგისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 391

სტკ ყანდიკა(?)სძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 285

სტკ ყანდიკა(?)სძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 285

სტკ ყანდულასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 23

სტკ ყანდულასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 23

სტკ ყანდურალისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 192, 227, 260, 284, 411, 429, 443, 483

სტკ ყანდურალისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 192, 227, 260, 284, 411, 429, 443, 483

სტკ ყანდურასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 444, 461

სტკ ყანდურასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 444, 461

სტკ ყანდურისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 333

სტკ ყანდურისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 333

სტკ ყანდუსძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 172, 385

სტკ ყანდუსძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 172, 385

სტკ ყარაგითისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 253

სტკ ყარაგითისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 253

სტკ ყარაგოზისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 192, 292, 362, 372, 378, 405, 488

სტკ ყარაგოზისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 192, 292, 362, 372, 378, 405, 488

სტკ ყარაიგითისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 340, 380

სტკ ყარაიგითისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 340, 380

სტკ ყარაიგითისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 47, 152, 161, 282, 368

სტკ ყარაიგითისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 47, 152, 161, 282, 368

სტკ ყარალას(?)ძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 39 [ყარალათუბანი გვ. 293]

სტკ ყარალას(?)ძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 39 [ყარალათუბანი გვ. 293]

სტკ ყარაოღლანისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 55

სტკ ყარაოღლანისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 55

სტკ ყარასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 55, 61, 160, 202, 227, 248, 249, 345, 440, 474

სტკ ყარასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 55, 61, 160, 202, 227, 248, 249, 345, 440, 474

სტკ ყარაჯა(?)სძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 269, 347, 453

სტკ ყარაჯა(?)სძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 269, 347, 453

სტკ ყარუყა(?)სძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 171

სტკ ყარუყა(?)სძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 171

სტკ ყასიმი(?)სძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 372

სტკ ყასიმი(?)სძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 372

სტკ ყირიმლიშვილი - ასპინძა, ახალციხე, იმერთუბანი, ხიზაბავრა

სტკ ყირიმლიშვილი - ასპინძა, ახალციხე, იმერთუბანი, ხიზაბავრა

სტკ ყოროშვილი - ბაკურიანი, ბორჯომი, მიტარბი

სტკ ყოროშვილი - ბაკურიანი, ბორჯომი, მიტარბი

სტკ ყოყორას(?)ძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 34

სტკ ყოყორას(?)ძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 34

სტკ ყუბადისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 55, 132, 172, 196, 205, 221, 227, 230, 242, 256, 263, 270, 278, 281, 324, 339, 362, 373, 389, 432, 438, 446, 457, 461, 475

სტკ ყუბადისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 55, 132, 172, 196, 205, 221, 227, 230, 242, 256, 263, 270, 278, 281, 324, 339, 362, 373, 389, 432, 438, 446, 457, 461, 475

სტკ ყუბათისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 43

სტკ ყუბათისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 43

სტკ ყუბასარისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 365

სტკ ყუბასარისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 365

სტკ ყუზანასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 55, 130, 291

სტკ ყუზანასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 55, 130, 291

სტკ ყუზანისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 24, 117, 221, 224, 241, 373, 389

სტკ ყუზანისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 24, 117, 221, 224, 241, 373, 389

სტკ ყულაბას(?)ძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 115, 126

სტკ ყულაბას(?)ძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 115, 126

სტკ ყულისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 389

სტკ ყულისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 389

სტკ ყულიყარასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 108

სტკ ყულიყარასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 108

სტკ ყულიჯანისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 152, 229, 275, 276, 358, 422, 448

სტკ ყულიჯანისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 152, 229, 275, 276, 358, 422, 448

სტკ ყულჯანიშვილი - აბასთუმანი, ადიგენი, ახალციხე, ბენარა, იმერთუბანი, კახარეთი, ვალე, უდე, უნწა

სტკ ყულჯანიშვილი - აბასთუმანი, ადიგენი, ახალციხე, ბენარა, იმერთუბანი, კახარეთი, ვალე, უდე, უნწა

სტკ ყურაბელის(?)ძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 123

სტკ ყურაბელის(?)ძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 123

სტკ ყურაბერისძე(?)– გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 76

სტკ ყურაბერისძე(?)– გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 76

სტკ ყურასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 171, 194, 216, 217

სტკ ყურასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 171, 194, 216, 217

სტკ ყურდ[ღ]ელას ძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 89

სტკ ყურდ[ღ]ელას ძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 89

სტკ ყურმაშვილი - აგარა, აწყური, ახალციხე, ბორჯომი, გურკელი, თისელი, წაღვერი, წინუბანი, წნისი

სტკ ყურმაშვილი - აგარა, აწყური, ახალციხე, ბორჯომი, გურკელი, თისელი, წაღვერი, წინუბანი, წნისი

სტკ ყუფერას(?)ძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 23

სტკ ყუფერას(?)ძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 23

სტკ შააზიზისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 448

სტკ შააზიზისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 448

სტკ შაბანი(?)სძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 466

სტკ შაბანი(?)სძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 466

სტკ შადანისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 379

სტკ შადანისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 379

სტკ შავბერისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 93

სტკ შავბერისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 93

სტკ შავგულასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 132

სტკ შავგულასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 132

სტკ შავდავითასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 89

სტკ შავდავითასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 89

სტკ შაველასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 142, 284

სტკ შაველასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 142, 284

სტკ შაველისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 466

სტკ შაველისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 466

სტკ შავთ[ვ]ალასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 56, 462

სტკ შავთ[ვ]ალასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 56, 462

სტკ შავშისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 123

სტკ შავშისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 123

სტკ შავჩოხას(?)ძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 96

სტკ შავჩოხას(?)ძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 96

სტკ შალაბერისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 424

სტკ შალაბერისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 424

სტკ შალალასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 412

სტკ შალალასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 412

სტკ შალვასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 122, 164, 263, 303, 313, 324, 414

სტკ შალვასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 122, 164, 263, 303, 313, 324, 414

სტკ შალიკასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 64, 177, 181, 187

სტკ შალიკასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 64, 177, 181, 187

სტკ შალიკაშვილი - ბორჯომი

სტკ შალიკაშვილი - ბორჯომი

სტკ შალული(?)სძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 368

სტკ შალული(?)სძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 368

სტკ შამანიძე - გომარო, წრე

სტკ შამანიძე - გომარო, წრე

სტკ შამირანისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 59

სტკ შამირანისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 59

სტკ შამულასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 135

სტკ შამულასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 135

სტკ შამურადისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 229

სტკ შამურადისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 229

სტკ შანთაძე - აზმანა, ახალციხე, გომარო, ზანავი, ივერია, ოთა, პტენა, საირმე, სამყური, ქიქინეთი, ციხისუბანი, ჭელა

სტკ შანთაძე - აზმანა, ახალციხე, გომარო, ზანავი, ივერია, ოთა, პტენა, საირმე, სამყური, ქიქინეთი, ციხისუბანი, ჭელა

სტკ შანშასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 266, 386

სტკ შანშასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 266, 386

სტკ შანშეს(?)ძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 481

სტკ შანშეს(?)ძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 481

სტკ შარიარი(?)სძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 380

სტკ შარიარი(?)სძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 380

სტკ შატბერაშვილი - დაბა, წაღვერი

სტკ შატბერაშვილი - დაბა, წაღვერი

სტკ შატუას(?)ძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 75

სტკ შატუას(?)ძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 75

სტკ შაქარასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 53, 61, 68, 73, 78, 126, 176, 188, 266, 271, 294, 302, 315, 321, 322, 325, 326, 367, 415, 440, 475, 486, 500

სტკ შაქარასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 53, 61, 68, 73, 78, 126, 176, 188, 266, 271, 294, 302, 315, 321, 322, 325, 326, 367, 415, 440, 475, 486, 500

სტკ შაღაბარასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 168, 486

სტკ შაღაბარასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 168, 486

სტკ შაღუბათისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 460

სტკ შაღუბათისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 460

სტკ შაშარ(?)ისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 244

სტკ შაშარ(?)ისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 244

სტკ შაშიას(?)ძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 64

სტკ შაშიას(?)ძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 64

სტკ შაშითასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 325

სტკ შაშითასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 325

სტკ შაშიკასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 471

სტკ შაშიკასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 471

სტკ შახას(?)ძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 71

სტკ შახას(?)ძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 71

სტკ შაჰაბისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 375, 453

სტკ შაჰაბისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 375, 453

სტკ შაჰაზიზისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 131, 342, 347, 351, 353, 370, 373, 425, 477

სტკ შაჰაზიზისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 131, 342, 347, 351, 353, 370, 373, 425, 477

სტკ შაჰამი(?)სძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 325

სტკ შაჰამი(?)სძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 325

სტკ შაჰამირისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 380, 422

სტკ შაჰამირისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 380, 422

სტკ შაჰანისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 339, 352, 368

სტკ შაჰანისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 339, 352, 368

სტკ შაჰარსლანისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 364

სტკ შაჰარსლანისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 364

სტკ შაჰასლანისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 374, 435

სტკ შაჰასლანისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 374, 435

სტკ შაჰბაზი(?)სძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 376

სტკ შაჰბაზი(?)სძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 376

სტკ შაჰბეგისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 260

სტკ შაჰბეგისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 260

სტკ შაჰველისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 51, 130, 356

სტკ შაჰველისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 51, 130, 356

სტკ შაჰვერდისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 333

სტკ შაჰვერდისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 333

სტკ შაჰიმ(?)ისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 264

სტკ შაჰიმ(?)ისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 264

სტკ შაჰინისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 42

სტკ შაჰინისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 42

სტკ შაჰინშაჰისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 22

სტკ შაჰინშაჰისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 22

სტკ შაჰმელიქისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 279, 377

სტკ შაჰმელიქისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 279, 377

სტკ შაჰმირანისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 56

სტკ შაჰმირანისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 56

სტკ შაჰმურადისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 273, 432

სტკ შაჰმურადისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 273, 432

სტკ შაჰნავაზასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 124

სტკ შაჰნავაზასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 124

სტკ შაჰნაზარისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 277, 284, 337, 340

სტკ შაჰნაზარისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 277, 284, 337, 340

სტკ შაჰპარონისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 432, 476

სტკ შაჰპარონისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 432, 476

სტკ შაჰუმისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 344

სტკ შაჰუმისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 344

სტკ შაჰუნ(?)ისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 285

სტკ შაჰუნ(?)ისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 285

სტკ შაჰყუბადისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 172, 278, 284, 250, 474

სტკ შაჰყუბადისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 172, 278, 284, 250, 474

სტკ შაჰყულისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 56, 222, 306, 462, 475

სტკ შაჰყულისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 56, 222, 306, 462, 475

სტკ შედანისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 444

სტკ შედანისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 444

სტკ შეიხისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 458

სტკ შეიხისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 458

სტკ შემაზასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 96

სტკ შემაზასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 96

სტკ შემაზაშვილი - ასპინძა, აწყური, ახალციხე, ხიზაბავრა

სტკ შემაზაშვილი - ასპინძა, აწყური, ახალციხე, ხიზაბავრა

სტკ შერაბასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 291

სტკ შერაბასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 291

სტკ შერანშასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 247

სტკ შერანშასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 247

სტკ შერგილისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 23, 55

სტკ შერგილისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 23, 55

სტკ შერვანისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 66, 217, 286, 287, 390, 442

სტკ შერვანისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 66, 217, 286, 287, 390, 442

სტკ შერვენის(?)ძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 121

სტკ შერვენის(?)ძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 121

სტკ შერმაზანისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 78, 383, 387, 440

სტკ შერმაზანისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 78, 383, 387, 440

სტკ შეშაბერიძე - ასპინძა, ახალქალაქი, ახალციხე, ბორჯომი, ვარგავი, ნინოწმინდა, ოთა

სტკ შეშაბერიძე - ასპინძა, ახალქალაქი, ახალციხე, ბორჯომი, ვარგავი, ნინოწმინდა, ოთა

სტკ შეჰრიარისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 390

სტკ შეჰრიარისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 390

სტკ შიას(?)ძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 254

სტკ შიას(?)ძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 254

სტკ შიოსძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 202

სტკ შიოსძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 202

სტკ შიოშისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 347, 348, 426

სტკ შიოშისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 347, 348, 426

სტკ შირინისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 240

სტკ შირინისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 240

სტკ შოთასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 140, 223, 404, 484

სტკ შოთასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 140, 223, 404, 484

სტკ შოკაძის(?)ძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 199

სტკ შოკაძის(?)ძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 199

სტკ შოყაძე(?)სძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 320

სტკ შოყაძე(?)სძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 320

სტკ შოშასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 39, 69, 74, 416

სტკ შოშასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 39, 69, 74, 416

სტკ შუქურასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 304

სტკ შუქურასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 304

სტკ ჩადუნელი - ახალდაბა, ახალციხე, ბაკურიანი, ბორჯომი, ვალე, კიმოთისუბანი, კლდე, კორტანეთი, ლელოვანი, მზეთამზე, მუგარეთი, რველი,საკირე, ყვიბისი

სტკ ჩადუნელი - ახალდაბა, ახალციხე, ბაკურიანი, ბორჯომი, ვალე, კიმოთისუბანი, კლდე, კორტანეთი, ლელოვანი, მზეთამზე, მუგარეთი, რველი,საკირე, ყვიბისი

სტკ ჩალაბასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 210, 225, 241, 244, 251, 294  [სახელად ჩალაბა გვ. 215]

სტკ ჩალაბასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 210, 225, 241, 244, 251, 294  [სახელად ჩალაბა გვ. 215]

სტკ ჩალაბისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 23, 264

სტკ ჩალაბისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 23, 264

სტკ ჩარუხასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 226

სტკ ჩარუხასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 226

სტკ ჩელების(?)ძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 158

სტკ ჩელების(?)ძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 158

სტკ ჩერქესი(?)სძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 365

სტკ ჩერქესი(?)სძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 365

სტკ ჩილაშვილი - აბასთუმანი, ადიგენი, ახალციხე, ბერანა, ვარხანი, კახარეთი, უდე

სტკ ჩილაშვილი - აბასთუმანი, ადიგენი, ახალციხე, ბერანა, ვარხანი, კახარეთი, უდე

სტკ ჩილაძე - ასპინძა, ახალქალაქი, მურჯახეთი, პტენა

სტკ ჩილაძე - ასპინძა, ახალქალაქი, მურჯახეთი, პტენა

სტკ ჩირქინას(?)ძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 189

სტკ ჩირქინას(?)ძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 189

სტკ ჩიტასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 303, 313, 328, 445, 451, 472

სტკ ჩიტასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 303, 313, 328, 445, 451, 472

სტკ ჩიტაშვილი - ადიგენი, ახალციხე, ბორჯომი, ვალე

სტკ ჩიტაშვილი - ადიგენი, ახალციხე, ბორჯომი, ვალე

სტკ ჩიტიასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 86, 315

სტკ ჩიტიასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 86, 315

სტკ ჩიხაძე - ადიგენი, ლელოვანი

სტკ ჩიხაძე - ადიგენი, ლელოვანი

სტკ ჩლაჩიშვილი - ახალციხე

სტკ ჩლაჩიშვილი - ახალციხე

სტკ ჩობანი(?)სძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 467, 468

სტკ ჩობანი(?)სძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 467, 468

სტკ ჩოკასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 252

სტკ ჩოკასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 252

სტკ ჩოლაყა(?)ძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 22, 23; ჩოლაღა ძმა მისი - გვ. 130

სტკ ჩოლაყა(?)ძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 22, 23; ჩოლაღა ძმა მისი - გვ. 130

სტკ ჩომაყასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 190

სტკ ჩომაყასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 190

სტკ ჩოჩნიძე - ბორჯომი, ზესტაფონი, სამტრედია, ჩხარი  

სტკ ჩოჩნიძე - ბორჯომი, ზესტაფონი, სამტრედია, ჩხარი  

სტკ ჩუბინას(?)ძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 126

სტკ ჩუბინას(?)ძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 126

სტკ ც(ყ?)აბდუ-ლ-ლაჰისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 340, 343, 347, 349, 352, 357, 358, 365, 366, 367, 368, 383, 384, 387, 389, 446 [არის სხვა წინა გვერდებზეც]

სტკ ც(ყ?)აბდუ-ლ-ლაჰისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 340, 343, 347, 349, 352, 357, 358, 365, 366, 367, 368, 383, 384, 387, 389, 446 [არის სხვა წინა გვერდებზეც]

სტკ ც(ყ?)აბიდინისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 348, 349, 409, 423-426, 428, 434, 437, 441, 443, 444, 449, 457, 458, 465, 483, 491

სტკ ც(ყ?)აბიდინისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 348, 349, 409, 423-426, 428, 434, 437, 441, 443, 444, 449, 457, 458, 465, 483, 491

სტკ ც(ყ?)ალი-ბეგის ძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 444

სტკ ც(ყ?)ალი-ბეგის ძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 444

სტკ ც(ყ?)ალის ძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 426, 498

სტკ ც(ყ?)ალის ძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 426, 498

სტკ ცაკანისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 261

სტკ ცაკანისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 261

სტკ ცალქალამანიძე - აბასთუმანი, ასპინძა, ბოგა, ბორჯომი, ჩითახევი

სტკ ცალქალამანიძე - აბასთუმანი, ასპინძა, ბოგა, ბორჯომი, ჩითახევი

სტკ ცინცქალაძე - ბორჯომი

სტკ ცინცქალაძე - ბორჯომი

სტკ ცირაკისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 390

სტკ ცირაკისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 390

სტკ ცირეკიძე(?)სძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 295

სტკ ცისკარასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 25, 68, 76, 82, 177, 262, 408, 423, 427, 433, 457, 462, 471, 484

სტკ ციყელაშვილი - ახალდაბა, ბორჯომი, ჩითახევი

სტკ ცხადაბერისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 135

სტკ ცხადასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 88, 202

სტკ ცხადიასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 31, 91, 150, 160, 264, 466, 484

სტკ ძაბიტას(?)ძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 67

სტკ ძამანაგულისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 180

სტკ ძამანასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 124, 146, 160, 225, 411, 465

სტკ ძინარას(?)ძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 104

სტკ წალდაძე - ადიგენი, ახალციხე, უდე, უნწა

სტკ წამალასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 23, 27, 28, 36, 41, 180, 191, 246, 301, 315, 325, 344, 362, 417, 462

სტკ წეველიძე - ბორჯომი

სტკ წვერიანაშვილი - ახალდაბა, ბორჯომი

სტკ წითლანაძე - ასპინძა, ბორჯომი, ნიჯგორი, სარო

სტკ წინწკალაძე - ასპინძა, ახალქალაქი, ახალციხე, ბორჯომი, კოთელია, ლელოვანი, მურჯახეთი, სპასოვკა

სტკ წყარუაშვილი - ასპინძა, ორგორა, საყუდაბელი

სტკ ჭაბუკას(?)ძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 76

სტკ ჭადაშვილი - ბორჯომი

სტკ ჭანასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 326

სტკ ჭანის(?)ძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 55, 56, 190, 434

სტკ ჭარელასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 32

სტკ ჭაღიაშვილი - აბასთუმანი, ახალციხე, პტენა, სხვილისი, უნწა, უდე

სტკ ჭაჭია(?)სძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 183

სტკ ჭილასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 115

სტკ ჭკუასელიძე - რველი

სტკ ჭუნბაძის(?)ძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 43

სტკ ხავათეღისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 192

სტკ ხაზარასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 48

სტკ ხაზარისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 158

სტკ ხალანბერი(?)სძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 217

სტკ ხალაძე - აწყური, ახალდაბა, ახალციხე, ბოგა, ბორჯომი, თისელი, სადგერი, საკირე, წნისი

სტკ ხალილისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 371, 458

სტკ ხანდამასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 172, 389, 390, 425

სტკ ხანდამისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 218

სტკ ხანენისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 386

სტკ ხარაბ(?)ისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 173

სტკ ხარაბასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 222

სტკ ხარებასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 63, 69, 122, 158, 200, 202

სტკ ხარიტონისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 467

სტკ ხატანი(?)სძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 380

სტკ ხატისასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 56

სტკ ხატიძე - ასპინძა, ახალციხე

სტკ ხაჩათურისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 23

სტკ ხაჩატურისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 62, 171, 241, 306, 345, 355, 380, 403, 449

სტკ ხაჩიკასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 65

სტკ ხაჩიკისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 335

სტკ ხახულისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 250

სტკ ხახუტასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 81, 197, 470

სტკ ხელასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 144

სტკ ხელისუფალი - ბორჯომი, წაღვერი, ჩითახევი, ჭობისხევი

სტკ ხიზანასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 62, 124, 126, 183, 211, 276, 470

სტკ ხიზაძე - ასპინძა, აწყვიტა, ახალციხე, ბარალეთი, ბორჯომი

სტკ ხითარისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 436

სტკ ხიხალაშვილი - ასპინძა, ახალციხე, ხიზაბავრა

სტკ ხმალასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 404

სტკ ხოსაბეგისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 431

სტკ ხოსათეღასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 220, 221, 377, 426

სტკ ხოსათეღი(?)სძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 370

სტკ ხოსითას(?)ძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 29

სტკ ხოსიკასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 23, 278, 370, 379, 422, 425

სტკ ხოსიკისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 357, 435, 447

სტკ ხოსროსძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 269, 429

სტკ ხოსფარა(?)სძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 406

სტკ ხოტივრიშვილი - ბორჯომი

სტკ ხოშბაზისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 447

სტკ ხოჯააზიზისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 336

სტკ ხოჯაბეგისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 306

სტკ ხოჯასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 202, 356, 495

სტკ ხოჯახანის(?)ძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 89

სტკ ხრიკაძე - აწყური, ახალციხე, ბორჯომი, გურკელი, დაბა, კიმოთისუბანი, ტიმოთესუბანი, წაღვერი, წინუბანი

სტკ ხუდაბახშისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 366, 407, 431, 464, 470

სტკ ხუდადასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 23, 121

სტკ ხუდავერდისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 23, 221, 240, 477

სტკ ხუმარის(?)ძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 27, 368

სტკ ხუნას(?)ძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 23

სტკ ხურსაძე - ახალციხე, ბორჯომი

სტკ ხურშიდისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 102, 103

სტკ ხუტულასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 25

სტკ ჯაბანი(?)სძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 436

სტკ ჯავახასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 355, 425, 436, 498

სტკ ჯავახიძე - ასპინძა, ახალდაბა, ბორჯომი, დვირი, საკირე, ხოსპიო

სტკ ჯაველისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 255, 338, 373, 385

სტკ ჯავიდ-მურადისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 434

სტკ ჯალაბასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 164

სტკ ჯალაბისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 387, 485

სტკ ჯალიასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 62, 76, 440

სტკ ჯამასპასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 319, 387

სტკ ჯამბერისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 482

სტკ ჯანაზაზისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 274, 344, 404

სტკ ჯანასლანისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 224

სტკ ჯანასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 412, 416, 478

სტკ ჯანაშვილი - აბასთუმანი, ადიგენი, არალი, ასპინძა, აწყვიტა, ახალდაბა, ახალციხე, ბორჯომი, ვალე, ვარხანი, იჯარეთი, რუსთავი (სოფ.), საღრძე, ტოლოში, ფხერო, ქიქინეთი, შოლავერი, ხიზაბავრა

სტკ ჯანბასილისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 327

სტკ ჯანბეგი(?)სძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 310

სტკ ჯანგირი(?)სძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 340

სტკ ჯანელასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 175, 489

სტკ ჯანელისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 287, 443

სტკ ჯანიარასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 48

სტკ ჯანიასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 48, 113, 117, 205

სტკ ჯანიბეგისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 267, 347, 353

სტკ ჯანიდიარის(?)ძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 22

სტკ ჯანისარისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 81, 132, 141, 246, 252

სტკ ჯანყულისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 270

სტკ ჯანჯანა(?)სძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 167

სტკ ჯარა(?)სძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 115

სტკ ჯარჯისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 464

სტკ ჯაფარაშვილი - ახალდაბა, ბორჯომი

სტკ ჯაყელი – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 48

სტკ ჯაყელისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 48

სტკ ჯეიშვილი - აბასთუმანი

სტკ ჯემალი(?)სძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 171

სტკ ჯემშიდისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 123, 380

სტკ ჯემშირისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 364

სტკ ჯვარა(?)სძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 191

სტკ ჯვარისასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 427, 478

სტკ ჯვარიძე - ასპინაძა, აწყვიტა, აწყური, ახალციხე, ახალშენი, ბორჯომი, დვირი, დიდი სმადა, ვალე, მუსხი, ნინოწმინდა, რუსთავი (სოფ.), სმადა, ტატანისი, ტყემლანა, ურაველი, წყორძა, ჭობარეთი, ხეოთი

სტკ ჯილასონისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 148, 318, 338

სტკ ჯიმშერისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 412, 415

სტკ ჯინიუზაშვილი - ახალციხე, წარბასთუმანი

სტკ ჯინჭველაძე - აწყური, ახალციხე, ბორჯომი, ზანავი, მუსხი, ჩითახევი

სტკ ჯირასონისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 263

სტკ ჯირასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 246, 482

სტკ ჯიროსძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 55, 242, 448

სტკ ჯირუასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 161

სტკ ჯიჰანშასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 225, 242

სტკ ჯომარდიძე - ბორჯომი

სტკ ჯომერდისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 278, 315

სტკ ჯორჯას(?)ძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 126

სტკ ჯოჯიკისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 227

სტკ ჯუბანისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 270, 325

სტკ ჯუხარაშვილი - ახალციხე, რუსთავი (სოფ.), ფერსა

სტკ ჯუჯულაძე (?) – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 88

სტკ ჯუჯულაძე(?)სძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 484

სტკ ჯღუნიაშვილი - ბაკურიანი, ბორჯომი

სტკ ჰაზარბეგისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 454

სტკ ჰაზარგულისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 131

სტკ ჰაზართელასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 241

სტკ ჰაზართეღასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 263, 282, 377, 446, 454

სტკ ჰაზარპეტისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 385

სტკ ჰათეღ(?)ასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 172

სტკ ჰაიდარისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 342, 456

სტკ ჰაირაპეტისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 171

სტკ ჰანესისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 192, 285, 447

სტკ ჰარაპეტისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 260, 446, 495

სტკ ჰასანისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 366, 418, 458

სტკ ჰაჯის(?)ძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 376

სტკ ჰეზარგულისძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 222

სტკ ჰურმუზასძე – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 423


კონტაქტი Facebook

საიტი შექმნილი და დაფინანსებულია დავით ფეიქრიშვილის მიერ, მოზარდებში ისტორიული ცნობადიბოს გაზრდის მიზნით.

დავით ფეიქრიშვილი
დავით ფეიქრიშვილი ატვირთა: 13.05.2021
ბოლო რედაქტირება 01.01.1970
სულ რედაქტირებულია 0

მოიძიე გვარით, სასულიერო პირები, 5000-ზე მეტი ანბანის მიხედვით

2 0

საქართველოს მმართველები უძველესი დროიდან დღემდე

2 0

15000 მდე ქართული გვარი საქართველოში ქალაქების და სოფლების მიხედვით

1 0

იპოვე შენი გვარი და გაეცანი სად ცხოვრებენ მოგვარეები

საქართველოს მმართველები ძვ. წთ XII-VIII საუკუნის დასაწყისიდან დღემდე

1 0


საქართველოს მეფეები ძვ.წლ. IV-1810 წლები სულ 98 მეფე მეფობის პერიოდი მიახლ 2150 წელი

1 0


3300 გვარი ქართლში ქალაქების და სოფლების მიხედვით

1 0