Всего визиторов : 52182491
Опубликованных статей : 4458

Главная

ომი/სამხედრო პირი
სამაჩაბლო/აფხაზეთი 1990-წ-დან
ხარაშვილი ვანო ემზარის ძე(1971-1992) 21 წლის სამაჩალო სოფ.ვაქირი სიღნაღი კახეთი

848      

ხარაშვილი ვანო ემზარის ძე(1971-1992) 21 წლის სამაჩალო სოფ.ვაქირი სიღნაღი კახეთი

ხარაშვილი ვანო ემზარის ძე(5 მაისი 1971-4 ივნისი 1992) ერ გვარდიის ჩოლოყაშვილის პოლკი გარდაიცვალა ცხინვალი, სამაჩაბლო