სულ ვიზიტორი : 5921754241
განთავსებული სტატია : 8995

მთავარი იუბილარი/ ხსენება

მეფე/პატრიარქი/წმიდანები/სინოდი
150000 ქართული გვარები ქალაქებიის სოფლების მიხედვით
520 გვარი რაჭაში ქალაქების და სოფლების მიხედვით
გამოჩენილი ადამიანები სრული სია

6       ბეჭდვა

520 გვარი რაჭაში ქალაქების და სოფლების მიხედვით

სიაზე იმუშავა რევაზ ხუციშვილი  ისტორიკოსი, მეცნიერი 

ტელეფონი:5(99) 23-54-17ელ.ფოსტა:geogen@geogen.geვებ საიტი:  http://www.geogen.ge

 ტექსტში ძიებისთვის ჩაწერეთ საძიებო სიტყვა "ძებნა".

ეს ფუნქცია გააჩნია კომპიუტერ ვერსიასაც, ასევე შეგიძლიათ მოძებნოთ კლავიატურიდან ctrl  F

რაჭ აბაიშვილი - კვაცხუთი, სევა, სხიერი 

რაჭ აბესალაშვილი - საკაო, ძეგლევი 

რაჭ აბზარაძე - ძეგლევი 

რაჭ აბუთიძე - აგარა, ბუგეული, კაჩაეთი, პატარა ონი, სომიწო 

რაჭ აბულაძე - წესი 

რაჭ აგლაძე - გორი, კრიხი, მუხლი, სამთისი, სომიწო, ფუტიეთი 

რაჭ ავალიანი - პირველი ტოლა, ხოტევი, ჯვარისა 

რაჭ ალავიძე - ფარახეთი 

რაჭ ალალიძე - ბაჯი, საკეცია, ჩორჯო, ხვანჭკარა 

რაჭ ალიხანაშვილი - ღარი 

რაჭ ამბროლაძე - სხვავა 

რაჭ ამბროლიანი - პირველი ტოლა 

რაჭ არსანიძე - კრიხი 

რაჭ არჩვაძე - ბარი, სომიწო, სხვავა, ფუტიეთი, ღარი, ხიმში 

რაჭ არჯევანიძე - კვაცხუთი 

რაჭ ახვლედიანი - პირველი ტოლა, ღვარდია, შეუბანი 

რაჭ ბაზიარიშვილი - კაჩაეთი 

რაჭ ბათხაძე - ჩორჯო 

რაჭ ბაკურაძე - ამბროლაური, გლოლა, ზნაკვა, პიპილეთი, სადმელი, სევა, ჯვარისა 

რაჭ ბასილაშვილი - ველევი, ონჭევი, პიპილეთი

რაჭ ბაქრაძე - ამბროლაური, ზემო სხვავა, მეორე ტოლა, ონი, სევა, სხვავა, ფარახეთი, ჯვარისუბანი 

რაჭ ბაღაშვილი - გლოლა 

რაჭ ბაციკაძე - კვირიკეწმინდა 

რაჭ ბეგაშვილი - სომიწო, სხვავა 

რაჭ ბედელაძე - ზემო სხვავა 

რაჭ ბედენაშვილი - იწა 

რაჭ ბეთხოშვილი - გლოლა, ონი

რაჭ ბელაშვილი - გლოლა, ონი

რაჭ ბენდელიანი - ხვანჭკარა 

რაჭ ბენდიანიშვილი - ზემო სხვავა, სომიწო, ხიმში 

რაჭ ბენდუქიძე - ბაჯი 

რაჭ ბერაძე - ბარეული, გოგოლათი, პატარა ონი, პირველი ტოლა, ცახი

რაჭ ბერელიძე - საკაო, ძეგლევი 

რაჭ ბერიშვილი - გლოლა, სორი, ძეგლევი 

რაჭ ბექელაძე - ძირაგეული 

რაჭ ბეშიძე - ურავი 

რაჭ ბიბილაშვილი - აგარა, ჯვარისა 

რაჭ ბილაშვილი - კრიხი 

რაჭ ბიჭაშვილი - გლოლა, კვაცხუთი 

რაჭ ბოსელაძე - ფარახეთი 

რაჭ ბოჭორიშვილი - სამთისი, ქედისუბანი, ძირაგეული, ჯვარისა 

რაჭ ბოხაშვილი - ღები

რაჭ ბჟღავანაძე - კაჩაეთი 

რაჭ ბრეგვაძე - სხვავა, წესი, ხიმში 

რაჭ ბროლაშვილი - შეუბანი 

რაჭ ბუაძე - ბუგეული, ხონჭიორი 

რაჭ ბუბაშვილი - გლოლა 

რაჭ ბუგიანიშვილი - ონი 

რაჭ ბულაშვილი - წესი 

რაჭ ბურდილაძე - ონი, ფარახეთი 

რაჭ ბურზალაძე - წესი 

რაჭ ბუღაშვილი - გორი 

რაჭ ბუხრაშვილი - ზემო სხვავა, სამთისი, სხვავა, ურავი, ფუტიეთი 

რაჭ გაბაშვილი - კვაცხუთი 

რაჭ გაბისიანი - მეორე ტოლა 

რაჭ გაბიჩვაძე - ჩორჯო, ძირაგეული 

რაჭ გაბიცინაშვილი - ზემო ჟოშხა, ზედა ჭყვიში

რაჭ გაბრიჭიძე - კვაცხუთი, კრიხი 

რაჭ გაგნიძე - კვაცხუთი, ონი, სხიერი, უწერა, შქმერი, წედისი 

რაჭ გაგოშიძე - მეორე ტოლა, პატარა ონი, პირველი ტოლა, ქედისუბანი, ღადიში 

რაჭ გადაბაძე - ზედა ჭყვიში

რაჭ გავაშელიშვილი - გომი, ღები 

რაჭ გამყრელიძე - ამბროლაური, ნიკორწმინდა, სომიწო, სხიერი, ურავი, უწერა, ფარავნეში 

რაჭ გეგეშიძე - ბაჯი, თხმორი, ნიკორწმინდა  

რაჭ გელაშვილი - კვაცხუთი, ურავი, ძირაგეული, წესი, ჯვარისუბანი 

რაჭ გელბახიანი - ველევი, ფარახეთი 

რაჭ გელოვანი - გუნდუში, პირველი ტოლა, ჟოშხა, ძირაგეული

რაჭ გელოვნიშვილი - კვაცხუთი 

რაჭ გეწაძე - ზემო სხვავა, იწა 

რაჭ გველებიანი - ბარი, ბუგეული 

რაჭ გველეთიანი - ძირაგეული 

რაჭ გვენცაძე - ბარეული, გორისუბანი, პატარა ონი, ქვედა შავრა, ღადიში, ღვარდია, ხონჭიორი 

რაჭ გვიმბრაძე - შქმერი 

რაჭ გიორგაშვილი - გლოლა 

რაჭ გიორგობიანი - ბარი, ბუგეული გორისუბანი, თხმორი, მეორე ტოლა, პატარა ონი, საირმე, ფუტიეთი, ღადიში, ცახი, ძირაგეული, ხიმში

რაჭ გლოველი - ონი, შქმერი  

რაჭ გობეჯიშვილი - პიპილეთი, ურავი, ღები, ჭალა, ჭიორა 

რაჭ გოგალაძე - კვაცხუთი 

რაჭ გოგელაშვილი - თხმორი 

რაჭ გოგილიძე - უყეში 

რაჭ გოგლიძე - სხიერი, ქორთა, წესი

რაჭ გოგობერიშვილი - ამბროლაური, კვაცხუთი, წესი 

რაჭ გოგოლაშვილი - პირველი ტოლა

რაჭ გოგორელიანი - იწა, ტბეთი 

რაჭ გოგოჩიშვილი - გლოლა 

რაჭ გოგრიჭიანი - სადმელი, ურავი, ღები, ჩორდი, ჯვარისუბანი 

რაჭ გოგსაძე - ველევი, თლუღი, ხონჭიორი

რაჭ გონაძე - ზემო სხვავა, სხვავა 

რაჭ გონგაძე - სხიერი 

რაჭ გორგასლიძე - ღვიარა 

რაჭ გორგიაშვილი - ველევი 

რაჭ გორდეზიანი - ბუგეული, გორისუბანი, საკაო, სამთისი, ხოტევი 

რაჭ გორდიაშვილი - ველევი, კაჩაეთი 

რაჭ გოქაძე - მიქარწმინდა, ჯვარისა 

რაჭ გოქსაძე - ქედისუბანი 

რაჭ გოქშელიძე - შარდომეთი 

რაჭ გოშაძე - ჯვარისუბანი 

რაჭ გოცირიძე - ახალსოფელი, ბოყვა, ბუგეული, ზნაკვა, თლუღი, იწა, მუხლი, ნიკორწმინდა, ონი, სორი, სხვავა, ღუნდა, ცხმორი, ჭელიაღელე, ხოტევი  

რაჭ გრიგოლაშვილი - გლოლა 

რაჭ გრძელიშვილი - სევა, ჭიბრევი 

რაჭ გრძელიძე - ბარი 

რაჭ გუგეშაშვილი - საკაო, ძეგლევი 

რაჭ გუგუშვილი - სხიერი 

რაჭ გუიშვილი - შქმერი 

რაჭ გურაბანიძე - ბაჯი, გუბეული, თლუღი, წესი 

რაჭ გურასაშვილი - ამბროლაური (ჭყვიში)

რაჭ გურგენიძე - ბუგეული, გორისუბანი, თლუღი, მიქარწმინდა, ნიკორწმინდა, სადმელი, ცახი, ჭელიაღელე, ხოტევი 

რაჭ გურული - სადმელი, ცხმორი 

რაჭ გურჯაძე - პირველი ტოლა 

რაჭ დადვაძე - ბოყვა 

რაჭ დადიშვილი - გლოლა 

რაჭ დავითულიანი - ბარეული, კაჩაეთი, სადმელი, ჩორჯო 

რაჭ დავლიანიძე - კრიხი, სხვავა, შხივანა 

რაჭ დათეშიძე - ამბროლაური, გორი, ხიმში 

რაჭ დათუსანი - ღვიარა 

რაჭ დალაქიშვილი - ჭელიაღელე 

რაჭ დარახველიძე - ღვიარა 

რაჭ დაუშვილი - შქმერი 

რაჭ დაშნიანი - ბაჯი, ჯვარისა 

რაჭ დგვარელი - ონი 

რაჭ დემეტრაშვილი - ჟაშქვა, სევა, სომიწო, ღარი 

რაჭ დვალაძე - ქვედა შავრა, ღადიში, ჭრებალო

რაჭ დვალი - აგარა, ბარეული, ბაჯი, ბეთლევი, ბუგეული, გორისუბანი, ზედა შავრა, ზემო სხვავა, კაჩაეთი, მიქარწმინდა, ნიკორწმინდა, პატარა ონი, სადმელი, ჯვარისა 

რაჭ დვალიშვილი - ფარავნეში, ჩორდი 

რაჭ დვალიძე - კვაცხუთი, ჩორდი 

რაჭ დიასამიძე - ბარი, ცახი 

რაჭ დოკვაძე - სომიწო, შარდომეთი 

რაჭ დონაძე - აგარა, თლუღი, უყეში, ხიმში, ხოტევი

რაჭ დოხნაძე - ახალსოფელი, კაჩაეთი, ნიკორწმინდა, ჭელიაღელე 

რაჭ ვარაზაშვილი - მუხლი 

რაჭ ვარდინიძე - კვაცხუთი 

რაჭ ვაჩაძე - გორისუბანი, ზნაკვა, ნიკორწმინდა, საკეცია, ქედისუბანი 

რაჭ ვაჩიბერიძე - თხმორი 

რაჭ ვაწაძე - გენდუში, სამთისი, ღვარდია, ჩორჯო

რაჭ ვახტანგაძე - ბუგეული, გორისუბანი, ჯვარისა 

რაჭ ველიაშვილი - ქედისუბანი 

რაჭ ზარნაძე - სხვავა  

რაჭ ზაუტაშვილი - ნიკორწმინდა 

რაჭ ზაქარიაძე - ბუგეული 

რაჭ თაგვაძე - საკაო 

რაჭ თავიდაშვილი - მეორე ტოლა 

რაჭ თავშავაძე - სამთისი, ჩორჯო 

რაჭ თათარაძე - სხიერი 

რაჭ თედორაშვილი - მეორე ტოლა, პატარა ონი, ქვედა შავრა 

რაჭ თევზაძე - ახალსოფელი 

რაჭ თვალჭრელიძე - ბარეული, ბაჯი, პატარა ონი, ღადიში, ცახი, ჩორჯო  

რაჭ თვარაძე - ქვიშარი, ჭრებალო

რაჭ თოდაძე - შქმერი, ჯვარისუბანი 

რაჭ თოთლაძე - კრიხი 

რაჭ თომაძე - ახალსოფელი, ამბროლაური, გორი 

რაჭ თორაძე - პირველი ტოლა 

რაჭ იაშვილი - ბოსტანა, სადმელი, სომიწო, სხვავა, ძირაგეული, ხიმში 

რაჭ იმედაძე - ბუგეული 

რაჭ ინასარიძე - მეორე ტოლა, ჯვარისუბანი 

რაჭ ინატაშვილი - საკაო 

რაჭ იობაშვილი - მრავალძალი 

რაჭ ისაკაძე - კრიხი, მუხლი 

რაჭ ისელიძე - პატარა ონი 

რაჭ კაკალძე - ხვანჭკარა 

რაჭ კაკრიაშვილი - ონი, პიპილეთი, ღარი 

რაჭ კალმახელიძე - სომიწო 

რაჭ კანდელაკი - ნიკორწმინდა, ჭელიაღელე 

რაჭ კანთელაძე - ლიხეთი, ურავი

რაჭ კატატაძე - პიპილეთი 

რაჭ კაფერიძე - ურავი 

რაჭ კაციტაძე - ბარეული, ბუგეული, თლუღი, მიქარწმინდა, მუხლი, სორი, სხვავა, ჩორჯო, წედისი, ჭიბრევი, ხოტევი, ჯვარისა 

რაჭ კახეთელიძე - ამბროლაური, ონი, სამთისი, ძეგლევი 

რაჭ კახიძე - აგარა, გოგოლათი, ცახი

რაჭ კბილაძე - თლუღი  

რაჭ კევლიშვილი - საკეცია, ძირაგეული 

რაჭ კეკენაძე - ძეგლევი 

რაჭ კენჭაძე - ზედა ჭყვიში

რაჭ კენჭაძე - მეორე ტოლა, ქედისუბანი 

რაჭ კერესელიძე - ბარი, ბოყვა, გორი, კრიხი, პიპილეთი, სადმელი, ფარავნეში, ქვედა შავრა, ღადიში, შარდომეთი, წესი, წოლა  

რაჭ კერვალიშვილი - ბარი, კვაცხუთი, სორი, ღარი, ჭიბრევი 

რაჭ კვატაშიძე - ხიმში 

რაჭ კვაჭატაძე - შარდომეთი 

რაჭ კვახაძე - ზნაკვა, პატარა ონი, ხიმში, ჯვარისა 

რაჭ კვერეხაძე - ბარი 

რაჭ კვირიკაშვილი - ცხმორი, ჩხუტელი 

რაჭ კვირიკეიშვილი - ზემო სხვავა 

რაჭ კვიტაშვილი - ველევი 

რაჭ კიკვაძე - ზნაკვა 

რაჭ კიკვიძე - ბაჯი, გორისუბანი, ქვედა შავრა 

რაჭ კიკნაძე - ბუგეული, მიქარწმინდა 

რაჭ კიკოშვილი - სხვავა 

რაჭ კილასონია - კვაცხუთი, წესი 

რაჭ კირვალიძე - ბოყვა, ურავი, შხივანა, ზვარეთი  

რაჭ კობახიძე - ამბროლაური, ახალსოფელი, ბაჯი, ბუგეული, თლუღი, თხმორი, კაჩაეთი, კვაცხუთი, ნიკორწმინდა, სამთისი, სხარტალი, სხიერი, ქედისუბანი, ხოტევი, ჯვარისა 

რაჭ კობერიძე - ველევი, ზემო სხვავა, კვაცხუთი, კრიხი, ჩორდი, ცხმორი, წესი 

რაჭ კობზონაძე - სადმელი 

რაჭ კუბლაშვილი - კრიხი 

რაჭ ლანდია - ბარი, სხვავა 

რაჭ ლანდიაშვილი - საკაო 

რაჭ ლაშაბერიძე - ფარახეთი 

რაჭ ლაშხი - გორი, კვირიკეწმინდა, კრიხი, ხიმში 

რაჭ ლებანიძე - ზუდალი, კვაშხიეთი, ხვანჭკარა, ჯვარისუბანი  

რაჭ ლეკიშვილი - ზედა ჭყვიში

რაჭ ლეჟავა - ბუფეული, საკეცია, წკადისი 

რაჭ ლეფწვერიძე - ჩორჯო 

რაჭ ლიპარიშვილი - ურავი 

რაჭ ლობილაძე - მიქარწმინდა, ძირაგეული 

რაჭ ლობჯანიძე - ურავი, ღები, ჩორდი, ჭალა 

რაჭ ლომაძე - ბუგეული 

რაჭ ლომთაძე - ამბროლაური, მეორე ტოლა, ღადიში, ხვანჭკარა, ჭრებალო

რაჭ ლორთქიფანიძე - ძირაგეული 

რაჭ ლუხუტაშვილი - გენდუში, ჩორჯო, ხვანჭკარა

რაჭ ლხინაძე - ონი 

რაჭ მაგრაქველიძე - ბარი, ფარახეთი, ფუტიეთი 

რაჭ მაისაშვილი - წესი 

რაჭ მაისურაძე - ბუგეული, ონი, პიპილეთი, ფარახეთი, ფსორი 

რაჭ მალაქშანიძე - ურავი, წესი 

რაჭ მანაგაძე - სამთისი 

რაჭ მარგველიძე - სადმელი 

რაჭ მარკოიშვილი - ღარი 

რაჭ მასხარაშვილი - ბაჯი, თხმორი, პატარა ონი, ღადიში

რაჭ მაქარაშვილი - ღარი 

რაჭ მაღალდაძე - გომი 

რაჭ მაღალთაძე - გორისუბანი 

რაჭ მაჩაიძე - ზემო სხვავა, ჭიბრევი 

რაჭ მაცაბერიძე - ველევი, კვირიკეწმინდა, კრიხი 

რაჭ მაჭავარიანი - მიქარწმინდა, ჭელიაღელე 

რაჭ მაჭანკალაძე - კვაცხუთი 

რაჭ მაჭარაძე - შეუბანი 

რაჭ მახალდიანი - ჩორჯო 

რაჭ მდივნიშვილი - გორისუბანი, სხვავა 

რაჭ მდოგვაძე - სომიწო 

რაჭ მებუნიშვილი - ქვედა შავრა 

რაჭ მეგრელი - პიპილეთი 

რაჭ მეგრელიშვილი - ბარი 

რაჭ მეზალაძე - წესი 

რაჭ მელაშვილი - სადმელი, წესი

რაჭ მელუავა - წკადისი 

რაჭ მემანიშვილი - გორი 

რაჭ მენაბდე - ჭელიაღელე, ხოტევი 

რაჭ მერკვილაძე - წესი 

რაჭ მესხაძე - მეორე ტოლა, ქვედა შავრა, ხვანჭკარა 

რაჭ მესხი - აგარა, კვირიკეწმინდა 

რაჭ მესხიშვილი - ბარი 

რაჭ მეტონიძე - სადმელი, ცახი, ხვანჭკარა 

რაჭ მეტრეველი - ბარი, გომი, ლიხეთი, პიპილეთი, სადმელი, სომიწო, სხვავა, სხიერი, ურავი, უწერა, ფარავნეში, ღარი, ძირაგეული, ჯინჭვისი

რაჭ მეშვილდიშვილი - შარდომეთი, ჭალა 

რაჭ მინდელი - სორი, ურავი, ხიმში 

რაჭ მიქაუტაძე - ბუგეული, ზნაკვა, მოტყიარი 

რაჭ მიქაძე - მეორე ტოლა 

რაჭ მიქელაძე - მეორე ტოლა

რაჭ მიქიაშვილი - ბარეული, იწა, კვაცხუთი, მოტყიარი, საკეცია, ქედისუბანი  

რაჭ მიქუჩაძე - ჩორდი 

რაჭ მომცემლიძე - აგარა, უწერა, ქედისუბანი 

რაჭ მოსიძე - ონი 

რაჭ მოწონელიძე - ბაჯი, ქვემო ღვარდია, ღვარდია, ძირაგეული 

რაჭ მურუსიძე - ბუგეული, ზნაკვა, იწა, კაჩაეთი, სადმელი, საკეცია  

რაჭ მუსელიანი - მეორე ტოლა, ზედა ჭყვიში

რაჭ მუსერიძე - თლუღი, სადმელი, სათმისი, ჩორჯო 

რაჭ მღვდელაძე - ღადიში, შარდომეთი 

რაჭ მშვილდაძე - პიპილეთი 

რაჭ მხეიძე - კრიხი, სადმელი, ჯვარისუბანი 

რაჭ ნადირაშვილი - ნიკორწმინდა, სევა, სომიწო, ჭიბრევი 

რაჭ ნამგალაძე - ახალსოფელი, გოგოლათი, მიქარწმინდა, სომიწო

რაჭ ნანუკაშვილი - ონი 

რაჭ ნარიძე - ურავი 

რაჭ ნასრაძე - ზედა შავრა, კრიხი, პატარა ონი 

რაჭ ნატმელაძე - კვაცხუთი, სხიერი, ონი 

რაჭ ნაცვლიშვილი - საკეცია, შქმერი 

რაჭ ნებულიშვილი - ნიკორწმინდა 

რაჭ ნემანიშვილი - მიქარწმინდა 

რაჭ ნემსიწვერიძე - გენდუში

რაჭ ნემსწვერიძე - ხვანჩკარა 

რაჭ ნეფარიძე - ბეთლევი, კვირიკეწმინდა, კრიხი, სხვავა, ხიმში 

რაჭ ნიავაძე - ურავი 

რაჭ ნიკოლაიშვილი - სომიწო 

რაჭ ნიკოლაშვილი - ამბროლაური, ბუგეული, კვაცხუთი, ძირაგეული 

რაჭ ნიქამბერიძე - შარდომეთი 

რაჭ ნოდარიშვილი - ონი 

რაჭ ოთარიშვილი - კაჩაეთი, ნიკორწმინდა 

რაჭ ომანიძე - ბოყვა, კვაცხუთი, ჭიბრევი 

რაჭ ომიაძე - ბარეული, კვაცხუთი, ჭიბრევი

რაჭ ონაშვილი - ჩორჯო 

რაჭ ონიანი - პირველი ტოლა 

რაჭ ორდინიძე - საკაო, ღარი 

რაჭ ოსიშვილი - შარდომეთი 

რაჭ ოშხერელი - სარდმელი 

რაჭ პაპიძე - შქმერი 

რაჭ პაპუაშვილი - ბოსტანა 

რაჭ პატარიძე - აბანოეთი, ბუგეული, მიქარწმინდა  

რაჭ პეტრიაშვილი - ბარი, კაჩაეთი, ონი, სხვავა 

რაჭ რაზმაძე - ზედა შავრა, ონი, პიპილეთი, წესი 

რაჭ რამინაშვილი - გორისუბანი, კაჩაეთი 

რაჭ რატიანი - სადმელი, ღვარდია 

რაჭ რატიაშვილი - ქვედა შავრა 

რაჭ რაჭველიშვილი - ზემო სხვავა 

რაჭ რეხვიაშვილი - გლოლა, ურავი, ჭიორა 

რაჭ რთველაძე - სხიერი, შეუბანი 

რაჭ რობაქიძე - ბარეული 

რაჭ როსნაძე - სორი 

რაჭ საბანაძე - სადმელი, ცხმორი 

რაჭ საგანელიძე - კვაცხუთი, სხვავა 

რაჭ სალუქვაძე - გენდუში, ქვიშარი

რაჭ სამარგულიანი - ღადიში 

რაჭ სამთელაძე - გენდუში, ზემო ჟოშხა

რაჭ სამხარაძე - პირველი ტოლა 

რაჭ სანებლიძე - აგარა, იწა, ხონჭიორი 

რაჭ სანიკიძე - ბუგეული, სევა 

რაჭ სარდანაშვილი - ხვანჭკარა 

რაჭ საღარაძე - პატარა ონი 

რაჭ საყვარელიძე - ველევი

რაჭ სვანი - ამბროლაური, იწა, ფუტიეთი, ჭიბრევი, ხიმში

რაჭ სვანიძე - ბაჯი, მეორე ტოლა, პირველი ტოლა, ქვემო ღვარდია,

რაჭ სიბილაძე - ჯვარისუბანი 

რაჭ სითათაშვილი - ჯვარისუბანი 

რაჭ სირაძე - ბეთლევი, ბუგეული, გორი, პირველი ტოლა, ღადიში, შხივანა, ხიმში 

რაჭ სოხაძე - ბარეული, ბუგეული, გოგოლათი, გორისუბანი, მიქარწმინდა, ქვედა შავრა, ცახი

რაჭ სტაჟაძე - მიქარწმინდა, ჩორჯო 

რაჭ სუთიძე - ბეთლევი, კვაცხუთი, შხივანა, ძირაგეული 

რაჭ სულაძე - ბარი, ზემო სხვავა, კრიხი, სხვავა, ფარახეთი 

რაჭ სულთანიშვილი - გლოლა 

რაჭ სულთანიშვილი - ხარითვალი

რაჭ სურგულაძე - პიპილეთი, ღვიარა, ძირაგეული, ხვანჭკარა 

რაჭ სხიერელი - სხიერი 

რაჭ სხირტლაძე - გორი, კვაცხუთი, მრავალძალი, სხვავა 

რაჭ ტაბუცაძე - ამბროლაური, კრიხი, ფარახეთი, შეუბანი 

რაჭ ტლაშიძე - ბუგეული 

რაჭ ტოგონიძე - სევა, ფარახეთი, ძეგლევი 

რაჭ ტომარაძე - ჯვარისუბანი 

რაჭ ტოროშელიძე - ზემო სხვავა, სხვავა, ურავი 

რაჭ ტუნაძე - სადმელი 

რაჭ ტურძილაძე/ტურძელაძე - აგარა, ზნაკვა, ონი, ღარი, ჯვარისა  

რაჭ ტყეშელაშვილი - პიპილეთი, საკაო, შეუბანი, ჩორჯო, ხვანჭკარა, ჯვარისა 

რაჭ უგრეხელიძე - ზემო სხვავა, ქვემო ღვარდია, ღვარდია, ძირაგეული 

რაჭ უთმელიძე - ზედა შავრა, ზნაკვა, კრიხი, საკეცია 

რაჭ ურეკაძე - სორი 

რაჭ ფანჯიკიძე - ახალსოფელი 

რაჭ ფარეიშვილი - ქვედა შავრა 

რაჭ ფარქოსაძე - სევა 

რაჭ ფარჯანაძე - გორისუბანი, პატარა ონი, ქვედა შავრა, ღადიში 

რაჭ ფონაძე - ზედა ჭყვიში

რაჭ ფონჯავიძე - კრიხი 

რაჭ ფოფხაძე - ბარეული, ბუგეული, გორისუბანი, ღადიში, ხონჭორი 

რაჭ ფოჩხიძე - ბარი 

რაჭ ფოცხვერიშვილი - ჭიორა 

რაჭ ფრუიძე - ზედა ჭყვიში, ღვიარა

რაჭ ფრუიძე - ზედა ჭყვიში, ღვიარა

რაჭ ფურცხვანიძე - ზედა ჭყვიში, ნიკორწმინდა

რაჭ ფურცხვანიძე - ზედა ჭყვიში, ნიკორწმინდა

რაჭ ფუტკარაძე - სორი 

რაჭ ფუტკარაძე - სორი 

რაჭ ფხალაძე - ცხმორი 

რაჭ ფხალაძე - ცხმორი 

რაჭ ფხისლელი - სევა 

რაჭ ფხისლელი - სევა 

რაჭ ქავთარაძე - იწა 

რაჭ ქავთარაძე - იწა 

რაჭ ქათამაძე - საკეცია 

რაჭ ქათამაძე - საკეცია 

რაჭ ქარაზანიშვილი/ქარაზანაშვილი - ბაჯი, პატარა ონი, ღადიში

რაჭ ქარაზანიშვილი/ქარაზანაშვილი - ბაჯი, პატარა ონი, ღადიში

რაჭ ქართველი - სადმელი 

რაჭ ქართველი - სადმელი 

რაჭ ქართველიშვილი - ზემო სხვავა, ჭელიაღელე 

რაჭ ქართველიშვილი - ზემო სხვავა, ჭელიაღელე 

რაჭ ქაფიანიძე - სხიერი, ძეგლევი 

რაჭ ქაფიანიძე - სხიერი, ძეგლევი 

რაჭ ქებაძე - ძეგლევი 

რაჭ ქებაძე - ძეგლევი 

რაჭ ქევანაშვილი - თლუღი, ხოტევი 

რაჭ ქევანაშვილი - თლუღი, ხოტევი 

რაჭ ქემოკლიძე - ახალსოფელი, ბაჯი, თლუღი 

რაჭ ქემოკლიძე - ახალსოფელი, ბაჯი, თლუღი 

რაჭ ქექნაძე - პირველი ტოლა 

რაჭ ქექნაძე - პირველი ტოლა 

რაჭ ქვათაძე - სხვავა, შარდომეთი 

რაჭ ქვათაძე - სხვავა, შარდომეთი 

რაჭ ქველიძე - ბარი, სამთისი 

რაჭ ქველიძე - ბარი, სამთისი 

რაჭ ქოსაშვილი - ონი 

რაჭ ქოსაშვილი - ონი 

რაჭ ქოქოსაძე - ბუგეული, ზნაკვა, ქედისუბანი 

რაჭ ქოქოსაძე - ბუგეული, ზნაკვა, ქედისუბანი 

რაჭ ქოჩლაძე - ონი, ხირხონისი 

რაჭ ქოჩლაძე - ონი, ხირხონისი 

რაჭ ქურციკიძე - გენდუში, ზემო სხვავა, ზადა ჭყვიში

რაჭ ქურციკიძე - გენდუში, ზემო სხვავა, ზადა ჭყვიში

რაჭ ღვარდია 

რაჭ ღვარდია 

რაჭ ღვდელაძე - ქვედა შავრა 

რაჭ ღვდელაძე - ქვედა შავრა 

რაჭ ღოთვაძე - ონი, [ლაგოდეხი]  

რაჭ ღოთვაძე - ონი, [ლაგოდეხი]  

რაჭ ღოლოძე - სადმელი 

რაჭ ღოლოძე - სადმელი 

რაჭ ღოღელიანი - ბოსტანა, ქვიშარი, ჭრებალო, ჭყვიში, ზედა ჭყვიში.                    

რაჭ ღოღელიანი - ბოსტანა, ქვიშარი, ჭრებალო, ჭყვიში, ზედა ჭყვიში.                    

რაჭ ღუდუმიძე - კვირიკეწმინდა 

რაჭ ღუდუმიძე - კვირიკეწმინდა 

რაჭ ყავლაშვილი - საკო, ურავი, შარდომეთი, შეუბანი 

რაჭ ყავლაშვილი - საკო, ურავი, შარდომეთი, შეუბანი 

რაჭ ყელაურაძე - გორისუბანი 

რაჭ ყელაურაძე - გორისუბანი 

რაჭ ყელაურიძე - მიქარწმინდა 

რაჭ ყელაურიძე - მიქარწმინდა 

რაჭ ყიფიანი - ბოსტანა, მეორე ტოლა, სომიწო, ჩორჯო, ხვანჭკარა 

რაჭ ყიფიანი - ბოსტანა, მეორე ტოლა, სომიწო, ჩორჯო, ხვანჭკარა 

რაჭ ყრუაშვილი - ხოტევი 

რაჭ ყრუაშვილი - ხოტევი 

რაჭ შავლაძე - ნიკორწმინდა, ქვედა შავრა 

რაჭ შავლაძე - ნიკორწმინდა, ქვედა შავრა 

რაჭ შალიკაშვილი - საკაო 

რაჭ შალიკაშვილი - საკაო 

რაჭ შარაბიძე - ზემო სხვავა, მოტყიარი, სადმელი, სხვავა, ხოტევი 

რაჭ შარაბიძე - ზემო სხვავა, მოტყიარი, სადმელი, სხვავა, ხოტევი 

რაჭ შაუთიძე - სადმელი 

რაჭ შაუთიძე - სადმელი 

რაჭ შაქარიტიშვილი - საკაო 

რაჭ შაქარიტიშვილი - საკაო 

რაჭ შერაზადიშვილი - პიპილეთი, სომიწო, ხიმში 

რაჭ შერაზადიშვილი - პიპილეთი, სომიწო, ხიმში 

რაჭ შიმშილაშვილი - ამბროლაური, ონი.

რაჭ შიმშილაშვილი - ამბროლაური, ონი.

რაჭ შინდაგორიძე - სამთისი 

რაჭ შინდაგორიძე - სამთისი 

რაჭ შიშინაშვილი - მეორე ტოლა 

რაჭ შიშინაშვილი - მეორე ტოლა 

რაჭ შოთაძე - ბარი 

რაჭ შოთაძე - ბარი 

რაჭ შქმერი, ჩორდი, ცხმორი, წედისი 

რაჭ შქმერი, ჩორდი, ცხმორი, წედისი 

რაჭ ჩაგელაშვილი - გლოლა, ონი 

რაჭ ჩაგელაშვილი - გლოლა, ონი 

რაჭ ჩაგელიშვილი - სომიწო, ჭიორა 

რაჭ ჩაგელიშვილი - სომიწო, ჭიორა 

რაჭ ჩალაძე - საკაო, ურავი, უწერა, ძეგლევი 

რაჭ ჩალაძე - საკაო, ურავი, უწერა, ძეგლევი 

რაჭ ჩარკვიანი - ბოყვა, საკაო, სამთისი, ჩორჯო 

რაჭ ჩარკვიანი - ბოყვა, საკაო, სამთისი, ჩორჯო 

რაჭ ჩაჩანიძე - ზემო სხვავა 

რაჭ ჩაჩანიძე - ზემო სხვავა 

რაჭ ჩაჩხიანი - ჩორჯო 

რაჭ ჩაჩხიანი - ჩორჯო 

რაჭ ჩაჩხუნაშვილი - პირველი ტოლა 

რაჭ ჩაჩხუნაშვილი - პირველი ტოლა 

რაჭ ჩიკვაიძე - იწა, სამთისი, სევა, ფუტიეთი, ჭელიაღელე 

რაჭ ჩიკვაიძე - იწა, სამთისი, სევა, ფუტიეთი, ჭელიაღელე 

რაჭ ჩიკვილაძე - საკაო, სომიწო, სორი, ფარი, შეუბანი, ჭალა 

რაჭ ჩიკვილაძე - საკაო, სომიწო, სორი, ფარი, შეუბანი, ჭალა 

რაჭ ჩიტალაძე - სადმელი, ღარი 

რაჭ ჩიტალაძე - სადმელი, ღარი 

რაჭ ჩიღვინაძე - ზემო სხვავა, პატარა ონი, ფარახეთი 

რაჭ ჩიღვინაძე - ზემო სხვავა, პატარა ონი, ფარახეთი 

რაჭ ჩიღუნაძე - სამთისი, შარდომეთი 

რაჭ ჩიღუნაძე - სამთისი, შარდომეთი 

რაჭ ჩიჩაბაძე - ჯვარისა 

რაჭ ჩიჩაბაძე - ჯვარისა 

რაჭ ჩიჩხაშვილი - გლოლა 

რაჭ ჩიჩხაშვილი - გლოლა 

რაჭ ჩიხლაძე - ბეთლემი, გომი, ველევი 

რაჭ ჩიხლაძე - ბეთლემი, გომი, ველევი 

რაჭ ჩლაიძე - ბარი, ზემო სხვავა 

რაჭ ჩლაიძე - ბარი, ზემო სხვავა 

რაჭ ჩლაჩიძე - სორი 

რაჭ ჩლაჩიძე - სორი 

რაჭ ჩუბინიძე - კრიხი 

რაჭ ჩუბინიძე - კრიხი 

რაჭ ჩუმაშვილი - ფარავნეში 

რაჭ ჩუმაშვილი - ფარავნეში 

რაჭ ჩხამლაძე - შარდომეთი 

რაჭ ჩხამლაძე - შარდომეთი 

რაჭ ჩხიკვაძე - პატარა ონი 

რაჭ ჩხიკვაძე - პატარა ონი 

რაჭ ცეცაძე - ჯვარისუბანი 

რაჭ ცეცაძე - ჯვარისუბანი 

რაჭ ციმაკურიძე - თლუღი, საკეცია 

რაჭ ციმაკურიძე - თლუღი, საკეცია 

რაჭ ცირიკიძე - იწა, ჯვარისუბანი  

რაჭ ცირღილაძე - კვაცხუთი 

რაჭ ციქუბაძე - სხიერი 

რაჭ ციხისელი - ბარი 

რაჭ ცუცხაშვილი - ჯვარისა 

რაჭ ცხვედიანი - მიქარწმინდა, ქვიშარი, ჭრებალო

რაჭ ცხვირავაშვილი - მეორე ტოლა 

რაჭ წერეთელი - ზნაკვა, მიქარწმინდა, საკეცია, ჯვარისა

რაჭ წვერავა - ბუგეული 

რაჭ წულუკიძე - ახალსოფელი, ბაჯი, ბუგეული, გორისუბანი, ზემო სხვავა, ზნაკვა, კაჩაეთი, ღადიში 

რაჭ ჭაკვატაძე - ახალსოფელი 

რაჭ ჭარბაძე - ხვანჭკარა 

რაჭ ჭარელი - შქმერი 

რაჭ ჭეიშვილი - ჭყვიში (ამბროლაურის რაიონი)

რაჭ ჭელიძე - ახალსოფელი, ბაჯი, ბუგეული, გორისუბანი, ზნაკვა, კაჩაეთი, ნამანევი, სადმელი, ტბეთი, ქვედა შავრა, ღარი, ღები, ძირაგეული, ჭელიაღელე, ხოტევი, ჯვარისა 

რაჭ ჭიღვარია - გენდუში, ზედა ჟოშხა, ჟოშხა, ჭრებალო

რაჭ ჭიჭინაძე - აგარა, ბარი, იწა, ჭელიაღელე, ხომში, ხოტევი 

რაჭ ჭოხონელიძე ბაჯი, გოგოლათი, გორისუბანი, საკეცია, ტბეთი, ქედისუბანი, ცახი

რაჭ ჭუმბაშვილი - სორი 

რაჭ ხაინდრავა - სადმელი 

რაჭ ხაკიანი - სხიერი 

რაჭ ხანანაშვილი - ონი

რაჭ ხარებაშვილი - გლოლა 

რაჭ ხაჭაპურიძე - ბუგეული 

რაჭ ხახნელიძე - ზედა ჭყვიში

რაჭ ხვედელიანი - იწა, სხიერი 

რაჭ ხიდეშელი - ხიდეშლები, ძეგლევი

რაჭ ხიდურელი - ამბროლაური 

რაჭ ხიმშიაშვილი - წესი 

რაჭ ხმალაძე - ონი, პიპილეთი, სორი 

რაჭ ხმელიძე - ზედა ჭყვიში, პატარა ონი

რაჭ ხომასურიძე - სხიერი, ხირხონისი

რაჭ ხუციშვილი - იწა, კრიხი, სევა, სომიწო, ურავი, ჩორჯო, ძეგლევი 

რაჭ ხუხუშვილი - ქედისუბანი 

რაჭ ჯავახაძე - ნიკორწმინდა 

რაჭ ჯანგიძე - ღვიარა 

რაჭ ჯანელიძე - ამბროლაური, ნიკორწმინდა, სადმელი 

რაჭ ჯანუაშვილი - ონი 

რაჭ ჯაფარიძე - ბარი, ბოყვა, გომი, კვაცხუთი, ონი, პიპილეთი, პირველი ტოლა, სადმელი, საკაო, სევა, სხვავა, სხიერი, ურავი, ფარავნეში, ღარი, შარდომეთი, ცხმორი, ძეგლევი, ძირაგეული, ჭალა, ჭიბრევი, ჯვარისუბანი 

რაჭ ჯაშიაშვილი - ღარი 

რაჭ ჯებაშვილი - კრიხი, პატარა ონი 

რაჭ ჯელაძე - ურავი 

რაჭ ჯინჭარაძე - ზედა ჭყვიში, ჟოშხა, ქვიშარი, ღვიარა, ღუ, ჭრებალო

რაჭ ჯმუხაძე - კაჩაეთი, ნიკორწმინდა 

რაჭ ჯოხაძე - ბოსტანა, გომი, ნიკორწმინდა, საკეცია, სომიწო, სხიერი, ფსორი, ღვიარა, შქმერი, ძირაგეული, ჯვარისუბანი 


ატვირთვა დავით ფეიქრიშვილი 13.05.2021

15000 მდე ქართული გვარი საქართველოში ქალაქების და სოფლების მიხედვით

1 0

იპოვე შენი გვარი და გაეცანი სად ცხოვრებენ მოგვარეები

საქართველოს მმართველები ძვ. წთ XII-VIII საუკუნის დასაწყისიდან დღემდე

1 0


საქართველოს მეფეები ძვ.წლ. IV-1810 წლები სულ 98 მეფე მეფობის პერიოდი მიახლ 2150 წელი

1 0


3300 გვარი ქართლში ქალაქების და სოფლების მიხედვით

1 0


2700 გვარი კახეთში ქალაქების და სოფლების მიხედვით

1 0


2500 გვარი იმერეთში ქალაქების და სოფლების მიხედვით

1 0


150000 ქართული გვარები ქალაქებიის სოფლების მიხედვით


შეიძლება დაგაინტერესოთ ნიმუში

1 0


საოჯახო წიგნის შექმნის რეკომენდაცია, ელექტრონული ნიმუში

1 0


გურიის რესპუბლიკა, გურიის მხვნელ-მთესველთა რესპუბლიკა 1905-1906 წლები

1 0


ერეკლე მეორე (1720-1798) ძირითადი ბრძოლების სია

1 0


ვინ იყვნენ საქართველოს ეკლესიის საჭეთმპყრობელები, რომლებიც მოკლეს. 6 ღვთისმსახური

3 0


თბილისის დაცემა 523-1921 წლები 25 ბრძოლა

1 0


აფხაზეთის ომის ზუსტი ქრონიკა 14 აგვისტო 1992 30 სექტემბერი 1993 წელი

1 0


ყდა თელავის გამოჩენილი ადამიანები

2 0

წიგნის ყდა

გამოჩენილი ადამიანები თელავის მუნიციპალიტეტი სრული ვერსია

2 0

ნიკოლოზ ვალერის ძე წულუკიძე 1986წ სიგელი მოყვასი თეატრმცოდნე ტელეწამყვანი

1 0