Всего визиторов : 52182491
Опубликованных статей : 4458

Главная

ომი/სამხედრო პირი
სამაჩაბლო/აფხაზეთი 1990-წ-დან
მარჩილაშვილი მიხეილ თამაზის ძე(1972-1993) 21 წლის აფხაზეთი(1992-93) სოფ.ვაჩნაძიანი გურჯაანი კახეთი

588       ბეჭდვა

მარჩილაშვილი მიხეილ თამაზის ძე(1972-1993) 21 წლის აფხაზეთი(1992-93) სოფ.ვაჩნაძიანი გურჯაანი კახეთი

მარჩილაშვილი მიხეილ თამაზის ძე(26 დეკემბერი 1972-2 ივლისი 1993) შავნაბადას ბატალიონი რიგითი გარდაიცვალა აფხაზეთში სამხედრო მოქმედებების დროს. დაკრძალულია ვაჩნაძიანში