Всего визиторов : 52186515
Опубликованных статей : 6234

Главная

ომი/სამხედრო პირი
სამაჩაბლო/აფხაზეთი 1990-წ-დან
პოღოსოვი ეფრემ სურენის ძე(1960-1993) 33 წლის აფხაზეთი(1992-93) ლაგოდეხი კახეთი

887       ბეჭდვა

პოღოსოვი ეფრემ სურენის ძე(1960-1993) 33 წლის აფხაზეთი(1992-93) ლაგოდეხი კახეთი

პოღოსოვი ეფრემ სურენის ძე(27 ივნისი 1960-16 მარტი 1993) შავნაბადას ბატალიონი ზემსახური რიგითი გარდაიცვალა სოხუმში, დაკრძალულია ლაგოდეხში