სულ ვიზიტორი : 61033445238
განთავსებული სტატია : 10808

მთავარი იუბილარი/ ხსენება

მეფე/პატრიარქი/წმიდანები/სინოდი
ნანდოშვილი აბრამ მიხეილის ძე მღვდელი დაბ. 1966წ. სოფ. ბოდბე სიღნაღი, მსახურობს გავაზის წმიდა ტრიფონის ტაძარი, ჭიკაანის წმ თომა მოციქულის ტაძარი ნეკრესის ეპარქია 2024წ. ნანდოშვილი აბრამ მიხეილის ძე მღვდელი დაბ. 1966წ. სოფ. ბოდბე სიღნაღი, მსახურობს გავაზის წმიდა ტრიფონის ტაძარი, ჭიკაანის წმ თომა მოციქულის ტაძარი ნეკრესის ეპარქია 2024წ.
ბმულის კოპირებაგვარი ნანდოშვილი სია

ყვარელი გამოჩენილი ადამიანები სრული სია

219       ბეჭდვა

ნანდოშვილი აბრამ მიხეილის ძე მღვდელი დაბ. 1966წ. სოფ. ბოდბე სიღნაღი, მსახურობს გავაზის წმიდა ტრიფონის ტაძარი, ჭიკაანის წმ თომა მოციქულის ტაძარი ნეკრესის ეპარქია 2024წ.

ნანდოშვილი აბრამ მიხეილის ძე მღვდელი დაბ. 1966წ. სოფ. ბოდბე სიღნაღი, მსახურობს გავაზის წმიდა ტრიფონის ტაძარი, ჭიკაანის წმ თომა მოციქულის ტაძარი ნეკრესის ეპარქია 2024წ. 


ახვერდაშვილი თინიკო ნუგზარის ასული 2007წ 18 აგვისტო გავაზის წმ ტრიფონის ტაძრის მგალობელი

ახვერდაშვილი მიშიკო ნუგზარის ძე 2007წ 18 აგვისტო გავაზის წმ ტრიფონის ტაძრის მგალობელი

ბაზანაშვილი ელენე დავითის ასული 2012წ 30 ივნისი გავაზის წმ ტრიფონის ტაძრის მგალობელი
ბაზანაშვილი მარიამი დავითის ასული 2015წ 16 მარტი გავაზის წმ ტრიფონის ტაძრის მგალობელი


ბიჭიკაშვილი ციალა ჟორას ასული დაბ. 1956წ 11 ოქტომბერი გავაზის წმ. ტრიფონის ტაძრის მესანთლე


ბუთიაშვილი ნანი ბათლომეს ასული 1988 წ 7 იანვარი გავაზის წმ ტრიფონის ტაძრის მედავითნე


ბულბულაშვილი ბარბარე დავითის ასული 2013 წ7 დეკემბერი გავაზის წმინდა ტრიფონის ტაძრის მგალობელი


ბულბულაშვილი თინათინ გიგლას ასული დაბ. 12 ოქტომბერი 1959წ  გავაზის წმ ტრიფონის ტაძრის მედავითნე


ბულბულაშვილი მართა ტრისტანის ასული 15.08.2013. გავაზის წმ ტრიფონის ტაძრის მგალობელი

ბულბულაშვილი ლაზარე ტრისტანის ძე 12.01.2015 გავაზის წმ ტეიფონის ტაძრის მგალობელი


ვარადაშვილი ნინო ვიტალის ასული 2011წ 7 დეკემბერი გავაზის წმ ტრიფონის ტაძრის მგალობელი


ვარაზაშვილი ლია რამაზის ასული დაბ. 5 სექტემბერი 1996წ  გავაზის წმ ტრიფონის ტაძრის მედავითნე


თადიაშვილი შოთიკო ზურაბის ძე დაბ. 05.03.2012 გავაზის წმ ტრიფონის ტაძრის სტიქაროსანი

თანდილაშვილი ავთანდილ ფირუზის ძე დაბ. 1960წ. 23 იანვარი. გავაზის წმ.ტრიფონის ტაძრის სტიქაროსანი.


კეწელაშვილი ბარბარე დავითის ასული 2014წ 16 სექტემბერი გავაზის წმ ტრიფონის ტაძრის მგალობელი

კეწელაშვილი მარიამი  დავითის ასული 2022 წლის 1 აგვისტო გავაზის წმ ტრიფონის ტაძრის უმცროსი მრევლი და მგალობელი

კეწელაშვილი მარიამი რამაზის ასული 2016წ 8 აგვისტო გავაზის წმ ტრიფონის ტაძრის მგალობელი


მიქაუტიძე დიანა გიას ასული 22.11.1988წ გავაზის წმ ტრიფონის ტაძრის მედავითნე

ნაფოტაშვილი ნინო ნოდარის ასული2012 წ 3 დეჯემბერი გავაზის წმ ტრიფონის ტაძრის მგალობელი

პაკაცოშვილი გაგა ჯონის ძე დაბ. 2007წ 16 იანვარი გავაზის წმ.ტრიფონის ტაძ.სტიქაროსანი

პაკაცოშვილი მარიამი ჯონის ასული 11.01.2005წ.გავაზის წმ ტრიფონის ტაძრის მგალობელი

სესიაშვილი ანასტასია  ბესარიონის ასული 2012 წლის 4 დეკემბერი გავაზის წმ ტეიფონის ტაძრის მგალობელი


ყაჭიაშვილი მარინე გიორგის ასული1975წ 6 აპრილი გავაზის წმ ტრიფონის ტაძრის მგალობელი


ცუკოშვილი მაკო ჯონის ასული 2013წ 4 აპრილი გავაზის წმ ტრიფონის ტაძრის მგალობელი

წყალობაშვილი ნინო რამაზის ასული დაბ. 5 სექტემბერი 1996წ გავაზის წმ ტრიფონის ტაძრის მედავითნე
წყალობაშვილი სალომე სოსოს ასული 2012წ 7 ნოემბერი გავაზის წმ ტრიფონის ტაძრის მგალობელი

ხატიაშვილი თამაზი ცეზარის ძე დაბ. 1976წ.25მარტი გავაზის წმ. ტრიფონის ტაძრის სტიქაროსანი
ხუციშვილი ანანო გოგლას ასული 2014წ 28 მაისი გავაზის წმინდა ტრიფონის ტაძრის მგალობელი
ხუციშვილი ანი დიმიტრის ასული 6.10.2006წ გავაზის წმ ტრიფონის ტაძრის მგალობელი
ხუციშვილი საბა თემურის ძე 2013წ 1 აგვისტო გავაზის წმ ტრიფონის ტაძრის მგალობელი

ხუციშვილი მიხეილ ვალიკოს ძე დაბ. 1957წ. 15 ივნისი. გავაზის წმ. ტრიფონის ტაძრის სტიქაროსანი
ჯეირანიშვილი ანი ზურიკოს ასული 2006 წ 10 თებერვალი გავაზის წმ ტრიფონის ტაძრის მგალობელი
ჯეირანიშვილი სალომე ზურაბის ასული 2007წ 26 აპრილი გავაზის წმ ტრიფონის ტაძრის მგალობელი

ჭიკაანის წმიდა თომა მოციქულის (კვირაცხოვლის) ტაძარიაკოფაშვილი თეა დაბ. 2006წ. მგალობელი წმ. თომა მოციქულის ტაძარი, ჭიკაანი, ყვარელი


ბაქრაძე ნინო დაბ. 1984წ. მედავითნე წმ. თომა მოციქულის ტაძარი, ჭიკაანი, ყვარელი


ბაღოშვილი ლელა დაბ. 1983წ. მგალობელი, ჭიკაანის თომა მოციქულის ტაძარი


ბიქოშვილი ეკატერინე დაბ. 1992წ. მგალობელი, ჭიკაანის თომა მოციქულის ტაძარი


ბრეგვაძე თინათინ დაბ. 1969წ. მგალობელი წმ. თომა მოციქულის ტაძარი, ჭიკაანი, ყვარელი


გოგიშვილი ნატალია დაბ. 1973წ. მგალობელი წმ. თომა მოციქულის ტაძარი, ჭიკაანი, ყვარელი


დაუდიშვილი დიანა დაბ. 1987წ. მგალობელი წმ. თომა მოციქულის ტაძარი, ჭიკაანი, ყვარელი


ზანდარაშვილი ნაზი დაბ. 1994წ. მგალობელი წმ. თომა მოციქულის ტაძარი, ჭიკაანი, ყვარელი

თათრიშვილი ნინო აკაკის ასული დაბ. 2015წ. მგალობელი, წმ. თომა მოციქულის ტაძარი, ჭიკაანი, ყვარელი

თუშურაშვილი გიორგი დაბ. 1966წ. სტიქაროსანი წმ. თომა მოციქულის ტაძარი, ჭიკაანი, ყვარელი
კანდელაკი ალექსანდრე დაბ. 2009წ. სტიქაროსანი წმ. თომა მოციქულის ტაძარი, ჭიკაანი, ყვარელი


კილასონია ციცი სერგოს ასული დაბ. 2015წ. მგალობელი, წმ. თომა მოციქულის ტაძარი, ჭიკაანი, ყვარელი


კილასონია სერგო დაბ. 1980წ. სტიქაროსანი წმ. თომა მოციქულის ტაძარი, ჭიკაანი, ყვარელი


კოჭლამაზაშვილი მანანა დაბ. 1974წ. მედავითნე წმ. თომა მოციქულის ტაძარი, ჭიკაანი, ყვარელი


ლაცაბიძე ასმათი დაბ. 1990წ. მედავითნე წმ. თომა მოციქულის ტაძარი, ჭიკაანი, ყვარელი
მაზანაშვილი თეონა დაბ. 1990წ. მესანთლე წმ. თომა მოციქულის ტაძარი, ჭიკაანი, ყვარელი

მანანაძე ლაურა დაბ. 1960წ. მგალობელი წმ. თომა მოციქულის ტაძარი, ჭიკაანი, ყვარელი

მახვილაძე ხათუნა დაბ. 1987წ. მგალობელი წმ. თომა მოციქულის ტაძარი, ჭიკაანი, ყვარელი

მეშველიანი ზოია დაბ. 1969წ. მედავითნე წმ. თომა მოციქულის ტაძარი, ჭიკაანი, ყვარელი


ყაჩმაზოვი ლელა დაბ. 1963წ. მგალობელი წმ. თომა მოციქულის ტაძარი, ჭიკაანი, ყვარელი


ყოჩიშვლი თეონა დაბ. 1991წ მედავითნე, ჭიკაანის თომა მოციქულის ტაძარი

ჭანტურიძე ეკა დაბ. 1987წ. მგალობელი წმ. თომა მოციქულის ტაძარი, ჭიკაანი, ყვარელი
ხვედელიძე მარიამ დაბ. 2010წ. მგალობელი წმ. თომა მოციქულის ტაძარი, ჭიკაანი, ყვარელი

ხვედელიძე ნათელა დაბ. 1991 მგალობელი, ჭიკაანის თომა მოციქულის ტაძარი

ხვედელიძე სულხანი დაბ. 1982წ. სტიქაროსანი წმ. თომა მოციქულის ტაძარი, ჭიკაანი, ყვარელი

ხვედელიძე ჟუჟუნა დაბ. 1988წ. მედავითნე წმ. თომა მოციქულის ტაძარი, ჭიკაანი, ყვარელი

ხომალდიშვილი მარიამი გიორგის ასული დაბ. 2014წ. მგალობელი, წმ. თომა მოციქულის ტაძარი, ჭიკაანი, ყვარელი

ხომალდიშვილი მარიამ დაბ. 1972წ. მედავითნე წმ. თომა მოციქულის ტაძარი, ჭიკაანი, ყვარელი

ხუციშვილი ბაჩო დაბ. 1988წ. სტიქაროსანი წმ. თომა მოციქულის ტაძარი, ჭიკაანი, ყვარელი