სულ ვიზიტორი : 61033445238
განთავსებული სტატია : 10297

მთავარი იუბილარი/ ხსენება

კულტ. მემკვიდრეობა ,ომების ისტორიები, სხვადასხვა
წიგნები
ეგზარქოსობის დროინდელი რაჭის ეკლესიები და მღვდლები 1811-1917წწ ავტ. მერაბ კეზევაძე ეგზარქოსობის დროინდელი რაჭის ეკლესიები და მღვდლები 1811-1917წწ ავტ. მერაბ კეზევაძე
წიგნები

გვარი კეზევაძე სია

ონი გამოჩენილი ადამიანები სრული სია

844       ბეჭდვა

ეგზარქოსობის დროინდელი რაჭის ეკლესიები და მღვდლები 1811-1917წწ ავტ. მერაბ კეზევაძე

1. აგარის წმ. გიორგის 1863 ქვით ამბროლაური

2 ამბროლაურის ღვთისმშობლის მიძინების 1824 ხით ამბროლაური

3 ახალსოფლის მაცხოვრის 1887 ხით ამბროლაური

4 ბარეულის მაცხოვრის ეკლესია 1865-1867 წლებში ქვით, ააგო ბერძენმა ოსტატმა თედორე ჯაიანმა (?!). ეკლესია 1867 წლის 13 სექტემბერს აკურთხა იმერეთის ეპისკოპოსმა გაბრიელმა. ამბროლაური

5 ბარის მაცხოვრის აღდგომის 1876 ქვით, ააგო ბერძენმა ოსტატმა გიორგი ილიანოვმა. ონი 

6 ბარის მთავარანგელოზ გაბრიელის 1881 ქვით, ააგო ბერძენმა ოსტატმა გიორგი ილიანოვმა. ეკლესია 1881 წლის 6 აგვისტოს აკურთხა იმერეთის ეპისკოპოსმა გაბრიელმა.  ონი 

7 ბაჯის წმ. გიორგის 1863 ქვით ამბროლაური

8 ბაჯის წმ. გიორგის 1912 ხით ამბროლაური

9 ბაჯის მთავარანგელოზთა 1820 ხით ამბროლაური

10 ბოსტანას მთავარანგელოზთა 1821 ხით ამბროლაური

11 ბოყვას წმ. გიორგის 1870 ქვით ონი 

12 ბუგეულის მაცხოვრის ამაღლების 1876 ხით ამბროლაური

13 გომის წმ. გიორგის 1870 ხით ონი

14 გორისუბნის წმ. სამების 1871 ხით ამბროლაური

15 ველევის წმ. სამების 1879 ქვით ამბროლაური

16 ზედა შავრას იოანე ნათლისმცემლის  ქვით, 1889 წლის 20 აგვისტოს აკურთხა იმერეთის ეპისკოპოსმა გაბრიელმა. ამბროლაური

17 ზნაკვას მაცხოვრის 1862 ქვით ამბროლაური

18 ზნაკვას ღვთისმშობლის მიძინების 1863 ქვით ამბროლაური

19 თლუღის წმ. გიორგის 1868 ქვით ამბროლაური

20 თხმორის ღვთისმშობლის მიძინების 1817 ხით ამბროლაური

21 ირის ჯვარიცხოველის 1866 ხით ონი

22 იწას მთავარანგელოზთა 1886 ქვით ამბროლაური

23 კაჩაეთის მთავარანგელოზთა ქვით, არქიტექტორ ვერცინსკის პროექტით 1893-1895 წლებში ააგო ბერძენმა ოსტატმა გიორგი ილიანოვმა. ეკლესია 1896 წლის 16 მარტს აკურთხა ჭელიშის მონასტრის წინამძღვარმა არქიმანდრიტმა ნიკიფორემ. ამბროლაური

24 კვაშხიეთის წმ. გიორგის6 1897 ქვით, 1892-1897 წლებში არქიტექტორ ვერცინსკის პროექტით. ონი

25 კვაცხუთის წმ. გიორგის7 1870 ქვით, 1869-1870 წლებში ააგო ბერძენმა კალატოზმა ფარნაოზ გაბაშვილმა (?!). ამბროლაური

26 კობიეთის მთავარანგელოზთა 1901 ქვით

27 კორტის მთავარანგელოზთა 1902 ხით ამბროლაური

28 კუდაროს წმ. გიორგის 1819 ქვით ონი

29 ლაგვანთის ღვთისმშობლის 1858 ქვით ონი

30 ლაჩთის წმ. გიორგის 1851 ხით ონი

31 ლიხეთის წმ. გიორგის 1863 ქვით ამბროლაური

32 მიქარწმინდის მთავარანგელოზთა8 1863 ქვით, 1862-1863 წლებში ააგო ბერძენმა ოსტატმა გიორგი ჯავალოვმა. ამბროლაური

33 მეორე ტოლას წმ. სამების 1880 ქვით ამბროლაური

34 მოტყიარის წმ. გიორგის 1896 ქვით, 1893-1896 წლებში ააგო ბერძენმა კალატოზმა თედორე გაბაშვილმა(?!)  ამბროლაური

35 ონის წმ. გიორგის 1816 ქვით ონი

36 სადმელის წმ. გიორგის 1906 ქვით ამბროლაური

37 სადმელის წმ. სამების 1866 ქვით ამბროლაური

38 სხვავას წმ. სამების 1907 ქვით ამბროლაური

39 სხვავის ჯვართამაღლების 1870 ქვით ამბროლაური

40 საკეციის მაცხოვრის 1873 ხით ამბროლაური

41 საკაოს წმ. გიორგის 1858 ხით ონი

42 სამთისის წმ. გიორგის 1909 ქვით ონი

43 სხიერის წმ. გიორგის ქვით, 1867 წლის 20 სექტემბერს აკურთხა იმერეთის ეპისკოპოსმა გაბრიელმა. ონი

44 ურავის მთავარანგელოზ გაბრიელის 1862 ხით ამბროლაური

45 უწერის წმ. სამების 1873 ქვით ონი

46 ფარახეთის მთავარანგელოზ გაბრიელის 1872 ქვით ონი

47 ფუტიეთის ღვთისმშობლის ქვით, 1876-1878 წლებში ააგო ბერძენმა ოსტატმა გიორგი ილიანოვმა. ამბროლაური

48 ქვედის ღვთისმშობლის 1857 ქვით ონი

49 ქვედის წმ. სამების 1850 ქვით ონი

50 ქვემო კრიხის წმ. გიორგის ქვით, 1885-1889 წლებში ააგეს ბერძენმა ოსტატებმა გიორგი და თედორე ილიანოვებმა. ეკლესია 1889 წლის 18 სექტემბერს აკურთხა იმერეთის ეპისკოპოსმა გაბრიელმა. ამბროლაური

51 ქორთას მთავარანგელოზის 1900 ხით ონი

52 ღების მაცხოვრის ჯვარცმის 1876 ქვით ონი

53 ღვიარის მაცხოვრის ჯვარცმის  ქვით, 1881-1892 წლებში ააგო ოსტატმა ნიკო ჭიღვარიამ. ონი

54 ღვიარის ჯვართამაღლების 1859 ხით ონი 

55 ღუნდის წმ. სამების 1857 ქვით ონი

56 შარდომეთის წმ. გიორგის 1907 ქვით ონი

57 შეუბნის წმ. გიორგის 1851 ხით ონი

58 შქმერის წ. გიორგის 1881 ქვით  ონი

59 შხივანის მაცხოვრის 1897 ქვით ამბროლაური

60 ჩორჯოს წმ. სამების ქვით, 1902, 1910-1912 წლებში ააგო ოსტატმა ვასილ ექვთიმეს ძე ტყეშელაშვილმა.  ამბროლაური

61 ცახის მაცხოვრის ქვით, 1865-1867 წლებში ააგო ბერძენმა ოსტატმა თედორე ჯაიანმა (?!) ამბროლაური

62 ცხმორის მთავარანგელოზ გაბრიელის 1851 ხით ონი

63 ძეგლევის წმ. გიორგის 1895 ქვით ონი

64 ძირაგეულის მაცხოვრის 1829 ხით ამბროლაური

65 წედისის მთავარანგელოზთა 1853 ქვით ონი

66 წესის მთავარანგელოზთა ქვით, 1892-1894 წლებში ააგეს ბერძენმა ოსტატებმა გიორგი და ფარნაოზ ილიანოვებმა და იორდანე მედოვიმ. ეკლესია 1895 წლის 14 მაისს აკურთხა იმერეთის ეპისკოპოსმა გაბრიელმა. ამბროლაური

67 წკადისის წმ. გიორგის  ქვით, წკადისის წმ. გიორგის ეკლესია 1902 წლის 17 აგვისტოს აკურთხა იმერეთის ეპისკოპოსმა ლეონიდემ. ამბროლაური

68 ჭელიაღელის მთავარანგელოზთა 1911 ქვით ამბროლაური

69 ჭიბრევის მთავარანგელოზ გაბრიელის 1895 ხით ონი

70 ჭიორის წმ. გიორგის 1876 ქვით ონი

71 ჭიორის ღვთისმშობლის მიძინების 1870 ქვით ონი

72 ხვანჭკარის წმ. გიორგის ქვით, 1865-1870 წლებში, ააგო ბერძენმა კალატოზმა თედორე ჯაიანმა (?!) ამბროლაური

73 ხირხონისის წმ. გიორგის 1867 ქვით ონი

74 ხონჭიორის ღვთისმშობლის მიძინების 1870 ქვით ამბროლაური

75 ხონჭიორის ღვთისმშობლის შობის 1907 ქვით ამბროლაური

76 ხოტევის მთავარანგელოზთა 1879 ქვით ამბროლაური

77 ჯვარისის წმ. გიორგის 1876 ქვით ტყიბული


13

აგა­რის წმ. გი­ორ­გის ეკ­ლე­სია1

1853-1858 კანდელაკი (კობახიძე) იესე ტერენტის ძე

 (†*

02.02.1858)

1858-1862 კანდელაკი გიორგი იოვანეს ძე (†01.01.1887)

1862-1867 ჯანელიძე გრიგოლ სიმონის ძე

1867-(1894)** კანდელაკი გიორგი რომანოზის ძე

1902-(1915) მესხი მინა სპირიდონის ძე

ამ­ბრო­ლა­უ­რის ღვთის­მშობ­ლის მი­ძი­ნე­ბის ეკ­ლე­სია

?*** -(1824) დათეშიძე იოანე

1810-1846 ბაკურაძე ნიკოლოზ მახარობლის ძე

1852 აგლაძე იოანე სიმონის ძე (†VIII.1858)

1853-1858 ნასრაძე თადეოზ დავითის ძე

1858-1864 დათეშიძე ნიკოლოზ იოანეს ძე

1864-1869 აბუთიძე გრიგოლ დავითის ძე (†30.09.1889)

1869-1907 ბაკურაძე ფარნაოზ როსტომის ძე

1907-1916 ბაკურაძე დავით ფარნაოზის ძე (†06.04.1916)

1916-1917 გორგასლიძე კალისტრატე გრიგოლის ძე

ახალ­სოფ­ლის მა­ცხოვ­რის ეკ­ლე­სია

1816-1851 თომაძე იოანე მახარობლის (გიორგის) ძე

 († 20.02.1851)

1851 მურუსიძე მარკოზ ბერის ძე

1852-1870 მესხი მოსე იოვანეს ძე (†27.06.1874)

* ჯვრით (†) აღნიშნულია გარდაცვალების თარიღი.

** ფრჩხილებში აღნიშნული თარიღის შემდგომ პიროვნების მოღვაწეობა ამ

ეკლესიაში ჩვენს ხელთ არსებული დოკუმენტებით არ დასტურდება.

*** (?) მოღვაწეობის დაწყების თარიღი ჩვენთვის უცნობია.

14

ბა­რე­უ­ლის მა­ცხოვ­რის ეკ­ლე­სია

1810-1861 ფოფხაძე იოვანე კაციას ძე (†19.01.1861)

1849-1867 გვენცაძე სიმონ გიორგის ძე (†19.08.1875)

?-(1883) გვენცაძე ლუკა სიმონის ძე

1866-1895 ფოფხაძე ლუკა იოვანეს ძე (†01.03.1917)


1895-1917 გვენცაძე ნესტორ იოსების ძე (†25.12.1954)

ბა­რის მა­ცხოვ­რის აღ­დგო­მის ეკ­ლე­სია3

?_ 1830 ჭიჭინაძე გაბრიელ (†04.04.1830)

1806-1844 ლანდია თადეოზ დავითის ძე ( †03.06.1844)

1819-1866 ჭიჭინაძე იაკობ იოვანეს ძე (†09.02.1869)


1853-1895 ჭიჭინაძე ალექსი იაკობის ძე (†04.09.1897)


1895-1915 ლანდია სამსონ სპირიდონის ძე (†11.02.1917)

1915-1917 გიორგობიანი ნესტორ

ბა­რის მთა­ვა­რან­გე­ლოზ გაბ­რი­ე­ლის ეკ­ლე­სია

1813-1866 პეტრიაშვილი იოვანე ვასილის ძე († 01.03.1866)

1866-1869 ჭელიძე ნიკოლოზ თევდორეს ძე

1869-1899 სულაძე დავით ხოსიას ძე

?-1899 მეტრეველი ეგნატე სოლომონის ძე († 09.05.1922)

1899-1917 ლანდია მელიტონ სიმონის ძე (†1918)

ბა­ჯის (ქვედა) წმ. გი­ორ­გის ეკ­ლე­სია4

?-1833 მღვდელ­-მონაზონი იოანე (†09.02.1833)

1813-1846 ქაროზანაშვილი სიმონ († IX.846)

1846-1847 სამარგულიანი გიორგი ივანეს ძე

1847 სამარგულიანი დავით გრიგოლის ძე

?-(1848) მოწონელიძე გრიგოლ (†13.01.1850)

1849-(1881) ქაროზანაშვილი სიმონ სიმონის ძე

?_ 1886 ჭოხონელიძე ექვთიმე (†02.01.1886)

1886-1892 გვენცაძე ბესარიონ სიმონის ძე († 01.10.1892)

1892-1915 სოხაძე კონდრატე მარკოზის ძე

1915-1917 ფოფხაძე პორფილე

15

ბა­ჯი­ხე­ვის მთა­ვა­რან­გე­ლო­ზის ეკ­ლე­სია

? _ 1847 ლობჟანიძე დავით ბეჟანის ძე (†11.04.1859)

1847-1892 ლობჟანიძე იოანე დავითის ძე

1892-1905 გოგრიჭიანი სიმონ პეტრეს ძე

1905-1914 გოგრიჭიანი სერაპიონ ილარიონის ძე (†02.04.1914)

1914-1916 გონგაძე ვლადიმერ სიმონის ძე

ბეთ­ლე­ვის ღვთის­მშობ­ლის შო­ბის ეკ­ლე­სია

1794-1847 სირაძე იოვანე ნასხიდას (გიორგის) ძე († IX.1847)

1847-1852 გელბახიანი გიორგი სიმონის ძე († 01.09.1861)

1852-1862 სირაძე იოსებ იოვანეს ძე († 08.04.1892)

ბოს­ტა­ნას მთა­ვა­რან­გე­ლოზ­თა ეკ­ლე­სია

1826-1854 პაპუაშვილი სიმონ ბეჟანის ძე (†10.11.1854)

1854-1864 კერესელიძე სიმონ თედორეს ძე

1864 გაბიჩვაძე დავით ნიკოლოზის ძე († 07.10.1864)

1864-1868 კაციტაძე თედორე მათეს ძე († XI.1876)

1868-1889 შარაბიძე ალექსი პეტრეს ძე


1881-1882 კერესელიძე პორფილ სიმონის ძე


1890-1891 ფოფხაძე ვლადიმერ გაბრიელის ძე

1891-1897 შარაშიძე ალექსი პეტრეს ძე (†1910)

1897-1917 შარაბიძე ვასილ თედორეს ძე (†1936)

ბოყ­ვას მთა­ვა­რან­გე­ლო­ზის ეკ­ლე­სია5

1815-1856 ჯაფარიძე იოანე ტატუას ძე (†09.12.1856)

1856-1858 კირვალიძე სპირიდონ სიმონის ძე

1858-1870 ჯაფარიძე სიმონ იოანეს ძე († 11.02.1905)

ბოყ­ვას წმ. გი­ორ­გის ეკ­ლე­სია

1870-1896 ჯაფარიძე სიმონ იოანეს ძე

1896 პაპიძე სილოვან აბაკუმის (ამბაკო) ძე (†1945)

1896-1916 გოცირიძე ალექსანდრე ლევანის ძე

1916-1917 გოცირიძე ვლასი

16

ბუ­გე­უ­ლის­(ზე­და) მა­ცხოვ­რის ეკ­ლე­სია

?-1826 გიორგობიანი გიორგი

1809-1845 აბუთიძე სვიმონ ნასხიდას ძე († 28.11.1845)

1846-1850 სოხაძე იოანე (†01.02.1850)

1850-1856 აბუთიძე პეტრე შოშიტას (შიოს) ძე († 01.01.1856)

1856-1864 აბუთიძე გრიგოლ დავითის ძე († 30.09.1889)

ბუ­გე­უ­ლის­(ქვე­და) ღვთის­მშობ­ლის შო­ბის ეკ­ლე­სია

1817-1851 მაისურაძე მარკოზ სიმონის ძე (†25.08.1851)

1851-1869 გიორგობიანი ნიკოლოზ გიორგის ძე

1869-1889 აბუთიძე გრიგოლ დავითის ძე (†30.09.1889)

1889-1904 გიორგობიანი დავით ნიკოლოზის ძე


1904-1917 მეუფე სვიმეონი (ჭელიძე) 1875-1935წწ მიტროპოლიტი დაბ. სოფ. ბუგეული ამბროლაური რაჭა

გლო­ლის იო­ა­ნე ნათ­ლის­მცემ­ლის ეკ­ლე­სია

1810-1862 ბიჭაშვილი იოვანე ხარიტონის ძე (†15.01.1865)

1862-1896 მეტრეველი პეტრე ზაქარიას ძე

1897-1904 მახალდიანი სპირიდონ ნიკოლოზის ძე

1904-1910 პეტრიაშვილი ზაქარია სიმონის ძე

1910-1914 პეტრიაშვილი ბენიამინ ზაქარიას ძე

1914 ფანჯავიძე სილიბისტრო ფრიდონის ძე

1914-1917 მეტრეველი გრიგოლ (გიორგი) კირილეს ძე

გო­მის წმ.გი­ორ­გის ეკ­ლე­სია

1817-(1841) გავაშელიშვილი ქრისტესია კიკოლას ძე

1845-1865 გავაშელიშვილი ქრისტეფორე (†10.11.1868)

1865-1878 ალავიძე სიმონ იესეს ძე

1878-1889 გამყრელიძე იოსებ ბეჟანის ძე

1889-1892 გოგრიჭიანი სიმონ პეტრეს ძე

1893-1896 მუსერიძე ვასილ პეტრეს ძე

1896-1901 ჭელიძე ნიკოლოზ თევდორეს ძე

1901-1912 მეტრეველი იოანე სოლომონის ძე († 15.12.1912)

1912-1915 კანდელაკი იაკინთე (იოაკიმე) ნიკოლოზის ძე

1916 გამეზარდაშვილი სოგრატ

1916-1917 ბაკურაძე თადეოზ

17

გო­რის წმ.გი­ორ­გის ეკ­ლე­სია

1810-1858 აგლაძე იოანე სიმონის ძე (†VII.1858)

1858-1865 დათეშიძე ნიკოლოზ იოანეს ძე

გო­რი­სუბ­ნის წმ. ბარ­ბა­ლეს ეკ­ლე­სია

? _ 1837 სოხაძე ლაზარე კაციას ძე († 15.05.1837)

1838-1847 ფოფხაძე იოვანე კაციას ძე (†19.01.1861)

1847-1858 ფოფხაძე გიორგი იოვანეს ძე

1858-1900 გიორგობიანი სპირიდონ ქაიხოსროს ძე († 05.05.1900)

1900-1916 მდივნიშვილი კონსტანტინე როსტომის ძე

გო­რი­სუბ­ნის წმ. სა­მე­ბის ეკ­ლე­სია

1800-1843 სოხაძე იოანე სვიმონის ძე (†1843)

1849-(1851) გვენცაძე სიმონ გიორგის ძე

ვე­ლე­ვის წმ. სა­მე­ბის ეკ­ლე­სია

1802-1845 გელბახიანი დავით დავითის ძე (†22.05.1845)

1845-1847 მესხი იოანე სვიმონის ძე

1847-1848 ფანჯავიძე ლეონტი დავითის ძე

1848-1861 გელბახიანი გიორგი სიმონის ძე (†01.09.1861)

1862-1889 სირაძე იოსებ იოვანეს ძე († 08.04.1892)

1889-1901 კანდელაკი ნიკიფორე სიმონის ძე

1901-1903 ენუქიძე ბიქტორ იოსების ძე († 1903)

1903-1917 სირაძე ნესტორ იოსების ძე († 15.08.1931)

2. მ. კეზევაძე

18

ზე­და შავ­რას იო­ა­ნე ნათ­ლის­მცემ­ლის ეკ­ლე­სია 6

?-(1824) მღვდელ­-მონაზონი სვიმონი (დვალი) († 30.04.1851)

? _ 1828 დვალი იოვანე († 09.02.1828)

1828-1834 დვალი რომანოზ იოვანეს ძე (†05.10.1860)

1835-1867 დვალი გრიგოლ იოვანეს ძე (†15.05.1867)

1868 ველიაშვილი ნიკოლოზ რამაზის ძე († 07.04.1878)

1868-1878 სოხაძე ლეონტი

1878-1889 სოხაძე ნიკოლოზ იოვანეს ძე

1889-1905 კანდელაკი თომა გიორგის ძე

1905-1913 მუსერიძე ბართლომე პეტრეს ძე

1913-1915 მიხელიძე პეტრე ივანეს ძე

1915-1917 ბოჭორიშვილი აბიბო გიორგის ძე

ზე­მო კრი­ხის მთა­ვა­რან­გე­ლო­ზის ეკ­ლე­სია

? _ 1830 აგლაძე ანდრია († 19.10.1830)

1816-1840 ფანჯავიძე იოვანე ( †16.09.1840)

1817-1832 აგლაძე იოანე სიმონის ძე († VIII.1858)

1817-1860 ფანჯავიძე ლეონტი დავითის ძე († 07.02.1860)

1817-(1865) ნასრაძე ეგნატე სიმონის ძე (†12.07.1877)

1817-1867 უთმელიძე იოანე თამაზას ძე († 03.09.1867)

1857-1883 ნასრაძე ბესარიონ მიქელის ძე ( †05.02.1883)

1858-1860 ნასრაძე თადეოზ დავითის ძე († 14.08.1860)

1883-1898 მესხი ოქროპირ სიმონის ძე

1898-1917 მესხი ალექსანდრე ოქროპირის ძე

ზე­მო (მესამე) სხვა­ვის წმ. სა­მე­ბის ეკ­ლე­სია

1812-1839 გონგაძე ნიკოლოზ ( †21.12.1839)

1841-1843 შარაბიძე სპირიდონ იოანეს ძე

1843-1850 გაბიჩვაძე დავით ნიკოლოზის ძე († 07.10.1864)

1851-1891 ობოლაძე დავით გიორგის ძე

1891-1917 გიორგობიანი იოანე ზაქარიას ძე

19

ზნაკ­ვას მა­ცხოვ­რის ეკ­ლე­სია

?-(1824) ქათამაძე დავით

?-(1824) ქევანაშვილი დავით

?-(1823) კიკვაძე იოანე

?-1838 მღვდელ­-მონაზონი ნიკოლოზი (სურგულაძე) (†1838)

1799-1841 მიქაუტაძე ზაქარია († 01.08.1841)

1809-1855 კიკვაძე გიორგი უნცროსას (†15.06.1855)

1855- (1866) კიკვაძე მოსე გიორგის ძე

ზნაკ­ვას ღვთის­მშობ­ლის მი­ძი­ნე­ბის ეკ­ლე­სია

1795-1861 ბაკურაძე ნიკოლოზ გიორგის ძე (†25.05.1861)

1795-1849 ბაკურაძე გიორგი გიორგის ძე

1799-(1838) მიქაუტაძე ზაქარია († 01.08.1841)

1810-1844 ბაკურაძე გრიგოლ დავითის ძე (†22.11.1844)

1844-1858 ბაკურაძე ტიმოთე გიორგის ძე (†29.12.1858)

1861-1894 კიკვაძე მოსე გიორგის ძე

1894-1902 გურგენიძე იოაკიმ იობის ძე († 1913)

1902-1907 თვარაძე სიმონ პეტრეს ძე

1907-1916 ბოჭორიშვილი ერასტი ვასილის ძე

თლუ­ღის წმ. გი­ორ­გის ეკ­ლე­სია

?-1833 კობახიძე გიორგი მამუკას ძე († 06.04.1833)

1815-1847 გურგენიძე ზოსიმე სვიმონის ძე (†08.10.1847)

1847-1848 ენუქიძე იოანე სიმონის ძე

1848-1861 გურგენიძე სტეფანე გიორგის ძე (†15.02.1861)

1861-1863 შავლაძე ქრისტეფორე გიორგის ძე

1863-1876 კანდელაკი რომანოზ ნიკოლოზის ძე († 28.09.1876)

1876-1893 გელბახიანი გრიგოლ გიორგის ძე

1893-1896 მესხი მიხეილ ალექსის ძე

1896-1917 ჭიჭინაძე იოანე პავლეს ძე

20

თხმო­რის ღვთის­მშობ­ლის მი­ძი­ნე­ბის ეკ­ლე­სია

1848-(1865) ველიაშვილი ნიკოლოზ რამაზის ძე (†07.04.1878)

1889-1911 დვალი ოქროპირ თამაზის ძე

1912-1915 ბოჭორიშვილი აბიბო გიორგის ძე

1915-1916 მიხელიძე პეტრე ივანეს ძე

1916-1917 გაბიჩვაძე თეოფანე

იწის მთა­ვა­რან­გე­ლოზ­თა ეკ­ლე­სია

1814-1856 მურუსიძე მარკოზ ბერის ძე

1857-1870 მაისურაძე სიმონ მარკოზის ძე

1870-1874 მესხი მოსე იოვანეს ძე (†27.06.1874)

1874-1882 მაისურაძე სიმონ მარკოზის ძე

1883-1884 ბაკურაძე ფარნაოზ როსტომის ძე

1884-1890 სხირტლაძე მიხეილ ზაქარიას ძე († 10.06.1940)


1890-1895 ფანჯავიძე სერაპიონ დავითის ძე († 18.09.1916)

1895-1896 ჭიჭინაძე იოანე პავლეს ძე

1896-1898 გოცირიძე ფილიპე სიმონის ძე († 11.07.1940)

1898-1917 მესხი ვლადიმერ ოქროპირის ძე

კა­ჩა­ე­თის მთა­ვა­რან­გე­ლოზ­თა ეკ­ლე­სია

1824-1857 კანდელაკი(კობახიძე) იოვანე სიმონის ძე

1857-1887 კანდელაკი გიორგი იოვანეს ძე († 01.07.1887)

1887-1894 კახეთელიძე სიმონ იოსების ძე († 1942)

1894-1898 რიჟამაძე მელეტი იოანეს ძე († 02.09.1930)

1898-1999 მესხი ოქროპირ სიმონის ძე

1899-1907 კაციტაძე ილია ლავრენტის ძე

1907-1913 გურგენიძე იოაკიმ იობის ძე († 1913)

1913-1917 კანდელაკი მინა ალექსის ძე

კვაშ­ხი­ე­თის წმ. გი­ორ­გის ეკ­ლე­სია

1897-1914 გოშაძე გიორგი დავითის ძე (†14.08.1914)


1914-1917 მეტრეველი სერაპიონ პორფილეს ძე († 1951)

21

კვა­ცხუ­თის წმ. გი­ორ­გის ეკ­ლე­სია

1804-1842 მერკვილაძე იოანე (†04.12.1842)

1843-1866 ჯაფარიძე იოანე ნიკოლოზის ძე (†17.09.1866)

1866-1873 ელბაქიძე მაქსიმე ქაიხოსროს ძე (†11.09.1873)

1873-1891 ჯაფარიძე სოლომონ იოანეს ძე


1891-1905 გორდეზიანი მათე ნიკოლოზის ძე († 24.01.1940)


1905-1917 ფოფხაძე ვლადიმერ გაბრიელის ძე

კვი­რი­კეწ­მინ­დის წმ. კვი­რი­კეს და ივ­ლი­ტეს ეკ­ლე­სია

1812-1855 მესხი გიორგი იოანეს ძე

1819-1850 მესხი იოანე სიმონის ძე

1855-1867 მესხი სიმონ გიორგის ძე

1867-1914 მესხი მაქსიმე სიმონის ძე

1914-(1915) მესხი პოლიევქტო მაქსიმეს ძე

კუ­და­როს წმ. გი­ორ­გის ეკ­ლე­სია 7

?-1844 აბრამიშვილი ალექსი

1844-1846 იმნაძე ნიკოლოზ

1847-1854 გაბიჩვაძე თადეოზ ოქროპირის ძე

1856-1858 მაისურაძე იოსებ დავითის ძე († 15.06.1878)

1859-1865 შარაბიძე ალექსი პეტრეს ძე († 1910)

1865-1868 კვიკვიძე (კიკვიძე) სოლომონ გრიგოლის ძე

1868-1890 ძაგნიძე ლუკა ბუჭუას ძე († 30.03.1901)


1890-1908 მაისურაძე ექვთიმე იოსების ძე († 03.10.1912)

1899 სხირტლაძე ლონგინოზ ივანეს ძე

1900-1903 ლანდია ლავრენტი მელიტონის ძე

1908-1912 ცხოვრებოვი იოანე პავლეს ძე

1913-1916 სხირტლაძე იაკობ გრიგოლის ძე

1916-1917 მეტრეველი მელიტონ პეტრეს ძე

22

ლაჩ­თის წმ. გი­ორ­გის ეკ­ლე­სია8

1862-1867 ჩიკვილაძე იოვანე ონისიმეს ძე (†12.10.1867)

1867-1871 გორდეზიანი ნიკოლოზ სიმონის ძე

1871-1876 კურცხალია ალექსი ლუარსაბის ძე

1876-1883 გიორგობიანი დავით ნიკოლოზის ძე


1883-1885 ბაქრაძე ალექსი იოსების ძე († 23.01.1908)


1885-1917 გორდეზიანი პავლე ივანეს ძე (†15.04.1922)

ლი­ხე­თის წმ. გი­ორ­გის ეკ­ლე­სია

? _ 1831 ბეშიძე სვიმონ (†20.12.1831)

1817-1843 ჯაფარიძე გიორგი (გრიგოლ) ტატუას ძე († I.1870)

1843-1866 გამყრელიძე იოსებ ბეჟანის ძე

1862-1874 წულაძე სოფრომ ვასილის ძე (†01.01.1874)

1874 მაისურაძე სიმონ მარკოზის ძე

1874-1889 გაბიჩვაძე ერასტი დავითის ძე (†1921)

1889-1909 სხირტლაძე პავლე ზაქარიას ძე (†01.12.1909)

1909-1910 ჯაფარიძე ალექსანდრე გიორგის ძე

1910-1914 ჯაფარიძე ბიკენტი

1914-1917 ჯაფარიძე ალექსანდრე გიორგის ძე

მე­ო­რე ტო­ლას წმ. სა­მე­ბის ეკ­ლე­სია

1802-1847 ლომთაძე გიორგი იოანეს (შიოს) ძე (†19.10.1847)

1809-(1838) ლომთაძე ლაზარე

1818-1867 გაბისიანი იოანე იოანეს ძე

1847-1851 გაგოშიძე ნიკოლოზ გიორგის ძე

1867-1878 გაბისიანი პეტრე დავითის ძე


1878-1880 ლანდია სამსონ სპირიდონის ძე (†11.02.1917)

1880-1883 ასათიანი თეოფანე გიორგის ძე

1883-1899 ბოჭორიშვილი დავით გიორგის ძე

1899 მამარდაშვილი ერმალოზ(ერმილე) ივანეს ძე

1899-(1916) ქურციკიძე თომა ანტონის ძე

23

მი­ქარ­წმი­ნდის მთა­ვა­რან­გე­ლო­ზის ეკ­ლე­სია9

? _ 1830 სოხაძე სვიმონ († 02.02.1830)

? _ 1834 სოხაძე იოვანე (†19.08.1834)

1810-1847 სოხაძე გრიგოლ ანდრიას ძე († 15.10.1847)

1813-1850 სოხაძე მოსე ლაზარეს ძე († 08.02.1850)

1816-1857 სოხაძე პეტრე იოვანეს ძე

1851-1878 სოხაძე იოვანე მოსეს ძე (†03.11.1878)

1857-1872 სოხაძე სპირიდონ პეტრეს ძე

1878-1882 სოხაძე ლეონტი († 26.12.1882)

1883-1889 გიორგობიანი დავით ნიკოლოზის ძე

1889-1902 სოხაძე ნიკოლოზ იოვანეს ძე

1902-1917 სოხაძე გიორგი ლეონტის ძე

მო­ტყი­ა­რის წმ. გი­ორ­გის ეკ­ლე­სია

?-(1824) ქოქოსაძე სიმონ

? _ 1827 მიქიაშვილი მიხეილ ( †01.10.1827)

? _ 1832 მიქიაშვილი სვიმონ († 28.01.1832)

1814-1855 მიქაუტაძე იოვანე კაციას ძე (†28.01.1860)

1855-1897 მიქაუტაძე ხარიტონ იოვანეს ძე

1897-1910 მიქაუტაძე ლავრენტი ხარიტონის ძე (†22.04.1910)

1910-1913 ჩიხლაძე რაჟდენ ივანეს ძე

1913-1915 მუსერიძე ბართლომე პეტრეს ძე

1915-1917 კანდელაკი სპირიდონ

მრა­ვალ­ძა­ლის წმ. გი­ორ­გის ეკ­ლე­სია

?-(1824) გძელიშვილი მახარობელი

1807-? სხირტლაძე იოვანე ბუჭუას ძე († V.1845)

1804-1847 სხირტლაძე სვიმონ ივანეს ძე († X.1847)

1816-1861 სხირტლაძე გიორგი ივანეს ძე († 15.09.1861)

1847-1898 სხირტლაძე ზაქარია სიმონის ძე

1898-1917 სხირტლაძე ქრისტეფორე (მარკოზ) ზაქარიას ძე

 (†1929)

24

მუხ­ლის წმ.გი­ორ­გის ეკ­ლე­სია

1815-1857 გოცირიძე იოვანე გიორგის ძე (†12.02.1857)

1859-1866 ჭელიძე ნიკოლოზ თევდორეს ძე

1866-1882 ჭიჭინაძე კონსტანტინე სოფრომის ძე


1882-1884 სხირტლაძე პავლე ზაქარიას ძე († 01.12.1909)

1884-1890 მაისურაძე სიმონ მარკოზის ძე

1891-1894 ელბაქიძე პლატონ არჩილის ძე


1894-1897 სხირტლაძე იოსებ ზაქარიას ძე

1897-1903 ალავიძე სიმონ იესეს ძე


1903-1913 მინდელი ონისიმე ტრიფონის ძე (†19.03.1931)

1913-(1914)მინდელი თეოფილე სოფრონის ძე

1916-1917 გონგაძე ვლადიმერ სიმონის ძე

ნი­კორ­წმინ­დის წმ. ნი­კო­ლო­ზის ტა­ძა­რი

1793 _ 1837კანდელაკი მაქსიმე დავითის ძე (†18.09.1837)

1791 _ 1837კობახიძე ტერენტი ( †XI.1837)

? _ 1845 კანდელაკი (კობახიძე) ნიკოლოზ გიორგის ძე

 (†21.11.1845)

1806-(1833)კანდელაკი ოქროპირ († 07.12.1838)

?-1834 ბერი გაბრიელი (†10.09.1934)

1818-(1835)კანდელაკი (კობახიძე) იოვანე სიმონის ძე

1831-1859 კანდელაკი (კობახიძე) დავით გიორგის ძე (†09.07.1859)

1848-1863 კანდელაკი რომანოზ ნიკოლოზის ძე (†28.09.1876)

1854-1893 ჯაფარიძე გრიგოლ სიმონის ძე

1857-1873 კანდელაკი სიმონ იოვანეს ძე (†25.01.1873)

1863-1867 კანდელაკი გიორგი რომანოზის ძე

1867-1893 ჯანელიძე გრიგოლ სიმონის ძე


1893-1905 ფოფხაძე ამბროსი გაბრიელის ძე (†24.10.1956)

1905-1917 კანდელაკი თომა გიორგის ძე

25

ონის წმ. გი­ორ­გის ეკ­ლე­სია10

1804-1842 ნანუკაშვილი გრიგოლ გიორგის ძე († 30.06.1842)

1843-1851 ნანუკაშვილი იოსებ გრიგოლის ძე (†27.12.1872)

1851-1854 მაქარაშვილი იოვანე დავითის ძე (†10.11.1874)

1854-1855 ნანუკაშვილი იოსებ გრიგოლის ძე (†27.12.1872)

1855-1905 გიორგობიანი ალექსი გრიგოლის ძე (†20.03.1909)

1878 მეტრეველი პორფილ მაქსიმეს ძე

1881-1883 ბენდიანიშვილი სოფრომ ნიკოლოზის ძე  (†13.03.1883)


1883-1885 გორდეზიანი პავლე ივანეს ძე (†15.04.1922)

1890-1905 მინდელი ნესტორ თედორეს ძე (†16.03.1911)


1905-(1915) გორდეზიანი მათე ნიკოლოზის ძე († 24.01.1940)

პა­ტა­რა ონის წმ. გი­ორ­გის ეკ­ლე­სია

1806-(1844) დვალი გიორგი გიორგის (მახარობლის) ძე

 († 22.02.1850)

1812-1849 ჯებაშვილი იოვანე გიორგის ძე (†12.03.1859)

1849-1882 მაისურაძე სამსონ მარკოზის ძე († IX.1882)

1883-1899 ფარეიშვილი მიხეილ ბართლომეს ძე


1899-1915 ფარეიშვილი პარმენ მიხეილის ძე

1916-1917 დავითულიანი იოანე გაბრიელის ძე

პი­პი­ლე­თის წმ. გი­ორ­გის ეკ­ლე­სია11

?-(1838) ნანუკაშვილი გრიგოლ გიორგის ძე († 30.06.1842)

1803-1847 სურღულაძე (სურგულაძე) თადეოზ იოანეს ძე

1840 პეტრიაშვლი ნიკოლოზ ივანეს ძე

1847-1889 გოგრიჭიანი იოსებ დავითის ძე

1890-1917 აბესალაშვილი იოანე გიორგის ძე († 1921)

26

პირ­ვე­ლი ტო­ლას მა­ცხოვ­რის ეკ­ლე­სია

1809-1846 გაგოშიძე გიორგი დავითის ძე († 09.04.1846)

1847-1851 გაგოშიძე ნიკოლოზ გიორგის ძე

1851-1854 კერესელიძე სიმონ თედორეს ძე

1855-1869 ბოჭორიშვილი გაბრიელ პეტრეს ძე († 04.12.1914)


1869-1895 ლანდია სამსონ სპირიდონის ძე († 11.02.1917)

1895-1903 სურგულაძე აპოლონ გიორგის ძე


1903-1907 კვიკვიძე (კიკვიძე) ლონგინოზ ილარიონის ძე

1907-1908 დავითულიანი ვასილ გაბრიელის ძე

1908-1917 გაგოშიძე პოლიევქტო სოფრომის ძე († 1963)

სად­მე­ლის (პირ­ვე­ლი) წმ. გი­ორ­გის ეკ­ლე­სია12

? _ 1827 შარაბიძე იოვანე ( †30.09.1827)

1809-(1838) მეტრეველი მიქაელ

1816-(1862) კერესელიძე თედორე ნასხიდას ძე

1817-(1833) კერესელიძე აქვსენტი

1839-(1881) შარაბიძე პეტრე გიორგის ძე

?-(1856) კერესელიძე სიმონ თედორეს ძე

1877-1911 შარაბიძე ეფრემ პეტრეს ძე

1911-1917 შარაბიძე იასონ ეფრემის ძე

სად­მე­ლის­(მე­ო­რე) წმ. სა­მე­ბის ეკ­ლე­სია

? _ 1828 მუსერიძე სვიმონ ( †22 02.1828)

1806-1844 შარაბიძე იოვანე საბას ძე ( †17.02.1844)

1844-1868 შარაბიძე სპირიდონ იოვანეს ძე

1869-1882 ჭელიძე ნიკოლოზ თევდორეს ძე


1882-1917 კერესელიძე პორფილე სიმონის ძე

27

სა­კა­ოს წმ. გი­ორ­გის ეკ­ლე­სია13

1810-1843 აბესალაშვილი დავით ნასხიდას ძე († 1843)

1802-1861 გორდეზიანი მათე დავითის ძე (†30.08.1861)

1814-1861 გორდეზიანი გიორგი მარკოზის ძე (†10.11.1863)

1861-1867 კერესელიძე გრიგოლ იოვანეს ძე

1867-1873 ჯაფარიძე სოლომონ იოვანეს ძე

1873-1875 რეხვიაშვილი მიხეილ იოვანეს ძე

1875-1879 გობეჯიშვილი თადეოზ გიორგის ძე

1879-1913 გორდეზიანი ნიკოლოზ სიმონის ძე

1914-1917 გორდეზიანი ნესტორ ნიკოლოზის ძე

სა­კე­ცი­ის მა­ცხოვ­რის ეკ­ლე­სია

1811-1867 წერეთელი გრიგოლ ოტიას ძე († 08.10.1878)

1867-1898 წერეთელი თომა გრიგოლის ძე

1899 ბოჭორიშვილი გაბრიელ პეტრეს ძე († 04.12.1914)

1899 მესხი პართენ სიმონის ძე († 14.01.1917)


1899-1904 1904-1917 მეუფე სვიმეონი (ჭელიძე) 1875-1935წწ მიტროპოლიტი დაბ. სოფ. ბუგეული ამბროლაური რაჭა

1904-1917 ჭელიძე სპირიდონ იოსების ძე

სამ­თი­სის წმ. გი­ორ­გის ეკ­ლე­სია

1810-1854 კახეთელიძე ნიკოლოზ ბერის ძე († 28.08.1859)

1815-1830 ჩიკვაიძე დავით ოსიყმეს ძე († V.1870)

1854-1881 კახეთელიძე იოსებ ნიკოლოზის ძე

1882-1896 ჭიჭინაძე კონსტანტინე სოფრომის ძე

1896 გოცირიძე ალექსანდრე ლევანის ძე

1896-1904 ჩიკვაიძე გრიგოლ დავითის ძე


1904-1917 ჩლაიძე ივლიანე ნესტორის ძე

სე­ვის წმ. სა­მე­ბის ეკ­ლე­სია

1810-1856 გძელიშვილი ნიკოლოზ მახარობელას ძე ( †13.02.1860)

1856 კირვალიძე სპირიდონ ქრისტეფორეს ძე († 23.10.1878)


1857-1885 გძელიშვილი მარკოზ გრიგოლის ძე († 09.10.1886)

1866-1867 ჯაფარიძე პეტრე გრიგოლის (გიორგის) ძე


1885-1898 ბაქრაძე ალექსი იოსების ძე († 23.01.1908)


1898-1917 გოგრიჭიანი დავით ბესარიონის ძე

28

სო­მი­წოს წმ. გი­ორ­გის ეკ­ლე­სია14

1834-1836 ჭიჭინაძე სოფრომ († 07.05.1836)

1836-1842 სხირტლაძე გიორგი იოვანეს ძე († 15.09.1861)

1842-1850 აბუთიძე პეტრე შოშიტას (შიოს) ძე († 01.01.1856)

1850-1855 მეტრეველი მაქსიმე კირილეს ძე

1855-1893 იაშვილი ტიმოთე როსტომის ძე


1894-1917 იაშვილი ვასილ ტიმოთეს ძე († 1937)

სო­რის მა­ცხოვ­რის ჯვარ­ცმის ეკ­ლე­სია

?-1823 ხმალაძე გრიგოლ

1800-1850 მინდელი დავით შიოს ძე († XII.1850)

1852-1857 ნასრაძე ბესარიონ მიქელის ძე († 05.02.1883)

1857-1908 მინდელი თადეოზ ტრიფონის ძე († X .1908)

1908-1913 მინდელი თეოფილე სოფრონის ძე


1913-1917 მინდელი ონისიმე ტრიფონის ძე († 19.03.1931)

სხვა­ვის (პირველი) ჯვარ­თა­მაღ­ლე­ბის ეკ­ლე­სია

1799-(1833) კანდელაკი ნიკოლოზ

1840-1890 ლანდია სპირიდონ თადეოზის ძე († 1892)

1890-1917 სხირტლაძე მიხეილ ზაქარიას ძე († 10.06.1940)

სხი­ე­რის წმ. გი­ორ­გის ეკ­ლე­სია15

1815-1860 მეტრეველი კირილე კაციას ძე († 01.12.1867)

1855-1870 მეტრეველი მაქსიმე კირილეს ძე († 09.07.1870)

1871-1878 კირვალიძე სპირიდონ ქრისტეფორეს ძე (†23.10.1878)

1878-1914 მეტრეველი პორფილე მაქსიმეს ძე


1914-1917 მეტრეველი იუსტინე პორფილეს ძე († 1941)

29

ტბე­თის მთა­ვა­რან­გე­ლოზის ეკ­ლე­სია

1806-1850 ჭოხონელიძე ანდრია სიმონის ძე († 21.12.1850)

1850-1851 თვალჭრელიძე იოანე პავლეს ძე († 26.08.1890)

1853-1856 აბუთიძე გრიგოლ დავითის ძე († 30.09.1889)

1856-1858 გიორგობიანი სპირიდონ ქაიხოსროს ძე († 05.05.1900)

1860-(1861) შავლაძე ქრისტეფორე გიორგის ძე

1872-1898 სოხაძე სპირიდონ პეტრეს ძე

1898-1901 გონაძე ანტონ გიორგის ძე


1901-1902 გვენცაძე ნესტორ იოსების ძე († 25.12.1954)


1902-1903 ტოგონიძე რაჟდენ მაქსიმეს ძე († 22.04.1917)


1904 ჩლაიძე ივლიანე ნესტორის ძე

1910-1916 ბოჭორიშვილი ტრიფონ გიორგის ძე ( †15.06.1916)

1916-1917 დავითულიანი იოანე გაბრიელის ძე

ურა­ვის მთა­ვა­რან­გე­ლო­ზის ეკ­ლე­სია

1817-(1840) ჯაფარიძე გიორგი (გრიგოლ) ტატუას ძე (†23.01.1870)

1843-1847 გამყრელიძე იოსებ ბეჟანის ძე

1843-1852 ჭიჭინაძე ლეონტი თადეოზის ძე

1852-1862 წულაძე სოფრომ ვასილის ძე († 01.01.1874)

1862-1864 გაბიჩვაძე დავით

1864-1886 გოცირიძე სიმონ ოტიას ძე

1886-1887 ლორთქიფანიძე სიმონ ბერის ძე (†02.09.1887)

1887-1896 ფანჯავიძე სპირიდონ ლევანის ძე

1896-1914 ჯაფარიძე ალექსანდრე გიორგის ძე

1914-1917 პეტრიაშვილი ბენიამინ ზაქარიას ძე

უწე­რის ღვთის­მშობ­ლის მი­ძი­ნე­ბის ეკ­ლე­სია16

?-1834 მჭედლიძე გიორგი

1818-1857 მეტრეველი ზაქარია შიოს ძე (†26.06.1857)

1836-1860 კერესელიძე იოვანე ნიკოლოზის ძე (†14.10.1873)

1859-1861 კერესელიძე გრიგოლ იოვანეს ძე

1861 რეხვიაშვილი მიხეილ იოვანეს ძე

1861-1892 მეტრეველი კირილე ზაქარიას ძე

1892-1917 გობეჯიშვილი თადეოზ გიორგის ძე

30

ფა­რავ­ნე­შის მა­ცხოვ­რის ეკ­ლე­სია

?-1836 კერესელიძე ნიკოლოზ ( †10.05.1836)

1836-1847 კერესელიძე იოვანე ნიკოლოზის ძე († 14.10.1873)

ფა­რა­ხე­თის მთა­ვა­რან­გე­ლო­ზის ეკ­ლე­სია

?-(1824) გრძელიშვილი მახარობელი

1792-(1841) მაგრაქველიძე სვიმონ მამუკას ძე

1845-1863 ჯაფარიძე გიორგი შიოს ძე

1866-1867 გრძელიშვილი მარკოზ გრიგოლის ძე († 09.10.1886)

1867-1891 ჯაფარიძე პეტრე გრიგოლის (გიორგის) ძე

1892-1908 გავაშელიშვილი სპირიდონ პეტრეს ძე († 06.04.1912)

1909-1917 სალუქვაძე გიორგი ოტიას ძე

ფუ­ტი­ე­თის ღვთის­მშობ­ლის შო­ბის ეკ­ლე­სია

? _ 1830 არჩვაძე მოსე († 20.03.1830)

1815-1866 ჩიკვაიძე დავით ოსიყმეს ძე (†V.1870)

1867-1906 გიორგობიანი ზაქარია დავითის ძე (†01.01.1910)

1906-1917 გიორგობიანი თეოფილე ზაქარიას ძე

ქე­დი­სუბ­ნის მთა­ვა­რან­გე­ლო­ზის ეკ­ლე­სია17

1801-1842 მომცელიძე იოვანე მოსეს ძე († XI.1842)

1809-1843 მომცელიძე ბესარიონ თამაზის ძე

?-(1848) ველიაშვილი ნიკოლოზ რამაზის ძე († 07.04.1878)

1815-1854 ბოჭორიშვილი დავით მარკოზის ძე (†28.07.1861)

1854-(1887) ბაკურაძე ვასილ იოვანეს ძე


1892-1902 ბაკურაძე სიმონ ვასილის ძე († 13.12.1937)

1905-(1915) ბაკურაძე სიმონ ვასილის ძე († 13.12.1937)

1902-1905 ბოჭორიშვილი გიორგი გაბრიელის ძე

31

ქვე­და შავ­რას წმ. გი­ორ­გის ეკ­ლე­სია

1800-1844 სოხაძე პეტრე († 27.03.1844)

1844-1860 მღვდელაძე მარკოზ დავითის ძე

1860-1865 კვიკვიძე (კიკვიძე) სოლომონ გრიგოლის ძე

1865-1868 შარაბიძე ალექსი პეტრეს ძე († 1910)

1868-1897 კვიკვიძე სოლომონ გრიგოლის ძე

1897-1917 კვიკვიძე (კიკვიძე) ვარლამ სოლომონის ძე († 1925)

ქვე­დის ღვთის­მშობ­ლის ეკ­ლე­სია

? _ 1827 მაისურაძე მეთოდე († 02.10.1827)

? _ 1833 მაისურაძე გრიგოლ (გიორგი) († 06.02.1833)

? _ (1849) გოგრიჭიანი დავით კაციას ძე (†1854)

1853-1854 ლობჟანიძე იოანე დავითის ძე

1854-1869 საბანაძე იოსებ მამუკას ძე (†13.08.1869)

1869-1878 კერესელიძე გრიგოლ იოვანეს ძე

1878-1909 გოგრიჭიანი მაქსიმე იოსების ძე


1910-1912 მაისურაძე ანთიმოზ ექვთიმეს ძე († 1953)

1912-1917 სხირტლაძე გრიგოლ ზურაბის ძე

ქვე­მო კრი­ხის წმ. გი­ორ­გის

1817-1867 უთმელიძე იოანე თამაზას ძე († 03.09.1867)

1867-? მესხი მოსე

1870-1874 მაისურაძე სიმონ მარკოზის ძე

1874-(1878) მესხი ოქროპირ სიმონის ძე

1891 ელბაქიძე პლატონ არჩილის ძე

1892-1898 მესხი ალექსანდრე ოქროპირის ძე


1898-1899 1904-1917 მეუფე სვიმეონი (ჭელიძე) 1875-1935წწ მიტროპოლიტი დაბ. სოფ. ბუგეული ამბროლაური რაჭა

1899-1917 მესხი პართენ სიმონის ძე (†14.01.1917)

1917 სხირტლაძე იაკობ გრიგოლის ძე († 16.10.1917)

ქორ­თას მთა­ვა­რან­გე­ლო­ზის ეკ­ლე­სია

?-1860 მეტრეველი კირილე კაციას ძე († 01.12.1867)


1910-1914 მეტრეველი სერაპიონ პორფილეს ძე († 1951)

1914-1916 კერესელიძე გაბრიელ პორფილეს ძე

1916-1917 მეტრეველი ივანე

32

ღა­დი­შის წმ. გი­ორ­გის ეკ­ლე­სია

1800-(1843) სამარგულიანი გრიგოლ ნასხიდას ძე

1813-1854 სამარგულიანი იოანე გრიგოლის ძე († 30.01.1858)

1854-1856 გიორგობიანი სპირიდონ ქაიხოსროს ძე († 05.05.1900)

1872-1887 გვენცაძე ლუკა სიმონის ძე († 23.07.1900)

1887-1909 ფოფხაძე გაბრიელ გიორგის ძე († 07.10.1909)

1909-1917 ფოფხაძე ზოსიმე გაბრიელის ძე († 1920)

ღა­რის მთა­ვა­რან­გე­ლო­ზის ეკ­ლე­სია

? _ 1828 სამხარაშვილი მარკოზ († 25.02.1828)

1813-1851 მაქარაშვილი იოვანე დავითის ძე († 10.11.1874)

1851-1854 ნანუკაშვილი იოსებ გრიგოლის ძე († 27.12.1872)

1854-1866 მაქარაშვილი იოვანე დავითის ძე († 10.11.1874)

1873-1905 ნანუკაშვილი გრიგოლ იოსების ძე († 13.02.1915)

1905-1911 მინდელი ნესტორ თედორეს ძე († 16.03.1911)


1911 გორდეზიანი მათე ნიკოლოზის ძე († 24.01.1940)

1911-1914 მეტრეველი გრიგოლ (გიორგი) კირილეს ძე

ღე­ბის მა­ცხოვ­რის ეკ­ლე­სია

1795-1848 გავაშელიშვილი სპირიდონ ნეკტარიონის ძე

(† IX.1848)

1810-1826 გოგრიჭიანი გიორგი დავითის ძე

1843-1847 კანდელაკი რომანოზ ნიკოლოზის ძე († 28.09.1876)

?-1850 გოგრიჭიანი გიორგი დავითის ძე

1851-1853 მეტრეველი კირილე ზაქარიას ძე

1853-1881 გავაშელიშვილი თედორე სპირიდონის ძე

(† 22.06.1881)

1856-1858 ჩიკვაიძე გრიგოლ დავითის ძე

1881-1908 გავაშელიშვილი მიხეილ თედორეს ძე († 21.03.1912)

1908-1912 გავაშელიშვილი სპირიდონ პეტრეს ძე († 06.04.1912)

1913-1917 მეტრეველი ეგნატე სოლომონის ძე († 09.05.1922)

33

ღვარ­დი­ას (ზედა) მა­ცხოვ­რის ეკ­ლე­სია18

1803-1839 ვაწაძე ლაზარე († 26.12.1839)

1806-(1852) გვენცაძე მათე სიმონის ძე

1843-1876 ვაწაძე ეგნატე ლაზარეს ძე († 20.10.1876)

1876-1888 გაბიჩვაძე თომა ეგნატეს ძე († 15.12.1888)

1888-1889 კანდელაკი თომა გიორგის ძე

1889-1904 ჭელიძე სპირიდონ იოსების ძე

1904-1917 სვანიძე გრამიტონ ალექსის ძე

ღვი­ა­რის მა­ცხოვ­რის ჯვარ­ცმის ეკ­ლე­სია

1810-1851 შარაბიძე გიორგი საბას ძე († 07.12.1851)

1852-(1857) შარაბიძე სიმონ გიორგის ძე († 23.05.1861)

1857-1864 გაბიჩვაძე დავით ეგნატეს ძე († 16.01.1864)

1864 გაბიჩვაძე დავით ნიკოლოზის ძე († 07.10.1864)

1864-1892 კერესელიძე სიმონ თედორეს ძე

1892-1917 ფოფხაძე გრიგოლ ლუკას ძე

შარ­დო­მე­თის წმ.გი­ორ­გის ეკ­ლე­სია

1805-1853 ჯაფარიძე შიო დავითის ძე (†1854)

1854-1860 ჭიჭინაძე ლეონტი თადეოზის ძე (†05.08.1860)

1860-1861 სხირტლაძე გიორგი იოვანეს ძე ( †15.09.1861)

1861-1863 მაქარაშვილი იოვანე დავითის ძე († 10.11.1874)

1863-1889 ჯაფარიძე გიორგი შიოს ძე


1890-1917 გიორგობიანი თომა ზაქარიას ძე

შუ­ა (­მე­ო­რე) სხვა­ვის წმ.გი­ორ­გის ეკ­ლე­სია

? _ 1830 ჩაჩანიძე გიორგი (†16.02.1830)

1808-1857 გონაძე გიორგი თედორეს ძე

1857-1898 გონაძე ანტონ გიორგის ძე

1898-1911 მეტრეველი გრიგოლ (გიორგი) კირილეს ძე


1911-1917 საგანელიძე თედორე გიორგის ძე († 27.08.1924)

3. მ. კეზევაძე

34

შქმე­რის წმ. გი­ორ­გის ეკ­ლე­სია

?-1827 ნაცვლიშვილი გიორგი (†15.11.1827)

1816-1860 პაპიძე ნიკოლოზ გლახუას ძე († 04.01.1865)

1850-1894 პაპიძე გიორგი ნიკოლოზის ძე († 30.01.1895)

1894-1899 იაკობაშვილი ლეონტი ანდრიას ძე († 17.02.1919)

1899-1917 პაპიძე სილოვან აბაკუმის (ამბაკო) ძე († 1945)

შხი­ვა­ნას მა­ცხოვ­რის ეკ­ლე­სია

? _ 1832 სუთიძე მარკოზ († 06.06.1832)

1809-(1839) სუთიძე ბესარიონ

1845-1859 მესხი იოანე სიმონის ძე († 14.05.1859)

ჩორ­დის მთა­ვა­რან­გე­ლოზ­თა ეკ­ლე­სია

1807-(1838) კობახიძე დავით

1807-(1850) ლობჟანიძე დავით ბეჟანის ძე († 11.04.1859)

1814-1854 გოგრიჭიანი დავით კაციას ძე (†1854)

1847-(1851) ლობჟანიძე იოანე დავითის ძე

ჩორ­ჯოს წმ. სა­მე­ბის ეკ­ლე­სია

?-1824 გაბიჩვაძე ნიკოლოზ

1790-(1833) მახალდიანი გაბრიელ

1817-(1840) გაბიჩვაძე იოანე

?-(1852) გაბიჩვაძე ოქროპირი დავითის ძე

1854-1889 გაბიჩვაძე თადეოზ ოქროპირის ძე

1864-1866 კაციტაძე თედორე მათეს ძე († XI.1876)

1889-1917 გაბიჩვაძე ერასტი დავითის ძე († 1921)

ცა­ხის მა­ცხოვ­რის ეკ­ლე­სია

1808-1840 თვალჭრელიძე პავლე (†18.06.1840)

1819-1840 სოხაძე ნიკოლოზ († 31.03.1840)

1840-1851 გიორგობიანი ნიკოლოზ გიორგის ძე

1851-1890 თვალჭრელიძე იოანე პავლეს ძე (†26.08.1890)

1890-1903 კობახიძე სოფრომ ხვთისოს ძე

1903-1906 ჭოხონელიძე ევსევი ექვთიმეს ძე († 1922)

1906-1917 სოხაძე სეით ნიკოლოზის ძე

35

ცხმო­რის მთა­ვა­რან­გე­ლოზ გაბ­რი­ე­ლის ეკ­ლე­სია19

1817-1855 კობერიძე ბესარიონ დავითის ძე (†10.07.1860)

1855-1907 კობერიძე იოსებ ბესარიონის ძე (†04.04.1910)


1908-1912 მაისურაძე ექვთიმე იოსების ძე (†03.10.1912)


1912-1917 მაისურაძე ანთიმოზ ექვთიმეს ძე († 29.11.1953)

ძეგ­ლე­ვის წმ. გი­ორ­გის ეკ­ლე­სია20

?-(1823 ) გავაშელიშვილი თადეოზ

1793-1847 კახეთელიძე დავით გიორგის ძე (†15.01.1857)

1843-(1844) შავლაძე ქრისტეფორე გიორგის ძე

1847-1850 ქაფიანიძე შიო დავითის ძე (†XII.1850)

1850 პაპიძე გიორგი ნიკოლოზის ძე († 30.01.1895)

?-1855 გორდეზიანი გიორგი მარკოზის ძე († 10.11.1863)

1855-1859 ვაწაძე იოსებ ეგნატეს ძე

1859-1866 ჯაფარიძე პეტრე გრიგოლის (გიორგის) ძე

1866-1868 მაქარაშვილი იოანე დავითის ძე († 10.11.1874)

1868-1871 კურცხალია ალექსი ლუარსაბის ძე

1871-1879 გორდეზიანი ნიკოლოზ სიმონის ძე

1879-1892 გობეჯიშვილი თადეოზ გიორგის ძე

1893-1901 მეტრეველი ანდრია

1901 გოგრიჭიანი სერაპიონ ილარიონის (კაცია) ძე

 († 02.04.1914)

1901-1903 ბოჭორიშვილი ერასტი ვასილის ძე

1903-1917 ლანდია ლავრენტი მელიტონის ძე

ძი­რა­გე­უ­ლის მა­ცხოვ­რის ეკ­ლე­სია

1811-1844 სუთიძე იოვანე სიმონის ძე (†12.01.1844)

1817-1852 ლორთქიფანიძე გრიგოლ იოვანეს ძე (†24.04.1863)

1852-1882 ლორთქიფანიძე ერმალოზ გრიგოლის ძე

(†28.11.1882)

1882-1896 ჭელიძე ნიკოლოზ თევდორეს ძე

1896-1917 მუსერიძე ვასილ პეტრეს ძე

36

წე­დი­სის მთა­ვა­რან­გე­ლო­ზის ეკ­ლე­სია21

1813-1858 მაისურაძე დავით სვიმონის ძე ( †29.01.1858)

1858-1878 მაისურაძე იოსებ დავითის ძე (†15.06.1878)

1878-1896 კერესელიძე გრიგოლ იოვანეს ძე

1897-1917 მაისურაძე პეტრე იოსების ძე

წე­სის მთა­ვა­რან­გე­ლო­ზის ეკ­ლე­სია

1897-1898 მესხი ვლადიმერ ოქროპირის ძე

1898-1917 გოცირიძე ფილიპე სიმონის ძე († 11.07.1940)

წე­სის ღვთის­მშობ­ლის მი­ძი­ნე­ბის (ბა­რა­კო­ნის) ეკ­ლე­სია

1814-1855 მერკვილაძე თომა სიმონის ძე († I.1860)

1855-1886 ლორთქიფანიძე სიმონ ბერის ძე

1857-1866 ელბაქიძე მაქსიმე ქაიხოსროს ძე († 11.09.1873)

1886-1894 გოცირიძე სიმონ ოტიას ძე

1894-1897 ელბაქიძე პლატონ არჩილის ძე (†30.03.1897)

წე­სის წმ. გი­ორ­გის ეკ­ლე­სია

? – (1846) ელბაქიძე პეტრე

1805-(1847) ელბაქიძე იოვანე

წკა­დი­სის წმ. გი­ორ­გის ეკ­ლე­სია22

1813-1853 ენუქიძე იოანე სიმონის ძე

1853-1888 ენუქიძე სიმონ იოანეს ძე

1888-1893 მესხი მიხეილ ალექსის ძე

1893-1914 ჯაფარიძე სიმონ სოლომონის ძე

1914-1917 ფანჯავიძე სილიბისტრო ფრიდონის ძე

ჭა­ლის წმ. სა­მე­ბის ეკ­ლე­სია

1815-1849 ჩიკვილაძე ონისიმე ნინიას ძე

1849-1862 ჩიკვილაძე იოვანე ონისიმეს ძე

37

ჭე­ლი­ა­ღე­ლეს მთა­ვა­რან­გე­ლოზ­თა ეკ­ლე­სია

? _ 1830 კობახიძე მარკოზ (†08.11.1830)

? _ 1838 კანდელაკი ოქროპირ ( †07.12.1838)

1810-1848 ჭიჭინაძე დავით იოვანეს ძე

1836-1857 კანდელაკი სიმონ იოვანეს ძე († 25.01.1873)

1857-1862 ჯანელიძე გრიგოლ სიმონის ძე

1873-1886 მიქიაშვილი სიმონ დავითის ძე (†26.10.1886)


1887-1890 ფანჯავიძე სერაპიონ დავითის ძე († 18.09.1916)

1890-1895 ჭიჭინაძე იოანე პავლეს ძე

1895-1903 სირაძე ნესტორ იოსების ძე († 15.08.1931)

1903-1907 ბოჭორიშვილი ერასტი ვასილის ძე

1907-1917 კაციტაძე ილია ლავრენტის ძე

ჭიბ­რე­ვის მთა­ვა­რან­გე­ლოზ გაბ­რი­ე­ლის ეკ­ლე­სია

1815-1844 გძელიშვილი გრიგოლ მახარობლის ძე (†12.1844)


1845-1857 გძელიშვილი მარკოზ გრიგოლის ძე

1857-1871 კირვალიძე სპირიდონ ქრისტეფორეს ძე († 23.10.1878)

1871-1878 გამყრელიძე იოსებ ბეჟანის ძე

1878-1897 ალავიძე სიმონ იესეს ძე


1897-1917 სხირტლაძე იოსებ ზაქარიას ძე (†1936)

ჭი­ო­რის წმ. გი­ორ­გის ეკ­ლე­სია23

1817-1845 რეხვიაშვილი შიო პავლეს ძე (†24.05.1845)

1817-1856 რეხვიაშვილი იოვანე შიოს ძე (†19.10.1864)

1857-1873 რეხვიაშვილი მიხეილ იოვანეს ძე

1873-1899 ლანდია მელიტონ სიმონის ძე (†1918)

1899-1913 მეტრეველი ეგნატე სოლომონის ძე († 09.05.1922)

1913-1917 გორდეზიანი დიანოს პავლეს ძე

38

ხვან­ჭკა­რის ღვთის­მშობ­ლის მი­ძი­ნე­ბის

(ყი­ფი­ა­ნე­ბის) ეკ­ლე­სია

1871-(1905) ჭარბაძე თომა სპირიდონის ძე

1905 გვასალია სოლომონ თედორეს ძე

1909-1917 ჭარბაძე გერასიმე (გერვასი) მიხეილის ძე

ხვან­ჭკა­რის წმ. გი­ორ­გის ეკ­ლე­სია

?-(1824) გაგნიძე გიორგი სიმონის ძე

1803-1830 სურღულაძე (სურგულაძე) თადეოზ იოვანეს ძე

1808-(1852) ჭარბაძე იოვანე შიოს (შოშიტას) ძე

1810-1842 მეტონიძე გიორგი (გრიგოლი) სიმონის ძე

(† 10.07.1842)

1810-(1852) ლუხუტაშვილი გიორგი იორდანეს ძე

1839-1865 სურღულაძე (სურგულაძე) იოანე თადეოზის ძე

(† 08.06.1866)

1853-1883 სურღულაძე (სურგულაძე) გიორგი იოანეს ძე († 05.11.1883)


1884-1889 სხირტლაძე პავლე ზაქარიას ძე († 01.12.1909)

1889-1891 შარაბიძე ალექსი პეტრეს ძე († 1910)


1891-1905 ფოფხაძე ვლადიმერ გაბრიელის ძე

1905-1917 სურგულაძე აპოლონ გიორგის ძე

ხიმ­შის წმ. გი­ორ­გის ეკ­ლე­სია

1800-(1853) ჭიჭინაძე დავით გიორგის ძე

1850-1894 პეტრიაშვილი იოანე ნიკოლოზის ძე

1894-1914 ნასარიძე ვლადიმერ ბესარიონის ძე († 30.06.1914)

1914-1917 ჯაფარიძე სიმონ სოლომონის ძე

39

ხონ­ჭი­ო­რის (მეორე) ღვთის­მშობ­ლის მი­ძი­ნე­ბის ეკ­ლე­სია

? _ 1836 ფოფხაძე სვიმონ (†11.04.1836)

1812-1844 ფოფხაძე პეტრე დავითის ძე (†06.01.1844)

1818-1868 ფოფხაძე გიორგი მარკოზის ძე (†10.01.1876)

1868-1890 კობახიძე სოფრომ ხვთისოს ძე

1890-1901 ბოჭორიშვილი ერასტი ვასილის ძე

1901-1905 გოგრიჭიანი სერაპიონ ილარიონის (კაციას) ძე

 († 02.04.1914)

1905-1916 გოგრიჭიანი სიმონ პეტრეს ძე

1916-1917 მეტრეველი მიხეილ პეტრეს ძე

ხონ­ჭი­ო­რის ღვთის­მშობ­ლის შო­ბის ეკ­ლე­სია

1800-1834 ბუაძე რომანოზ ბერის ძე († 25.05.1834)

1818-1848 ბუაძე დავით სვიმონის ძე (†17.09.1848)

1850-(1865) ფოფხაძე გრიგოლ გიორგის ძე (†11.07.1868)

ხო­ტე­ვის მთა­ვა­რან­გე­ლოზ­თა ეკ­ლე­სია24

?-(1820) ჭიჭინაძე გიორგი

?-(1823) კაციტაძე სიმონ

1790-(1843) კაციტაძე იოანე დავითის ძე († XI.1874)

1806-(1838) კაციტაძე იესე

1815-1847 კაციტაძე ნიკოლოზ († XI.1847)

1817-1841 ჭიჭინაძე იოსებ მიხეილის ძე (†21.07.1841)

1847-(1892) კაციტაძე გრიგოლ ნიკოლოზის ძე

1894-1895 კანდელაკი ნიკიფორე სიმონის ძე


1895-1916 ფანჯავიძე სერაპიონ დავითის ძე (†18.09.1916)

40

ჯვა­რი­სის წმ. გი­ორ­გის ეკ­ლე­სია

1788-1846 ბოჭორიშვილი ნიკოლოზ სიმონის ძე († 10.08.1846)

? _ 1847 ბოჭორიშვილი მარკოზ დავითის ძე († 02.01.1847)

1812-1848 ბოჭორიშვილი იოვანე ნიკოლოზის ძე († 10.12.1848)

1813-1846 ბოჭორიშვილი სვიმონ გიორგის ძე († 03.06.1846)

1810-1854 ბოჭორიშვილი პეტრე გიორგის ძე († 24.03.1854)

1817-1843 ბოჭორიშვილი იაკობ დავითის ძე

1849-1869 ბოჭორიშვილი გრიგოლ სიმონის ძე († 17.09.1869)

? _ 1874 ბაკურაძე ვასილ

1869-1895 ბოჭორიშვილი გაბრიელ პეტრეს ძე († 04.12.1914)

1895-1902 ბოჭორიშვილი გიორგი გაბრიელის ძე


1902-1905 ბაკურაძე სიმონ ვასილის ძე († 13.12.1937)

1905-(1914)ბოჭორიშვილი გიორგი გაბრიელის ძე

ჯვა­რი­სუბ­ნის (ჯო­ი­სუბ­ნის) წმ. გი­ორ­გის ეკ­ლე­სია

1815-1852 გოგრიჭიანი საბა ბენიამინის ძე (†1854)

1852-1857 ბაქრაძე ნიკოლოზ გიორგის ძე († 05.09.1857)

1858-1896 ჩიკვაიძე გრიგოლ დავითის ძე

1896-1899 პაპიძე სილოვან აბაკუმის (ამბაკოს) ძე († 1945)

1899-1917 სხირტლაძე ლონგინოზ ივანეს ძე


კონტაქტი Facebook

საიტი შექმნილი და დაფინანსებულია დავით ფეიქრიშვილის მიერ, მოზარდებში ისტორიული ცნობადიბოს გაზრდის მიზნით.

დავით ფეიქრიშვილი
დავით ფეიქრიშვილი ატვირთა: 14.06.2023
ბოლო რედაქტირება 02.09.2023
სულ რედაქტირებულია 27

ბათუმის ხელშეკრულება 04 ივნისი 1918 წელი

2 0

ფონდი ქართუს მიერ რესტავრირებული ისტორიული ძეგლები

2 0

8000 მეტი სასულიერო პირი, მოიძიე გვარით, ითანამშრომლეთ

1 0

დალაგებულია ანბანის მიხედვით, 

წყალტუბო გამოჩენილი ადამიანები ითანამშრომლა ია კუხალაშვილი

2 0

ახმეტის რაიონში გარდაცვლილი მებრძოლები 1990 წლიდან, წიგნი ახმეტელი გმირები.

2 0

ერეკლე მეფის 300 წლისთავი 7 ნოემბერი 2020 მსვლელობის მონაწილეთა სია თელავი მცხეთა

1 0