სულ ვიზიტორი : 61033445238
განთავსებული სტატია : 10297

მთავარი იუბილარი/ ხსენება

კულტ. მემკვიდრეობა ,ომების ისტორიები, სხვადასხვა
წიგნები
1811-1917წწ ეგზარქოსობისდროინდელი იმერეთის ეკლესიები და მღვდლები, ავტ. მერაბ კეზევაძე 1811-1917წწ ეგზარქოსობისდროინდელი იმერეთის ეკლესიები და მღვდლები, ავტ. მერაბ კეზევაძე
წიგნები

გვარი კეზევაძე სია

ტყიბული გამოჩენილი ადამიანები სრული სია

2900       ბეჭდვა

1811-1917წწ ეგზარქოსობისდროინდელი იმერეთის ეკლესიები და მღვდლები, ავტ. მერაბ კეზევაძე

ავტორი, მერაბ იაშას ძე კეზევაძე დაიბადა 10 მარტი, 1958 წელს, სოფელი გელათი, ტყიბულის რაიონი. ისტორიკოსი, მეცნიერი, პედაგოგი


მასალაზე იმუშავა დავით ფეიქრიშვილი, კონტაქტი ფბ. მესენჯერი,  მეილი.

1555 წელს დაისო ამასიის ზავი, ირანმა და სპარსეთმა გაიყვეს დასავლეთ და აღმოსავლეთ საქართველო, საქართველოს მოსახლეობა დემოგრაფიულად თითქმის განადგურდა.  მძიმე დღე დაუდგა ქართულ ეკლესიასაც, როსტომ ხანის მეფობისას მოკლეს, ევდემოზ I (დიასამიძე) 1632-1642 წწ. ხსენება 4 (17) ოქტომბერი კათოლიკოსი, თუმცა ქართველი მეფეები მაინც ახერხებდნენ ტაძრების მშნებლობას, ლევან და ალექსანდრე მეფე, გრემი, შუამთა (თელავი), თუმცა შახ აბასის ლაშქრობებმა მძიმე დარყმა მიაყენა ისედაც დასუსტებულ საქართველოს. აღსანიშნავია სოლომონ პირველის უდიდესი წვლილი სოლომონ I 1735-1784წწ   1752 -1784 წწ. გარდ. 49 წლის, იმერეთის მეფე, 1759 წელის საეკლესიო კრება, უდიდესი წვლილი მიუძღვის ერეკლე მეორეს ტაძრების განახლებასა და მშენებლობაში, განსაკუთრებულია: ქალიშვილების და ჭაბუკების ხარკად აკრძალვა 1774 წელი ქუჩუკ-კაინარჯის ზავის 23-ე მუხლი, 

გთხოვთ გამოგვიგზავნოთ ეკლესიების და სასულიერო პირების ფოტოები და ინფორმაცია 

წინასიტყვაობა

საქართველოს სამოციქულო ეკლესიის მრავალსაუკუნოვან ისტორიაში გამორჩეულად რთული და მძიმე იყო რუსული ეგზარქოსობის პერიოდი (1811-1917 წწ). მიუხედავად იმისა, რომ ბოლო წლებში აღნიშნული ხანის შესწავლას ქართულ ისტორიოგრაფიაში დიდი ყურადღება მიექცა და საინტერესო ნაშრომებიც შეიქმნა, მისი სრულყოფილად წარმოჩენა ჯერ კიდევ მომავლის საქმედ რჩება.

ამ წიგნით, რომელიც ერთგვარი გაგრძელებაა ჩვენივე წიგნებისა „ეგზარქოსობისდროინდელი რაჭის ეკლესიები და მღვდლები“ (ქუთაისი, 2005 წ.) და „ეგზარქოსობისდროინდელი ლეჩხუმისა და სვანეთის ეკლესიები და მღვდლები“ (ქუთაისი, 2007 წ.) დავასრულეთ იმერეთის ეპარქიის (1820-1917 წწ.) ეკლესიებისა და მღვდლების ერთგვარი აღნუსხვა-შესწავლა. ჩვენი ამ საცნობარო ხასიათის ნაშრომის მიზანია, მცირედი დახმარება გაუწიოს ეგზარქოსობისდროინდელი საქართველოს ეკლესიის ისტორიის მკვლევართ. წიგნში წარმოდგენილია ამ პერიოდში იმერეთში აგებული ეკლესიები და იქ მოღვაწე მღვდლები (პერსონალია მღვდლად მსახურების ქრონოლოგიით).

ეს წიგნი, ძირითადად, ქუთაისის ცენტრალურ არქივსა და საქართველოს ცენტრალურ საისტორიო არქივში დაცულ იმერეთის ეკლესიების კრებულთა უწყებებსა და გარდაცვლილ სასულიერო პირთა სიებზე დაყრდნობითაა შედგენილი. ასევე გამოყენებულია ცალკეული პირადი საქმეები მღვდელთა

კურთხევა-დანიშვნა-გადაყვანაზე და ეკლესიების აგებისა თუ განახლება-კურთხევის შესახებ, რომლებიც უფრო აზუსტებს ცალკეულ ფაქტებს. შესაძლებლობის შემთხვევებში, ფაქტები შეჯერებული გვაქვს იმდროინდელ ქართულ და რუსულენოვან პრესასთან. გამოყენებული წყაროებისა და დასამოწმებელი 

4


ფაქტების სიმრავლემ იძულებული გაგვხადა, უარი გვეთქვა წყაროების მითითებაზე (დაახლოებით 1600 მღვდლისა და 600–მდე ეკლესიისათვის უნდა გაგვეკეთებინა 10000-ზე მეტი დამოწმება).

წიგნის პირველ ნაწილში წარმოდგენილია იმერეთში ეგზარქოსობის დროს აგებული და განახლებული ეკლესიების ნუსხა, რომელშიც შეტანილია 320 დასახლებული პუნქტის (ქალაქი, დაბა, სოფელი) 585 ეკლესია, სრული სახელწოდების, კურთხევის თარიღისა და სამშენებლო მასალის ჩვენებით.

მსგავსი ხასიათის კატალოგ-ცნობარი ჩვენს მიერ ჯერ კიდევ 1993 წელს იქნა შედგენილი და გამოცემული (იხ. მ. კეზევაძე. „ქრონიკები ქართული საეკლესიო ხუროთმოძღვრების ისტორიისათვის (იმერეთი. XVII-XX სს)“ ქუთაისის ნ. ბერძენიშვილის სახელობის სახელმწიფო ისტორიულ ეთნოგრაფიული მუზეუმის მასალები, კრებული VI, ქუთაისი, 1993, გვ. 100-111).

აღნიშნული ხანის იმერეთში, მიუხედავად ეპოქის სიმძიმისა, აიგო 500-ზე მეტი ეკლესია, 60-ზე მეტი კი განახლდა (აღდგა). ამ მხრივ განსაკუთრებით ნაყოფიერი იყო გაბრიელ ეპისკოპოსის მღვდელმთავრობა (1860- 1896 წწ.), რომლის დროსაც იმერეთში 300-მდე ეკლესია ეკურთხა. იმდროინდელ იმერეთში ყველაზე ძლიერი ყოფილა წმ. გიორგის კულტი, მის სახელზე აგებულია 250-ზე მეტი ეკლესია, შემდეგია მაცხოვრის, ღმრთისმშობლის,

მთავარანგელოზთა და სხვა. ნუსხაში დასახლებული პუნქტები ძირითადად შეტანილიათანამედროვე ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული დაყოფით.

ნუსხაში შეტანილი ქრონიკალური ჩანაწერები ცალკეული ეკლესიის შესახებ, უმეტეს შემთხვევაში, ერთადერთ და პირველად ისტორიულ წყაროდ რჩება. როგორც აღვნიშნეთ, ჩვენი ეს ჩანაწერები, ძირითადად, ეკლესიების კრებულთა სხვადასხვა 'წლების უწყებებზეადამყარებული.ასეთ საბუთებს,როგორცის-

ტორიულ წყაროს, ჩვენს სინამდვილეში პირველად ყურადღება მიაქცია ხელოვნებათმცოდნე დ. გორდეევმა. 1924 წელს მან საქართველოს ცენტრალური არქივის გამოცემაში. „საისტორიო მოამბის“ პირველ წიგნში დაბეჭდა "Материалы к обследованию Хонских древностей"  ფაქტობრივად, ეს იყო ასეთი მასალის 

5

პირველი და უკანასკნელი პუბლიკაცია. განიხილავდა რა ამ მასალას, როგორც ისტორიულ წყაროს, დ. გორდეევი დასძენდა:

"При  пользовании выборками приходится, конечно, относиться весьма и весьма осторожно к тем «точным» (?!) датам, которые так аккуратно всюду выставлены: о сомнительности, в лучшем случае, большинства из них не приходится, я думаю, распространяться. Однако, не следует игнорировать указания на древнейшие и виднейшие памятники этого района. Сообщаемые здесь сведения до сих пор не потеряли значения предварительной информационной описи, по коей можно и должно наметить пункты, подлежащие первоочередному обследованию". 

ამასთან დაკავშირებით აღვნიშნავთ, რომ ჩვენი ნუსხა, ძირითადად, დაზღვეულია ასეთი საეჭვო თარიღებისაგან, რადგან ჩვენთვის კრებულთა უწყებები ერთ-ერთი წყაროა და მათი მონაცემებიც მრავალჯერაა შეჯერებული და დაზუსტებული სხვა წყაროებთან, თუმცა ცალკეული უზუსტობანი მაინც იქნება.

წიგნის მეორე ნაწილში წარმოდგენილია ეკლესიები მასში. მოღვაწე მღვდლების მღვდელმსახურების წლების ჩვენებით. დადგენილია ბევრი მათგანის გარდაცვალების თარიღი. ამ ნაწილში იმერეთის ზოგიერთი სოფლის წარმოუჩენლობა, რომელშიც ფაქტობრივად იყო ეკლესია, იმითაა განპირობებული, რომ ასეთი სოფლის მრევლი ეგზარქოსობის დაწესებისას და ახლო მომდევნო წლებში ისე შემცირებულა შავი ჭირისა და სხვადასხვა მოვლენების გამო, რომ გარკვეულ ეტაპზე მღვდელი არ ჰყავდათ. ამავე მიზეზით (მრევლის სიმცირის გამო),მოგვიანებით, ასეთი ეკლესიები დარჩნენ უშტატოდ და მიწერილი იქნენ სხვა ეკლესიებზე. წიგნის ამ ნაწილში სოფლების სახელწოდება მოცემულია იმდროინდელი (ეგზარქოსობისდრინდელი) სახელწოდებით. ზოგი მღვდლის ორი გვარით წარმოდგენა განპირობებულია, როგორც საბუთებში ორივე ფორმით არსებობით, ასევე ამ გვარის თანამედროვე ტრანსკრიპციით.

ჩვენს მიერ დაფიქსირებულია ეგზარქოსობისდროინდელ იმერეთში 1600-მდე მღვდლის მოღვაწეობა. მათი დიდი ნაწილი საზოგადოებისათვის დღემდე უცნობია. ზოგმა გვარმა მღვდელთა საგვარეულო-საოჯახო დინასტიები შექმნა. ასე მაგალი-

თად: აბესაძეების გვარიდან დასტურდება 13 მღვდლის მოღვაწეობა,

6

 ბარბაქაძეებიდან 12, გველესიანებიდან 10, გიორგაძეებიდან. 20, კანდელაკებიდან. 35, მაჭავარიანებიდან. 12, ნადირაძეებიდან.- 15, ტყემალაძეებიდან. 17, ყიფშიძეებიდან.. 12, ყუბანეიშვილებიდან. 11, ჩიხლაძეებიდან 15, ცქიტიშვილებიდან. 16, წერეთლებიდან. 18, ჭირაქაძეებიდან 10 და სხვა. ზოგ ეკლესიებში, ძირითადად, ერთი გვარის მღვდლები მსახურებდნენ ბაჯითის წმ. სამების ეკლესიაში. ტყემალაძეები, გომის მაცხოვრის ეკლესიაში. ჩაჩუები, გორდის მთავარანგელოზთა ეკლესიაში. ჩიხლაძეები, ეწრის წმ. გიორგის ეკლესიაში. კალაძეები, ვანის ღმრთისმშობლის შობის ეკლესიაში. ტაბატაძეები, ვაშლევის მაცხოვრის ამაღლების ეკლესიაში. ბარბაქაძეები, კიკნაველეთის ღმრთისმშობლის ეკლესიაში. კიკნაველიძეები, კორბოულის ღმრთისმშობლის ეკლესიაში. მაჭარაშვილები, ლეღვანის წმ. გიორგის ეკლესიაში. ვეფხვაძეები, ნიგვზარის წმ. იოანე ნათლისმცემლის ეკლესიაში. მაჭარაშვილები, სარეკის ღმრთისმშობლის ეკლესიაში.

ტყემალაძეები, საქარის მაცხოვრის ეკლესიაში. ფერაძეები, უსახელოს მთავარანგელოზის ეკლესიაში. ჯაოშვილები, ჩიხის. წმ. სამების ეკლესიაში. იაკობაშვილები, ჭილოვანის მაცხოვრის ეკლესიაში. ტყემალაძეები, ჭყვიშის წმ. გიორგის ეკლესიაში. ტაბიძეები, ჯვარისის წმ. გიორგის ეკლესიაში. გიორგაძეები და სხვა.

ვფიქრობთ წინამდებარე წიგნი დახმარებას გაუწევს საქართველოს ეკლესიის ისტორიისა და ქართულ ანთროპონიმთა მკვლევარებს, ასევე გენეალოგიით დაინტერესებულ პირებს.

მერაბ კეზევაძე

იმერეთში ეგზარქოსობის დროს აგებული და განახლებული ეკლესიების ნუსხა


1. ალავერდის წმ. გიორგის 1849წ. (ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი) ქვით

2. ალისმერეთის წმ. გიორგის 1830წ. (ბაღდათის მუნიციპალიტეტი) ხით

3. ალისმერეთის წმ. გიორგის 1910წ (ბაღდათის მუნიციპალიტეტი) ხით

4. ალისუბნის (ზედა) წმ. გიორგის 1885წ. (თერჯოლის მუნიციპალიტეტი) ხით

5. ალისუბნის (ქვედა) მთავარანგელოზის 1852წ. (თერჯოლის მუნიციპალიტეტი) ქვით. აღდგენილია

6. ალისუბნის (ქვედა) მთავარანგელოზის 1894წ. (თერჯოლის მუნიციპალიტეტი) ქვით. აღდგენილია

7 არგვეთის წმ. გიორგის 4 1874წ. (საჩხერის მუნიციპალიტეტი) ქვით 

8. აჭარის ღმრთისმშობლის 1849წ. (ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი) ხით

9 აჭარის ღმრთისმშობლის 1904წ. (ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი) ხით აღდგენილია

10 აჭარის ღმრთისმშობლის 1906წ. (ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი) ქვით

11. ახალბედისეულის მთავარანგელოზთა 1891წ. (ხონის მუნიციბალიტეტი) ქვით

12. ახალბედისეულის წმ. გიორგის 1815წ. (ხონის მუნიციბალიტეტი) ხით

13. ახალბედისეულის წმ. გიორგის 1847წ. (ხონის მუნიციბალიტეტი) ქვით

14. ახალსოფლის წმ. გიორგის 1869წ. (ტყიბულის მუნიციბალიტეტი) ქვით

“# ნიშნით აღნიშნულია განახლებული (აღდგენილი) ეკლესია.

15 ახალი თერჯოლის (მწუხარელა) მაცხოვრის ფერიცვალების 1807წ. (თერჯოლის მუნიციპალიტეტი) ხით

16  ბაბის წმ. გიორგის 1815წ. (ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი) ხით

17 ბაბის წმ. გიორგის 1882წ. (ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი) ქვით

18 ბაგინეთის მთავარანგელოზის 1835წ. (ვანის მუნიციპალიტეტი) ხით

19 . ბაგინეთის მთავარანგელოზის 1864წ. (ვანის მუნიციპალიტეტი) ხით

20. ბაზალეთის მაცხოვრის 1869წ. (ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი) ქვით

21. ბაზალეთის მაცხოვრის (სასაფლაოს) 1889წ. (ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი) ქვით

22. ბანოჯის წმ. გიორგის 1822წ. (წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი) ხით

23. ბანოჯის წმ. გიორგის 1861წ (წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი) ქვით

24. ბარდუბნის წმ. დავით და კონსტანტინეს 1862წ. (თერჯოლის მუნიციპალიტეტი)  ხით

25. ბარდუბნის წმ. დავით და კონსტანტინეს 1905წ. (თერჯოლის მუნიციპალიტეტი) ქვით

26 ბაღდათის წმ. გიორგის 1852წ. (თერჯოლის მუნიციპალიტეტი) ხით

27. ბაღდათის წმ. გიორგის (სასაფლაოს) 1803წ. (თერჯოლის მუნიციპალიტეტი) ხით

28.  ბაშის მაცხოვრის ფერიცვალების 1818წ. (სამტრედიის მუნიციპალიტეტი) ხით

29.  ბაშის მაცხოვრის ფერიცვალების 1874წ (სამტრედიის მუნიციპალიტეტი) ხით

30.  ბაშის მაცხოვრის ფერიცვალების 1883წ. (სამტრედიის მუნიციპალიტეტი) ხით

31. ბაშის სულიწმიდის გარდამოსვლის 1862წ. (სამტრედიის მუნიციპალიტეტი) ხით

32. ბაშის ღმრთისმშობლის შობის 1873წ. (სამტრედიის მუნიციპალიტეტი) ხით

33  ბაშის წმ. კოზმას და დამიანეს 1817წ. (სამტრედიის მუნიციპალიტეტი) ხით

34.  ბაშის წმ. კოზმას და დამიანეს 1851წ. (სამტრედიის მუნიციპალიტეტი) ხით

35 ბაშის წმ. კოზმას და დამიანეს 1885წ. (სამტრედიის მუნიციპალიტეტი) ხით

36  ბაჯითის წმ. სამების 1911წ. (საჩხერის მუნიციბალიტეტი) ქვით

37  ბერეთისის წმ. გიორგის 1862წ. (ჭიათურის მუნიციბალიტეტი) ქვით

38  ბაზვანის ღმრთისშობლის მიძინების 1809წ. (ვანის. მუნიციპალიტეტი) ქვით

39  ბაზვანის ღმრთისშობლის მიძინების 1852წ. (ვანის. მუნიციპალიტეტი) ქვით

40. ბზვანის წმ. გიორგის 1852წ. (ვანის. მუნიციპალიტეტი) ქვით

41. ბიღის წმ. გიორგის 1884წ. (ჭიათურის მუნიციბალიტეტი) ქვით

42.  ბოსლევის წმ. გიორგის 1867წ. (ზესტაფონის მუნიციბალიტეტი) ქვით

43. ბოსლევის წმ. გიორგის 1802წ. (ზესტაფონის მუნიციბალიტეტი) ხით

44. ბოსლევის წმ. იოანე ნათლისმცემლის 1850წ. (ზესტაფონის მუნიციბალიტეტი) ხით

45 ბოსლევის წმ. კვირიკეს და ივლიტეს 1850წ. (ხარაგულის მუნიციბალიტეტი) ხით

46  ბჟინევის წმ. გიორგის 1802წ. (ხარაგაულის მუნიციბალიტეტი) ქვით

47  გადიდის წმ. გიორგის 1864წ. (ვანის მუნიციპალიტეტი) ხით

48 გეგუთის მაცხოვრის ამაღლების 1888წ. (წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი) ხით

49 გეგუთის წმ. გიორგის 1915წ. (წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი) ქვით

10

50  გეზრულის მაცხოვრის 1870წ. (ჭიათურის მუნიციპალიტეტი) ხით

51 გეზრულის წმ. გიორგის 1858წ. (ჭიათურის მუნიციპალიტეტი) ხით

52  გელავერის წმ. მარინეს 1878წ. (ხონის მუნიციბალიტეტი) ხით

53  გვაზაურის მთავარანგელოზის 1820წ. (ხონის მუნიციბალიტეტი) ხით

54 გვაზაურის მთავარანგელოზის 1870 (ხონის მუნიციბალიტეტი) ხით

55 გვიშტიბის მთავარანგელოზის 1859წ. (წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი) ხით

56  გვიშტიბის ღმრთისმშობლის 1887წ. (წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი) ქვით

57  გვიშტიბის წმ. გიორგის 1868წ. (წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი) ქვით

58  გოგნის მაცხოვრის ფერიცვალების 1890წ. (თერჯოლის მუნიციბალიტეტი) ქვით

59  გოდოგნის მაცხოვრის ჯვარცმის 1880წ. (თერჯოლის მუნიციბალიტეტი) ქვით

60 გოლათუბნის წმ. გიორგის1853წ. (ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი) ქვით

61 გომის მაცხოვრის მირქმის 1817წ. (სამტრედიის მუნიციპალიტეტი) ხით

62 გომის მაცხოვრის მირქმის 1862წ. (სამტრედიის მუნიციპალიტეტი) ხით

63 გორდის მთავარანგელოზის 1835წ. (ხონის მუნიციბალიტეტი) ქვით

64 გორის მაცხოვრის აღდგომის 1830წ. (ვანის მუნიციპალიტეტი) ხით

65  გორის მაცხოვრის აღდგომის 1873წ.  ქვით

66 გორის მთავარანგელოზთა 1837წ. ხით

67 გორის მთავარანგელოზთა 1866წ. ხით

68  გორისის წმ. გიორგის 1871წ. (საჩხერის მუნიციბალიტეტი) ხით

69 გორისის წმ. გიორგის 1877წ. (საჩხერის მუნიციბალიტეტი) ქვით

70 გუბის მაცხოვრის ამაღლების 1820წ. (ხონის მუნიციბალიტეტი) ხით

71 გუბის მაცხოვრის ამაღლების 1864წ. (ხონის მუნიციბალიტეტი) ხით

72 გუბის წმ. გიორგის 1890წ. (ხონის მუნიციბალიტეტი) ქვით

73. გუბისწყლისპირის (გუბისწყლის) მაცხოვრის ფერიცვალების 1875წ. (წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი) ხით

74 გუმათის მთავარანგელოზთა 1909წ. (წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი) ქვით

75 გუმბრის წმ. ბარბარეს 1888წ. (წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი) ქვით

76  გუნდაეთის წმ. გიორგის 1850წ. (ჭიათურის მუნიციბალიტეტი) ქვით

77 გურნის წმ. გიორგის 1893წ. (ტყიბულის მუნიციპალიტეტი) ქვით

78.  დაბაძვლის მაცხოვრის ფერიცვალების 1911წ. (ტყიბულის მუნიციბალიტეტი) ქვით

79 დარბაიძეების წმ. გიორგის 1818წ. (საჩხერის მუნიციპალიტეტი)  ქვით

80 დარყის მთავარანგელოზ მიქაელის #. 1896წ. (საჩხერის მუნიციპალიტეტი) ხით

81  დარყის მთავარანგელოზ მიქაელის 1907წ. (საჩხერის მუნიციპალიტეტი) ხით

82  დაფნარის ღმრთისმშობლის 1860წ. (სამტრედიის მუნიციპალიტეტი) ხით

83  დედალაურის წმ. გიორგის 1820წ. (ხონის მუნიციპალიტეტი) ხით

84 დედალაურის წმ. გიორგის 1862წ. (ხონის მუნიციპალიტეტი) ხით

85 დედალაურის წმ. გიორგის 1867წ. (ხონის მუნიციპალიტეტი) ქვით

86 დედაღვთისის ღმრთისმშობლის მიძინების 1875წ. (საჩხერის მუნიციპალიტეტი) ქვით

87  დეისის წმ. კვირიკეს და ივლიტეს 1862წ. (ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი) ქვით

88 დიდი ჯიხაიშის ქაშვეთის წმ. გიორგის 1838წ. (სამტრედიის მუნიციპალიტეტი) ხით

89 დიდი ჯიხაიშის ქაშვეთის წმ. გიორგის 1886წ. (სამტრედიის მუნიციპალიტეტი) ხით

90 დიდი ჯიხაიშის ღმრთისმშობლის 1883წ. (სამტრედიის მუნიციპალიტეტი) ხით

91 დიდი ჯიხაიშის წმ. გიორგის (სამტრედიის მუნიციპალიტეტი)1838წ ხით

92 დიდი ჯიხაიშის წმ. გიორგის (დიდიძეების) 1861წ. (სამტრედიის მუნიციპალიტეტი) ხით

93 დიდი ჯიხაიშის წმ. გიორგის (ეზოსხატის) 1843წ. (სამტრედიის მუნიციპალიტეტი) ხით

94 დიდი ჯიხაიშის წმ. გიორგის (ეზოსხატის) 1874წ. (სამტრედიის მუნიციპალიტეტი) აგურ.

95 დიდი ჯიხაიშის წმ. გიორგის (სერგიეთის) 1834წ. (სამტრედიის მუნიციპალიტეტი) ხით

96წ. დიდი ჯიხაიშის წმ. გიორგის (სერგიეთის) 1880წ. (სამტრედიის მუნიციპალიტეტი) ხით

97 დიდღვაბუნის წმ. გიორგის 1841წ (ხონის მუნიციპალიტეტი)  ხით

98  დილიკაურის ღმრთისმშობლის მიძინების 1850წ (ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი) ქვით

99 დილიკაურის წმ. გიორგის 1814წ (ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი) ხით

100 დილიკაურის წმ. გიორგის (ნიჟარეულის) 1817წ (ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი) ხით

101 დილიკაურის წმ. გიორგის (ნიჟარეულის)) 1884წ. (ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი) ხით

109 დიმის მთავარანგელოზთა. 1872წ. (ბაღდათის მუნიციპალიტეტი)  ქვით

108 დიმის წმ. გიორგის 1870 | ხით

103 დიმის წმ. გიორგის 1870წ. (ბაღდათის მუნიციპალიტეტი) ხით

104 დიხაშხოს წმ. სამების 1870წ. (ვანის მუნიციპალიტეტი)  ქვით

105 დუნთის მთავარანგელოზ მიქაელის 1894წ. (საჩხერის მუნიციპალიტეტი)  ქვით

106 დურევის მაცხოვრის ამაღლების  1895 ქვით (საჩხერის მუნიციპალიტეტი) 107

დურევის მთავარანგელოზთა  1862 ქვით

108 დუცხუნის ღმრთისმშობლის 1868 ხით (ვანის მუნიციპალიტეტი)

109 ერეთის წმ. გიორგის 1908 ქვით (ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი)

110 ეწერბაშის მაცხოვრის ამაღლების 1873 ხით (სამტრედიის მუნიციპალიტეტი)

111 ეწრის ღმრთისმშობლის შობის 1868 ხით (თერჯოლის მუნიციპალიტეტი)

112 ეწრის წმ. გიორგის 1830 ხით (სამტრედიის მუნიციპალიტეტი)

113 ეწრის წმ. გიორგის 1885 ხით (სამტრედიის მუნიციპალიტეტი)

114 ვაკისუბნის (ქუთაისი) წმ+ გიორგის  1879 ხით

115 ვანის მაცხოვრის ამაღლების 1886 ხით

116 ვანის მთავარანგელოზთა 1886 ხით

117 ვანის წმ. გიორგის 1830 ხით 

14

118 ვანის მაცხოვრის ფერიცვალების 1870 ხით (zიათურის მუნიციპალიტეტი)

119 ვარდიგორის მაცხოვრის ფერიცვალების 1862 ქვით (თერჯოლის მუნიციპალიტეტი)

120 ვაშლევის მაცხოვრის ამაღლების 1821 ხით (ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი)

121 ვაშლევის მაცხოვრის ამაღლების 1849 ხით

122 ვაჭევის წმ. გიორგის 1884 ქვით (ჭიათურის მუნიციპალიტეტი)

123 ვახანის წმ. გიორგის 1874 ხით  (ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი)

124 ვახანის წმ. იოანე ნათლისმცემლის  1850 ხით

125 ზარათის წმ. კვირიკეს და ივლიტეს 1899 ქვით (წძალტუბოს მუნიციპალიტეტი)

126 ზეგნის მაცხოვრის ჯვარცმის 1812 ხით (ბაღდათის მუნიციპალიტეტი)

127  ზეგნის მაცხოვრის ჯვარცმის 1835 ხით

128  ზეგნის მაცხოვრის ჯვარცმის 1899 ხით

129 ზეგნის წმ. გიორგის 1814 ხით

130 ზეგნის წმ. გიორგის 1894 ხით

131 ზედა დიმის წმ. გიორგის 1811 ხით (ბაღდათის მუნიციპალიტეტი)

132 ზედა მესხეთის წმ. გიორგის  1874 ხით (წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი)

133 ზედა რგანის მთავარანგელოზის  1884 ხით (ჭიათურის მუნიციპალიტეტი)

15

134 ზედუბნის წმ. გიორგის 1914 ქვით   (ტძიბულის მუნიციპალიტეტი)

135 ზედუბნის წმ. კოზმას და დამიანეს 1876 ქვით (ჭიათურის მუნიციპალიტეტი) 

136 ზედუბნის ღმრთისმშობლის 1848 ხით (ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი)

137 ზეკარის წმ. ბარბარეს 1815 ხით (ბაღდათის მუნიციპალიტეტი)

138 ზეკარის წმ. გიორგის 1829 ხით

139 ზეკვეცის ღმრთისმშობლის 1878 ქვით (zიათურის მუნიციპალიტეტი)

140 ზენობნის წმ. სამების  1883 ხით (ვანის მუნიციპალიტეტი)

141 ზესტაფონის (ძვირილა) წმ. დავით და კონსტანტინეს 1899 ქვით

142 ზესტაფონის (ძვირილა) წმ. იოანე ნათლისმცემლის 1873 ხით

143 ზესტაფონის (ძვირილა) წმ. იოანე ნათლისმცემლის  1886 ხით

144 ზვარის წმ. გიორგის  1853 ხით (ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი)

145 ზვარის წმ. გიორგის  1899 ხით

146 ზოდის წმ. გიორგის 1850 ქვით (ჭიათურის მუნიციპალიტეტი)

147 ზოდის წმ. გიორგის  1884 ქვით

16

148 ზოდის წმ. ნიკოლოზის 1913 ქვით

149 ზოვრეთის მთავარანგელოზის  1891 ქვით (ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი)

150 ზოვრეთის წმ. გიორგის  1901 ქვით

151 თავასის მაცხოვრის ამაღლების 1888 ქვით (თერჯოლის მუნიციპალიტეტი)

152 თავასის წმ. სამების 1892 ქვით

153 თერჯოლის წმ. გიორგის (გოფანთის)  1892 ქვით

154 თერჯოლის წმ. გიორგის (ჭაბუკთის) 1812 ქვით

155 თერჯოლის წმ. გიორგის (ჭაბუკთის) 1884 ქვით

156 თვალუეთის წმ. გიორგის 1890 ქვით (ჭიათურის მუნიციპალიტეტი)

157 თვრინის მაცხოვრის ამაღლების 1873 ქვით (ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი)

158 თუზის წმ. გიორგის  1873 ქვით (თერჯოლის მუნიციპალიტეტი)

159 თხილთაწყაროს წმ. გიორგის 1882 ქვით (თერჯოლის მუნიციპალიტეტი)

160 იანეთის ღმრთისმშობლის შობის   1871 ხით (სამტრედიის მუნიციპალიტეტი)

161 ივანდიდის წმ. გიორგის 1859 ხით (ხონის მუნიციპალიტეტი)

162 ითხვისის წმ. იოანე ნათლისმცემლის 1845 ქვით (zიათურის მუნიციპალიტეტი)

163 ილემის ღმრთისმშობლის 1886 ქვით (ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი)

17

164 ილემის წმ. გიორგის 1904 ქვით

165 ილემის წმ. გიორგის (სასაფლაოს) 1896 ქვით

166 იმერუხუთის წმ. კვირიკეს და ივლიტეს 1850 ხით (ვანის მუნიციპალიტეტი)

167 ინაშაურის ღმრთისმშობლის შობის 1872 ქვით (ვანის მუნიციპალიტეტი)

168 ისრითის წმ. გიორგის 1894 ქვით (ვანის მუნიციპალიტეტი)

169 იცქისის მაცხოვრის  1871 ხით (საჩხერის მუნიციპალიტეტი)

170 კალვათის წმ. გიორგის 1898 ქვით (საჩხერის მუნიციპალიტეტი)

171 კაცხის წმ. გიორგის 1884 ქვით (ჭიათურის მუნიციპალიტეტი)

172 კვალითის ღმრთისმშობლის  1848 ხით (ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი)

173 კვალითის წმ. გიორგის (დანაეთის) 1820 ხით

174 კვალითის წმ. გიორგის (დანაეთის) 1877 ხით

175 კვალითის წმ. გიორგის (ჭაბუკთის) 1876 ხით

176 კვალითის წმ. ბარბარეს 1890 ხით

177კვალითის წმ. ბარბარეს 1902 ქვით

178კვახჭირის მთავარანგელოზთა 1831 ხით (თერჰოლის მუნიციპალიტეტი)

179 კვახჭირის მთავარანგელოზთა 1890 ხით

180 კითხიჰის წმ. ილიას 1873 ქვით (ტყიბულის მუნიციპალიტეტი)

18

181 კინოთის წმ. გიორგის  1822 ხით (ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი)

182 კინოთის წმ. გიორგის  1892 ხით

183 კინჩხის წმ. გიორგის 1835 ხით (ხონის მუნიციპალიტეტი)

184 კინჩხის წმ. გიორგის 1840 ხით

185 კინჩხის წმ. გიორგის 1861 ქვით

186 კიცხის წმ. გიორგის 1848 ქვით (ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი)

187 კიცხის იგორეთის ღმრთისმშობლის  1848 ქვით

188 კლდეეთის წმ. გიორგის 1826 ქვით (ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი)

189 კოკის მაცხოვრის 1905 ქვით (ტძიბულის მუნიციპალიტეტი)

190 კონტუათის მაცხოვრის ფერიცვალების 1875 ხით (ხონის მუნიციპალიტეტი)

191 კორბოულის ღმრთისმშობლის 1862 ქვით (საჩხერის მუნიციპალიტეტი)

192 კორბოულის ღმრთისმშობლის 1880 ქვით

193 კორბოულის წმ. გიორგის (ყლევის) 1878 ქვით 

194 კულაშის მაცხოვრის 1844 ხით (სამტრედიის მუნიციპალიტეტი)

195 კულაშის მაცხოვრის ჯვარცმის 1872 ხით

196 კულაშის მაცხოვრის ჯვარცმის  1895 ხით

197 კულაშის მთავარანგელოზთა 1820 ხით

198 კულაშის მთავარანგელოზთა 1874 ხით

19

199 კულაშის წმ. იოაკიმეს და ანას  1833 ხით

200 კურსების ქაშვეთის წმ. გიორგის 1861 ქვით (ტყიბულის მუნიციპალიტეტი)

201 კურსების (ქველობანი) მთავარანგელოზთა 1890 ქვით

202 კუშუბაურის მაცხოვრის ჯვარცმის 1860 ქვით (ვანის მუნიციპალიტეტი)

203 კუხის მაცხოვრის ფერიცვალების 1859 ქვით (ხონის მუნიციპალიტეტი)

204 კუხის წმ. გიორგის  1885 ხით

205 ლაშის ღმრთისმშობლის მიყინების 1823 ხით (ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი)

206 ლახუნდარის ღმრთისმშობლის შობის 1825 ხით (ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი)

207 ლეღვანის წმ. გიორგის 1850 ქვით (ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი)

208 ლეყერეთის ღმრთისმშობლის მიძინების 1843 ქვით (ტყიბულის მუნიციპალიტეტი)

209 ლიჩის წმ. გიორგის 1865 ხით (საჩხერის მუნიციპალიტეტი)

210 ლიჩის წმ. გიორგის (კარათის) 1898 ქვით

211 მათხოჯის წმ. ვასილის  1869 ქვით (ხონის მუნიციპალიტეტი)

212 მანდაეთის წმ. გიორგის 1855 ქვით (ჭიათურის მუნიციპალიტეტი)

213 მანდიკორის წმ. გიორგის  1880 ქვით (ტყიბულის მუნიციპალიტეტი)

20

214 მარელისის მაცხოვრის ამაღლების  1834 ქვით (ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი)

215 მარელისის მაცხოვრის ამაღლების 1898 ქვით

216 მარტოთუბნის წმ. გიორგის   1888 ქვით (ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი)

217 მარტოთუბნის წმ. გიორგის   1893 ხით

218 მაქათუბნის ღმრთისმშობლის  1818 ხით (ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი)

219 მაქათუბნის ღმრთისმშობლის  1849 ხით

220 მაქათუბნის წმ. გიორგის 1818 ხით

221 მაქათუბნის წმ. გიორგის  1882 ქვით

222 მაღლაკის (ზედა) მაცხოვრის 1888 ქვით (წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი)

223 მაღლაკის (ზედა) ღმრთისმშობლის შობის 1860 ხით

224 მაღლაკის (ზედა) ღმრთისმშობლის შობის 1896 ხით

225 მაღლაკის (ზედა) ღმრთისმშობლის შობის 1888 ქვით

226 მაღლაკის (ქვედა) მაცხოვრის ამაღლების 1887 ქვით

227 მაღლაკის (ქვედა) მთავარანგელოზის 1894 ხით

228 მაღლაკის (ქვედა) წმ. გიორგის 1860 ხით

229 მაჩიტაურის მთავარანგელოზის 1890 ქვით  (თერჯოლის მუნიციპალიტეტი)

230 მელაურის მთავარანგელოზის 1820 ხით (სამტრედიის მუნიციპალიტეტი)

231 მელაურის მთავარანგელოზის 1874 ხით

232 მელოურის წმ. გიორგის 1889 ხით (წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი) 

21

233 მერევის წმ. გიორგის 1840 ქვით (ჭიათურის მუნიციპალიტეტი)

234 მერჯევის წმ. სამების  1862 ქვით (საჩხერის მუნიციპალიტეტი)

235 მერჯევის წმ. სამების 1890 ქვით

236 მეჩხეთურის წმ. გიორგის 1820 ხით (ჭიათურის მუნიციპალიტეტი)

237 მეჩხეთურის წმ. გიორგის 1858 ხით

238 მიროწმიდის წმ. ნიკოლოზის  1863 ქვით (ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი)

239 მორძგვეთის წმ. გიორგის 1820 ხით (ჭიათურის მუნიციპალიტეტი)

240 მორძგვეთის წმ. გიორგის  1872 ხით

241 მორძგვეთის წმ. გიორგის 1890 ქვით

242 მოტყიარის წმ. გიორგის 1849 ქვით (ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი)

243 მოყვის წმ. გიორგის 1840 ქვით (საჩხერის მუნიციპალიტეტი)

244 მოხვის წმ. გიორგის 1818 ხით (საჩხერის მუნიციპალიტეტი)

245 მოხვის წმ. გიორგის 1850 ქვით

246 მოხვის წმ. გიორგის  1865 ქვით 

247 მოხვის წმ. სამების  1871 ხით

248 მუხაყრუის ღმრთისმშობლის შობის 1862 ხით (სამტრედიის მუნიციპალიტეტი)

249 მუხაყრუის ღმრთისმშობლის შობის 1903 ხით

22

250 მუხაყრუის წმ. კვირიკეს და ივლიტეს 1847 ქვით

251 მუხაყრუის წმ. კვირიკეს და ივლიტეს 1897 ქვით

252 მუხაყრუის წმ. გიორგის 1856 ხით

253 მუხიანისს მაცხოვრის ფერისცვალების 1887 ხით (წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი)

254 მუხურის მთავარანგელოზთა 1893 ხით (ანძროხევის უბნის)  (ტყიბულის მუნიციპალიტეტი)

255 მუხურის წმ. ბარბარეს 1892 ქვით (ვარდოსანიძეების უბნის)

256 მუხურის წმ. გიორგის 1881 ქვით (აბესაძეების უბნის)

257 მუხურის წმ. გიორგის (ბრილის)  1848 ხით

258 მუხურის წმ. გიორგის (საკვირაოს) 1845 ქვით

259 მუხურის წმ. სიმონის 1892 ქვით

260 მღვიმევის წმ. ბარბარეს   1886 ქვით (ჭიათურის მუნიციპალიტეტი)

261 მწყეერისციხის წმ. გიორგის 1883 ქვით (ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი)

262 ნაბოსლევის წმ. გიორგის   1914 ქვით (ტყიბულის მუნიციპალიტეტი)

263 ნაგარევის მთავარანგელოზის 1889 ქვით (თერჯოლის მუნიციპალიტეტი)

264 ნადაბურის წმ. თედორე ტირონის  1827 ხით (ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი)

265 ნადაბურის წმ. თედორე ტირონის  1899 ხით

23

266 ნავარძეთის მაცხოვრის ამაღლების 1892 ქვით (ჭიათურის მუნიციპალიტეტი)

267 ნავენახევის წმ. გიორგის  1827 ხით (თერჯოლის მუნიციპალიტეტი)

268 ნავენახევის წმ. გიორგის  1862 ქვით

269 ნამოხვანის წმ. გიორგის 1828 ხით (წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი)

270 ნახშირღელის ღმრთისმშობლის შობის 1840 ხით (თერჯოლის მუნიციპალიტეტი)

271 ნახშირღელის ღმრთისმშობლის შობის 1867 ქვით

272 ნახშირღელის ღმრთისმშობლის შობის  1898 ქვით

273 ნებოძირის წმ. გიორგის 1864 ქვით (ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი)

274 ნიგვზარის იოანე ნათლისმცემლის 1861 ქვით (საჩხერის მუნიციპალიტეტი)

275 ნიგოზეთის წმ. გიორგის  1886 ქვით (ჭიათურის მუნიციპალიტეტი)

276 ნიგორზღვის წმ. გიორგის  1845 ხით (სამტრედიის მუნიციპალიტეტი)

277 ნიგორზღვის წმ. გიორგის  1861 ხით

278 ნიგორზღვის წმ. გიორგის  1874 ქვით

279 ნიგორზღვის წმ. გიორგის  1889 ხით

280 ნოღის წმ. გიორგის 1862 ხით (სამტრედიის მუნიციპალიტეტი)

281 ნოღის წმ. გიორგის 1912 ქვით

24

282 ნუნისის ღმრთისმშობლის  1894 ქვით (ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი)

283 ობჩის ღმრთისმშობლის მიყინების 1826 ხით (ბაღდათის მუნიციპალიტეტი)

284 ობჩის ღმრთისმშობლის მიყინების  1885 ხით

285 ობჩის წმ. გიორგის 1812 ქვით

286 ობჩის იოანე ნათლისმცემლის 1905 ხით

287 ოდილაურის წმ. გიორგის  1823 ხით (თერჯოლის მუნიციპალიტეტი)

288 ოდილაურის წმ. გიორგის  1882 ქვით

289 ონჯოხეთის მაცხოვრის ფერიცვალების  1860 ხით (ვანის მუნიციპალიტეტი)

290 ოსუნელის წმ. გიორგის 1841 ქვით (ხონის მუნიციპალიტეტი)

291 ოფეთის (ახალი) მთავარანგელოზის  1855 ქვით (სამტრედიის მუნიციპალიტეტი)

292 ოფეთის (ახალი) მთავარანგელოზის 1904 ქვით

293 ოფეთის (ყველი) მთავარანგელოზის  1893 ქვით

294 ოფშკვითის (ზემო) წმ. გიორგის 1876 ქვით (წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი)

295 ოფშკვითის წმ. იოანე ნათლისმცემლის 1820 ხით

296 ოფშკვითის (ქვემო)  ღმრთისმშობლის შობის 1878 ქვით

297 ოფშკვითის (ქვემო)  ღმრთისმშობლის შობის  1886 ქვით

25

298 ოჯოლის ღმრთისმშობლის მიყინების 1865 ქვით (ტყიბულის მუნიციპალიტეტი)

299 პატარა ჯიხაიშის მაცხოვრის 1898 ქვით  (ხონის მუნიციპალიტეტი)

300 პატარა ჯიხაიშის წმ. გიორგის 1820 ხით

301 პატრიკეთის წმ. გიორგის 1893 ქვით (წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი)

302 პერევისის წმ. გიორგის 1894 ქვით (ჭიათურის მუნიციპალიტეტი)

303 ჟონეთის მაცხოვრის ფერიცვალების 1840 ქვით (წყალტუბოის მუნიციპალიტეტი)

304 ჟონეთის მაცხოვრის ფერიცვალების 1876 ქვით

305 რგანის წმ. გიორგის 1892 ქვით (ჭიათურის მუნიციპალიტეტი)

306 რიონის მაცხოვრის ფერიცვალების 1873 ქვით (წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი)

307 რკვიის წმ. კვირიკეს და ივლიტეს  1850 ხით (ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი)

308 როდინაულის ღმრთისმშობლის შობის 1845 ხით (ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი)

309 როდინაულის მაცხოვრის ამაღლების 1894 ქვით

310 რომანეთის წმ. გიორგის 1853 ხით (ვანის მუნიციპალიტეტი)

311 რომანეთის წმ. გიორგის 1904 ხით

312 რონდიშის მთავარანგელოზთა 1838 ხით (ხონის მუნიციპალიტეტი)

26

313 როხის მთავარანგელოზთა 1882 ხით (ბაღდათის მუნიციპალიტეტი)

314 როხის ღმრთისმშობლის მიყინების 1873 ხით

315 რუფოთის წმ. გიორგის 1893 ქვით (თერჯოლის მუნიციპალიტეტი)

316 რცხილათის წმ. გიორგის  1834 ხით (ჭიათურის მუნიციპალიტეტი)

317 რცხილათის წმ. გიორგის 1893 ხით

318 საბაჟოს წმ. დიმიტრის 1889 ხით (ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი)

319 საბეკის ღმრთისმშობლის მიძინების 1890 ხით (ვანის მუნიციპალიტეტი)

320 საბეკის ღმრთისმშობლის შობის 1815 ხით

321 საბეს წმ. გიორგის  1830 ხით (ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი)

322 საბეს წმ. გიორგის  1848 ქვით

323 საზანოს მაცხოვრის ფერიცვალების 1854 ქვით (თერჯოლის მუნიციპალიტეტი)

324 საზანოს მაცხოვრის ფერიცვალების 1881 ქვით

325 საზანოს მაცხოვრის ფერიცვალების 1909 ქვით

326 საზანოს მთავარანგელოზის 1840 ქვით

327 საზანოს მთავარანგელოზის 1848 ქვით

328 საზანოს მთავარანგელოზის 1872 ქვით

329 საზანოს მთავარანგელოზის 1872 ქვით

330 საზანოს მთავარანგელოზის  1898 ქვით

331 საზანოს ღმრთისმშობლის მიყინების 1817 ხით

27

332 საზანოს ღმრთისმშობლის მიძინების 1886 ქვით

333 საზანოს წმ. გიორგის 1866 ქვით

334 საზანოს წმ. სამების 1852 ქვით

335 საირხის წმ. ნიკოლოზის  1862 ქვით (საჩხერის მუნიციპალიტეტი)

336 საკოპაძეოს წმ. გიორგის 1852 ხით (ბაღდათის მუნიციპალიტეტი)

337 საკოპაძეოს წმ. გიორგის 1905 ხით

338 საკრაულას (კიკნკაველეთის) წმ. გიორგის (ქვედა) 1820 ხით (ბაღდათის მუნიციპალიტეტი)

339 საკრაულას (კიკნკაველეთის) წმ. გიორგის (ქვედა)  1898 ხით

340 საკრაულას (კიკნაეველეთის) ღმრთისმშობლის მიძინების 1850 ქვით

341 საკურწის წმ. გიორგის   1835 ხით (ჭიათურის მუნიციპალიტეტი)

342 საკურწის წმ. გიორგის  1893 ქვით

343 სალომინაოს ღმრთისმშობლის შობის 1848 ხით (ვანის მუნიციპალიტეტი)

344 სალომინაოს ღმრთისმშობლის შობის 1884 ქვით

345 სალომინაოს წმ. გიორგის 1863 ხით

346 სალომინაოს წმ .გიორგის 1898 ხით

347 სალომინაოს წმ. გიორგის (ჯიხეთის) 1900 ხით

348 სალხინოს სულიწმინდის მოფენის  1862 ხით (ვანის მუნიციპალიტეტი)

349 სალხინოს სულიწმინდის მოფენის   1891 ხით

28

350 სამტრედიის წმ. გიორგის 1899 ხით

351 სამტრედიის წმ. გიორგის 1909 ქვით

352 სამტრედიის წმ. იოანე ნათლისმცემლის 1888 ხით

353 სანავარდოს (სამტრედია) მაცხოვრის 1844 ხით

354 სანახშირის წმ. გიორგის  1872 ხით (ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი)

355 სანახშირის წმ. გიორგის  1914 ხით

356 სარგვეშის წმ. გიორგის 1898 ქვით (ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი)

357 სარეკის ღმრთისმშობლის შობის 1814 ქვით (საჩხერის მუნიციპალიტეტი)

358 სარეკის ღმრთისმშობლის შობის 1868 ქვით

359 სარქველთუბნის მთავარანგელოზის 1826 ქვით (ჭიათურის მუნიციპალიტეტი)

360 სარქველთუბნის მთავარანგელოზის 1899 ქვით

361 საქარის მაცხოვრის ფერიცვალების 1867 ქვით (ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი)

362 საქარის (დაბლა) წმ. გიორგის 1856 ქვით

363 საქარის ჰვართამაღლების 1870 ქვით

364 საღანძილის ღმრთისმშობლის შობის 1814 ხით  (ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი)

365 საღანძილის ღმრთისმშობლის შობის 1850 ხით

366 საღანძილის წმ. გიორგის 1861 ხით

367 საღვინის ღმრთისმშობლის შობის 1861 ხით (ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი)

368 საღვინის წმ. გიორგის 1911 ქვით

29

369 საძულიის მაცხოვრის  1881 ხით (წძალტუბოს მუნიციპალიტეტი)

370 საძულიის მთავარანგელოზის   1890 ქვით

371 საჩხერის წმ. ნინოს 1910 ქვით

372 საწაბლის მთავარანგელოზთა 1848 ხით (ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი)

373 საწირის წმ. იოანე ნათლისმცემლის 1871 ქვით (ტძიბულის მუნიციპალიტეტი)

374 საწისქვილოს მაცხოვრის 1835 ქვით (ხონის მუნიციპალიტეტი)

375 საწულუკიყეოს წმ. კვირიკეს და ივლიტეს 1860 ქვით (ხონის მუნიციპალიტეტი)

376 საჯავახოს (ბარსაჯავახოს) ღმრთისშობლის შობის 1852 ხით (სამტრედიის მუნიციპალიტეტი)

377 საჯავახოს (ბარსაჯავახოს) ღმრთისშობლის შობის 1871 ხით

378 საჯავახოს (ბარსაჯავახოს) ღმრთისშობლის შობის 1912 ხით

379 საჯავახოს წმ. იოანე ნათლისმცემლის  1841 ქვით

380 სვერის წმ. იოანე ნათლისმცემლის 1880 ქვით (ჭიათურის მუნიციპალიტეტი)

381 სვირის მაცხოვრის ამაღლების 1824 ხით (ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი)

382 სვირის მაცხოვრის ამაღლების 1902 ხით

383 სვირის წმ. თომა მოციქულის  1839 ხით

30

384 სვირის წმ. თომა მოციქულის 1912 ქვით

385 სვირის წმ. გიორგის 1854 ქვით

386 სიმონეთის მაცხოვრის ფერიცვალების 1877 ქვით (სათემოს)  (თერჯოლის მუნიციპალიტეტი)

387 სიმონეთის მთავარანგელოზის (კოჟის) 1873 ქვით

388 სიმონეთის წმ. გიორგის 1875 ქვით

389 სიქთარვის მაცხოვრის ფერიცვალების 1893 ქვით  (თერჯოლის მუნიციპალიტეტი)

390 სიქთარვის ღმრთისმშობლის ტაყრად მიძვანების 1818 ხით

391 სიქთარვის ღმრთისმშობლის ტაყრად მიძვანების 1900 ქვით

392 სკანდის მთავარანგელოზის  1875 ქვით (თერჯოლის მუნიციპალიტეტი)

393 სკანდის მთავარანგელოზის  1901 ქვით

394 სკანდის წმ. ბარბარეს  1834 ხით

395 სკანდის წმ. ბარბარეს 1901 ხით

396 სკინდორის წმ. გიორგის  1873 ქვით (zიათურის მუნიციპალიტეტი)

397 სპეთის მაცხოვრის ამაღლების  1893 ქვით (საჩხერის მუნიციპალიტეტი)

398 სულორის (დვალიშვილების) წმ. გიორგის  1862 ქვით (ვანის მუნიციპალიტეტი)

399 სუხჩის ღმრთისმშობლის  1827 ქვით (ხონის მუნიციპალიტეტი)

31

400 სხვიტორის მაცხოვრის  1880 ქვით (საჩხერის მუნიციპალიტეტი)

401 სხლითის წმ. გიორგის 1892 ქვით (ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი)

402 ტაბაკინის (გენებაურის) წმ. გიორგის 1890 ხით (ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი)

403 ტელეფის წმ. გიორგის 1881 ხით (თერჯოლის მუნიციპალიტეტი)

404 ტობანიერის (ეწერტობანიერის) წმ+სამების 1855 ქვით  (ვანის მუნიციპალიტეტი)

405 ტობანიერის წმ. გიორგის 1891 ხით

406 ტყაჩირის წმ. კვირიკეს და ივლიტეს 1907 ქვით (წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი)

407 ტყელვანის წმ. სტეფანეს  1851 ხით (ვანის მუნიციპალიტეტი)

408 ტყემლოვანის ღმრთისმშობლის 1858 ქვით (ჭიათურის მუნიციპალიტეტი)

409 ტყიბულის წმ. გიორგის  1864 ხით

410 ტყიბულის წმ. გიორგის 1898 ქვით

411 უზუმთის წმ. გიორგის 1900 ქვით (საჩხერის მუნიციპალიტეტი)

412 უკანეთის მაცხოვრის (ქაჭარის)  1826  ხით (წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი)

413 უკანეთის მაცხოვრის ფერიცვალების 1865 ხით

414 უსახელოს მთავარანგელოზის 1863 ქვით (ჭიათურის მუნიციპალიტეტი)

32

415 უსახელოს მთავარანგელოზის  1913 ქვით

416 უჩამეთის წმ. გიორგის 1848 ხით (ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი)

417 უძლოურის მაცხოვრის  1843 ქვით (ხონის მუნიციპალიტეტი)

418 უხუთის ღმრთისმშობლის შობის 1840 ხით (ვანის მუნიციპალიტეტი)

419 უხუთის ღმრთისმშობლის შობის 1884 ქვით

420 უხუთის წმ. გიორგის 1856 ხით

421 უხუთის წმ. გიორგის 1880 ხით

422 ფარცხანაყანევის მაცხოვრის ამაღლების 1851 ხით (წყალტუბოსს მუნიციპალიტეტი)

423 ფარცხანაყანევის ქაშვეთის წმ. გიორგის  1820 ხით

424 ფარცხანაყანევის ქაშვეთის წმ. გიორგის  1862 ხით

425 ფარცხანაყანევის ქაშვეთის წმ. გიორგის  1903 ქვით

426 ფარცხანაყანევის წმ. გიორგის  1891 ქვით

427 ფარცხნალის მაცხოვრის 1820 ქვით  (ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი)

428 ფარცხნალის მაცხოვრის  1860 ქვით

429 ფარცხნალის მაცხოვრის 1896 ქვით

430 ფარცხნალის წმ. იოანე ნათლისმცემლის 1862 ქვით

431 ფაქუთის მაცხოვრის ფერიცვალების 1873 ქვით (ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი)

432 ფერსათის მთავარანგელოზის 1875 ქვით (ბაღდათის მუნიციპალიტეტი)

33

433 ფონის წმ. გიორგის 1873 ხით

434 ფრიდონიან ჯიხაიშის წმ. გიორგის 1820 ქვით (სამტრედიის მუნიციპალიტეტი)

435 ფრიდონიან ჯიხაიშის მთავარანგელოზის 1835 ქვით

436 ფუთის მაცხოვრის 1872 ხით (ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი)

437 ფუთის წმ. გიორგის 1866 ქვით

438 ქედის წმ. გიორგის  1834 ქვით (ვანის მუნიციპალიტეტი)

439 ქვაყუდის ღმრთისმშობლის შობის  1852 ქვით (სამტრედიის მუნიციპალიტეტი)

440 ქვაყუდის ღმრთისმშობლის შობის  1870 ქვით

441 ქვაციხის წმ. გიორგის  1872 ქვით (ჭიათურის მუნიციპალიტეტი)

442 ქვედა ზეგნის მაცხოვრის ჯვარცმის 1834 ხით (ბაღდათის მუნიციპალიტეტი)

443 ქვედა ზეგნის წმ. გიორგის 1835 ხით

444 ქვედა მესხეთის წმ. სამების  1865 ხით (წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი)

445 ქვედა მესხეთის წმ. სამების  1885 ქვით

446 ქველეთუბანის მთავარანგელოზთა 1826 ქვით (ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი)

447 ქვილიშორის წმ. გიორგის 1862 ქვით (წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი)

448 ქვილიშორის წმ. გიორგის 1894 ქვით

34

449 ქვემოხევის მთავარანგელოზთა  1870 ხით (საჩხერის მუნიციპალიტეტი)

450 ქვიტირის (ზედა) მთავარანგელოზის 1865 ქვით (წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი)

451 ქვიტირის (ქვემო) მაცხოვრის ფერიცვალების 1827 ხით 

452 ქვიტირის (შუა) წმ. გიორგის 1830 ხით

453 ქვიტირის (შუა) წმ. გიორგის 1870 ხით

454 ქვიტირის (შუა) წმ. გიორგის 1911 ქვით

455 ქორეთის წმ. გიორგის (უდერყის)  1858 ქვით (საჩხერის მუნიციპალიტეტი)

456 ქროლის წმ. გიორგის 1850 ქვით (ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი)

457 ქუთაისის მაცხოვრის ამაღლების (საფიჩხიის) 1893 ქვით

458 ქუთაისის მთავარანგელოზის 1830 ქვით

459 ქუთაისის მთავარანგელოზ მიქაელის (ძელქვიანის სასაფლაოს) 1889 ქვით

460 ქუთაისის მთავარანგელოზთა (მწვანეყვავილის) 1914 ქვით

461 ქუთაისის სულიწმინდის მოფენის _  წმ. სამების (საფიჩხიის სასაფლაოს) 1911 ქვით

462 ქუთაისის წმ. ალ. ნეველის (საკათედრო) 1871 ქვით

463 ქუთაისის წმ. გიორგის 1891 ქვით

464 ქუთაისის წმ. ნიკოლოზის (საფიჩხიის) 1906 ქვით

465 ქუთაისის წმ. პეტრე-პავლეს 1881 ხით

35

466 ქუთაისის წმ. პეტრე-პავლეს 1903 ქვით

467 ქუთაისის წმ. სამების (ბალახვნის) 1865 ქვით

468 ქუტირის წმ. გიორგის  1843 ხით (ხონის მუნიციპალიტეტი)

469 ქუტირის წმ. გიორგის 1885 ქვით

470 ღანირის წმ. გიორგის (ახალი) 1876 ხით (სამტრედიის მუნიციპალიტეტი)

471 ღანირის წმ. გიორგის (ძველი) 1876 ხით

472 ღარიხევის წმ. გიორგის 1847 ქვით (ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი)

473 ღვანკითის წმ. სამების 1882 ქვით (თერჯოლის მუნიციპალიტეტი)

474 ღვედის მაცხოვრის 1844 ხით (ხონის მუნიციპალიტეტი)

475 ღოდორის წმ. გიორგის 1846 ქვით (საჩხერის მუნიციპალიტეტი)

476 ღოდორის წმ. გიორგის   1912 ქვით

477 ღონას მთავარანგელოზთა  1873 ქვით (საჩხერის მუნიციპალიტეტი)

478 ღორეშის წმ. გიორგის 1849 ქვით (ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი)

479 ღორეშის წმ. გიორგის 1888 ქვით

480 ყუმისთავის წმ. გიორგის 1864 ქვით (წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი)

481 ყუმურის (საპაიჭაო) წმ. გიორგის 1848 ქვით (ვანის მუნიციპალიტეტი)

36

482 შომახეთის წმ. ნიკოლოზის 1862 ქვით (საჩხერის მუნიციპალიტეტი)

483 შროშის მაცხოვრის ამაღლების 1844 ხით (ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი)

484 შროშის მაცხოვრის ამაღლების 1906 ქვით

485 შროშის ღმრთისმშობლის 1821 ქვით

486 შროშის წმ. გიორგის  1826 ქვით

487 შროშის წმ. გიორგის 1876 ქვით

488 შუბნის წმ. გიორგის 1875 ხით (ბაღდათის მუნიციპალიტეტი)

489 შუბნის წმ. გიორგის 1879 ხით

490 შუქრუთის წმ. მარინეს 1864 ქვით (ჭიათურის მუნიციპალიტეტი)

491 შუქრუთის წმ. მარინეს  1899 ქვით

492 ჩალხაეთის წმ. გიორგის 1850 ხით (ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი)

493 ჩიხის წმ. სამების 1913 ქვით (საჩხერის მუნიციპალიტეტი)

494 ჩონთოს ღმრთისმშობლის 1863 ხით (საჩხერის მუნიციპალიტეტი)

495 ჩონთოს ღმრთისმშობლის  1897 ხით

496 ჩონთოს წმ. გიორგის  1883 ქვით

497 ჩრდილის წმ. გიორგის  1815 ხით (ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი)

498 ჩუნეშის მთავარანგელოზის 1903 ხით  (წძალტუბოს მუნიციპალიტეტი)

37

499 ჩუნეშის წმ, გიორგის  1859 ხით

500 ჩუნეშის წმ. გიორგის  1883 ქვით

501 ჩუნეშის წმ. გიორგის 1904 ქვით

502 ჩხარეწრის წმ. გიორგის 1904 ხით (თერჰოლის მუნიციპალიტეტი)

503 ჩხარის მაცხოვრის ამაღლების 1884 ქვით (თერჰოლის მუნიციპალიტეტი)

504 ჩხარის მაცხოვრის აღდგომის (ოქონის)  1872 ქვით

505 ჩხარის წმ. გიორგის 1826 ქვით

506 ჩხარის წმ. გიორგის 1849 ქვით 

507 ჩხენიშის ღმრთისმშობლის 1853 ქვით (სამტრედიის მუნიციპალიტეტი)

508 ჩხერის წმ. გიორგის 1847 ქვით (ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი)

509 ჩხირეულის წმ. გიორგის  1856 ქვით (ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი)

510 ციხისუბნის ღმრთისმშობლის 1815 ხით (ვანის მუნიციპალიტეტი)

511 ცუცხვათის მაცხოვრის ამაღლების 1883 ქვით

512 ცუცხვათის წმ. გიორგის 1882 ქვით (ტყიბულის მუნიციპალიტეტი)

513 ცხამის წმ. გიორგის  1865 ქვით (საჩხერის მუნიციპალიტეტი)

514 ცხამის წმ. გიორგის  1903 ქვით

515 ცხენთაროს წმ. გიორგის 1867 ხით (ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი)

38

516 ცხომარეთის ღმრთისმშობლის  1888 ხით (საჩხერის მუნიციპალიტეტი)

517 ცხრაწძაროს წმ. გიორგის  1827 ხით (ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი)

518 ცხრაწძაროს წმ. გიორგის  1904 ხით

519 ცხრუკვეთის წმ. გიორგის 1873 ქვით (ჭიათურის მუნიციპალიტეტი)

520 ცხუნკურის წმ. გიორგის 1863 ქვით (წძალტუბოს მუნიციპალიტეტი)

521 ყევრის წმ. გიორგის 1884 ქვით (თერჯოლის მუნიციპალიტეტი)

522 ძეძილეთის მთავარანგელოზთა   1877 ქვით (ხონის მუნიციპალიტეტი)

523 ძმუისის წმ. გიორგის 1893 ქვით (ტძიბულის მუნიციპალიტეტი)

524 ძულუხის წმ. გიორგის  1852 ხით (ვანის მუნიციპალიტეტი)

525 ძულუხის წმ. გიორგის 1886 ხით

526 ძუყნურის მაცხოვრის ამაღლების 1875 ქვით (ტძიბულის მუნიციპალიტეტი)

527 წევის წმ. გიორგის 1866 ქვით (ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი)

528 წიაღუბნის წმ. კვირიკეს და ივლიტეს 1855 ხით (სამტრედიის მუნიციპალიტეტი)

529 წითელხევის (სადემეტრაო) ღმრთისმშობლის მიყინების 1849 ხით (ბაღდათის მუნიციპალიტეტი)

39

530 წითელხევის (სადემეტრაო) ღმრთისმშობლის მიძინების 1896 ქვით

531 წითელხევის (სადემეტრაო) წმ. გიორგის 1892 ხით

532 წითელხევის (სადემეტრაო) წმ. გიორგის 1896 ქვით

533 წირქვლის წმ. იოანე ნათლისცემლის  1838 ქვით  (ჭიათურის მუნიციპალიტეტი)

534 წირქვლის წმ. იოანე ნათლისცემლის 1890 ქვით

535 წიფის წმ. გიორგის 1880 ქვით (ხარაგულის მუნიციპალიტეტი)

536 წყალაფორეთის წმ. გიორგის 1855 ხით (ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი)

537 წყალთაშუას მაცხოვრის ფერიცვალების 1900 ქვით (ბაღდათის მუნიციპალიტეტი)

538 წყალტუბოს ღმრთისმშობლის 1835 ხით

539 წყალტუბოს წმ. გიორგის 1864 ქვით

540 ჭაგნის მთავარანგელოზის 1890 ხით (სამტერდიის მუნიციპალიტეტი)

541 ჭაგნის ღმრთისმშობლის შობის  1826 ხით

542 ჭაგნის ღმრთისმშობლის შობის 1871 ხით

543 ჭაგნის წმ. ბარბარეს 1874 ხით

544 ჭაგნის წმ. გიორგის  1875 ქვით

545 ჭალასთავის ღმრთისმშობლის შობის 1880 ქვით (თერჯოლის მუნიციპალიტეტი)

546 ჭალის წმ. გიორგის 1900 ხით (საჩხერის მუნიციპალიტეტი)

40

547 ჭალოვანის წმ. გიორგის 1858 ქვით (საჩხერის მუნიციპალიტეტი)

548 ჭილოვანის მაცხოვრის  1830 ქვით (ჭიათურის მუნიციპალიტეტი)

549 ჭილოვანის მაცხოვრის  1872 ქვით

550 ჭოგნარის მაცხოვრის ამაღლების 1884 ქვით (თერჯოლის მუნიციპალიტეტი)

551 ჭოგნარის სვეტიცხოვლის 1864 ხით (სამტრედიის მუნიციპალიტეტი)

552 ჭორვილის მაცხოვრის ფერიცვალების  1881 ქვით (საჩხერის მუნიციპალიტეტი)

553 ჭორვილის მაცხოვრის ფერიცვალების 1902 ქვით

554 ჭყეპის მაცხოვრის ამაღლების 1905 ქვით (ტძიბულის მუნიციპალიტეტი)

555 ჭყვიშის მაცხოვრის ჯვარცმის 1872 ხით (ვანის მუნიციპალიტეტი)

556 ჭყვიშის მთავარანგელოზთა 1875 ხით

557 ჭყვიშის ღმრთისმშობლის შობის 1815 ხით

558 ჭყვიშის ცხოველმძოფელის ჯვრის 1817 ხით

559 ჭყვიშის წმ. გიორგის 1824 ხით

560 ჭყვიშის წმ. გიორგის 1877 ხით

561 ჭყვიშის წმ. გიორგის 1903 ხით

562 ხალიფაურის წმ. გიორგის 1880 ქვით (ჭიათურის მუნიციპალიტეტი)

563 ხანის წმ. გიორგის 1830 ქვით (ბაღდათის მუნიციპალიტეტი)

41

564 ხანის წმ. გიორგის 1881 ქვით

565 ხარაგაულის წმ. გიორგის 1863 ქვით

566 ხვაშითის წმ. გიორგის 1863 ხით (ჭიათურის მუნიციპალიტეტი)

567 ხიდრის წმ. გიორგის 1833 ქვით (ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი)

568 ხიდრის წმ. გიორგის 1871 ქვით

569 ხომულის მაცხოვრის ამაღლების 1890 ქვით (წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი)

570 ხონის წმ. გიორგის 1886 ხით (ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი)

571 ხონის მაცხოვრის (ქარჩხაბის) 1862 ხით

572 ხონის მთავარანგელოზის 1883 ქვით

573 ხონის წმ. ნიკოლოზის 1821 ხით

574 ხორითის წმ. გიორგის 1850 ქვით (ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი)

575 ხრეითის წმ. გიორგის (ზეციხის უბნის)  1891 ქვით (ჭიათურის მუნიციპალიტეტი)

576 ხრეითის წმ. გიორგის (ლოლაძეების)  1882 ქვით

577 ხუნჯულაურის მაცხოვრის 1840 ხით (სამტრედიის მუნიციპალიტეტი)

578 ჯალაურთის წმ. გიორგის 1876 ქვით (საჩხერის მუნიციპალიტეტი)

579 ჯვარის წმ. გიორგის 1890 ქვით (საჩხერის მუნიციპალიტეტი)

42

580 ჯვარისის წმ. გიორგის 1886 ქვით (ტყიბულის მუნიციპალიტეტი)

581 ჯიქთუბნის წმ. ილიას 1813 ქვით (სამტრედიის მუნიციპალიტეტი)

582 ჯიქთუბნის წმ. ილიას 1873 აგურ

583 ჯოყოეთის მაცხოვრის 1841 ხით (ჭიათურის მუნიციპალიტეტი)

584 ჯოყოეთის მთავარანგელოზთა 1835 ხით

585 ჯოყოეთის მთავარანგელოზთა 1884 ქვით

43 ალავერდის წმ. გიორგის ეკლესია

 იონბერიძე თომა  1803-(1829)“

 1812-(1829) იონბერიძე პეტრე

 ?-1844 ნინიკაშვილი თომა გიორგისძე 4“01.12.1844

 1846-(1851) ნინიკაშვილი ნიკოლოზ თომას ძე

 ?-1851წწ მაჭავარიანი ლუკა სვიმონის ძე

 1855-1865” ვარდოსანიძე სვიმონ დავითის ძე

 1857-I86ნ თუთბერიძე სიმონ ბეჟანის ძე

 1866-1913 არდიშვილი ალექსანდრე გიორგის ძე

 1913-I9I7 გოგსაძე სევერიან ექვთიმეს ძე


ალისმერეთის წმ. გიორგის ეკლესია


?-(I(83)ე სახამბერიძე ლაზარე

1815-(1864) მაჩიტაძე გიორგი იოვანეს ძე.

1858-1861) კაპანაძე ლეონტი ანდრიას ძე

1862-1881 გიორგიძე ლეონტი იესეს ძე

?-1883 ნატრიაშვილი ეგნატე ნიკოლოზის ძე. გარდ.15.03.1883.

1883 (1887) საცერაძე დავით გიორგის ძე

1893-1893 გიორგიძე ილია ლეონტის ძე

1899-1901 გიორგიძე კონსტანტინე ლეონტის ძე

1901-1916 გიორგიძე ილია ლეონტის ძე

1916-I9I7 გაბუნია ილარიონ

44

ალისუბნის მთავარანგელოზის ეკლესია

1818-(1851) ჩიკვაიძე სვიმონ სვიმონის ძე.

1858-1863 კახიძე იოვანე დავითის ძე

1863-1866 გიგაური რაჟდენ სიმონის ძე.

1864-1871 სალაძე იოანე სიმონის ძე.

1871-1898 კახიძე ბესარიონ იოვანეს ძე. გარდ. 22.07.1909

1888-1880 ჭუმბურიძე მიხეილ ზაალის ძე.

1894-1895” ბუაჩიძე მიხეილ ზაქარიას ძე.

1898-I9I7 სალაძე ვლადიმერ იოანეს ძე.

ამაღლების მაცხოვრის ამაღლების ეკლესია

1816-(1829) მინდელი გერასიმე

?-(I83)ე  გამრეკლიძე ბესარიონ ქველის ძე.

?-1847 გოგორიშვილი დავით იოვანეს ძე. გარდ. 01.03.1847

1841-1863  გამრეკლიძე დავით ბესარიონის ძე

1854-1865” გოგორიშვილი არსენ ეგნატეს ძე

1857-I%7 სანებლიძე თადეო% დავითის ძე

1867-1868 კანდელაკი (ქორიძე) სიმონ გიორგის ძე

1868-(1896) მაჭავარიანი იაკობ ლევანის ძე

1902-1913 მჭედლიძე ზაქარია სიმონის ძე


ამაშუკეთის წმ. გიორგის ეკლესია


1800-1840 ბარბაქაძე ბესარიონ ნიკოლოზის ძე. გარდ. XII.I840

1815-1831, ამაშუკელი ბესარიონ  გარდ. I4-03.1831

1815-1863 ამაშუკელი იესე ნიკოლოზის ძე. გარდ.  19.12.1863

1873-(1875) ბარბაქაძე სვიმონ გიორგის ძე


1882-1883 გორგაძე იოსებ შიოს ძე

1883-1002 რამინიშვილი დომენტი იოანეს ძე.

1902-1904 ნინიკაშვილი თეოფილე იოვანეს ძე. გარდ. 04.11.1912.

1904-I9I7 გაჩეჩილაძე გიორგი კონსტანტინეს ძე

45


არგვეთის ღმრთისმშობლის მიძინების ეკლესია
(ზისტაფონის მუნიციპალიტერი)

1817-1852 კობახიძე პეტრე მახარობელას ძე გარდ. 04.01.1852.
1853-1857 ლეჟავა მარკოზ სვიმონის ძე. გარდ. 01.03.1857.
1861-1869 ხუსკივაძე გერასიმე ნიკოლოზის ძე
1867-(1873) კობახიძე ანდრია პეტრეს ძე.
1879-1891 ფერაძე სოკრატე ლუკას ძე
1891-1906 ფერაძე გიორგი ივანეს ძე
1906-1917 ფერაძე ლავრენტი სოკრატეს ძე

არგვეთის წმ. გიორგის ეკლესია
(საჩხერის მუნიციპალიტერი)

1809-1859.  გოგალაძე გრიგოლ გარდ. 06.04.1859
1809-1863.  ხარშილაძე დავით ბერის ძე

1863-1903. ხარშილაძე მაქსიმე დავითის ძე

1903-1917. დევიძე ნესტორ მაქსიმეს ძე

აჭარის ღმრთისმშობლის ეკლესია

1848-1867. ებანოიძე დავით მამუკას ძე.
1867-1870. ღამბაშიძე ნიკოლოზ ბესარიონის ძე.
1870-1900. გაჩეჩილაძე ეფრემ იესეს ძე
1901-191. ჩიხლაძე სერაპიონ ნიკკოლოზის ძე გარდ.04.07.1911
1911-1917. სუხიაშვილი დავით დარისპანის ძე.
46

ახალბედისეულის მთავარანგელოზთა ეკლესია

1805-1849 ჩინჩალაძე იესე სიმონის ძე გარდ. 24.03.1849
?-(1860), მელქაძე ანდრია სვიმონის ძე
1853-(1854) წივწივაძე იოვანე
1858-1862 ჩინჩალაძე გიორგი დავითის ძე
1863-1867 რატიანი იოანე გრიგოლის ძე
1867-(1889) ჩინჩალაძე გიორგი დავითის ძე
1899-1900 ჯიშკარიანი ლუკა დავითის ძე
1905-1913 კანდელაკი ანტონ გიორგის ძე.

ახალდაბის წმ. გიორგის ეკლესია

1816-1843 ლოსაბერიძე დავით დავითის ძე გარდ. 05.01.1848
1848-1860 აფხაიძე სიმონ მახარობელას ძე.
1851-1862 დარახველიძე ოქროპირ ნიკოლოზის ძე
1852-1863 ბერეკაშვილი დავით იოანეს ძე.
1853-1865” აფხაიძე სიმონ მახარობელას ძე
1855-1858 ლოსაბერიძე ვასილ გრიგოლის ძე
1860-1902 გაბელაშვილი იესე ბერის ძე
1902-I9I7 გაბელაშვილი ნიკოლოზ იესეს ძე

ახალსოფლის წმ. გიორგის ეკლესია
(ტყიბულის მუნიციპალიტეტი)

1814-(1842) რიჟამაძე ნიკოლოზ
1861-1893 მახარაშვილი გაბრიელ მოსეს ძე
1864-1867 სირბილაძე იოსებ სიმონის ძე.
1886-I9I7 რიჟამაძე მარკოზ გიორგის ძე
47

ბაბის წმ. გიორგის ეკლესია

1812-1851 ინასარიძე გიორგი ადამის ძე
1851-(1856) ინასარიძე ექვთიმე გიორგის ძე.
1862-1867 ბებიაშვილი სიმონ ნიკოლოზის ძე
1867-1873 დეკანოსიძე რომანოზ მარკოზის ძე
1875-1881 ტაბატაძე იოსებ ხახუტას ძე
1882-1883 რამინიშვილი დომენტი იოანეს ძე.

1907-I9I7 გორგაძე არტემონ დავითის ძე

ბაგინეთის მთავარანგელოზის ეკლესია

1808-(1852) ლაჭყეპიანი სიმონ ზაქარიას ძე
1810-(1845) მებურნიშვილი (მებურიშვილი) გრიგოლ
1843-(1855) მებურიშვილი ქრისტეფორე გრიგოლის ძე
1849-(1855) მებურიშვილი თომა გრიგოლის ძე.

ბაზალეთის მაცხოვრის ეკლესია

?-(I89ზ1 ნანიტაშვილი სიმონ
1806-1851 ჭიპაშვილი ათანასე სიმონის ძე გარდ. 15.09.1864
?-1877 ჭიპაშვილი თედორე ნიკოლოზის ძე გარდ. 05.03.1877.

ბანოჭბის წმ. გიორგის ეკლესია.

1817-(1829) შავგულიძე ბესარიონ
?-1843 ჯიშკარიანი ნკკოლოზ
1843-(1852) შავგულიძე გრიგოლ მიხეილის ძე.
1856-1857  გამრეკლიძე იოანე გიორგის ძე
1860-? ჩარკვიანი სიმონ სიმონის ძე
1864-1880 ბალანჩივაძე ანტონ ანდრიას ძე გარდ.1889
1877-1880 ტაბიძე ვასილ იესეს ძე
1880-1893 ჩიხლაძე იოანე დავითის ძე.48

ბარსაზჯავახოს ღმრთისმშობლის შობის ეკლესია

?-1826 ქორიძე იაკობ გარდ. 08.12.1826.
1805-1846 ხაბეიშვილი დავით დავითის ძე  გარდ. 01.11.1846
1845-1883  მსხრიკაძე იოვანე მამუკას ძე. გარდ. 20.03.1883
1852-1875 ხაბეიშვილი ნიკოლოზ დავითის ძე  გარდ. 19.01.1875


1887-1894 შანიძე ალექსანდრე მათეს ძე.


ბაღდათის წმ. გიორგის ეკლესია

?-(1850 თავაძე ვასილ ექვთიმეს ძე.
1852-(1868) ჯიშკარიანი დავით ოტიას ძე

1872-1874 საცერაძე დავით გიორგის ძე
1889-(1908) წიქორიძე ლეონტი ილარიონის ძე
1916-I9I7 ჩიქვინიძე მიხეილ ევგენის ძე

ბაშის მაცხოვრის ამაღლების ეკლესია (ბაში-ეწერი)

?-1828 თათეიშვილი ბესარიონ  გარდ.08.03.1828.
1809-(1837) კაშია დავით
?-(I(83)ე მეძმარიაშვილი დავით
1838-1864 ცქიტიშვილი ეგნატე ნკოლოზისძე გარდ. 1854
1840-1851 ცქიტიშვილი გრიგოლ დავითის ძე
1850-1864 გერაძე იესე გიორგის ძე  გარდ. 04.01.1864
1864-1866 ნუცუბიძე იოსებ (იესე) გრიგოლის ძე.
1855-I1860– კახაია ოქროპირ გიორგის ძე.

1869-(1873) ჯინჭველაშვილი იოაკიმ გიორგის ძე
1882-1903 ციბაძე ნიკოლოზ იესეს ძე
1903-1905 ჯინჭველაშვილი ილია ნიკოლოზის ძე.
1908-I9I7 კუჭუხიძე გიორგი იაკობის ძე
49

ბაშის სულიწმიდის გარდამოსვლის ეკლესია

1872-1891 აბზიანიძე გერასიმე ნიკოლოზის ძე გარდ. 16.02.1891
1891-1897 შავგულიძე ნიკოლოზ გრიგოლის ძე
1897-1900 გოგავა ანტონ გაბრიელის ძე გარდ. 13.10.1900
1900-1903 შავგულიძე ნიკოლოზ გრიგოლის ძე
1903-1900 ჟორჟოლიანი ლაზარე სიმონის ძე


ბაშის ღმრთისმშობლის შობის ეკლესია

1810-(1829) ცქიტიშვილი ნიკოლოზ
1847-1888 კაშია გრიგოლ დავითის ძე
1888-I917 ნაცვლიშვილი ბესარიონ შიოს ძე

ბაშის წმ. კოზმას და დამიანეს ეკლესია

1816-1853 ცქიტიშვილი (ბაშალეიშვილი) იობ დავითის ძე გარდ. 13.03.1853.
1853-(1873) ცქიტიშვილი სპირიდონ იობის ძე.
1875-1878 კახაია ოქროპირ გიორგის ძე. გარდ. 1878
1878-1883 ნაცვლიშვილი ბესარიონ შიოს ძე
1889-1891 ახვლედიანი ისაკ ბახვას ძე
1892-1895 კანდელაკი ეპიფანე პავლეს ძე
1895-I9I17 თვალავაძე ალექსანდრე გიორგის ძე

ბავბითის წმ. სამების ეკლესია.

1813-I869ყVC აბრამიშვილი გრიგოლ ლაზარეს ძე გარდ. 15.04.1859
?-1847 ტყემალაძე პავლე  გარგ.  26.11.1847
1855-I867 ტყემალაძე პავლე მაქსიმეს ძე
1867-1871 ტყემალაძე მაქსიმე პავლეს ძე
1871-1900 ტყემალაძე თეოფანე მაქსიმეს ძე
1900-I9I7 ტყემალაძე ბიქტორ თეოფანეს ძე.
50

ბერეთისის წმ. გიორგის ეკლესია

1813-1836  კვიჟინაძე იოანე.  გარდ. 17.03.1836.
?-(1842)   ტაბატაძე ბესარიონ
1848-(1888) კვიჟინაძე ალექსი დავითის ძე
1893-1898 ვაშაძე ისაია ისიდორეს ძე.
1898-1917 კვიჟინაძე იასონ ალექსის ძე

ბეღლევის წმ. გიორგის ეკლესია

?-1828 დალაქიშვილი გიორგი  გარდ. 12.07.1828
?-(1829) ფერაძე სვიმონ ვასილის ძე
?-(1838) ფერაძე ბესარიონ იოვანეს ძე
?-1841 ცქიტიშვილი იოსებ ნიკოლოზის ძე  გარდ. 11.01.1841
1842-(1851) ცქიტიშვილი იოსებ ოქროპირის ძე
1857-1881 დალაქიშვილი გიორგი ბესარიონის ძე

ბზვანის წმ. გიორგის ეკლესია

1804-1844 ჩხეიძე დავით გიორგის ძე  გარდ. 26.11.1844
1808-(1840) ტყეშელაშვილი იოვანე სიმონის (ბერის) ძე გარდ. 10.03.1854.
?-1847 გოგორიშვილი დავით იოვანესძე  გარდ. 01.03.1847
1847-1886 ნადირაძე სტეფანე ონოფრეს ძე.
1855-1881 გოგორიშვილი არსენ ეგნატეს ძე გარდ. II.1881
1881-1886 საბაშვილი მიხეილ სეხნიას ძე
1886  სანებლიძე სილოვან მათეს ძე
1886-1887. საბაშვილი მიხეილ სეხნიას ძე
1886-1888. ადეიშვილი კოზმან გიორგის ძე
1887-1889 ნადირაძე სტეფანე ონოფრეს ძე.

1889-1890. ბოდოკია ნიკოლოზ ბესარიონის ძე
1889-1917 ნადირაძე სიმონ სტეფანეს ძე.

51

ბიღის წმ. გიორგის ეკლესია

1810-(1849) მაჩიტაძე ეგნატე ბერის ძე
1891-1917 ყიფშიზე ირაკლი ბესარიონის ძე

ბობოთის წმ. ნიკოლოზის ეკლესია

1815-(1842) ლოსაბერიძე გრიგოლ
?-(1848) ყიფიანი ნიკოლოზ გიორგის ძე
1852-1865 მხეიძე პეტრე მახარას (ხოსიას) ძე გარდ. 25.03.1879
1865-(1895) მხეიძე ბესარიონ მეთოდეს ძე

ბოსლევის წმ. გიორგის ეკლესია

?-1825 მახათაძე სვიმონ  გარდ. 20.04.1825
1806-(1846) კვესიტაძე გიორგი პეტრეს ძე
1809-1852 ჭუმბურიძე პავლე დავითის ძე
1810-1831 მჭედლიძე სვიმონ გარდ. 05,08,1831
1810-1852 მახათაძე ნიკოლოზ
1813-(1838) კვესიტაძე გრიგოლ პეტრეს ძე
1852-(1881) მახათაძე იოსებ ნიკოლოზის ძე
1858-1885 დალაქიშვილი იოსებ  გარდ. 05.02.1885
1881 გველესიანი ბესარიონ  ნიკიფორეს ძე
1881-1917 სუხიაშვილი სპირიდონ ნიკოლოზის ძე
1885-1886 გოგსაძე ბესარიონ გიორგის ძე
1888-1891 კაპანაძე ლეონტი ანდრიას ძე
1891-(1897) კანაძე სარდიონ ილარიონის ძე
1893-1898 კვიჟინაძე იასონ ალექსის ძე
1898-1900 ვაშაძე ისაია ისიდორეს ძე
1900 ბურჯანაძე სამსონ გაიოზის ძე

52

ბოსლევის წმ. იოანე ნათლისმცემლის ეკლესია.

?-1865 კაპანაძე ლუკა. გარდ. 26.05.1865.
1866-1890 მჭედლიძე იოსებ გრიგოლის ძე.

1906-1911 სუხიაშვილი დავით დარისპანის ძე.


ბუეთის მთავარანგელოზთა ეკლესია

1813-1848) მხეიძე ბესარიონ გიორგის ძე.
?-1863 სირბილაძე სიმონ ნასყიდასძე გარდ. 28-06.1863.
1858-1878) სირბილაძე იოსებ სიმონის ძე.

გადიდის წმ. გიორგის ეკლესია.

1808-1846 კილაძე ნიკოლოზ ბერის ძე გარდ. 02.02.1846.
1846-1887 გერსამია ეგნატე გიორგის ძე.
1867-1913 გერსამია დავით ეგნატეს ძე.

გამოჩინებულის წმ. გიორგის ეკლესია.

1787-1829) ქორიძე პართენ
1800-1829) ნიკოლაძე დავით
?-1833. შანიძე სვიმონ გარდ. I833
1803-183ნ ქორიძე მოსე გარდ. 18.03.1836.
1817-1850 ქორიძე იესე გიორგის ძე. გარდ. 11.02.1850.
1818-1845 ჯაში გიორგი იობის ძე. გარდ. 1845
1842-1865 კანდელაკი (ქორიძე) გიორგი პართენის ძე. გარდ. 04.08.1865
1843-I853 ქორიძე სოფრომ გაბრიელისძე გარდ. 16.08.1853.
1848-I88ნ კანდელაკი ლაზარე იესეს ძე. გარდ. 19.03.1886.
1865-1871 კანდელაკი ექვთიმე ბეჟანის ძე. გარდ. VI.1871
1871-1917 კანდელაკი (ქორიძე) იოსებ გიორგის ძე:

1887-1906 შანიძე კონსტანტინე ბესარიონის ძე.
1906-I917 კანდელაკი ფილიპე გიორგის ძე
53

გეგუთის წმ. გიორგის ეკლესია.

1810-1851 იაშვილი სვიმონ სვიმონის ძე. გარდ. IV.1851
1818-I853 ბოდოკია დავით ნიკოლოზისძე გარდ. 02.04.1853.
1818-(1868) წიქორიძე ნიკოლოზ თადეოზის ძე.
1851-1877 კაპეტივაძე მიხეილ იესეს ძე. გარდ.12.03.1877
1853-(1873) აბაზაძე მათე მათეს ძე.

1877-1882 ხუნდაძე იოანე ნიკოლოზის ძე.
1882-1903 ჩხაიძე მელიტონ ბესარიონის ძე.
1887 ბოდოკია ნიკოლოზ ბესარიონის ძე
1887-1890 ღიბრაძე აბაკუმ ალექსის ძე.
1890-1898 კუხიანიძე ანტონ სიმონის ძე
1898-1900 ბოდოკია ნიკოლოზ ბესარიონის ძე


გედსამანიის ღმრთისმშობლის შობის ეკლესია.

1821-1863 ჩადუნელი იოსებ. გარდ.19.03.1867
1852-1890 ციცქიშვილი დავით მოსეს ძე გარდ. 11.05.1890.
1890-1905 ციცქიშვილი იოსებ გიორგის ძე.
1905-1917 ციცქიშვილი იოანე იოსების ძე

გელავერის წმ. მარინეს ეკლესია.

1800-(1838) მატარაძე ივანე
?-1848 შვანგირაძე ზაქარია სიმონის ძე
1850-1855 გორდულაძე სიმონ ნიკოლოზის ძე.

გელათის წმ. ილია წინასწარმეტყველის ეკლესია.

1799-(1838) დოღონაძე ნიკოლოზ
?-1861 ჭირაქაძე სვიმონ იოანეს ძე,
1852-1853 ოყრეშიძე პავლე გიორგის ძე.
1854-1860 დოღონაძე იოვანე დავითის ძე
1860-1892 ჭირაქაძე იოანე ანტონის ძე.
1893-I9I7 ჭირაქაძე სერაპიონ იოანეს ძე
54

გვაზაურის მთავარანგელოზის ეკლესია.

1806-(1829) ოდილავაძე ტიმოთე სიმონის ძე.
? -(1838) მიქელაძე დავით
1846-1853 გალდავა ივანე გაბრიელის ძე
1889-1899 გალდავა ნესტორ ივანეს ძე
1899-1900 კანდელაკი ფილიპე გიორგის ძე
1909-1917 სირბილაძე იასონ იაკობის ძე.

გვიშტიბის ღმრთისმშობლის ეკლესია.

1800-1840 მატარაძე ივანე. გარდ. 1840
1809-(1829) ღურწკაია ზაქარია.
1847-1849 შვანგირაძე ზაქარია სიმონის ძე.
1849-1871 მატარაძე ანდრია ივანეს ძე.

გვიშტიბის წმ. გიორგის ეკლესია

1800-1840 მატარაძე ივანე
1838-(1852) კანდელაკი (კობახიძე) მარკოზ ილარიონის ძე
1849-1871 მატარაძე ანდრია ივანეს ძე
1855-1868 ქუთათელიძე ივანე სიმონის ძე
1867-(1868) იოსელიანი მელიტონ პაპუნას ძე
1871-(1889) რატიანი ბესარიონ გრიგოლის ძე.
1891-1898 ჩხიკვაძე არქიფო გიორგის ძე
1898-1910 ლუტიძე გიორგი ნიკოლოზის ძე
1910-1916 ჩიქვინიძე მიხეილ ევგენის ძე
1916-1917 მგალობლიშვილი თეოფანე
55

გოგნის მაცხოვრის ფერიცვალების ეკლესია.

1810-1860 ჯიბლაძე იოვანე იოვანეს ძე. გარდ. 21.05.1860.
1858-1861 ჩიქვილაძე გაბრიელ იესეს ძე.
1862-1864 დარახველიძე ოქროპირ ნიკოლოზის ძე
1863-1868 რიჟამაძე ოქროპირ იესეს ძე.
1873 ვერულაშვილი მიხეილ პეტრეს ძე
1873-1874 ბარბაქაძე იუსტინე თადეოზის ძე
1874-1877 საცერაძე დავით გიორგის ძე.
1877-I882 რიჟამაძე ოქროპირ იესეს ძე.
1882-1883 ბარათაშვილი დარისპან დიმიტრის ძე
1883 გძელიძე იაკობ იოსების ძე
1883-1902 მაჩიტიძე ილარიონ ბართლომეს ძეგოდოგნის მაცხოვრის ჯვარცმის ეკლესია.

1795-(1838) ჭირაქაძე მარკოზ ილიას ძე.
1834-(1839) მესხი გრიგოლ მიხეილის ძე.
1841-I8ი7 დოღონაძე დავით სიმონის ძე გარდ. 22.01.1872

1868-1881 დოღონაძე იოანე დავითის ძე.

გომის მაცხოვრის მირქმის ეკლესია

1818-1851 ჩაჩუა სიმონ გიორგის ძე +16.09.1851
1854-1855 ჩაჩუა გიორგი სიმონის ძე
1871-1872
1883 (1884)   ჩაჩუა ლუკა ნიკოლოზის ძე.
1916-1917 ბაკურაძე თადეოზ
56

გორდის მთავარანგელოზთა ეკლესია.

?-(183)ე ჩიხლაძე მახარობელა.
(18381 ჩიხლაძე გიორგი.
?-I867 ჩიხლაძე დავით გარდ. 1867
?-1871 ჩიხლაძე საბა სვიმონის ძე.გარდ. 09.01.1871
1840-1883 ჩიხლაძე პავლე საბას ძე.გარდ. 30.08.1883
1843-(1858) ჩიხლაძე მოსე გიორგის ძე.
1843-(1862) ჩიხლაძე ანდრია გიორგის ძე.
1845-(1858) ჩიხლაძე ნიკოლოზ საბას ძე.
1858-? ჩიხლაძე გერასიმე მათეს ძე.
?-(1916) ჩიხლაძე ანტონ

გორის მთავარანგელოზთა ეკლესია.
(ვანის მუნიციპალიტეტი).

1812-1827 გამრეკლიძე ბესარიონ ქველის ძე გარდ. 16.06.1847.
1847-1853 მებურიშვილი ქრისტეფორე გრიგოლის ძე
1853-(1868) გამრეკლიძე დავით ბესარიონის ძე.
1880-1902 ნადირაძე ბესარიონ ოქროპირის ძე გარდ. 28.05.1915:
1902-(1912) ნადირაძე გრიგოლ ბესარიონის ძე.
1916-1917 საკანდელიძე ივლიანე.

გორისის წმ. გიორგის ეკლესია

?-1838. "წერეთელი გიორგი გარდ. 22.02.1838
1816-I86ნ ნასრაძე ანტონ ბერის ძე
1819-1861 წერეთელი ოქროპირ გიორგის ძე
1866-I902 მაჭავარიანი გრიგოლ ქაიხოსროს ძე. გადრ. 02.04.1916.

57

გუბის მაცხოვრის ამაღლების ეკლესია.

1808-(1829) მოსეშვილი ვასილ გაბრიელის ძე.
1849-1851 ნიჟარაძე სპირიდონ სიმონის ძე.
1850-1857 მოსეშვილი მიხეილ დავითის ძე.
1857-1872 წერეთელი იოსებ ბეჟანის ძე
1872-(1913). მოსეშვილი ანდრია თედორეს ძე

გუბის წმ. გიორგის ეკლესია

1800-1831 მოსეშვილი სიმონ გადრ. 26.05.1831
?-1864 მოსეშვილი ვასილ გაბრიელის ძე. გარდ. 27.05.1874.
1819-(1850) მოსეშვილი დავით მათეს ძე.
1849-(1868) აბზიანიძე ნიკოლოზ საბას ძე
1850-1857მოსეშვილი მიხეილ დავითის ძე.
1857-(1895) წერეთელი იოსებ ბეჟანის ძე. გარდ. 10.02.1902.
1899 გიორგაძე ტიმოთე ვასილის ძე
1900-1906 კახაია იოსებ ოქროპირის ძე გარდ. 16.07.1907
1906-1912 ლეჟავა ექვთიმე თედორეს ძე.
1912-1917 კაჭახიძე ნიკოლოზ ვასილის ძე.

გუბისწყლისპირის მაცხოვრის ფერიცვალების ეკლესია.

1886-1887 მეძმარიაშვილი ანტონ მათეს ძე.
1887-1889 სანებლიძე იოანე მარკოზის ძე.
1889-1891 შავგულიძე ნიკოლოზ გრიგოლის ძე.
1892-1893 ფანცხავა კალისტრატე ვასილის ძე.
1894-1896 ხელაძე მათე ლაზარეს ძე.
1899-1900 ყურაშვილი იაკობ სიმონის ძე.
1900-1902 წერეთელი ვარლამ იოსების ძე.

58

გუმათის მთავარანგელოზთა ეკლესია.

1810-1851 ჯიშკარიანი ნიკოლოზ გარდ. 30.09.1851
1852-1871 ჯიშკარიანი ლაზარე. გარდ. VI.I87I
1871-1889 მატარაძე ანდრია ივანეს ძე.
1889-1890 შავრაშიძე სოლომონ ნიკოლოზის ძე.
1890-1894 კუჭაიძე ლეონტი დავითის ძე.
1894-1905 კახეთელიძე სიმონ იოსების ძე
1905-1900 კაკუშაძე მოსე მათეს ძე.
1906 ირემაძე სამსონ გიორგის ძე.


გუმბრის წმ. ბარბარეს ეკლესია

1809-(1829) ღურწკაია ზაქარია
1838-? კანდელაკი (კობახიძე) მარკოზ ილარიონის ძე.
1848-(1852) ნიჟარაძე სპირიდონ სიმონის ძე.
1893-1913 ჩიხლაძე იოანე დავითის ძე. გარდ. 11.11.1913
?-1917. ჩიხლაძე რაჟდენ

გუნდაეთის წმ. გიორგის ეკლესია.

1785-(1829) ცუცქირიძე გიორგი
1785-1831 უზნაძე ლუკა. გარდ. 0I.09.1831
?-(1856)  გაჩეჩილაძე გიორგი
1818-(1838) ცუცქირიძე ნიკოლოზ
?-1864. ტყემალაძე ანდრია პაატას ძე.
1865-1868 ჩინჩალაძე თომა გარსევანის ძე.
?-1877. ხახიშვილი დიმიტრი ნიკოლოზის ძე გარდ. VI.1877.

1889-1900 წერეთელი ნიკოლოზ მერაბის ძე გარდ. 13.01.1900.
1900-1902 მაჭარაშვილი სერგი ილარიონის ძე.
1902-1917 წერეთელი ვარლამ იოსებისძე გარდ.15.12.1931
59

გურნის წმ. გიორგის ეკლესია.

1814-(1842) დარახველიძე გრიგოლ
1814-1855 გაბადაძე სიმონ თადეოზის ძე 1855
1815-(1848) დარახველიძე იოანე.
1855-1902 გაბადაძე ანდრია სიმონის ძე 23.05.1904
1860-1861 დარახველიძე ოქროპირ ნიკოლოზის ძე
1861-1893 დარახველიძე ვასილ იოანესძე გარდ. 06.07.1895
1893 ნიშნიანიძე ვასილ ოქროპირის ძე.
1893-I9I7 ყიფიანი ნიკოლოზ გიორგის ძე.
1902-I917 გველესიანი სიმონ იოათამის ძე.

დაბაძვლის მაცხოვრის ფერიცვალების ეკლესია.

1810-1864 არსენიშვილი გიორგი გარდ. 28.03.1864
1852-1861 დარახველიძე ვასილ იოანეს ძე
1861-1895 არსენიშვილი ალექსანდრე ოქროპირის ძე.
1895-1917 რიჟამაძე ზაქარია ივანეს ძე.

დანაეთის წმ. გიორგის ეკლესია

1810-I864 შალამბერიძე ვასილ მარკოზის ძე
1814-(1838) ყიფშიძე სვიმონ მათეს ძე
1843-(1847) ამაშუკელი იესე ქაიხოსროს ძე
1851-1873 კვანტრიშვილი მათე ოქროპირის ძე გარდ. 19.03.1873.

1873-1874 გველესიანი დავით გრიგოლის ძე
1874-1879 მშვენიერაძე დავით იოსების ძე.
1879-I9I7 გორგაძე რომანოზ ბესარიონის ძე

დარკვეთის წმ. გიორგის ეკლესია.

1814-1872 ბაქრაძე სვიმონ დავითის ძე. გარდ. 17.06.1880.
1872-1880 ბარათაშვილი გიორგი ანდრიას ძე გარდ. 03.03.1886.

1887-1917 ბაქრაძე ტარასი ალფეზის ძე.
60

დარყის მთავარანგელოზ მიქაელის ეკლესია.

1858-I890 აბაშიძე მარკოზ როსტომის ძე

1900-1917 მიქაძე გიორგი ივანეს ძე.

დედალაურის წმ. გიორგის ეკლესია.

1800-(1829) მღვდელ-მონაზონი გერასიმე (ცინცაძე)
?-1850. ჩიხლაძე სვიმონ გაბრიელის ძე
1850-1852 რატიანი ბესარიონ გრიგოლის ძე.
1852-? გოგოლაშვილი ნიკოლოზ ბესარიონის ძე.
1853-1879 წივწივაძე ოქროპირ სიმონისძე გარდ. 19.07.1879
1879-(1891) ჭანიშვილი ნიკოლოზ ათანასეს ძე.
1898-1917 ხაზარაძე სერაპიონ ნიკიფორეს ძე

დედაღვთისის ღმრთისმშობლის მიძინების ეკლესია.

1800-(1838) მატარაძე ივანე.
1810-(1829) მელქაძე ანდრია
1848-(1852) მატარაძე ანდრია ივანეს ძე.
1855-1901 გორდულაძე სიმონ ნიკოლოზის ძე.
1859-(1874) გორდულაძე იოვანე სიმონის ძე.
18%-(1916) ღურჭუმელია (ღურჭუმელიძე) დომენტი. ტარასის ძე.

დვალიშვილების (სულორი) წმ. გიორგის ეკლესია

1800-(1829) ძიგრაშვილი გრიგოლ
1838-(1854) ნადირაძე ონოფრე სვიმონის ძე.
1857-1872 მამფორია ანტონ კაციას ძე.
1872-I886 ადეიშვილი კოზმან გიორგის ძე.
1886-1887 სანებლიძე სილოვან მათეს ძე
1887-1904 საბაშვილი მიხეილ სეხნიას ძე
1904-1906 ლოსაბერიძე დომენტი გიორგის ძე
1906-I907 არევაძე მოსე დავითის ძე  გარდ.25.03.1911
1907-I917 ჩხიკვაძე ვასილ დიმიტრის ძე
1917 ჩაჩუა არსენ
61

დიდი ჯიხაიშის ქაშვეთის წმ. გიორგის ეკლესია

?-1825 დარსაველიძე გიორგი. გარდ. 16.06.1825
1802-1840 შუბლაძე ნიკოლოზ. გარდ. 1840
1808-(1829) ვაშაკიძე ნიკოლოზ
1815-(1868) კახაძე იოვანე თამაზას ძე
1818-1859 ვაშაკიძე მათე ხახუტას ძე გარდ.  28.04.1874
1845-1850 დარსაველიძე იოანე გიორგის ძე გარდ. 26.04.1850.
1850-1887 ვაშაკიძე სვიმონ მათეს ძე. გარდ. 17.02.1909
1859-(1867) კოხრეიძე ბესარიონ მამუკას ძე.
1880-1902 ნემსაძე ალექსანდრე ფირანის ძე.
1887-1900 ცაგარეიშვილი პლატონ იოსების ძე.

1906-1917 კახაძე ილარიონ ანტონის ძე.

დიდი ჯიხაიშის წმ. გიორგის (დიდიძეების) ეკლესია.

1848-1888 ბახტაძე ანდრია იესეს ძე გარდ. 31.01.1888.
1888-1911 ლეჟავა მოსე მიხეილის (მიქაელის) ძე  გარდ. 01.08.1911


დიდი ჯიხაიშის წმ. გიორგის (ეზოსხატის) ეკლესია.

?-1840. კაჭახიძე ნიკოლოზ გარდ. 18.10.1840.
1850-(1895) კაჭახიძე ვასილ ნიკოლოზის ძე.
1894-1917 დევიძე სამსონ ბეჟანის ძე.

დიდი ჯიხაიშის წმ. გიორგის (სერგეთის) ეკლესია.

1814-1840 კაჭახიძე ნიკოლოზ
1844-(1859) ლეჟავა ნიკოლოზ მარკოზისძე გარდ. 08.01.1875
1847-(1886) კაჭახიძე ვასილ ნიკოლოზის ძე.
1852-1867 ლეჟავა იოანე ნიკოლოზის ძე. გარდ. 10.10.1903.
1867-1905 ლეჟავა ანდრია ნკოლოზისძე გარდ. 13.05.1911
1905-1917 ნუცუბიძე გერასიმე ალექსის ძე.
62

დილიკაურის ღმრთისმშობლის მიძინების ეკლესია.

1798-(1829) ქოჩიაშვილი დავით
1810-1877 ცქიტიშვილი დავით სიმონის ძე.
1847-I875 ცქიტიშვილი ნიკოლოზ გიორგის ძე.

1900-1902 ბუაჩიძე მიხეილ ზაქარიას ძე.
1902-1900 ვაშაძე ბესარიონ იაკობის ძე.
1906-1917 ჭიპაშვილი კირილე თედორეს ძე.

დილიკაურის წმ. გიორგის (ნიჟარეულის) ეკლესია.

1801-(1851) სვიანაძე პეტრე სვიმონის ძე.
1812-1845 მაჭავარიანი იოანე გიორგის ძე. გარდ. IX1845
1819-1852 სალაძე სვიმონ ნიკოლოზის ძე  გარდ 26.03.1852
1852-(1881) ეჯიბაძე სვიმონ ქაიხოსროს ძე.
1857-1883 სალაძე ალექსი სვიმონის ძე.
1883-1884 თუთბერიძე სიმონ ბეჟანის ძე.
1884-I889 კიკნაველიძე სერაპიონ მოსეს ძე.
1889-1890 მაჩიტიძე ნიკოლოზ ბართლომეს ძე.


დიმის მთავარანგელოზთა ეკლესია

1801-183ნ აბულაძე ივანე.
1809-(1855) ბურჯანაძე ნიკოლოზ მარკოზის ძე.
1838-? ჩარკვიანი იოანე.
1858-1903 მაჩიტაძე გიორგი სიმონის ძე. გარდ. 18.03.1911
1897-1905 ჩხიკვაძე ვასილ დიმიტრის ძე
1905-1917 მაჩიტაძე მიხეილ ტერენტის ძე
63

დიხაშხოს წმ. სამების ეკლესია.

1812-1857 სუპატაშვილი სვიმონ გიორგის ძე გარდ. 22.01.1870.
1848-(1857) ნადირაძე გერასიმე ონოფრეს ძე.
1861-1864 ახვლედიანი სიმონ ნიკოლოზის ძე.
1864-(1888) ლორთქიფანიძე იასონ თეიმურაზის ძე.


დუნთის მთავარანგელოზ მიქაელის ეკლესია.

1812-(1849) იაკობაშვილი ბართლომე გარდ. 15.03.1859
1854-1860 იაკობაშვილი ანდრია ეგნატეს ძე.
1860-1887 იაკობაშვილი იოსებ ეგნატეს ძე.
1887-1900 წერეთელი ლავრენტი გრიგოლის ძე
1906-I917 გაფრინდაშვილი მალხაზ გიორგის ძე

დურევის მაცხოვრის ამაღლების ეკლესია.

1813-I846 ხარშილაძე დავით. გარდ. 02.02.1846.
1874-1882 აბდუშელიშვილი დიმიტრი იოსების ძე.
1882-(1898) ხახიშვილი ალექსი მათეს ძე.
1902-1917 აბაშიძე ზაქარია ხახულას ძე. გარდ. 07.08.1919

ეწერ-ტობანიერის წმ. სამების ეკლესია.

1857-1867 მილორავა ლუკა დავითის ძე. გარდ. 02.05.1867
1867-1874 ცინცაძე მიხეილ დავითის ძე
1877-1888 ყუბანეიშვილი დიმიტრი მარკოზის ძე.
1889-1911 ყუბანეიშვილი ილარიონ დიმიტრის ძე
1911-I9I7 მამფორია ამბერკი ვასილის ძე

ეწრის ღმრთისმშობლის შობის ეკლესია.

1808-(1829) უკლება პეტრე
1817-(1842) გამეზარდაშვილი პეტრე იოანეს ძე
1846-1875 უკლება მარკოზ პეტრეს ძე. გარდ. 17.12.1875
1876-I9I7 რობაქიძე ლავრენტი ავქსენტის ძე.
64

ეწრის წმ. გიორგის ეკლესია.
(სამტრედიის მუნიციპალირერტი)

1800-(1838) კალაძე დავით
?-1840 კალაძე სვიმონ გარდ. 1840
?-(1850) არველაძე გიორგი გიორგის ძე
1849-(1889) კალაძე მაქსიმე სვიმონის ძე.
1891-I917 ახვლედიანი ისაკ ბახვას ძე.

ეწრის (ჯვარ-ეწრის) მაცხოვრის ეკლესია
(ჭიათურის მუნიციპალირერი)

1843-I845 მოდებაძე პეტრე ვასილის ძე.
1849-1869 გოგსაძე ონისიმე დავითის ძე.
1871-? ბარათაშვილი ელეფთერ სტეფანეს ძე
1884-9177 ჭუმბურიძე იოსებ იოანეს ძე გარდ. 27.04.1926

ეხვევის ღმრთისმშობლის ეკლესია

1838-? აბდუშელიშვილი ანდრია
1857-1861 იაკობაშვილი გრიგოლ იოსების ძე
1874-(1898) აბდუშელიშვილი დიმიტრი იოსების ძე.

ვაკისუბნის წმ. გიორგის ეკლესია

?-1824 გიორგაძე გიორგი გარდ. 06.03.1824
1794-1849 შავრაშიძე ზაქარია იოვანესსძე გარდ.11.12.1849
1815-(1838) შავგულიძე ბესარიონ
1840-(1852) ფხაკაძე გიორგი ლაზარეს ძე
1854-1827 გიორგაძე სიმონ გიორგის ძე გარდ. 03.09.1877
1877-1881 ხუციევი (ხუციშვილი) ნიკოლოზ გრიგოლის ძე.
1882-(1893) ხუნდაძე იოანე ნიკოლოზის ძე
1895-I917 მესხი მიხეილ ალექსის ძე
65

ვანის მაცხოვრის ფერიცვალების ეკლესია
(ჭიათურის მუნიციპალიტეტი)

1883-1882 მაჭარაშვილი ილარიონ ხარიტონის ძე
1888-1915 ყაველაშვილი მოსე გიორგის ძე
1915-1917 ყაველაშვილი ისაია მოსეს ძე

ვანის მთავარანგელოზთა ეკლესია
(ვანის მუნიციპალირერი)

1834-1844 ახვლედიანი ნიკოლოზ რამაზის ძე.
1843-1865 ნიკოლაძე თეოდორე დავითის ძე
1844-(1854) ნადირაძე ოქროპირ ონოფრეს ძე
1852-1867 ახვლედიანი ლუკა ნიკოლოზის ძე გარდ. 27.05.1867
1854-1870 ნიკოლაძე ანდრია ვასილის ძე VIII.1870
1858-1861 ახვლედიანი სიმონ ნიკოლოზის ძე
1864-1875 ახვლედიანი სიმონ ნიკოლოზის ძე გარდ. 06.08.1875.
1870-(1888) მამასახლისი გიორგი საბას ძე
1875-1917 გიორგაძე ილარიონ რომანოზის ძე
1894-1911, მამფორია ამბერკი ვასილის ძე


ვანის ღმრთისმშობლის შობის ეკლესია
(ხარაგაულის მუნიციპალიტერი)

1803-(1856) ტაბატაძე სვიმონ გიორგის ძე
1855-1881 ტაბატაძე დავით იოსების ძე
1881-1911 ტაბატაძე იოსებ ხახუტას ძე.
1911-1917 ჭიპაშვილი გერონტი დომენტის ძე
66

ვანის წმ. გიორგის ეკლესია

1806-1841 აბრამიძე სიმონ ნასყიდას ძე გარდ.  18.01.1841
1834-(1842) ახვლედიანი ნიკოლოზ რამაზის ძე
1854-? ნადირაძე ოქროპირ ონოფრეს ძე

ვარდიგორის მაცხოვრის ფერიცვალების ეკლესია

1819-(1829) აბესაძე ვასილ
1836-1842 კახიძე იოვანე დავითის ძე
1842-(1869) ყიფშიძე სვიმონ მათეს ძე გარდ. 15.12.1880
1852-1870 შეყრილაძე ბესარიონ თედორეს ძე
1871 მოდებაძე სპირიდონ პეტრეს ძე
1872-1873 ლუტიძე გიორგი ნიკოლოზის ძე
1876 რობაქიძე ლავრენტი ავქსენტის ძე
1877-I895 აბაშიძე დავით ბეჟანის ძე
1895-1912 აბესაძე სევერიან ანტონის (ალფეზის) ძე.
1912-1914 ნადირაძე იოვანე გაბრიელის ძე


ვარციხის ღმრთისმშობლის მიძინების ეკლესია.

1808-(1852) ლაჭყეპიანი სიმონ ზაქარიას ძე.
1810-(1845) მებურიშვილი (მებურნიშვილი) გრიგოლ მათეს ძე
?-1859 ლოსაბერიძე დავით  გარდ. 27. 03.1859
1843-(1855) მებურიშვილი ქრისტეფორე გრიგოლის ძე
1849-1863 მებურიშვილი თომა გრიგოლის ძე
1863-I868 შავრაშიძე სოლომონ ნიკოლოზის ძე
1865-1883 ხოჯავა იაკობ გლახუას ძე გარდ. 09.07.I888.
1888-I8922 მიქიაშვილი ვლადიმერ სპირიდონის ძე

1893-1895”) თევზაძე იოსებ მოსეს ძე
1895-I917 გუმბერიძე ერმილე მეთოდეს ძე
67

ვარძიის ღმრთისმშობლის მიძინების ეკლესია.

1809-(1829) ანთაძე ბესარიონ
?-(1838) ჩხეიძე რომანოზ გიორგის ძე
?-1875 ავალიშვილი დავით ავლოსძე გარდ. 15.01.1875
1812-(1851) ანთაძე დავით ანდრიას ძე.
1813-(1864) დეკანოსიძე სვიმონ იოანეს ძე.
1816-(1856) დეკანოსიძე მარკოზ გიორგის ძე გარდ. 14.11.1863.
1836-1881, ანთაძე ნიკოლოზ რომანოზისძე გარდ. 13.09.1881
1847-I87 ამაშუკელი იესე ქაიხოსროს ძე გარდ. I867
1852-1882 ანთაძე იოსებ გიორგის ძე გარდ. 04.06.1888.
1868-I902 დეკანოსიძე იოანე სვიმონისძე  გარდ. 29.10.1909
1882-1914 ანთაძე დავით ნიკოლოზის ძე გარდ. I914
1902-1906 კელენჯერიძე კირილე სპირიდონის ძე
1906-I917 ანთაძე გიორგი იოსების ძე
1914-I917 ანთაძე სამსონ დავითის ძე.

ვაშლევის მაცხოვრის ამაღლების ეკლესია

1790-1842 ბარბაქაძე ნიკოლოზ ნიკოლოზის ძე. გარდ. 04.09.1842
1804-1847 ბარბაქაძე გიორგი ბერის ძე გარდ. 19.11.1847
1847-1859  ბარბაქაძე სვიმონ გიორგის ძე
1847-? ბარბაქაძე ალექსი ნიკოლოზის ძე.
1847-1899 ბარბაქაძე მაქსიმე ნიკოლოზის ძე
1894-1917 ბარბაქაძე იაკობ მაქსიმეს ძე

ვაჭევის წმ. გიორგის ეკლესია.

1814-1860 კუპატაძე თედორე სვიმონის ძე.
1814-(1851) ცერცვაძე ნიკოლოზ
1860-(1897) ცერცვაძე სპირიდონ ნიკოლოზის ძე,

1902-1917 ბრეგვაძე სპირიდონ პეტრესძე გარდ. 01.01.1919
68

ვახანის წმ. გიორგის ეკლესი

1811-1861 არევაძე დავით ივანეს ძე. გარდ. 31.08.1861
1852-1862 ბებიაშვილი სიმონ ნიკოლოზის ძე
1863-1901 არევაძე მოსე დავითის ძე


ვერტყვილას წმ. გიორგის ეკლესია.

1862-1868 დეკანოსიძე გიორგი დავითის ძე
1868-1873 დევდარიანი ისიდორე ნიკოლოზის ძე
1873-1890 ციცქიშვილი იოსებ გიორგის ძე.
1890-1897 აბესაძე მელქისედეკ ბესარიონის ძე
1898-1917 ვეფხვაძე მოსე გრიგოლის ძე

ზარათის წმ. კვირიკეს და ივლიტეს ეკლესია

1808-(1842). ძოწენიძე თედორე
1840-(1848). გაბადაძე იოანე
1851-1897 ძოწენიძე სპირიდონ თედორეს ძე გარდ. 31.03.1904
1897-1917 ნემსიწვერიძე ზოსიმე კონსტანტინეს ძე.

ზეგნის გიორგის ეკლესია.

1810-1847 კიკნაველიძე ლუკა. გარდ. 20.08.1847.
1811-(1835) ჭიჭინაძე იესე
1835-(1838) მოსიძე იესე 
?-(1848) ბურჯანაძე ნიკოლოზ მარკოზის ძე
1848-(1851) დოგრაშვილი იოვანე მახარობელას ძე
1855-(1889). გორგოძე იოვანე გიორგის ძე.
1881-1917 გორგოძე ილარიონ იოვანეს ძე

ზედა დიმის წმ. გიორგის ეკლესია.

1848-? ბურჯანაძე ნიკოლოზ მარკოზის ძე
1890-1917 კვირიკაძე საბა დავითის ძე
69

ზედა ზეგნის მაცხოვრის ჯვარცმის ეკლესია

1810-I87 კიკნაველიძე ლუკა. გარდ. 20.08.1847.
1848-I879 დოგრაშვილი იოვანე მახარობელას ძე გარდ. 05.1879

ზედა მესხეთის გიორგის ეკლესია.

1807-(1829) ტოგონიძე გაბრიელ
1810-1836 ლალიაშვილი ნიკოლო სიმონის ძე.
1808-I865 შალამბერიძე ათანასე სიმონის ძე
1865-1886 კანდელაკი ოქროპირ გიორგის ძე გარდ. 23.1I.1886.


ზედა რგანის მაცხოვრის (კვირაცხოველის) ეკლესია

1783-(1838) სამყურაშვილი გიორგი შაქარას ძე
1816-(1838) სამყურაშვილი გიორგი მათეს ძე

ზედა რგანის მთავარანგელოზ გაბრიელის ეკლესია.

1902-1906 ანთაძე დიმიტრი ვახტანგის ძე
1906-1917 ვაშაძე ბესარიონ იაკობის ძე,

ზედუბნის წმ. კოზმას და დამიანეს ეკლესია

1800-(1849) ბუშიშვილი (გამყრელიძე) გიორგი
1805-(1849) ბუზალაძე ლაზარე.
1807-(1842) ჯაჯანიძე კირილე ოთიას ძე
1809-(1842) ხვედელიძე ნიკოლო ივანეს ძე.
1819-(1849) ყაველაშვილი თევდორე
1852-1892 ყაველაშვილი გიორგი თევდორეს ძე
1892-1917 ყაველაშვილი ფილიპე გიორგის ძე

ზეინდრის მაცხოვრის ეკლესია.

1863-(1864) ბურჯანაძე ალექსი ბესარიონის ძე.
1870-I877 ცინცაძე ქრისტეფორე იასონის ძე
70

ზეკვეცის ღმრთისმშობლის ეკლესია.

1808-1863 ხვედელიძე ნიკოლო8 ივანეს ძე. II.1863.
1811-(1849) ჯაჯანიძე კირილე ოთიას ძე.
1862-1905 ქველაძე კოზმან სვიმონის ძე
1905-I917 ჯაჯანიძე გერასიმე იოსების ძე

ზელობნის (კურსები) მაცხოვრის ეკლესია.

?-(1842)  ნუქიფი (ნიქიფიშვილი) იესე დავითის ძე.
1819-1853 გოგოლაშვილი იოანე ქაიხოსროსძე გარდ. 1853
1853-I886 ბერეკაშვილი დავით იოანეს ძე
1886-I890 ცირლღილაძე გიორგი იოვანეს ძე
1890-1893 აფხაიძე პავლე იოანეს ძე

ზენობნის წმ. სამების ეკლესია.

?-1823 ძაგნიძე გიორგი გარდ. 1823
1823-(1842) ნადირაძე ონოფრე სვიმონის ძე.
?-(I842) ნამიჭეიშვილი იესე გიორგის ძე
1849-(1854) ნამიჭეიშვილი სვიმონ იესეს ძე

1861-1868 ნადირაძე გერასიმე ონოფრესძე გარდ. I3.04.I868
1868-I870 მამასახლისი გიორგი საბას ძე
1870-1881 გერსამია ეგნატე გიორგის ძე გარდ. 01.03.1889
1882-(1884) თვარაძე საბა აბრამის ძე
1883-1898 კაჭახიძე ნიკოლოზ ვასილის ძე
1904-1906 ლორია ტიმოთე ქრისტეფორეს ძე.
1906-I917 მინდელი დავით ერმილეს ძე

ზვარის წმ. გიორგის ეკლესია.

1854-1892 ღონღაძე სპირიდონ გიორგისძე გარდ. 05.05.1895.
1892-1903 ვეფხვაძე ფარნაოზ იოანეს ძე.
1903-I917 გველესიანი ზოსიმე ეგნატეს ძე
71

ზოდის წმ. გიორგის ეკლესია

1820-(1861) ბრეგვაძე გიორგი გაბრიელის ძე
1857-I872 ქველაძე სპირიდონ სიმონის ძე
1872 ბარათაშვილი გიორგი ანდრიას ძე
1872-1881 ჩაჩანიძე გრიგოლ იოანეს ძე
1881-1897 ჯაფარიძე ალექსი ბეჟანის ძე
1897 ჯაჯანიძე გერასიმე იოსების ძე
1897-I917 ცომაია დიმიტრი კირილეს ძე გარდ. 23.02.1926

ზოვრეთის წმ. გიორგის ეკლესია.

1802-(1838) შავგულიძე ნიკოლოზ
1814-1856, კურცხალიაშვილი (კურცხალია) გიორგი გიორგის ძე გარდ. XII.1851
1839-1847 ცქიტიშვილი ნიკოლოზ გიორგის ძე
1847-I886 გოგიჩაძე დიმიტრი ივანეს (სვიმონის ძე)
1854-1857 მაცაბერიძე გიორგი დავითის ძე

1898-I90ნ ფერაძე ლავრენტი სოკრატეს ძე
1906-1912 გურგენიძე ირაკლი ალექსის ძე
1912-I917 შერგილაშვილი ქრისტეფორე სიმონის ძე

თაბაგრების მთავარანგელოზის ეკლესია

?-1828 თაბაგარი მარკოზ გარდ. 03.08.1828.
1783-(1838) სამყურაშვილი გიორგი შაქარას ძე
1816-(1838) სამყურაშვილი გიორგი მათეს ძე

თავასის მაცხოვრის ამაღლების
(კვირაცხოველის) ეკლესია.

1810-1856 მაჩიტიძე ეგნატე ბერის ძე
1894-I902 მაჩიტიძე ექვთიმე ბართლომეს ძე
1902-I912 მაჩიტიძე ილარიონ ბართლომეს ძე,
1912-I917 ყიფშიძე მაკარი ბესარიონის ძე.
72

თავასის წმ. სამების ეკლესია

1810-1856 მაჩიტიძე ეგნატე ბერის ძე გარდ. 12.04.1856
1857-1891 მაჩიტიძე ბართლომე მარკოზის ძე გარდ. 20.12.1891
?-1863 ყიფშიძე სვიმონ მათეს ძე1912-1917 მაჩიტიძე ილარიონ ბართლომეს ძე

თეთრაწყაროს მაცხოვრის ეკლესია.

1803-(1829) ლურსმანაშვილი პავლე
?-1849 ჭიპაშვილი ნიკოლოზ იესეს (უნცროსას) ძე,გარდ. 14.02.1849
1849-1854 ჭიპაშვილი თედორე ნიკოლოზის ძე
1854-1859 ანთაძე გრიგოლ ბესარიონის ძე

თერჯოლის წმ. გიორგის (გოფანთის) ეკლესია.

?-1826 ლილუაშვილი მარკოზ გარდ. 1826
1785-(1838) პატარიძე იოვანე.
?-(1838) ნემსიწვერიძე (ნეფსწვერიძე) ანდრია
1809-1852 ქოჩიაშვილი იოანე ნიკოლოზის ძე. გარდ. 07.04.1852
1843 კლდიაშვილი გიორგი დავითის ძე
1845-(1846) მხეიძე იოვანე დავითის ძე.
1845-1855 მხეიძე ვასილ გიორგის ძე გარდ. 20.10.1855
1854-1865 პატარიძე დიმიტრი იოვანეს ძე
1865-1871 ქოჩიაშვილი დავით ნიკოლოზის ძე
1871-1906 მხეიძე სამსონ გიორგის ძე
1906-1917 ბარბაქაძე იოსებ ნიკოლოზის ძე.
73

თერჯოლის წმ. გიორგის (ჭაბუკთის) ეკლესია.

1804-1856 ქურციკიძე გაბრიელ სვიმონის ძე გარდ.16.03.1856
1809-1849 ცხადაძე ბესარიონ მარკოზის ძე
1816-1849 ნემსიწვერიძე (ნეფსწვერიძე) გიორგი იოანეს ძე გარ. 07.01.1849.
1852 ჭუმბურიძენ სიმონ მიხეილის ძე
1852-1887 ჭუმბურიძე მიხეილ ზააულისძ-დ გარდ. 15.03.1915
1856-(1859) ქავთარაძე დავით გიორგის ძე
1864-? ქოჩიაშვილი დავით ნიკოლოზის ძე
1867-1871 მხეიძე სამსონ გიორგის ძე
1871-1900ქოჩიაშვილი დავით ნიკოლოზის ძე
1887-1912 სულაქველიძე ონისიმე დარისპანის ძე
1900-(1915) ქოჩიაშვილი ისიდორე დავითის ძე
1912-1917 გურგენიძე ირაკლი ალექსის ძე.

თვალუეთის წმ. გიორგის ეკლესია

?-1824 ბიწაძე გიორგი გარდ. 20.04.1824
1818-(1853) ბიწაძე ფილიპე ბერის ძე
1858-1860 ტყემალაძე ალექსი ანდრიას ძე

თუზის წმ. გიორგის ეკლესია

1798-(1829) შეყრილაძე იოანე.
1806-(1838) კახიძე იოვანე დავითის ძე
1814-1852 ყიფშიძე სვიმონ მათეს ძე გარდ.15.12.1880.
1852-1903 ყიფშიძე ბესარიონ სვიმონისძე გარდ. 07.05.1910
1903-1913 გოგსაძე სპირიდონ ოქროპირის ძე
1913-1917 ჯაჯანიძე ვლადიმერ მერაბის ძე.
74

თხილთაწყაროს წმ. გიორგის ეკლესია

1787-(1829) ჩიტიძე იესე.
1807-1860 არაბიძე პეტრე გიორგის ძე გარდ. 23.03.1870
1836-(1862) კახიძე იოვანე დავითის ძე1876-1883 კროჭი ისიდორე რაჟდენის ძე.
1883-1895 გოგსაძე ბესარიონ გიორგის ძე
1895-1900 ბუაჩიძე მიხეილ ზაქარიას ძე

1902-1917 მაჩიტიძე ექვთიმე ბართლომეს ძე.

იანეთის ღმრთისმშობლის შობის ეკლესია

?-1822 კოპალეიშვილი ნიკოლოზ. გარდ. 15.01.1822
1800-(1829) ლეკვეიშვილი გიორგი
1818-(1850) კოპალეიშვილი იესე ნიკოლოზის ძე
1845-(1867) კოპალეიშვილი ანდრია იესეს ძე
1850-(1882) ყუფარაძე პავლე დავითის ძე.
1852-1880 კოხრეიძე ბესარიონ მამუკასძე გარდ. 17.12.1880.
1881-I886 შენგელია სამსონ ივანეს ძე
1886-I883 ლეჟავა მოსე მიხეილის (მიქაელის) ძე.
1888 ცაგარეიშვილი მაქსიმე გრიგოლის ძე
1888-1890 შენგელია პავლე გიორგის ძე
1889-1890 ყიფშიძე ივლიანე ბესარიონის ძე
1890-1917 შანიძე ზოსიმე გიორგის ძე
1896-1911 კოხრეიძე სპირიდონ ბესარიონის ძე გარდ. 25.06.1912
1911-I977 კოხრეიძე გრიგოლ სპირიდონის ძე,
75

ივანდიდის წმ. გიორგის ეკლესია.

1800-(1852) ქუთათელაძე თომა ადამის ძე,
1840-(1844) ქუთათელაძე სვიმონ ოქროპირის ძე
1846-1897 მაჭარაძე თომა მიქაელის ძე
1857-I888 ბახტაძე იესე ბუჭუას ძე გარდ. 06.04.1888.
188818922 ცაგარეიშვილი მაქსიმე გრიგოლის ძე
1893-1909 ქუთათელაძე იასონ პეტრეს ძე
1897-I9032 მელაძე ბესარიონ ფილიმონის ძე.
1903-1905 რუხაძე იოანე მიხეილის ძე.
1904-1902 ქუთათელაძე კონსტანტინე ივანეს ძე
1908-1917 ადამია ანდრია პეტრეს ძე

ითხვისის წმ. იოანე ნათლისმცემლის ეკლესია.

?-1824 კაპანაძე თევდორე გარდ. 23.04.1824
?-1824 აბდუშელიშვილი იესე. გარდ. 20.09.1824
1810-1838 ქველაძე სიმონ
1812-? აბდუშელიშვილი იოსებ გარდ. 11.10.1847
1816-I85ნ წერეთელი დავით შიოს ძე
1842-I848 აბდუშელიშვილი ანდრია გარდ. 30.10.1848.
?-1859 აბდუშელიშვილი სიმონ გარდ. 02.05.1859
1848-(1887) კაპანაძე დავით ივანეს ძე
1856-1882 წერეთელი ნიკოლოზ მერაბის ძე


1896-(1906) კაპანაძე ვლადიმერ გიორგის ძე

76

ილემის ღმრთისმშობლის ტაძრად მიყვანების ეკლესია

1811-(1851) გორგაძე შიო გიორგის ძე
?-1859 ჭანკოტაძე ბესარიონ მარკოზის ძე,
1845-1864 მაჭავარიანი ნიკოლოზ ფირანის ძე გარდ. 17.03.1872
1864-(1880) მაჭავარიანი იოსებ ნიკოლოზის ძე
1885-(1889) იოსელიანი ისაია ბესარიონის ძე
1893-I907? საყვარელიძე დავით გიორგის ძე
1907-I917 გორგაძე ვასილ ბესარიონის ძე
?-(I916) გორგაძე სპირიდონ გარდ. 1949

ილემის წმ. გიორგის ეკლესია.

1811-(1829) გორგაძე შიო გიორგის ძე
1811-(1847) ჭანკოტაძე (ჭამკოტაძე) ბესარიონ მარკოზის ძე.
1812-(1848) თურმანიძე პავლე ბესარიონის ძე.
1847-I88ნ გორგაძე ბესარიონ შიოს ძე გარდ. 09.07.1899

1887-I917 მაღრაძე გაიოზ ლუკას ძე გარდ.11.08.1929

იმერუხუთის წმ. კვირიკეს და ივლიტეს ეკლესია

1804-(1847) ჯანელიძე იესე მახარობელას ძე.
1858-(1868) გაბუნია გიორგი ლაზარეს ძე
1879-(1881) გიორგაძე ტიმოთე ვასილის ძე.

ინაშაურის ღმრთისმშობლის შობის ეკლესია

1852-(1888) წივწივაძე სიმონ ბეჟანის ძე

1911-I97 გაბრიჭიძე ავდენაიო სამუელის ძე.
77

ინაშაურის წმ. სიმონ ღმრთისმიმრქმელის ეკლესია

1816-(1829) მინდელი გერასიმე
?-(1838) გოგორიშვილი დავით იოვანეს ძე.
1845-(1849) გამრეკლიძე დავით ბესარიონის ძე.
1851-1854 გოგორიშვილი არსენ ეგნატეს ძე

ირტავაზის მთავარანგელოზის ეკლესია

1810-1865 იაკობაშვილი დავით გიორგის ძე გარდ. 21.03.1874
1865-1874 აბდუშელიშვილი დიმიტრი იოსების ძე

ისრითის წმ. გიორგის ეკლესია.

?-(18121) გოგორიშვილი დავით იოვანეს ძე.
1815-1841 გოგორიშვილი ეგნატე იესესძე  გარდ. 01.06.1841
1843-(1868) ლომიძე სვიმონ ოტიას ძე
1864 ლორთქიფანიძე იასონ თეიმურაზის ძე.
1864-? ახვლედიანი სიმონ ნიკოლოზის ძე
1869-1880 ნადირაძე ბესარიონ ოქროპირის ძე
1880-1822 თვარაძე საბა აბრამის ძე.
1882-1889 დიდიძე სიმონ ბეჟანის ძე. გარდ. 23.03.1889.
1889-1890 კაჭახიძე ნიკოლოზ ვასილის ძე.
1890-(1895) ძაგნიძე ლუკა ბუჭუას ძე
1900-1904 ჩხაიძე მიხეილ ვახტანგის ძე.

?-1917 ლორთქიფანიძე ივანე იასონის ძე
78

კაცხის მთავარანგელოზის ეკლესია

1808-(1849) მოდებაძე თევდორე
1814-(1842) მასხარაშვილი ანტონ
1819-(1838) ნაცვლიშვილი გიორგი
1835-(1857) მასხარაშვილი სვიმონ იოსების ძე
1862-1887 მოდებაძე პეტრე ვასილის ძე.  გარდ. 04.06.I889
1887-1893 კაპანაძე ტიმოთე გრიგოლის ძე
1893-1909 კაპანაძე სარდიონ ილარიონის ძე.
1909-1913 მოდებაძე იოაკიმ პეტრეს ძე გარდ. 18.04.1913